Tinh Thần Biến
Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Thể loại: Tiên HiệpKiếm Hiệp
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Giới Thiệu Truyện

Tinh Thần Biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu Truyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.

- Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.

- Truyện Tinh Thần Biến mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.

- Tags: tinh than bien, tinh than bien full prc, truyen tien hiep

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 7 tháng trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 tuần trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 tuần trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 7 tháng trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 ngày trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 tuần trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 7 tháng trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 7 tháng trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 tuần trước
Chương 12: Thự Quang (1) 4 tháng trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 tuần trước
Chương 09: Tinh Túy 1 tuần trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 tuần trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 ngày trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 tuần trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 tuần trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 tuần trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 tuần trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 tuần trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 tuần trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 tuần trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 2 tháng trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 2 giờ trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 6 tháng trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 3 tháng trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 tuần trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 tháng trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 tuần trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 tuần trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 tuần trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 tuần trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 tuần trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 tuần trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 tuần trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 tuần trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 tuần trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 tuần trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 tuần trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 tuần trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 ngày trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 tuần trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 tuần trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 6 ngày trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 5 ngày trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 tuần trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 5 ngày trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 tuần trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 tuần trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 ngày trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 tuần trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 tuần trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 tuần trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 tuần trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 tuần trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 tuần trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 tuần trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 tuần trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 tuần trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 tuần trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 8 giờ trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 tuần trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 tuần trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 tuần trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 tuần trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 tuần trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 tuần trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 tuần trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 tuần trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 tuần trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 tuần trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 tuần trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 tuần trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 tuần trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 tuần trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 tuần trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 tuần trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 tuần trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 tuần trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 tuần trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 tuần trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 tuần trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 tuần trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 6 ngày trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 tuần trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 6 ngày trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 tuần trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 tuần trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 tuần trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 tuần trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 6 ngày trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 tuần trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 tuần trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 tuần trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 tuần trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 tuần trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 tuần trước
Chương 12: Thự Quang (1) 8 giờ trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 tuần trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 tuần trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 tuần trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 tuần trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 tuần trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 tuần trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 21 phút trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 tuần trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 tuần trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 tuần trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 tuần trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước
Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2) 1 năm trước
Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1) 1 năm trước
Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2) 1 năm trước
Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1) 1 năm trước
Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh 1 năm trước
Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2) 1 năm trước
Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1) 1 năm trước
Chương 43: Linh Khí Thành (2) 1 năm trước
Chương 42: Linh Khí Thành (1) 1 năm trước
Chương 41: Mưu Toán (2) 1 năm trước
Chương 40: Mưu Toán (1) 1 năm trước
Chương 39: Tam Pho Đồ 1 năm trước
Chương 38: Tu Chân Giới (3) 1 năm trước
Chương 37: Tu Chân Giới (2) 1 năm trước
Chương 36: Tu Chân Giới (1) 1 năm trước
Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3) 1 năm trước
Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2) 1 năm trước
Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1) 1 năm trước
Chương 32: Thạch Trung Thạch (2) 1 năm trước
Chương 31: Thạch Trung Thạch (1) 1 năm trước
Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2) 1 năm trước
Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1) 1 năm trước
Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2) 1 năm trước
Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1) 1 năm trước
Chương 26: Bí Mật (2) 1 năm trước
Chương 25: Bí Mật (1) 1 năm trước
Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2) 1 năm trước
Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1) 1 năm trước
Chương 22: Sinh Tử (3) 1 năm trước
Chương 21: Sinh Tử (2) 1 năm trước
Chương 20: Sinh Tử (1) 1 năm trước
Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2) 1 năm trước
Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1) 1 năm trước
Chương 17: Ngư Trường Kiếm 1 năm trước
Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3) 1 năm trước
Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2) 1 năm trước
Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1) 1 năm trước
Chương 13: Thự Quang (2) 1 năm trước
Chương 12: Thự Quang (1) 1 năm trước
Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2) 1 năm trước
Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1) 1 năm trước
Chương 09: Tinh Túy 1 năm trước
Chương 08: Triệu Vân Hưng 1 năm trước
Chương 07: Trạch Sư 1 năm trước
Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch 1 năm trước
Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng 1 năm trước
Chương 04: Phụ Tử 1 năm trước
Chương 03: Dạ Đàm 1 năm trước
Chương 02: Quyết Tâm 1 năm trước
Chương 01: Tần Vũ 1 năm trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420