Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận
Tác giả: Tiền Tiểu Bạch
Thể loại: Ngôn TìnhSắc
Nguồn:
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Nội Dung Truyện: Tổng Giám Đốc Đào Hoa Xin Cẩn Thận: Con Dâu Hắc Đạo Nuôi Từ Bé

Anh bóp cổ cô: “Không cút tôi sẽ ném cô ra ngoài”. Cô cười rất quyến rũ: “Trước khi cút, em ăn thịt anh trước”! Một năm sau, cô dâu đang nghỉ ngơi trong phòng có chút kinh ngạc nhìn anh: anh tới làm gì? Mộc Trạch Khải nhào qua: “Muốn em lại ăn thịt tôi một lần nữa thôi mà”...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Bộ mặt vui sướng 11 tháng trước
Chương 49: Quá ngu 1 năm trước
Chương 48:  Tại sao 11 tháng trước
Chương 47: Anh làm gì thế 10 tháng trước
Chương 46:  Không công bằng 10 tháng trước
Chương 45: Đói bụng 11 tháng trước
Chương 44: Rất lo lắng 4 ngày trước
Chương 43:  Bị bệnh 8 tháng trước
Chương 42: Không thể gạt được 1 tháng trước
Chương 41: Ngủ 3 tháng trước
Chương 40:  Không cần 2 tháng trước
Chương 39:  Khát vọng 7 tháng trước
Chương 38:  Đừng làm rộn 11 tháng trước
Chương 37:  Đánh cược 10 tháng trước
Chương 36: Gả cho anh 11 tháng trước
Chương 35: Con không đồng ý 4 tháng trước
Chương 34: Làm thế nào 1 tuần trước
Chương 33:  Đánh ngất  4 tháng trước
Chương 32: Thiếu phu nhân tương lai  1 năm trước
Chương 31: Đúng rồi 3 tuần trước
Chương 30: Nắm tay 1 năm trước
Chương 29:  Tức no rồi 6 tháng trước
Chương 28: Cố gắng đứng ra 11 tháng trước
Chương 27: Ngu như vậy 11 tháng trước
Chương 26: Sàm sỡ 2 tháng trước
Chương 25: Bị hạn chế 3 tháng trước
Chương 24: Thoáng qua 2 tháng trước
Chương 23: Nổ súng 2 tháng trước
Chương 22: Cô gái hư 2 tuần trước
Chương 21: Đáng thương 11 tháng trước
Chương 20: Tiểu lão đại 10 tháng trước
Chương 19: Ba phần mặt mũi 1 tháng trước
Chương 18: Một nụ hôn 10 tháng trước
Chương 17: Người phụ nữ có thai 4 tháng trước
Chương 16:  Xuất hiện tình địch  11 tháng trước
Chương 15: Trần Quán Hi thứ 2 11 tháng trước
Chương 14:  Thiếu niên đáng thương  11 tháng trước
Chương 13: Bắt đầu làm việc 8 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 3 tháng trước
Chương 10:  Ai dám 11 tháng trước
Chương 9: Có chút do dự 1 năm trước
Chương 8: Đứa trẻ ngang ngược 11 tháng trước
Chương 7: Tao chờ 11 tháng trước
Chương 6:  Đụng phải tên lường gạt 11 tháng trước
Chương 5: Bình tĩnh như thường 3 tuần trước
Chương 4: Con dâu nuôi từ bé 2 tuần trước
Chương 3: Bẩn thì ném 8 tháng trước
Chương 2: Bắt kẻ thông dâm 4 tháng trước
Chương 1:  Ôm chặt em 4 tháng trước
Chương 50: Bộ mặt vui sướng 14 giờ trước
Chương 49: Quá ngu 1 tháng trước
Chương 48:  Tại sao 1 năm trước
Chương 47: Anh làm gì thế 11 tháng trước
Chương 46:  Không công bằng 1 tháng trước
Chương 45: Đói bụng 1 năm trước
Chương 44: Rất lo lắng 6 tháng trước
Chương 43:  Bị bệnh 10 tháng trước
Chương 42: Không thể gạt được 11 tháng trước
Chương 41: Ngủ 3 tuần trước
Chương 40:  Không cần 10 tháng trước
Chương 39:  Khát vọng 5 tháng trước
Chương 38:  Đừng làm rộn 1 tháng trước
Chương 37:  Đánh cược 1 tháng trước
Chương 36: Gả cho anh 11 tháng trước
