Long Tế Chí Tôn
Tác giả: Cố Tiểu Tam
Thể loại: Ngôn TìnhĐô Thị
Nguồn: Vietpub
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Anh là một tên nghèo thê nghèo thảm, trong gia đình vợ, địa vị của anh là thấp nhất, có khi còn không bằng con chó trong nhà.

Nhưng đâu ai biết rằng thân phận thật sự của anh khó lường đến cỡ nào...

Anh sẽ tiếp tục nhẫn nhịn sống như thế này, hay xoay người thừa kế tập đoàn tài chính???

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Môn phái 2 ngày trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 1 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 1 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 3 ngày trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 1 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 1 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 1 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 ngày trước
Chương 32: Giải cứu 1 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 1 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 3 ngày trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 3 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 1 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 1 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 1 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 3 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 1 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 1 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 1 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 1 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 3 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 1 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 1 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 1 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 1 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 1 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 1 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 ngày trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 1 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 1 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 1 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 1 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 1 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 1 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 1 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 3 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 1 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 1 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 3 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 1 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 1 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 1 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 1 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 1 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 ngày trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 1 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 2 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 1 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 ngày trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 3 ngày trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tháng trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 1 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước
Chương 50: Môn phái 2 tháng trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tháng trước
Chương 48: Bại lộ 1 tháng trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tháng trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tháng trước
Chương 45: Ghen 2 tháng trước
Chương 44: Sự thật 2 tháng trước
Chương 43: Thất lạc 2 tháng trước
Chương 42: Bái sư 2 tháng trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tháng trước
Chương 40: Năm triệu 2 tháng trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tháng trước
Chương 38: Vả mặt 2 tháng trước
Chương 37: Về nhà 2 tháng trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tháng trước
Chương 35: Theo dõi 2 tháng trước
Chương 34: Nhân tài 2 tháng trước
Chương 33: Đền tội 2 tháng trước
Chương 32: Giải cứu 2 tháng trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tháng trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tháng trước
Chương 29: Câm miệng 2 tháng trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tháng trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tháng trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tháng trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tháng trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tháng trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tháng trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 1 tháng trước
Chương 20: Đàm phán 2 tháng trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 3 ngày trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tháng trước
Chương 17: Sự thật 2 tháng trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tháng trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tháng trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tháng trước
Chương 13: Hại chết 2 tháng trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tháng trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tháng trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tháng trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tháng trước
Chương 8: Bà Tô 2 tháng trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tháng trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tháng trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tháng trước
Chương 4: Nữ thần 2 tháng trước
Chương 3: Bàn tán 2 tháng trước
Chương 2: Đập xe 2 tháng trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420