Y Lộ Phong Hoa
Tác giả: Linh Khê
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Converter: LySanSan828 (TTV)
Editor: Tiểu Y
Tổng: 81 chương

Cô là bác sĩ ở hiện đại, không hiểu tại sao lại xuyên không đến vương triều Đại Tề trở thành tiểu ngốc tử trong phủ.

Không thể sinh con trai, mẫu thân bị phụ thân hắt hủi, lại còn nằm trên giường bệnh triền miên, từ đó tiểu thiếp nắm quyền, nàng lưu lạc bị người đời chê cười.

Mẹ ruột yếu đuối, tổ mẫu cay nghiệt, phụ thân không thích, cùng nhị nương chán ghét, thứ muội ngoan độc. Trong mắt mọi người Tiết Vô Ưu là người so với ngốc tử không khác biệt lắm. Cô xuyên qua trở thành “nàng”, che giấu tài năng, nghiễm kết thiện duyên*, mở tiệm thuốc, mua nông trang, bố trí điền xá, đấu với nhị nương, trừng trị thứ muội, kết giao quyền quý... Từ đó, mẫu thân giành được sự sủng ái, nàng trở thành bảo bối trong tay tổ mẫu phụ thân, công tử tướng phủ, đại tướng quân uy vũ lần lượt bày tỏ tình yêu, thật sự là ngoạn chuyển cổ đại!

[*nghiễm kết thiện duyên: kế hoạch hợp tác quan hệ có lợi cho đôi bên]

[*ngoạn chuyển cổ đại: chỉ sự việc, lòng người mau thay đổi]

Hắn, dòng trưởng phủ thừa tướng, con của công chúa, bái danh Đại Lý, hình tượng tiêu sái nho nhã, thú vị lại hài hước, nhưng rất quan tâm, ôn nhu săn sóc nàng.

Hắn, nhị công tử phủ Hầu gia, cữu gia đương triều, đại tướng quân uy vũ, oai hùng lại kiên nghị, hiệp cốt nhu tràng*, đối nàng chuyên nhất tình, ngoan ngoãn phục tùng. Oa oa oa... Muốn nàng chọn người nào a?

Thật sự làm Tiết Vô Ưu đau đầu gần chết!

[*hiệp cốt nhu tràng: ý chỉ người anh hùng bề ngoài thô lỗ nhưng có tấm lòng ôn nhu, đối xử tốt bụng với mọi người, đặc biệt là phụ nữ]


