Ma Thú Lãnh Chúa
Tác giả: Cao Pha
Thể loại: Tiên HiệpDị Giới
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Ma Thú Lãnh Chúa - Cao Pha

- Trong lúc vô tình đạt được một toà từ vạn năm Miêu Cương cổ mộ đào móc ra vu tháp sau, Dương Lăng xuyên qua đến dị giới. Người khác chỉ có thể triệu hoán một hai đầu ma thú, hắn dựa vào thần bí mà cường đại vu thuật, nhưng có thể thuần hóa lên tới hàng ngàn, hàng vạn đầu ma thú, thành lập ma thú khổng lồ quân đoàn, bị ngộ nhận là thượng cổ Necromancer...

- Lúc không có chuyện gì làm, đi ra ngoài săn bắt. Cự Long tính là gì, hấp thụ sức mạnh của nó, luyện hóa linh hồn của nó, ngoan đến như con chó. Không có tiền thời điểm, bán mấy cái Ma Thú tinh hạch. Quốc vương tính là gì, gặp mặt như thường phải gọi một tiếng ông chủ. Tùy ý như thường, xoay trái xoay phải. Mỹ nữ tính là gì, thiên nhai khắp nơi là phương thảo. Một cái tiểu tử ở dị giới hạnh phúc nhân sinh!

- Tags: ma thu lanh chua,ma thu linh chu prc full, truyen tien hiep

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Thú liệp 10 phút trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 3 tuần trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 ngày trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 1 tuần trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 4 ngày trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 2 tuần trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 1 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 5 ngày trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 3 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 1 tháng trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 1 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 3 tuần trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 3 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 5 tháng trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 5 tháng trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 1 tháng trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 3 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 4 ngày trước
Chương 27: Dạ Lai hương 6 ngày trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 4 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 1 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 1 tháng trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 1 ngày trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 4 tuần trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 3 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 5 tháng trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 3 ngày trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 1 tháng trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 6 ngày trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 2 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 4 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 1 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 4 ngày trước
Chương 6: Tiến giai 3 tuần trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 1 tuần trước
Chương 3: Thuần hóa 3 tuần trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 5 tháng trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 17 giờ trước
Chương 50: Thú liệp 1 ngày trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 ngày trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 5 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 1 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 2 ngày trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 tháng trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 4 ngày trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 3 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 23 giờ trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 3 tuần trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 2 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 1 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 5 tháng trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 4 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 3 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 3 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 1 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 4 tuần trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 4 ngày trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 2 ngày trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 3 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 1 tuần trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 3 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 3 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 2 ngày trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 5 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 1 tuần trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 4 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 2 ngày trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 4 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 1 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 3 tuần trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 3 tuần trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 2 tuần trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 1 tháng trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 2 tuần trước
Chương 50: Thú liệp 5 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 3 tuần trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 5 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 1 tháng trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 5 tháng trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 2 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 5 tháng trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 1 tháng trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 1 tuần trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 5 tháng trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 1 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 2 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 3 tuần trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 2 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 tháng trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 3 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 3 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 2 ngày trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 1 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 1 giờ trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 3 tuần trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 4 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 1 tháng trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 1 ngày trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 6 ngày trước
Chương 15: Mục thụ nhân 3 tuần trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 5 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 1 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 3 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 5 tháng trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 3 ngày trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 3 ngày trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 3 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 5 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 6 ngày trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 3 tuần trước
Chương 46: Kinh hồn 4 ngày trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 5 tháng trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 ngày trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 20 giờ trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 2 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 1 ngày trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 3 tuần trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 1 tuần trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 4 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 1 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 3 tuần trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 1 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 2 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 3 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 5 tháng trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 6 ngày trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 5 tháng trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 15 giờ trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 5 tháng trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 5 tháng trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 ngày trước
Chương 15: Mục thụ nhân 5 tháng trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 2 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 3 tuần trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 1 tuần trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 4 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 3 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 5 ngày trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 1 tuần trước
