Sát Vương
Tác giả: Áo Bỉ Gia
Thể loại: Tiên Hiệp
Nguồn:
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Luyện Yêu Thối Ma Hồ, thu người nào vào trong người đó sẽ trở thành con rối. Nhưng con rối này tuy lưu lại ý thức của bản thể nhưng quyền khống chế dĩ nhiên là thuộc về chủ nhân của Yêu Thối Ma Hồ.

Ban đêm xông vào hoàng cung, tiểu hầu gia Đường Tiêu cướp lấy chí bảo của hoàng cung là Yêu Thối Ma Hồ, từ nay về sau đi theo một con đường tu võ kỳ lạ.

Khống chế đối thủ đánh khắp thiên hạ.

Khống chế cửa hàng, ăn không mất tiền.

Khống chế mệnh quan triều đình đường làm quan một mực thăng tiến.

Khống chế thục nữ ngự tỷ, thê tử người khác, lạ lỵ, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ?

Hắc hắc, nên làm gì thì làm cái đó.

Bàn tay duỗi ra thiên hạ, tất cả đều là con rối của ta, ai cũng không tránh khỏi ma trảo của bổn thiếu gia.

Đẳng cấp võ giả phân chia: Nhân Nguyên, Địa Nguyên, Thiên Nguyên.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 6 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 6 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 6 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 6 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 6 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 6 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 6 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 6 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 6 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 6 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 6 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 6 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 6 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 6 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 6 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 6 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 1 tháng trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 6 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 6 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 6 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 6 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 6 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 6 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 6 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 6 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 6 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 6 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 6 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 6 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 1 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 1 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 1 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 1 giờ trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 5 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 5 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 5 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 5 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 5 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 5 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 5 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 5 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 5 ngày trước
Chương 3: Giết người 5 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 1 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 5 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 5 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 5 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 5 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 1 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 5 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 5 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 5 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 5 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 5 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 5 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 5 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 5 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 5 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 5 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 5 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 1 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 5 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 4 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 5 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 4 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 5 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 5 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 5 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 4 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 4 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 4 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 4 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 5 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 5 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 5 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 5 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 12 giờ trước
Chương 14: Luyện võ 5 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 5 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 5 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 5 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 6 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 5 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 6 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 6 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 6 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 6 ngày trước
Chương 3: Giết người 6 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 6 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 6 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 6 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 6 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 6 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 6 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 6 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 6 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 6 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 6 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 6 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 6 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 6 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 6 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 6 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 6 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 6 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 6 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 6 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 6 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 6 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 6 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 5 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 5 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 1 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 5 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 5 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 5 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 5 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 5 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 5 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 5 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 5 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 5 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 5 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 6 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 6 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 6 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 6 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 6 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 6 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 6 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 6 ngày trước
Chương 3: Giết người 6 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 6 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 5 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 6 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 6 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 6 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 6 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 6 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 6 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 6 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 6 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 6 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 6 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 6 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 6 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 6 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 6 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 6 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 6 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 6 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 6 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 6 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 6 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 6 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 6 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 6 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 6 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 6 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 6 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 6 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 6 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 6 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 6 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 6 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 6 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 6 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 6 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 6 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 6 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 6 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 6 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 6 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 6 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 6 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 6 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 6 ngày trước
Chương 3: Giết người 6 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 6 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 6 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 6 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 6 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 6 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 6 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 6 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 6 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 6 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 6 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 6 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 6 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 6 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 6 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 6 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 6 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 6 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 6 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 6 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 6 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 6 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 6 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 6 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 6 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 1 tuần trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 1 tuần trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 1 tuần trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 1 tuần trước
Chương 22: Tử Cấm thành 6 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 6 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 6 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 6 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 6 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 6 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 6 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 6 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 6 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 6 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 6 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 6 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 6 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 6 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 5 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 6 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 5 ngày trước
Chương 3: Giết người 6 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 6 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 6 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 6 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 6 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 1 tuần trước
Chương 47: Thủy tổ 6 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 1 tuần trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 1 tuần trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 1 tuần trước
Chương 43: Bắt thích khách 1 tuần trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 1 tuần trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 1 tuần trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 1 tuần trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 1 tuần trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 1 tuần trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 1 tuần trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 1 tuần trước
Chương 35: Không khách khí 1 tuần trước
Chương 34: Bay lên trời 1 tuần trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 1 tuần trước
Chương 32: Đặt cược 5 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 5 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 5 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 1 tuần trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 1 tuần trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 1 tuần trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 1 tuần trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 1 tuần trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 1 tuần trước
Chương 22: Tử Cấm thành 1 tuần trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 1 tuần trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 1 tuần trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 5 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 5 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 1 tuần trước