Chương 35: Con không đồng ý 1 năm trước
Chương 34: Làm thế nào 10 tháng trước
Chương 33:  Đánh ngất  1 năm trước
Chương 32: Thiếu phu nhân tương lai  4 tháng trước
Chương 31: Đúng rồi 3 tháng trước
Chương 30: Nắm tay 7 tháng trước
Chương 29:  Tức no rồi 11 tháng trước
Chương 28: Cố gắng đứng ra 11 tháng trước
Chương 27: Ngu như vậy 1 tháng trước
Chương 26: Sàm sỡ 11 tháng trước
Chương 25: Bị hạn chế 11 tháng trước
Chương 24: Thoáng qua 11 tháng trước
Chương 23: Nổ súng 1 năm trước
Chương 22: Cô gái hư 11 tháng trước
Chương 21: Đáng thương 11 tháng trước
Chương 20: Tiểu lão đại 2 tháng trước
Chương 19: Ba phần mặt mũi 10 tháng trước
Chương 18: Một nụ hôn 11 tháng trước
Chương 17: Người phụ nữ có thai 10 tháng trước
Chương 16:  Xuất hiện tình địch  11 tháng trước
Chương 15: Trần Quán Hi thứ 2 11 tháng trước
Chương 14:  Thiếu niên đáng thương  3 tuần trước
Chương 13: Bắt đầu làm việc 5 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tuần trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10:  Ai dám 10 tháng trước
Chương 9: Có chút do dự 4 tháng trước
Chương 8: Đứa trẻ ngang ngược 1 năm trước
Chương 7: Tao chờ 11 tháng trước
Chương 6:  Đụng phải tên lường gạt 11 tháng trước
Chương 5: Bình tĩnh như thường 1 năm trước
Chương 4: Con dâu nuôi từ bé 10 tháng trước
Chương 3: Bẩn thì ném 4 tháng trước
Chương 2: Bắt kẻ thông dâm 10 tháng trước
Chương 1:  Ôm chặt em 11 tháng trước
Chương 50: Bộ mặt vui sướng 8 tháng trước
Chương 49: Quá ngu 10 tháng trước
Chương 48:  Tại sao 11 tháng trước
Chương 47: Anh làm gì thế 11 tháng trước
Chương 46:  Không công bằng 11 tháng trước
Chương 45: Đói bụng 3 tuần trước
Chương 44: Rất lo lắng 5 ngày trước
Chương 43:  Bị bệnh 10 tháng trước
Chương 42: Không thể gạt được 1 tháng trước
Chương 41: Ngủ 1 tháng trước
Chương 40:  Không cần 11 tháng trước
Chương 39:  Khát vọng 11 tháng trước
Chương 38:  Đừng làm rộn 11 tháng trước
Chương 37:  Đánh cược 6 tháng trước
Chương 36: Gả cho anh 11 tháng trước
Chương 35: Con không đồng ý 11 tháng trước
Chương 34: Làm thế nào 1 tháng trước
Chương 33:  Đánh ngất  1 tháng trước
Chương 32: Thiếu phu nhân tương lai  10 tháng trước
Chương 31: Đúng rồi 4 tháng trước
Chương 30: Nắm tay 11 tháng trước
Chương 29:  Tức no rồi 10 tháng trước
Chương 28: Cố gắng đứng ra 11 tháng trước
Chương 27: Ngu như vậy 3 tuần trước
Chương 26: Sàm sỡ 10 tháng trước
Chương 25: Bị hạn chế 1 năm trước
Chương 24: Thoáng qua 4 tuần trước
Chương 23: Nổ súng 1 tháng trước
Chương 22: Cô gái hư 4 tháng trước
Chương 21: Đáng thương 4 tháng trước
Chương 20: Tiểu lão đại 1 năm trước
Chương 19: Ba phần mặt mũi 11 tháng trước
Chương 18: Một nụ hôn 10 tháng trước
Chương 17: Người phụ nữ có thai 11 tháng trước
Chương 16:  Xuất hiện tình địch  11 tháng trước
Chương 15: Trần Quán Hi thứ 2 11 tháng trước
Chương 14:  Thiếu niên đáng thương  1 năm trước
Chương 13: Bắt đầu làm việc 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 9 tháng trước
Chương 11: Chương 11 10 tháng trước
Chương 10:  Ai dám 2 tháng trước
Chương 9: Có chút do dự 6 tháng trước
Chương 8: Đứa trẻ ngang ngược 1 năm trước
