Tử Dương
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Nhóm dịch: Naughty Dogs
Thể loại: 
Tiên hiệp cổ điển, lịch sử

Một siêu phẩm mới của Phong Ngự Cửu Thu sau bộ Tàn bào.

Truyện kết hợp nhiều yếu tố như tiên hiệp huyền huyễn, lịch sử quân sự, lại thêm chút tình cảm:) Truyện của Phong Ngự có nhiều cảnh bi kịch nhưng chắc chắn là kết thúc có hậu.

Mời các bạn theo dõi và đón đọc truyện.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Hoả phù 1 giờ trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 4 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 3 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 2 tuần trước
Chương 45: Cứu nhầm người 3 tuần trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 1 tháng trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 1 tháng trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 2 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 4 tuần trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 1 tháng trước
Chương 39: Khinh công 3 tuần trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 1 tháng trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 4 tuần trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 3 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 4 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 2 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 3 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 1 tháng trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 3 tuần trước
Chương 30: Chân truyền 4 tuần trước
Chương 29: Ý 2 tuần trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 3 tuần trước
Chương 27: Quán đỉnh 1 tháng trước
Chương 26: Giảng kinh xong 3 tuần trước
Chương 25: Ngộ 3 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 1 tháng trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 4 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 1 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 1 tháng trước
Chương 20: Độ 3 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 3 tuần trước
Chương 18: Giải thích 2 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 3 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 3 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 1 tháng trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 1 tháng trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Tam 3 tuần trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 3 tuần trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 3 tuần trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 4 tuần trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 3 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 1 tháng trước
Chương 6: Thượng Thanh 3 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 3 tuần trước
Chương 4: Toà thành chết 4 tuần trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 3 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 2 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 3 tuần trước
Chương 50: Hoả phù 1 tháng trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 2 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 2 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 4 tuần trước
Chương 45: Cứu nhầm người 4 tuần trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 3 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 3 tuần trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 1 tháng trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 1 tuần trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 3 tuần trước
Chương 39: Khinh công 1 tháng trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 2 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 2 tuần trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 2 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 2 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 3 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 3 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 1 tháng trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 1 tháng trước
Chương 30: Chân truyền 3 tuần trước
Chương 29: Ý 1 tháng trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 4 tuần trước
Chương 27: Quán đỉnh 4 tuần trước
Chương 26: Giảng kinh xong 3 tuần trước
Chương 25: Ngộ 2 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 1 tháng trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 3 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 3 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 2 tuần trước
Chương 20: Độ 2 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 2 tuần trước
Chương 18: Giải thích 3 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 4 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 1 tháng trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 1 tháng trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 4 tuần trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 2 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 3 tuần trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 2 tuần trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 1 tháng trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 3 tuần trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 3 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 4 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 2 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 3 tuần trước
Chương 4: Toà thành chết 3 tuần trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 2 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 3 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 1 tháng trước
Chương 50: Hoả phù 3 tuần trước
Chương 49: Thánh khí về tay 3 tuần trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 4 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 4 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 2 tuần trước
Chương 45: Cứu nhầm người 4 tuần trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 3 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 3 tuần trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 1 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 2 tuần trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 3 tuần trước
Chương 39: Khinh công 1 tháng trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 2 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 1 tháng trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 1 tháng trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 4 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 2 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 2 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 3 tuần trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 3 tuần trước
Chương 30: Chân truyền 2 tuần trước
Chương 29: Ý 1 tháng trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 4 tuần trước
Chương 27: Quán đỉnh 1 tháng trước
Chương 26: Giảng kinh xong 2 tuần trước
Chương 25: Ngộ 3 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 1 tháng trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 3 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 1 tháng trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 4 tuần trước
Chương 20: Độ 3 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 2 tuần trước
Chương 18: Giải thích 2 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 4 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 3 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 4 tuần trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 1 tháng trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 3 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 2 tuần trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 1 tháng trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 1 tháng trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 2 tuần trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 3 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 2 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 3 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 4 tuần trước
Chương 4: Toà thành chết 2 tuần trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 2 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 3 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 4 tuần trước
Chương 50: Hoả phù 3 tuần trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 1 tháng trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 2 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 2 tuần trước
Chương 45: Cứu nhầm người 4 tuần trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 3 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 1 tháng trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 2 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 4 tuần trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 3 tuần trước
