Long Tế Chí Tôn
Tác giả: Cố Tiểu Tam
Thể loại: Ngôn TìnhĐô Thị
Nguồn: Vietpub
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Anh là một tên nghèo thê nghèo thảm, trong gia đình vợ, địa vị của anh là thấp nhất, có khi còn không bằng con chó trong nhà.

Nhưng đâu ai biết rằng thân phận thật sự của anh khó lường đến cỡ nào...

Anh sẽ tiếp tục nhẫn nhịn sống như thế này, hay xoay người thừa kế tập đoàn tài chính???

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Môn phái 17 giờ trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 5 ngày trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 6 ngày trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 6 ngày trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 1 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 1 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 6 ngày trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 6 ngày trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 1 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 1 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 6 ngày trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 5 ngày trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 1 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 6 ngày trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 4 ngày trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 1 ngày trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 1 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 5 ngày trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 1 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 1 ngày trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 1 ngày trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 6 ngày trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 1 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 17 giờ trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 1 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 1 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 4 ngày trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 ngày trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 1 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 6 ngày trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 1 ngày trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 2 tuần trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 2 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 2 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 3 ngày trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước
Chương 50: Môn phái 2 tuần trước
Chương 49: Bát Cực Băng 2 tuần trước
Chương 48: Bại lộ 2 tuần trước
Chương 47: Nguyên Thanh Hoa 2 tuần trước
Chương 46: Để cháu thử xem 2 tuần trước
Chương 45: Ghen 2 tuần trước
Chương 44: Sự thật 2 tuần trước
Chương 43: Thất lạc 2 tuần trước
Chương 42: Bái sư 2 tuần trước
Chương 41: Giám định đồ Quý 2 tuần trước
Chương 40: Năm triệu 2 tuần trước
Chương 39: Chụp ảnh 2 tuần trước
Chương 38: Vả mặt 2 tuần trước
Chương 37: Về nhà 2 tuần trước
Chương 36: Danh sách đen 2 tuần trước
Chương 35: Theo dõi 2 tuần trước
Chương 34: Nhân tài 2 tuần trước
Chương 33: Đền tội 2 tuần trước
Chương 32: Giải cứu 2 tuần trước
Chương 31: Đội trưởng 2 tuần trước
Chương 30: Nằm mơ 2 tuần trước
Chương 29: Câm miệng 2 tuần trước
Chương 28: Dạ minh châu 2 tuần trước
Chương 27: Nỗi đau da thịt 2 tuần trước
Chương 26: Cút ra khỏi nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 25: Quyết đoán 2 tuần trước
Chương 24: Thế gia đồ Cổ 2 tuần trước
Chương 23: Đồ Thật 2 tuần trước
Chương 22: Ngọc Lão Khanh 6 ngày trước
Chương 21: Người quan trọng nhất 1 tuần trước
Chương 20: Đàm phán 2 tuần trước
Chương 19: Sinh nhật bà Tô 2 tuần trước
Chương 18: Hủy hợp đồng 2 tuần trước
Chương 17: Sự thật 2 tuần trước
Chương 16: Dây chuyền 2 tuần trước
Chương 15: Khách sạn Vương Triều 2 tuần trước
Chương 14: Thẻ Đế vương 2 tuần trước
Chương 13: Hại chết 2 tuần trước
Chương 12: Bách phu trưởng 2 tuần trước
Chương 11: Nịnh nọt 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Không Chi Thành 2 tuần trước
Chương 9: Khách hàng VIP 2 tuần trước
Chương 8: Bà Tô 2 tuần trước
Chương 7: Nhìn chằm chằm 1 tuần trước
Chương 6: Trưởng bối nhà họ Tô 2 tuần trước
Chương 5: Công ty giải trí 2 tuần trước
Chương 4: Nữ thần 2 tuần trước
Chương 3: Bàn tán 2 tuần trước
Chương 2: Đập xe 2 tuần trước
Chương 1: Phế vật nghèo kiết xác 2 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420