Hệ Thống Tu Luyện Toàn Năng
Tác giả: Lãm Nguyệt Thu Phong
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Ngoài ý muốn, hắn xuyên việt trở thành 1 tên phế vật. Tuy nhiên hắn cũng được ông trời rủ lòng thương đưa hắn hệ thống tu luyện toàn năng. Từ nay về sau vận mệnh chuyển hướng, tăng lv như hack, trảm thánh thú, diệt thú thần, bạo Vũ Thần, thưởng mỹ nhân, cất bước trên con đường Vô thượng đỉnh phong. Nói tóm lại: Hệ thống nơi tay, ta có thiên hạ!!!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 10 giờ trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 4 tuần trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 3 tuần trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 1 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 1 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 4 tuần trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 1 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 1 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 4 tuần trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 4 tuần trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tuần trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 4 tuần trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 1 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 1 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 4 tuần trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 1 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 4 tuần trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 4 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 1 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 4 tuần trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 1 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 4 tuần trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 1 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 1 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 1 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 1 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 1 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 1 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 4 tuần trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 1 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 4 tuần trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 4 tuần trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 4 tuần trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 4 tuần trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 1 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 1 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 4 tuần trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 4 tuần trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 4 tuần trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 4 tuần trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 4 tuần trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 1 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 1 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 1 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 8 giờ trước
Chương 2: Ác nô 4 tuần trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 4 tuần trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 3 tuần trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 4 tuần trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 1 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 1 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 4 tuần trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 4 tuần trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 4 tuần trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 1 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 1 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 1 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 1 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 3 tuần trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 1 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 1 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 4 tuần trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 1 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 1 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 1 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 1 tuần trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 1 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 4 tuần trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 3 tuần trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 4 tuần trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 1 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 1 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 4 tuần trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 4 tuần trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 1 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 6 giờ trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 1 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 3 tuần trước
Chương 19: Chém giết 4 tuần trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 1 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 1 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 1 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 1 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 4 tuần trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 4 tuần trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 1 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 4 tuần trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 4 tuần trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 4 tuần trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 4 tuần trước
Chương 3-4: Chịu nhục 1 tháng trước
Chương 2: Ác nô 4 tuần trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 1 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 4 tuần trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 1 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 1 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 4 tuần trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 4 tuần trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 4 tuần trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 1 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 1 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 4 tuần trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 1 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 4 tuần trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 1 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 4 tuần trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 3 tuần trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 1 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 4 tuần trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 1 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 1 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 4 tuần trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 1 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 1 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 1 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 4 tuần trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 17 giờ trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 1 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 3 tuần trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 1 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 1 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 4 tuần trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 4 tuần trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 4 tuần trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 1 tháng trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 4 tuần trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 3 ngày trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 3 tuần trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 1 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 4 tuần trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 1 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 1 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 4 tuần trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 1 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 1 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 1 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 1 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 1 tháng trước
Chương 2: Ác nô 1 tuần trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 4 tuần trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 4 tuần trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 1 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 1 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 4 tuần trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 1 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 1 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 1 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 4 tuần trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 4 tuần trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 1 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 1 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 1 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 4 tuần trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 1 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 3 tuần trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 3 tuần trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 4 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 4 tuần trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 1 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 1 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 4 tuần trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 3 tuần trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 3 tuần trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 1 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 4 tuần trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 4 tuần trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 4 tuần trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 1 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 1 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 4 tuần trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 4 tuần trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 4 tuần trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 1 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 1 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 4 tuần trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 3 tuần trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 1 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 1 tuần trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 1 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 1 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 1 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 1 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 1 tháng trước
Chương 2: Ác nô 1 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 4 tuần trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 1 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 1 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 1 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 1 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 3 tuần trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 4 tuần trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 1 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 4 tuần trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 3 ngày trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 4 tuần trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 1 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 4 tuần trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 4 tuần trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 4 tuần trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 1 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 3 tuần trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 1 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 4 tuần trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 4 tuần trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 1 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 4 tuần trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 1 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 4 tuần trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 4 tuần trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 4 tuần trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 1 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 1 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 4 tuần trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 4 tuần trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 4 tuần trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 1 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 1 tháng trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 4 tuần trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 4 tuần trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 1 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 1 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 1 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 4 tuần trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 1 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 1 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 1 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tuần trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 3 tuần trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 1 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 1 tháng trước