Chương 3: Thuần hóa 1 tuần trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 2 tháng trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 1 tuần trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 3 tuần trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 tuần trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 1 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 3 tuần trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 5 tháng trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 tháng trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 1 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tháng trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 5 tháng trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 1 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 1 ngày trước
Chương 34: Quần ẩu 1 tuần trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 1 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 5 tháng trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 1 ngày trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 5 tháng trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 3 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 4 ngày trước
Chương 27: Dạ Lai hương 3 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 3 tuần trước
Chương 25: Cô gái che mặt 4 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 6 ngày trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 3 ngày trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 4 ngày trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 1 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 1 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 2 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 ngày trước
Chương 15: Mục thụ nhân 5 tháng trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 5 ngày trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 1 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 2 ngày trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 1 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 1 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 5 tháng trước
Chương 6: Tiến giai 3 tuần trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 1 tuần trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 1 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 1 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 5 tháng trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 3 tuần trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 3 tuần trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 5 tháng trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 6 ngày trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 3 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 1 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 1 tháng trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 3 tuần trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 6 ngày trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 3 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 1 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 6 ngày trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 3 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 5 tháng trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 1 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 5 tháng trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 1 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 3 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 1 tháng trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 4 ngày trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 1 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 4 ngày trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 1 tháng trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 4 tuần trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 tháng trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 1 tuần trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 5 tháng trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 5 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 1 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 4 tuần trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 5 tháng trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 3 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 1 tuần trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 5 tháng trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 1 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 3 tuần trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 ngày trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 5 tháng trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 2 ngày trước
Chương 40: Lợi dụ 1 tuần trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 2 tuần trước
Chương 35: Tối nay không say không về 1 tuần trước
Chương 34: Quần ẩu 3 tuần trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 2 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 1 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 1 ngày trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 3 ngày trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 3 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 1 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 3 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 4 tuần trước
Chương 25: Cô gái che mặt 4 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 ngày trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 8 giờ trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 5 tháng trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 4 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 2 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 3 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 6 ngày trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 tháng trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 1 tuần trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 1 tuần trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 5 tháng trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 1 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 4 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 1 tuần trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 22 giờ trước
Chương 3: Thuần hóa 5 tháng trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 5 tháng trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 1 tuần trước
Chương 50: Thú liệp 5 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 4 tuần trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 tuần trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 2 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 2 tuần trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 tuần trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 1 tháng trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 5 tháng trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 3 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 1 tuần trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 2 ngày trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 9 giờ trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 5 tháng trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 3 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 5 tháng trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 2 ngày trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 1 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 ngày trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 22 giờ trước
Chương 27: Dạ Lai hương 6 ngày trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 1 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 4 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 1 tuần trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 3 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 2 ngày trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 1 tuần trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 1 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 3 ngày trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 1 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 2 ngày trước
Chương 15: Mục thụ nhân 2 ngày trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 tháng trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 1 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 2 tuần trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 1 tháng trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 1 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 5 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 1 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 1 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 4 tuần trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 17 giờ trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 3 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 5 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 tuần trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 3 ngày trước
Chương 46: Kinh hồn 3 tuần trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 1 tháng trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 3 tuần trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 1 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 5 tháng trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 1 tháng trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 1 tuần trước
Chương 35: Tối nay không say không về 2 tuần trước
Chương 34: Quần ẩu 1 tuần trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 2 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 3 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 5 tháng trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 1 tháng trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 5 tháng trước