=== ====== 
Tên quyển sách: Văn chuyên tình đích nữ thích tướng quân dốc lòng làm ruộng.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 47: Thanh như thanh tuyền 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Kế vì sau này 1 tháng trước
Chương 44: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 43-2: Mưu tính sâu xa (2) 1 tháng trước
Chương 43-1: Mưu tính sâu xa (1) 1 tháng trước
Chương 42: Nữ nhi cuồng dại 1 tháng trước
Chương 41: Cẩn thận săn sóc 1 tháng trước
Chương 40: Hái tâm hái phế 1 tháng trước
Chương 39: Như đứng đống lửa, như ngồi đống than 1 tháng trước
Chương 38: Tuyệt địa phản kích 1 tháng trước
Chương 37: Sự tình bại lộ 1 tháng trước
Chương 36: Cố ý khóc than 1 tháng trước
Chương 35: Soái ca lãnh tình 1 tháng trước
Chương 34: Hầu phủ Yên Ổn 1 tháng trước
Chương 33: Giả tá danh vọng 1 tháng trước
Chương 32-2: Hãnh diện (2) 1 tháng trước
Chương 32-1: Hãnh diện (1) 1 tháng trước
Chương 31-2: Đại khoái nhân tâm (2) 1 tháng trước
Chương 31: Đại khoái nhân tâm (1) 1 tháng trước
Chương 30: Một thân uy vũ 1 tháng trước
Chương 29: Báo ba tháng mùa xuân huy (nhị) 1 tháng trước
Chương 28: Báo Ba Tháng Mùa Xuân Huy (nhất) 1 tháng trước
Chương 27: Lại tiến tướng phủ 1 tháng trước
Chương 26: Uống say đánh chết 1 tháng trước
Chương 25: Tài nguyên quảng tiến 1 tháng trước
Chương 24: Thùng kim thứ nhất 1 tháng trước
Chương 23: Nhà giàu nhà cao cửa rộng 1 tháng trước
Chương 22: Tuệ nhãn thức châu 1 tháng trước
Chương 21: Nhẹ Nhàng Quân Tử 1 tháng trước
Chương 20: Mới vào tướng phủ 1 tháng trước
Chương 19: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 18: Lừa Dối 1 tháng trước
Chương 17: Đập nát âm mưu 1 tháng trước
Chương 16: Ngốc tử cầu hôn 1 tháng trước
Chương 15: Sinh ý thịnh vượng 1 tháng trước
Chương 14: Tính toán 1 tháng trước
Chương 13: Mật báo 1 tháng trước
Chương 12: Nổi tiếng coi chừng 1 tháng trước
Chương 11: Thử một lần thành danh 1 tháng trước
Chương 10: Phẩu cung giải phẫu 1 tháng trước
Chương 9: Trưởng thành 1 tháng trước
Chương 8: Hạ kết thù 1 tháng trước
Chương 7: Đại trí giả ngu 1 tháng trước
Chương 6: Mẫu bằng tử quý 1 tháng trước
Chương 5: Bại hạ trận(thua trận) 1 tháng trước
Chương 4: Nhị nữ tranh phu 1 tháng trước
Chương 3: Thê thiếp đồng đường (nhị) 1 tháng trước
Chương 2: Thê thiếp đồng đường (nhất) 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên thành trẻ con 1 tháng trước
Chương 47: Thanh như thanh tuyền 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Kế vì sau này 1 tháng trước
Chương 44: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 43-2: Mưu tính sâu xa (2) 1 tháng trước
Chương 43-1: Mưu tính sâu xa (1) 1 tháng trước
Chương 42: Nữ nhi cuồng dại 1 tháng trước
Chương 41: Cẩn thận săn sóc 1 tháng trước
Chương 40: Hái tâm hái phế 1 tháng trước
Chương 39: Như đứng đống lửa, như ngồi đống than 1 tháng trước
Chương 38: Tuyệt địa phản kích 1 tháng trước
Chương 37: Sự tình bại lộ 1 tháng trước
Chương 36: Cố ý khóc than 1 tháng trước
Chương 35: Soái ca lãnh tình 1 tháng trước
Chương 34: Hầu phủ Yên Ổn 1 tháng trước
Chương 33: Giả tá danh vọng 1 tháng trước
Chương 32-2: Hãnh diện (2) 1 tháng trước
Chương 32-1: Hãnh diện (1) 1 tháng trước
Chương 31-2: Đại khoái nhân tâm (2) 1 tháng trước
Chương 31: Đại khoái nhân tâm (1) 1 tháng trước
Chương 30: Một thân uy vũ 1 tháng trước
Chương 29: Báo ba tháng mùa xuân huy (nhị) 1 tháng trước
Chương 28: Báo Ba Tháng Mùa Xuân Huy (nhất) 1 tháng trước
Chương 27: Lại tiến tướng phủ 1 tháng trước
Chương 26: Uống say đánh chết 1 tháng trước
Chương 25: Tài nguyên quảng tiến 1 tháng trước
Chương 24: Thùng kim thứ nhất 1 tháng trước
Chương 23: Nhà giàu nhà cao cửa rộng 1 tháng trước
Chương 22: Tuệ nhãn thức châu 1 tháng trước
Chương 21: Nhẹ Nhàng Quân Tử 1 tháng trước
Chương 20: Mới vào tướng phủ 1 tháng trước
Chương 19: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 18: Lừa Dối 1 tháng trước
Chương 17: Đập nát âm mưu 1 tháng trước
Chương 16: Ngốc tử cầu hôn 1 tháng trước
Chương 15: Sinh ý thịnh vượng 1 tháng trước
Chương 14: Tính toán 1 tháng trước
Chương 13: Mật báo 1 tháng trước
Chương 12: Nổi tiếng coi chừng 1 tháng trước
Chương 11: Thử một lần thành danh 1 tháng trước
Chương 10: Phẩu cung giải phẫu 1 tháng trước
Chương 9: Trưởng thành 1 tháng trước
Chương 8: Hạ kết thù 1 tháng trước
Chương 7: Đại trí giả ngu 1 tháng trước
Chương 6: Mẫu bằng tử quý 1 tháng trước
Chương 5: Bại hạ trận(thua trận) 1 tháng trước
Chương 4: Nhị nữ tranh phu 1 tháng trước
Chương 3: Thê thiếp đồng đường (nhị) 1 tháng trước