Chương 2: Ác nô 4 tuần trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 1 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 1 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 4 tuần trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 4 tuần trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 4 phút trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 1 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 1 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 1 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 1 tuần trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 1 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 4 tuần trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 4 tuần trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 1 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 4 tuần trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 3 tuần trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 4 tuần trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 3 tuần trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 4 tuần trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 3 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 1 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 1 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 1 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 1 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 4 tuần trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 4 tuần trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 1 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 1 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 1 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 4 tuần trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 1 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 4 tuần trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 4 tuần trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 4 tuần trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 1 tháng trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 4 tuần trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 4 tuần trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 1 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 1 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 4 tuần trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 3 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 1 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 4 tuần trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 4 tuần trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 4 tuần trước
Chương 2: Ác nô 4 tuần trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 3 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 5 ngày trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 4 tuần trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 4 tuần trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 4 tuần trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 4 tuần trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 2 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 4 tuần trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 2 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 3 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 2 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 4 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 20 giờ trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 4 tuần trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 4 tuần trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 4 tuần trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 4 tuần trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 4 tuần trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 1 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 1 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 4 tuần trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 2 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 4 tuần trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 2 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 4 tuần trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 4 tuần trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 4 tuần trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 4 tuần trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 4 tuần trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 4 tuần trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 1 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 4 tuần trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 1 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 4 tuần trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 4 tuần trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 4 tuần trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 3 tuần trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 4 tuần trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 3 tuần trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 4 tuần trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 4 tuần trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 4 tuần trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 4 tuần trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 2 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 4 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 4 tuần trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 2 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 3 tuần trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 4 tuần trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 4 tuần trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 2 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 4 tuần trước
Chương 19: Chém giết 4 tuần trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 4 tuần trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 2 tuần trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 4 tuần trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 4 tuần trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 4 tuần trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 4 tuần trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 1 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 1 tuần trước
Chương 3-4: Chịu nhục 4 tuần trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 3 tuần trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 4 tuần trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 3 tuần trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 2 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 4 tuần trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 3 tuần trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 3 tuần trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 3 tuần trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 1 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 1 tuần trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 4 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 2 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 3 tuần trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 1 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 4 tuần trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 1 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 4 tuần trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 4 tuần trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 4 tuần trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 4 tuần trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 4 tuần trước
Chương 19: Chém giết 3 tuần trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 4 tuần trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 4 tuần trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 4 tuần trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 3 tuần trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 4 tuần trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 2 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 4 tuần trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 4 tuần trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 1 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 5 ngày trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 4 tuần trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 4 tuần trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 2 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 3 tuần trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 4 tuần trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 4 tuần trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 3 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 4 tuần trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 4 tuần trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 4 tuần trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 3 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 4 tuần trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 3 tuần trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 4 tuần trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 4 tuần trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 1 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 5 ngày trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 4 tuần trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 4 tuần trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 4 tuần trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 4 tuần trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 4 tuần trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 4 tuần trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 3 tuần trước
Chương 3-4: Chịu nhục 4 tuần trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 4 tuần trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 2 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 2 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 1 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 2 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 1 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 1 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 2 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 1 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 1 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 2 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 2 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 1 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 3 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 2 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 3 tháng trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 4 tuần trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 2 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 1 ngày trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 2 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 2 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 4 tuần trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 1 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 2 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 1 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 3 tuần trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 2 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 2 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 2 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 1 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 1 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 2 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 1 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 3 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 1 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 1 ngày trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 2 ngày trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 3 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 3 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 1 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 2 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 2 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 3 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 1 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 2 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 3 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 3 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 3 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 1 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 1 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 3 tuần trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 3 tuần trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 1 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 3 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 3 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 3 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 1 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 3 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 1 ngày trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 3 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 3 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 3 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 2 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 1 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 1 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 3 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 2 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 3 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 3 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 3 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 3 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 2 tuần trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 2 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 3 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 1 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 1 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 1 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 3 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 3 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 3 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 3 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 3 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 1 tuần trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 3 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 3 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 3 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 2 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 1 tháng trước