Chương 27: Dạ Lai hương 2 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 3 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 3 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 1 tuần trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 3 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 1 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 1 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 ngày trước
Chương 15: Mục thụ nhân 1 tháng trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 3 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 1 tuần trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 1 tuần trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 1 tháng trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 13 giờ trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 5 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 1 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 5 tháng trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 5 tháng trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 5 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 1 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 5 tháng trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 1 tuần trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 3 tuần trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 2 tuần trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 3 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tháng trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 3 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 3 tuần trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 1 tuần trước
Chương 35: Tối nay không say không về 4 giờ trước
Chương 34: Quần ẩu 5 tháng trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 6 ngày trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 5 tháng trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 5 ngày trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 4 ngày trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 5 tháng trước
Chương 27: Dạ Lai hương 3 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 ngày trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 1 tuần trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 1 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 1 tuần trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 6 ngày trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 1 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 2 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 4 ngày trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 1 tháng trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 2 ngày trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 ngày trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 5 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 1 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 5 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 3 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 4 ngày trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 5 tháng trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 3 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 1 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 5 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 2 ngày trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 5 tháng trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 3 tuần trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 6 ngày trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 3 tuần trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 2 ngày trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 5 tháng trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 1 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 3 tuần trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 4 tuần trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 5 ngày trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 1 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 1 tháng trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 5 ngày trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 4 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 2 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 3 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 3 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 1 ngày trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 3 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 ngày trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 5 tháng trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 1 tháng trước
Chương 19: Đổ chú 1 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 3 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 5 tháng trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 3 tuần trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 3 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 5 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 2 ngày trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 5 tháng trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 2 ngày trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 5 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 3 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 1 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 3 tuần trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 5 tháng trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 2 tuần trước
Chương 50: Thú liệp 1 tháng trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 5 tháng trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 1 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 5 tháng trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 5 tháng trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 5 ngày trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 4 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 2 tuần trước
Chương 37: Linh vu 1 ngày trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 1 tuần trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 6 ngày trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 1 tháng trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 1 tuần trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 4 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 5 ngày trước
Chương 27: Dạ Lai hương 5 tháng trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 3 tuần trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 3 tuần trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 5 ngày trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 1 tuần trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 5 giờ trước
Chương 19: Đổ chú 1 tuần trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 5 tháng trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 3 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 1 tuần trước
Chương 15: Mục thụ nhân 3 tuần trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 1 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 3 tuần trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 2 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 3 tuần trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 2 ngày trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 3 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 1 tháng trước
Chương 6: Tiến giai 1 tuần trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 4 tuần trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 5 tháng trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 1 tháng trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 4 ngày trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 3 ngày trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 tuần trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 6 ngày trước
Chương 46: Kinh hồn 1 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 4 tuần trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 ngày trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 3 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 2 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 4 ngày trước
Chương 40: Lợi dụ 21 phút trước
Chương 39: Mưu sĩ 1 tuần trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 3 tuần trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 giờ trước
Chương 34: Quần ẩu 4 ngày trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 3 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 3 giờ trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 1 ngày trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 1 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 tháng trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 2 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 4 ngày trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 3 tuần trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 3 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 3 tuần trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 1 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 6 ngày trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 1 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 3 tuần trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 5 tháng trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 1 ngày trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 1 ngày trước