Chương 15: Tôi hồn 5 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 5 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 5 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 5 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 5 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 5 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 5 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 5 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 1 tuần trước
Chương 6: Chu Kiền 5 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 5 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 5 ngày trước
Chương 3: Giết người 5 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 5 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 5 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 5 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 5 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 5 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 5 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 5 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 1 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 1 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 5 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 1 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 1 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 5 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 1 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 1 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 4 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 4 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 5 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 4 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 5 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 1 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 1 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 5 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 5 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 5 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 5 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 5 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 5 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 5 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 5 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 5 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 5 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 5 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 5 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 5 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 5 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 5 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 5 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 5 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 5 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 5 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 5 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 5 ngày trước
Chương 3: Giết người 5 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 1 tuần trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 1 tuần trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 5 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 5 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 5 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 5 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 1 tuần trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 5 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 1 tuần trước
Chương 43: Bắt thích khách 1 tuần trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 1 tuần trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 1 tuần trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 1 tuần trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 1 tuần trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 1 tuần trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 1 tuần trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 1 tuần trước
Chương 35: Không khách khí 1 tuần trước
Chương 34: Bay lên trời 1 tuần trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 6 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 5 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 5 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 6 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 6 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 6 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 6 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 6 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 6 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 6 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 6 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 6 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 6 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 6 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 6 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 6 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 6 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 6 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 6 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 6 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 6 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 6 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 6 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 6 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 6 ngày trước
Chương 3: Giết người 6 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 6 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 6 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 6 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 6 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 6 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 1 tuần trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 1 tuần trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 5 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 5 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 5 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 5 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 1 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 1 tuần trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 1 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 1 tuần trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 1 tuần trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 1 tuần trước
Chương 35: Không khách khí 1 tuần trước
Chương 34: Bay lên trời 1 tuần trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 1 tuần trước
Chương 32: Đặt cược 1 tuần trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 1 tuần trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 1 tuần trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 1 tuần trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 1 tuần trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 1 tuần trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 1 tuần trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 1 tuần trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 1 tuần trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 1 tuần trước
Chương 22: Tử Cấm thành 1 tuần trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 6 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 6 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 6 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 1 tuần trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 6 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 1 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 6 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 6 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 6 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 6 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 6 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 5 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 1 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 5 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 5 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 5 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 1 tuần trước
Chương 3: Giết người 5 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 5 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 5 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 5 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 5 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 1 tuần trước
Chương 47: Thủy tổ 5 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 5 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 5 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 5 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 5 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 5 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 1 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 1 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 5 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 1 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 1 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 1 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 1 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 5 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 5 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 5 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 5 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 1 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 1 tuần trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 5 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 5 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 5 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 5 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 5 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 5 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 1 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 1 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 1 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 1 tuần trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 1 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 6 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 1 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 6 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 1 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 6 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 1 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 6 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 1 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 1 ngày trước
Chương 3: Giết người 1 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 1 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 1 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 1 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 5 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 5 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 5 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 5 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 5 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 5 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 5 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 5 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 5 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 5 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 5 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 5 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 5 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 5 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 6 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 5 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 5 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 6 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 5 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 5 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 5 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 5 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 5 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 5 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 5 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 5 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 5 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 5 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 5 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 5 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 5 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 5 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 5 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 5 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 5 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 5 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 5 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 5 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 5 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 5 ngày trước
Chương 3: Giết người 5 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 5 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 5 ngày trước
Chương 50: Đại hoàng tử Chu Kình 5 ngày trước
Chương 49: Đấu giá 5 ngày trước
Chương 48: Địa Nguyên đan 5 ngày trước
Chương 47: Thủy tổ 5 ngày trước
Chương 46: Trộm đồ hoàng cung 5 ngày trước
Chương 45: Hoàng cung nghèo nàn (2) 5 ngày trước
Chương 44: Hoàng cung nghèo nàn 5 ngày trước
Chương 43: Bắt thích khách 6 ngày trước
Chương 42: Yêu cầu của Đường Tiêu 5 ngày trước
Chương 41: Trả pháp khí của ta lại! 5 ngày trước
Chương 40: Chìa khóa vàng 5 ngày trước
Chương 39: Từ Tiều xuất chiêu 5 ngày trước
Chương 38: Đổ xúc xắc 5 ngày trước
Chương 37: Tần Vũ âm hiểm 5 ngày trước
Chương 36: Dực Thai công chúa nhận thua 5 ngày trước
Chương 35: Không khách khí 6 ngày trước
Chương 34: Bay lên trời 6 ngày trước
Chương 33: Quyết đấu với Dực Thai công chúa 6 ngày trước
Chương 32: Đặt cược 5 ngày trước
Chương 31: Chọc vào ta chết! 6 ngày trước
Chương 30: Hóa Điêu Lược Không thức 6 ngày trước
Chương 29: Sắp sửa đột phá 5 ngày trước
Chương 28: Sức mạnh kỳ lạ 6 ngày trước
Chương 27: Lĩnh ngộ trọn vẹn Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 26: Đánh bạc với nha hoàn 5 ngày trước
Chương 25: Khánh Đô phu nhân nổi giận 5 ngày trước
Chương 24: Đường Tiêu chọc giận 5 ngày trước
Chương 23: Hầu gia tới thăm 5 ngày trước
Chương 22: Tử Cấm thành 5 ngày trước
Chương 21: Tiến triển mạnh mẽ 5 ngày trước
Chương 20: Hổ Liệt quyền 5 ngày trước
Chương 19: Thiên địa nguyên khí 5 ngày trước
Chương 18: Tôi hồn thành công 5 ngày trước
Chương 17: Tử Nguyệt chân nhân 6 ngày trước
Chương 16: Khổ luyện 5 ngày trước
Chương 15: Tôi hồn 5 ngày trước
Chương 14: Luyện võ 5 ngày trước
Chương 13: Hồ lô trữ vật 5 ngày trước
Chương 12: Khánh Đô phu nhân 6 ngày trước
Chương 11: Thạch Đầu ký 5 ngày trước
Chương 10: Di Hồng viện 5 ngày trước
Chương 9: Ước Hẹn Quyết Đấu 6 ngày trước
Chương 8: Tiểu Tiện Nhân 6 ngày trước
Chương 7: Dực Thai công chúa 5 ngày trước
Chương 6: Chu Kiền 6 ngày trước
Chương 5: Xuống núi 6 ngày trước
Chương 4: Thế giới võ giả 6 ngày trước
Chương 3: Giết người 6 ngày trước
Chương 2: Tá thi hoàn hồn 6 ngày trước
Chương 1: Linh Hồn Cứng Cỏi 6 ngày trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420