Chương 2: Ác nô 3 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 3 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 2 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 2 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 3 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 3 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 2 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 3 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 1 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 3 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 5 giờ trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 1 ngày trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 2 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 3 tuần trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 1 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 3 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 1 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 3 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 3 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 1 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 3 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 3 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 1 tuần trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 3 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 3 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 4 tuần trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 1 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 2 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 3 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 3 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 4 tuần trước
Chương 2: Ác nô 4 tuần trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 3 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 3 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 2 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 2 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 3 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 3 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 3 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tuần trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 3 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 3 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 2 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 2 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 2 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 2 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 4 tuần trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 1 tuần trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 1 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 3 tuần trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 3 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 4 tuần trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 3 tháng trước
Chương 19: Chém giết 3 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 3 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 2 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 1 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 3 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 1 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 1 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 3 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 3 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 3 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 3 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 1 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 3 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 2 ngày trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 2 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 1 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 1 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 1 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 1 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 3 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 6 ngày trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 3 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 3 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 3 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 3 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 3 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 3 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 3 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 3 tháng trước
Chương 19: Chém giết 2 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 3 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 1 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 3 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 1 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 1 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 4 tuần trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 3 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 3 tuần trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 1 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 3 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 3 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 3 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 1 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 1 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 3 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 1 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 3 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 2 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 3 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 3 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 3 tuần trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 3 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 3 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 3 tuần trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 3 tháng trước
Chương 19: Chém giết 1 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 3 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 3 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 3 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 3 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 5 ngày trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 2 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 3 tuần trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 2 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 3 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 3 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 2 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 3 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 3 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 3 ngày trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 3 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 2 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 1 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 3 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 3 tuần trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 3 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 3 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 3 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 3 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 3 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 1 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 3 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 3 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 3 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 3 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 3 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 1 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 3 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 1 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 3 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 3 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 3 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 3 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 1 ngày trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 3 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 2 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 2 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 2 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 3 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 3 tuần trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 2 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 2 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 3 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 3 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 3 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 3 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 3 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 3 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 2 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 2 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 2 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 3 tháng trước
Chương 2: Ác nô 3 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 3 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 3 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 3 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 2 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 3 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 3 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 3 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 3 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 3 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 3 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 3 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 2 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 3 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 3 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 3 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 3 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 2 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 3 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 3 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 3 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 3 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 2 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 3 tháng trước
Chương 19: Chém giết 3 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 3 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 3 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 3 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 5 ngày trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 3 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 3 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 3 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 3 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 3 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 3 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 1 tuần trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 1 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 3 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 2 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 3 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 3 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 2 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 2 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 3 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 2 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 4 ngày trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 3 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 2 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 3 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 3 tháng trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 3 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 2 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 2 tháng trước
Chương 19: Chém giết 2 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 3 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 2 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 2 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 2 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 2 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 3 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 2 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 2 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 3 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 2 tháng trước
Chương 2: Ác nô 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước
Chương 53: Điêu khắc, cảnh giới tăng lên (1) 3 tháng trước
Chương 52: Tiêu gia tỷ muội 2 tháng trước
Chương 51: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (2) 2 tháng trước
Chương 50: Hệ thống sinh hoạt chức nghiệp mở ra (1) 2 tháng trước
Chương 49: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (2) 2 tháng trước
Chương 48: Thiết Bố Sam, Trọng Lực Phù (1) 3 tháng trước
Chương 47: Huyết nhuộm Hoàng Cung (2) 3 tháng trước
Chương 46: Huyết nhuộm Hoàng Cung (1) 2 tháng trước
Chương 45: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (2) 3 tháng trước
Chương 44: Cuộc chiến phù trận, bất tử chân thân (1) 2 tháng trước
Chương 43: Phố dài ác chiến (2) 2 tháng trước
Chương 42: Phố dài ác chiến (1) 2 tháng trước
Chương 41: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (2) 3 tháng trước
Chương 40: Thăng Tiên Lệnh chi tranh (1) 3 tháng trước
Chương 39: Điên cuồng đấu giá (2) 2 tháng trước
Chương 38: Điên cuồng đấu giá (1) 2 tháng trước
Chương 37: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (2) 2 tháng trước
Chương 36: Luyện khí, thăng cấp Trữ Vật Giới Chỉ (1) 3 tháng trước
Chương 35: Thăng Tiên Lệnh (2) 2 tháng trước
Chương 34: Thăng Tiên Lệnh (1) 3 tháng trước
Chương 33: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (2) 3 tháng trước
Chương 32: Thuật luyện đan thăng cấp, tu vị lại đột phá (1) 2 tháng trước
Chương 31: Học tập luyện khí thuật 2 tháng trước
Chương 30: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (2) 2 tháng trước
Chương 29: Ấn phù, trung cấp chế phù thuật (1) 2 tháng trước
Chương 28: Thập thành đan (2) 4 ngày trước
Chương 27: Thập thành đan (1) 2 tháng trước
Chương 26: Luyện chế đan dược 2 tháng trước
Chương 25: Rút thăm được Liễm Tức Giới Chỉ 2 tháng trước
Chương 24: Tiến hành rút thưởng 2 tháng trước
Chương 23: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (2) 2 tháng trước
Chương 22: Thẻ rút thưởng cùng thẻ nhiệm vụ (1) 2 tháng trước
Chương 21: Hưng sư vấn tội 2 tháng trước
Chương 20: Gặp Đông Phương Thải Ngọc 3 tháng trước
Chương 19: Chém giết 3 tháng trước
Chương 17-18: Quản gia Dương Thanh 2 tháng trước
Chương 16: Luyện đan chế phù 1 tháng trước
Chương 15: Nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống toàn diện mở ra 3 tháng trước
Chương 14: Trở lại Túy Tiên lâu 3 tháng trước
Chương 13: Gặp ăn cướp trên đường đi 3 tháng trước
Chương 12: Vũ Sư cảnh giới 3 tháng trước
Chương 11: Con mẹ nó, thật đúng là Bạch Tố Trinh 2 tháng trước
Chương 9-10: Chém giết Bạch Hạc 3 tháng trước
Chương 8: Đỉnh phong tranh đấu 3 tháng trước
Chương 7: Thiên Địa linh quả 3 tháng trước
Chương 6: Phong Đao Thất Sát 2 tháng trước
Chương 5: Điên cuồng thăng cấp 2 tháng trước
Chương 3-4: Chịu nhục 3 tháng trước
Chương 2: Ác nô 3 tháng trước
Chương 1: Phế vật Dương gia 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420