Chương 7: Tao chờ 11 tháng trước
Chương 6:  Đụng phải tên lường gạt 11 tháng trước
Chương 5: Bình tĩnh như thường 5 tháng trước
Chương 4: Con dâu nuôi từ bé 2 tuần trước
Chương 3: Bẩn thì ném 3 tháng trước
Chương 2: Bắt kẻ thông dâm 11 tháng trước
Chương 1:  Ôm chặt em 11 tháng trước
Chương 50: Bộ mặt vui sướng 10 tháng trước
Chương 49: Quá ngu 8 giờ trước
Chương 48:  Tại sao 11 tháng trước
Chương 47: Anh làm gì thế 4 tháng trước
Chương 46:  Không công bằng 11 tháng trước
Chương 45: Đói bụng 3 tháng trước
Chương 44: Rất lo lắng 1 tháng trước
Chương 43:  Bị bệnh 11 tháng trước
Chương 42: Không thể gạt được 4 tháng trước
Chương 41: Ngủ 11 tháng trước
Chương 40:  Không cần 1 năm trước
Chương 39:  Khát vọng 1 tháng trước
Chương 38:  Đừng làm rộn 10 tháng trước
Chương 37:  Đánh cược 11 tháng trước
Chương 36: Gả cho anh 1 tháng trước
Chương 35: Con không đồng ý 9 tháng trước
Chương 34: Làm thế nào 8 tháng trước
Chương 33:  Đánh ngất  1 năm trước
Chương 32: Thiếu phu nhân tương lai  11 tháng trước
Chương 31: Đúng rồi 2 tháng trước
Chương 30: Nắm tay 11 tháng trước
Chương 29:  Tức no rồi 10 tháng trước
Chương 28: Cố gắng đứng ra 11 tháng trước
Chương 27: Ngu như vậy 10 tháng trước
Chương 26: Sàm sỡ 10 tháng trước
Chương 25: Bị hạn chế 2 tháng trước
Chương 24: Thoáng qua 11 tháng trước
Chương 23: Nổ súng 6 ngày trước
Chương 22: Cô gái hư 10 tháng trước
Chương 21: Đáng thương 9 tháng trước
Chương 20: Tiểu lão đại 1 năm trước
Chương 19: Ba phần mặt mũi 8 tháng trước
Chương 18: Một nụ hôn 4 tuần trước
Chương 17: Người phụ nữ có thai 11 tháng trước
Chương 16:  Xuất hiện tình địch  5 tháng trước
Chương 15: Trần Quán Hi thứ 2 1 tháng trước
Chương 14:  Thiếu niên đáng thương  11 tháng trước
Chương 13: Bắt đầu làm việc 8 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10:  Ai dám 4 tháng trước
Chương 9: Có chút do dự 5 tháng trước
Chương 8: Đứa trẻ ngang ngược 1 tháng trước
Chương 7: Tao chờ 11 tháng trước
Chương 6:  Đụng phải tên lường gạt 1 tháng trước
Chương 5: Bình tĩnh như thường 11 tháng trước
Chương 4: Con dâu nuôi từ bé 11 tháng trước
Chương 3: Bẩn thì ném 3 tuần trước
Chương 2: Bắt kẻ thông dâm 5 tháng trước
Chương 1:  Ôm chặt em 8 tháng trước
Chương 50: Bộ mặt vui sướng 10 tháng trước
Chương 49: Quá ngu 11 tháng trước
Chương 48:  Tại sao 2 tháng trước
Chương 47: Anh làm gì thế 11 tháng trước
Chương 46:  Không công bằng 2 tháng trước
Chương 45: Đói bụng 1 tháng trước
Chương 44: Rất lo lắng 1 năm trước
Chương 43:  Bị bệnh 11 tháng trước
Chương 42: Không thể gạt được 10 tháng trước
Chương 41: Ngủ 10 tháng trước
Chương 40:  Không cần 11 tháng trước
Chương 39:  Khát vọng 11 tháng trước
Chương 38:  Đừng làm rộn 10 tháng trước
Chương 37:  Đánh cược 10 tháng trước
Chương 36: Gả cho anh 2 tháng trước
Chương 35: Con không đồng ý 1 năm trước
Chương 34: Làm thế nào 11 tháng trước
Chương 33:  Đánh ngất  11 tháng trước
Chương 32: Thiếu phu nhân tương lai  4 tháng trước
Chương 31: Đúng rồi 1 năm trước
Chương 30: Nắm tay 11 tháng trước
Chương 29:  Tức no rồi 3 ngày trước
Chương 28: Cố gắng đứng ra 10 tháng trước