Chương 11: Độc thứ 1 tuần trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 3 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 2 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 1 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 1 tháng trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 3 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 1 tuần trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 1 tuần trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 tháng trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 3 tuần trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 5 tháng trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 tuần trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 5 tháng trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 5 tháng trước
Chương 40: Lợi dụ 1 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 5 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 4 ngày trước
Chương 35: Tối nay không say không về 1 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 1 tháng trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 1 ngày trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 3 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 3 tuần trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 5 tháng trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 3 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 2 ngày trước
Chương 27: Dạ Lai hương 1 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 3 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 4 tuần trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 4 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 5 tháng trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 5 tháng trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 4 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 3 tuần trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 5 tháng trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 5 tháng trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 1 tuần trước
Chương 15: Mục thụ nhân 5 tháng trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 6 ngày trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 5 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 3 tuần trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 5 tháng trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 3 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 5 tháng trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 8 giờ trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 1 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước
Chương 50: Thú liệp 1 tuần trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 3 tuần trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 2 tuần trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 2 tuần trước
Chương 46: Kinh hồn 2 tuần trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 5 tháng trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 5 ngày trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 1 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 5 tháng trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 1 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 5 tháng trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 2 tuần trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 3 tuần trước
Chương 34: Quần ẩu 5 tháng trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 2 tuần trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 1 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 3 tuần trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 1 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 6 ngày trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 1 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 4 ngày trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 5 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 3 ngày trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 5 tháng trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 3 tuần trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 3 tuần trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 3 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 5 tháng trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 3 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 3 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 1 tuần trước
Chương 15: Mục thụ nhân 4 ngày trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 15 giờ trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 1 tuần trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 2 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 1 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 2 ngày trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 2 ngày trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 2 ngày trước
Chương 3: Thuần hóa 1 tuần trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 1 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 2 ngày trước
Chương 50: Thú liệp 1 tuần trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 tháng trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 1 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 5 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 1 tuần trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 4 tuần trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 1 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 6 ngày trước
Chương 40: Lợi dụ 6 ngày trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 1 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 5 tháng trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 2 ngày trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 4 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 11 giờ trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 3 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 3 tuần trước
Chương 27: Dạ Lai hương 6 ngày trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 1 tuần trước
Chương 25: Cô gái che mặt 1 tuần trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 1 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 1 tháng trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 4 ngày trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 4 ngày trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 2 ngày trước
Chương 19: Đổ chú 3 tuần trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 4 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 1 tuần trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 1 tuần trước
Chương 15: Mục thụ nhân 4 tuần trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 5 tháng trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 5 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 5 tháng trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 3 tuần trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 4 ngày trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 5 tháng trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 3 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 5 tháng trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 5 tháng trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 2 tuần trước
Chương 3: Thuần hóa 5 tháng trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 6 ngày trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 1 tuần trước
Chương 50: Thú liệp 3 ngày trước
Chương 49: Quân đoàn con nhện 5 tháng trước
Chương 48: Hồng mao lang chu vương 1 ngày trước
Chương 47: Sơn cốc con nhện 1 tháng trước
Chương 46: Kinh hồn 1 tháng trước
Chương 45: Tiểu nha đầu sớm phát triển 4 ngày trước
Chương 44: Thải lạn hắn đích mệnh căn 1 ngày trước
Chương 43: Ta muốn một cái thủ cấp 1 tuần trước
Chương 42: Đả xuất đầu điểu 1 tuần trước
Chương 41: Phiền toái không bình thường 1 tuần trước
Chương 40: Lợi dụ 5 ngày trước
Chương 39: Mưu sĩ 5 tháng trước
Chương 38: Tụ linh trận 5 tháng trước
Chương 37: Linh vu 1 tháng trước
Chương 36: Thu hoạch 5 tháng trước
Chương 35: Tối nay không say không về 5 tháng trước
Chương 34: Quần ẩu 5 tháng trước
Chương 33: Y Thước Á điên cuồng 6 ngày trước
Chương 32: Không phải đả kích bình thường 4 tuần trước
Chương 31: Thú một sừng vs ba thác ác ma tác 4 giờ trước
Chương 30: Đả lạn ngươi đích quy xác 1 tuần trước
Chương 29: Thổ huyết tam thăng 1 tuần trước
Chương 28: Đều là thí cổ nhạ đích họa 2 ngày trước
Chương 27: Dạ Lai hương 3 tuần trước
Chương 26: Phong vũ dục lai 1 tháng trước
Chương 25: Cô gái che mặt 5 tháng trước
Chương 24: Ngàn dặm đuổi giết 5 tháng trước
Chương 23: Thiên thượng điệu liễu khối đại hãm 1 tuần trước
Chương 22: Rốt cuộc ai là sắc lang ? 3 tuần trước
Chương 21: Quang cái mông đích cáp mô 1 tháng trước
Chương 20: Nỗi oan của đại kiếm sư 1 tuần trước
Chương 19: Đổ chú 3 tuần trước
Chương 18: Thị nữ Ngả Lỵ Ti 3 tuần trước
Chương 17: Khổ mạch tửu đích hồi báo 6 ngày trước
Chương 16: Khô mộc chiến sĩ 5 tháng trước
Chương 15: Mục thụ nhân 5 tháng trước
Chương 14: Có hẹn với nữ thích khách 3 tuần trước
Chương 13: Hiệp nghị dã man 5 tháng trước
Chương 12: Ai là kẻ dã man nhất 1 tuần trước
Chương 11: Độc thứ 5 tháng trước
Chương 10: Ma thú quân đoàn 2 ngày trước
Chương 9: Kê lặc ma thú 5 tháng trước
Chương 8: Hoả sơn cốc 4 tuần trước
Chương 7: Không phải hiểu lầm bình thường 3 tuần trước
Chương 6: Tiến giai 3 tuần trước
Chương 5: Cắn nát cái mông của ngươi 3 tuần trước
Chương 4: Khô mộc vệ sĩ 5 tháng trước
Chương 3: Thuần hóa 1 tuần trước
Chương 2: Ma thú tinh huyết 3 tuần trước
Chương 1: Tích huyết thuần hóa 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420