[Xuyên Nhanh] Phương Án Hoa Thức Nghịch Tập Nam Thần
Tác giả: Cửu Công Chủ Lưu Bộ
Nguồn: wattpad.com/user/Khong9chu
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Edit: Khong9chu (Ochibi)

Một người một hệ thống, cùng nhau viết thành phương án công lược đủ loại, đủ kiểu nam thần.

Băng sơn giáo thảo √,

Tổng tài bá đạo√

Hắc đạo tà mị√

Vương gia ngạo kiều √

Mạt thế cường giả √

Muội khống ca ca √

Học trưởng ôn nhu√

Giải trí thiên vương √...

【 Mình thấy có vài thế giới được edit rồi, nhưng mình chủ yếu là vì nhu cầu bản thân muốn đầy đủ thôi】

Hiện trạng: Quyển 1 (Xong)

Quyển 2.....

Mình còn non tay lắm, mong mọi người bỏ qua nếu có sai sót nha~ 

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 ngày trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 ngày trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 ngày trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 ngày trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 ngày trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 ngày trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 ngày trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 ngày trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 ngày trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 ngày trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 ngày trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 ngày trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 ngày trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 ngày trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 ngày trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 ngày trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 ngày trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 ngày trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 ngày trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 ngày trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 ngày trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 ngày trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 ngày trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 ngày trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 ngày trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 ngày trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 ngày trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 ngày trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 ngày trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 ngày trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 ngày trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 ngày trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 ngày trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 ngày trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 ngày trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 ngày trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 ngày trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 ngày trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 ngày trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 ngày trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 ngày trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 ngày trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 ngày trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 ngày trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 ngày trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 ngày trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 ngày trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 ngày trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 ngày trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 ngày trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 ngày trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 ngày trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 ngày trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 ngày trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 ngày trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 ngày trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 ngày trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 ngày trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 ngày trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 ngày trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 ngày trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 ngày trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 ngày trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 ngày trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 ngày trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 ngày trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 ngày trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 ngày trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 ngày trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 ngày trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 ngày trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 ngày trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 ngày trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 ngày trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 ngày trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 ngày trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 ngày trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 ngày trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 ngày trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 ngày trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 ngày trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 ngày trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 ngày trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 ngày trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 ngày trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 ngày trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 ngày trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 ngày trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 ngày trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 ngày trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 ngày trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 ngày trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 ngày trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 ngày trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 ngày trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 ngày trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 ngày trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 ngày trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 ngày trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 ngày trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 ngày trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 ngày trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 ngày trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 ngày trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 ngày trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 ngày trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 ngày trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 ngày trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 ngày trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 ngày trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 ngày trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 ngày trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 ngày trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 ngày trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 ngày trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 ngày trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 ngày trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 ngày trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 ngày trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 ngày trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 ngày trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 ngày trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 ngày trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 ngày trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 ngày trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 ngày trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 ngày trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 ngày trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 ngày trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 ngày trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 ngày trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 ngày trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 ngày trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 ngày trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 ngày trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 ngày trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 ngày trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 ngày trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 ngày trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 ngày trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 ngày trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 ngày trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 ngày trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 ngày trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 ngày trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 ngày trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 ngày trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 ngày trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 ngày trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 ngày trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 ngày trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 ngày trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 ngày trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 ngày trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 ngày trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 ngày trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 ngày trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 ngày trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 ngày trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 ngày trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 ngày trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 ngày trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 ngày trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 ngày trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 ngày trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 ngày trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 ngày trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 ngày trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 ngày trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 ngày trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 ngày trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 ngày trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 ngày trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 ngày trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 ngày trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 ngày trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 ngày trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 ngày trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 ngày trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 ngày trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 ngày trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 ngày trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 ngày trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 ngày trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 ngày trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 ngày trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 ngày trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 ngày trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 ngày trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 ngày trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 ngày trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 ngày trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 ngày trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 ngày trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 ngày trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 ngày trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 ngày trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 ngày trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 ngày trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 ngày trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 ngày trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 ngày trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 ngày trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 ngày trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 ngày trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 ngày trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 ngày trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 ngày trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 ngày trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 ngày trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 ngày trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 ngày trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 ngày trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 ngày trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 ngày trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 ngày trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 ngày trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 ngày trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 ngày trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 ngày trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 ngày trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 ngày trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 ngày trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 ngày trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 ngày trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 ngày trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 ngày trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 ngày trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 ngày trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 ngày trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 ngày trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 ngày trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 ngày trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 ngày trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 ngày trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 ngày trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 ngày trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 ngày trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 ngày trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 ngày trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 ngày trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 ngày trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 ngày trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 ngày trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 ngày trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 ngày trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 ngày trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 ngày trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 ngày trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 ngày trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 ngày trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 ngày trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 ngày trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 ngày trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 ngày trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 ngày trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 ngày trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 ngày trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 ngày trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 ngày trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 ngày trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 ngày trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 ngày trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 2 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 2 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 2 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 2 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 2 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 2 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 2 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 2 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 2 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 2 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 2 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 2 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 2 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 2 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 2 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 2 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 2 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 2 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 2 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 2 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 2 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 2 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 2 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 2 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 2 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 2 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 2 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 2 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 2 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 2 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 2 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 2 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 2 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 2 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 2 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 2 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 2 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 2 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 2 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 2 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 2 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 2 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 2 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 2 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 2 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 2 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 2 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 2 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 2 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 2 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 2 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 2 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 2 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 2 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 2 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 2 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 2 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 2 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 2 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 2 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 2 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 2 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 2 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 2 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 2 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 2 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 2 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 2 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 2 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 2 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 2 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 2 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 2 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 6 tháng trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 2 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 2 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 2 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 2 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 2 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 2 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 2 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 2 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 2 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 2 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 2 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 2 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 2 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 2 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 2 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 2 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 2 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 2 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 2 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 2 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 2 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 2 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 2 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 2 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 2 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 2 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 2 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 2 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 2 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 2 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 2 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 2 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 2 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 2 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 2 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 2 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 2 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 2 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 2 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 2 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 2 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 2 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 2 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 2 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 2 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 2 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 2 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 2 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 2 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 2 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 2 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 2 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 2 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 2 ngày trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 2 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 2 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 6 tháng trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 2 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 2 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 2 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 2 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 2 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 2 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 2 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 2 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 2 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 2 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 2 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 2 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 2 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 2 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 2 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 2 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 2 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 2 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 2 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 2 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 2 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 2 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 2 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 7 phút trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 2 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 2 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 2 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 2 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 2 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 2 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 2 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 2 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 2 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 2 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 2 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 2 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 2 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 6 tháng trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 6 tháng trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 tuần trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 1 tuần trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 1 tuần trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 1 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 6 tháng trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 6 tháng trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 6 tháng trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 2 tháng trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 6 tháng trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 6 tháng trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 6 tháng trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 6 tháng trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 6 tháng trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 6 tháng trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 6 tháng trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 6 tháng trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 6 tháng trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 6 tháng trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 6 tháng trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 6 tháng trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 6 tháng trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 6 tháng trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 6 tháng trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 6 tháng trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 6 tháng trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 6 tháng trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 6 tháng trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 1 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 1 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 1 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 1 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 1 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 1 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 1 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 2 tuần trước
Chương 50: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (26) 1 ngày trước
Chương 49: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (25) 5 tháng trước
Chương 48: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (24) 5 tháng trước
Chương 47: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (23) 2 tuần trước
Chương 46: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (22) 2 tuần trước
Chương 45: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (21) 2 tuần trước
Chương 44: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (20) 2 tuần trước
Chương 43: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (19) 2 tuần trước
Chương 42: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (18) 1 tuần trước
Chương 41: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (17) 1 tuần trước
Chương 40: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (16) 1 tuần trước
Chương 39: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (15) 1 tuần trước
Chương 38: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (14) 1 tuần trước
Chương 37: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (13) 1 tuần trước
Chương 36: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (12) 2 tuần trước
Chương 35: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (11) 1 tuần trước
Chương 34: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (10) 2 tuần trước
Chương 33: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (9) 2 tuần trước
Chương 32: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (8) 1 tuần trước
Chương 31: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (7) 1 tuần trước
Chương 30: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (6) 1 tuần trước
Chương 29: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (5) 1 tuần trước
Chương 28: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (4) 1 tuần trước
Chương 27: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (3) 1 tuần trước
Chương 26: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (2) 1 tuần trước
Chương 25: Manh Thê Kiêu Ngạo VS Lão Công Phong Lưu (1) 1 tuần trước
Chương 24: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (Phiên Ngoại) 1 tuần trước
Chương 23: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiên Kim Nữ Xứng VS Cuồng Duệ Thiếu Gia (1) 1 tuần trước
Chương 1: Khởi Động Hệ Thống Công Lược Nam Thần 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420