Chương 27: Ngu như vậy 11 tháng trước
Chương 26: Sàm sỡ 1 tháng trước
Chương 25: Bị hạn chế 11 tháng trước
Chương 24: Thoáng qua 10 tháng trước
Chương 23: Nổ súng 1 tuần trước
Chương 22: Cô gái hư 2 tháng trước
Chương 21: Đáng thương 1 năm trước
Chương 20: Tiểu lão đại 4 tháng trước
Chương 19: Ba phần mặt mũi 11 tháng trước
Chương 18: Một nụ hôn 11 tháng trước
Chương 17: Người phụ nữ có thai 2 tháng trước
Chương 16:  Xuất hiện tình địch  10 tháng trước
Chương 15: Trần Quán Hi thứ 2 3 tuần trước
Chương 14:  Thiếu niên đáng thương  2 tháng trước
Chương 13: Bắt đầu làm việc 1 năm trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10:  Ai dám 11 tháng trước
Chương 9: Có chút do dự 5 tháng trước
Chương 8: Đứa trẻ ngang ngược 11 tháng trước
Chương 7: Tao chờ 11 tháng trước
Chương 6:  Đụng phải tên lường gạt 5 tháng trước
Chương 5: Bình tĩnh như thường 5 tháng trước
Chương 4: Con dâu nuôi từ bé 10 tháng trước
Chương 3: Bẩn thì ném 1 tháng trước
Chương 2: Bắt kẻ thông dâm 5 tháng trước
Chương 1:  Ôm chặt em 10 tháng trước
Chương 50: Bộ mặt vui sướng 11 tháng trước
Chương 49: Quá ngu 2 tháng trước
Chương 48:  Tại sao 11 tháng trước
Chương 47: Anh làm gì thế 3 tuần trước
Chương 46:  Không công bằng 10 tháng trước
Chương 45: Đói bụng 10 tháng trước
Chương 44: Rất lo lắng 11 tháng trước
Chương 43:  Bị bệnh 11 tháng trước
Chương 42: Không thể gạt được 2 tháng trước
Chương 41: Ngủ 10 tháng trước
Chương 40:  Không cần 2 tháng trước
Chương 39:  Khát vọng 11 tháng trước
Chương 38:  Đừng làm rộn 10 tháng trước
Chương 37:  Đánh cược 11 tháng trước
Chương 36: Gả cho anh 11 tháng trước
Chương 35: Con không đồng ý 3 tuần trước
Chương 34: Làm thế nào 1 tháng trước
Chương 33:  Đánh ngất  2 tháng trước
Chương 32: Thiếu phu nhân tương lai  11 tháng trước
Chương 31: Đúng rồi 4 tháng trước
Chương 30: Nắm tay 4 tháng trước
Chương 29:  Tức no rồi 4 tuần trước
Chương 28: Cố gắng đứng ra 11 tháng trước
Chương 27: Ngu như vậy 1 tháng trước
Chương 26: Sàm sỡ 1 tháng trước
Chương 25: Bị hạn chế 11 tháng trước
Chương 24: Thoáng qua 11 tháng trước
Chương 23: Nổ súng 11 tháng trước
Chương 22: Cô gái hư 11 tháng trước
Chương 21: Đáng thương 10 tháng trước
Chương 20: Tiểu lão đại 11 tháng trước
Chương 19: Ba phần mặt mũi 11 tháng trước
Chương 18: Một nụ hôn 11 tháng trước
Chương 17: Người phụ nữ có thai 11 tháng trước
Chương 16:  Xuất hiện tình địch  5 tháng trước
Chương 15: Trần Quán Hi thứ 2 1 tháng trước
Chương 14:  Thiếu niên đáng thương  11 tháng trước
Chương 13: Bắt đầu làm việc 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tuần trước
Chương 11: Chương 11 4 tháng trước
Chương 10:  Ai dám 3 tuần trước
Chương 9: Có chút do dự 3 tháng trước
Chương 8: Đứa trẻ ngang ngược 11 tháng trước
Chương 7: Tao chờ 3 tuần trước
Chương 6:  Đụng phải tên lường gạt 11 tháng trước
Chương 5: Bình tĩnh như thường 3 tuần trước
Chương 4: Con dâu nuôi từ bé 1 năm trước
Chương 3: Bẩn thì ném 5 tháng trước
Chương 2: Bắt kẻ thông dâm 11 tháng trước
Chương 1:  Ôm chặt em 11 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420