Chương 2: Thê thiếp đồng đường (nhất) 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên thành trẻ con 1 tháng trước
Chương 47: Thanh như thanh tuyền 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Kế vì sau này 1 tháng trước
Chương 44: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 43-2: Mưu tính sâu xa (2) 1 tháng trước
Chương 43-1: Mưu tính sâu xa (1) 1 tháng trước
Chương 42: Nữ nhi cuồng dại 1 tháng trước
Chương 41: Cẩn thận săn sóc 1 tháng trước
Chương 40: Hái tâm hái phế 1 tháng trước
Chương 39: Như đứng đống lửa, như ngồi đống than 1 tháng trước
Chương 38: Tuyệt địa phản kích 1 tháng trước
Chương 37: Sự tình bại lộ 3 tuần trước
Chương 36: Cố ý khóc than 1 tháng trước
Chương 35: Soái ca lãnh tình 1 tháng trước
Chương 34: Hầu phủ Yên Ổn 1 tháng trước
Chương 33: Giả tá danh vọng 1 tháng trước
Chương 32-2: Hãnh diện (2) 1 tháng trước
Chương 32-1: Hãnh diện (1) 1 tháng trước
Chương 31-2: Đại khoái nhân tâm (2) 1 tháng trước
Chương 31: Đại khoái nhân tâm (1) 1 tháng trước
Chương 30: Một thân uy vũ 1 tháng trước
Chương 29: Báo ba tháng mùa xuân huy (nhị) 1 tháng trước
Chương 28: Báo Ba Tháng Mùa Xuân Huy (nhất) 1 tháng trước
Chương 27: Lại tiến tướng phủ 1 tháng trước
Chương 26: Uống say đánh chết 1 tháng trước
Chương 25: Tài nguyên quảng tiến 1 tháng trước
Chương 24: Thùng kim thứ nhất 1 tháng trước
Chương 23: Nhà giàu nhà cao cửa rộng 1 tháng trước
Chương 22: Tuệ nhãn thức châu 1 tháng trước
Chương 21: Nhẹ Nhàng Quân Tử 1 tháng trước
Chương 20: Mới vào tướng phủ 1 tháng trước
Chương 19: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 18: Lừa Dối 1 tháng trước
Chương 17: Đập nát âm mưu 1 tháng trước
Chương 16: Ngốc tử cầu hôn 1 tháng trước
Chương 15: Sinh ý thịnh vượng 1 tháng trước
Chương 14: Tính toán 1 tháng trước
Chương 13: Mật báo 1 tháng trước
Chương 12: Nổi tiếng coi chừng 1 tháng trước
Chương 11: Thử một lần thành danh 1 tháng trước
Chương 10: Phẩu cung giải phẫu 1 tháng trước
Chương 9: Trưởng thành 1 tháng trước
Chương 8: Hạ kết thù 1 tháng trước
Chương 7: Đại trí giả ngu 1 tháng trước
Chương 6: Mẫu bằng tử quý 1 tháng trước
Chương 5: Bại hạ trận(thua trận) 1 tháng trước
Chương 4: Nhị nữ tranh phu 1 tháng trước
Chương 3: Thê thiếp đồng đường (nhị) 1 tháng trước
Chương 2: Thê thiếp đồng đường (nhất) 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên thành trẻ con 1 tháng trước
Chương 47: Thanh như thanh tuyền 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Kế vì sau này 1 tháng trước
Chương 44: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 43-2: Mưu tính sâu xa (2) 1 tháng trước
Chương 43-1: Mưu tính sâu xa (1) 1 tháng trước
Chương 42: Nữ nhi cuồng dại 8 giờ trước
Chương 41: Cẩn thận săn sóc 1 tháng trước
Chương 40: Hái tâm hái phế 1 tháng trước
Chương 39: Như đứng đống lửa, như ngồi đống than 1 tháng trước
Chương 38: Tuyệt địa phản kích 1 tháng trước
Chương 37: Sự tình bại lộ 1 tháng trước
Chương 36: Cố ý khóc than 1 tháng trước
Chương 35: Soái ca lãnh tình 1 tháng trước
Chương 34: Hầu phủ Yên Ổn 1 tháng trước
Chương 33: Giả tá danh vọng 1 tháng trước
Chương 32-2: Hãnh diện (2) 1 tháng trước
Chương 32-1: Hãnh diện (1) 1 tháng trước
Chương 31-2: Đại khoái nhân tâm (2) 1 tháng trước
Chương 31: Đại khoái nhân tâm (1) 1 tháng trước
Chương 30: Một thân uy vũ 1 tháng trước
Chương 29: Báo ba tháng mùa xuân huy (nhị) 1 tháng trước
Chương 28: Báo Ba Tháng Mùa Xuân Huy (nhất) 1 tháng trước
Chương 27: Lại tiến tướng phủ 1 tháng trước
Chương 26: Uống say đánh chết 1 tháng trước
Chương 25: Tài nguyên quảng tiến 1 tháng trước
Chương 24: Thùng kim thứ nhất 1 tháng trước
Chương 23: Nhà giàu nhà cao cửa rộng 1 tháng trước
Chương 22: Tuệ nhãn thức châu 1 tháng trước
Chương 21: Nhẹ Nhàng Quân Tử 1 tháng trước
Chương 20: Mới vào tướng phủ 1 tháng trước
Chương 19: Mất nhiều hơn được 1 tháng trước
Chương 18: Lừa Dối 1 tháng trước
Chương 17: Đập nát âm mưu 1 tháng trước
Chương 16: Ngốc tử cầu hôn 1 tháng trước
Chương 15: Sinh ý thịnh vượng 1 tháng trước
Chương 14: Tính toán 1 tháng trước
Chương 13: Mật báo 1 tháng trước
Chương 12: Nổi tiếng coi chừng 1 tháng trước
Chương 11: Thử một lần thành danh 1 tháng trước
Chương 10: Phẩu cung giải phẫu 1 tháng trước
Chương 9: Trưởng thành 1 tháng trước
Chương 8: Hạ kết thù 1 tháng trước
Chương 7: Đại trí giả ngu 1 tháng trước
Chương 6: Mẫu bằng tử quý 3 tuần trước
Chương 5: Bại hạ trận(thua trận) 1 tháng trước
Chương 4: Nhị nữ tranh phu 1 tháng trước
Chương 3: Thê thiếp đồng đường (nhị) 1 tháng trước
Chương 2: Thê thiếp đồng đường (nhất) 1 tháng trước
Chương 1: Xuyên thành trẻ con 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420