Chương 39: Khinh công 2 tuần trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 3 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 2 tuần trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 3 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 4 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 3 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 3 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 1 tháng trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 4 tuần trước
Chương 30: Chân truyền 1 tháng trước
Chương 29: Ý 3 tuần trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 2 tuần trước
Chương 27: Quán đỉnh 3 tuần trước
Chương 26: Giảng kinh xong 1 tháng trước
Chương 25: Ngộ 2 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 4 tuần trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 2 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 3 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 3 tuần trước
Chương 20: Độ 3 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 4 tuần trước
Chương 18: Giải thích 3 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 2 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 3 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 3 tuần trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 1 tháng trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Tam 3 tuần trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 3 tuần trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 1 tuần trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 1 tháng trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 4 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 3 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 4 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 1 tháng trước
Chương 4: Toà thành chết 1 tháng trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 2 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 2 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 1 tháng trước
Chương 50: Hoả phù 3 tuần trước
Chương 49: Thánh khí về tay 4 tuần trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 1 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 4 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 3 tuần trước
Chương 45: Cứu nhầm người 2 tuần trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 3 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 3 tuần trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 2 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 1 tháng trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 3 tuần trước
Chương 39: Khinh công 2 tuần trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 4 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 3 tuần trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 4 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 1 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 1 tháng trước
Chương 33: Ngọc linh lung 3 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 4 tuần trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 1 tháng trước
Chương 30: Chân truyền 4 tuần trước
Chương 29: Ý 3 tuần trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 1 tháng trước
Chương 27: Quán đỉnh 3 tuần trước
Chương 26: Giảng kinh xong 3 tuần trước
Chương 25: Ngộ 1 tháng trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 3 tuần trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 3 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 2 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 1 tuần trước
Chương 20: Độ 3 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 1 tháng trước
Chương 18: Giải thích 1 tháng trước
Chương 17: Trung hiếu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 3 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 3 tuần trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 1 tháng trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 3 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 1 tháng trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 4 tuần trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 1 tuần trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 3 tuần trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 1 tháng trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 2 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 1 tháng trước
Chương 5: Xa xứ 1 tháng trước
Chương 4: Toà thành chết 2 tuần trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 2 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 4 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 3 tuần trước
Chương 50: Hoả phù 1 tuần trước
Chương 49: Thánh khí về tay 2 tuần trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 2 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 3 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 1 tháng trước
Chương 45: Cứu nhầm người 1 tháng trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 1 tháng trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 3 tuần trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 2 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 1 tháng trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 1 tháng trước
Chương 39: Khinh công 3 tuần trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 2 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 1 tháng trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 2 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 3 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 2 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 3 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 3 tuần trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 2 tuần trước
Chương 30: Chân truyền 3 tuần trước
Chương 29: Ý 1 tháng trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 3 tuần trước
Chương 27: Quán đỉnh 3 tuần trước
Chương 26: Giảng kinh xong 3 tuần trước
Chương 25: Ngộ 3 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 3 tuần trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 1 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 4 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 2 tuần trước
Chương 20: Độ 3 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 3 tuần trước
Chương 18: Giải thích 4 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 4 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 4 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 4 tuần trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 2 tuần trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 2 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 2 tuần trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 1 tuần trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 2 tuần trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 4 tuần trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 3 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 2 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 3 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 1 tháng trước
Chương 4: Toà thành chết 1 tháng trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 3 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 2 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 2 tuần trước
Chương 50: Hoả phù 2 tuần trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 2 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 2 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 3 tuần trước
Chương 45: Cứu nhầm người 2 tuần trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 4 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 3 tuần trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 2 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 1 tháng trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 2 tuần trước
Chương 39: Khinh công 1 tháng trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 1 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 3 tuần trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 3 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 4 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 3 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 1 tháng trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 1 tháng trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 3 tuần trước
Chương 30: Chân truyền 2 tuần trước
Chương 29: Ý 1 tháng trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 2 tuần trước
Chương 27: Quán đỉnh 1 tháng trước
Chương 26: Giảng kinh xong 3 tuần trước
Chương 25: Ngộ 1 tháng trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 2 tuần trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 1 tháng trước
Chương 22: Tắm rửa 3 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 1 tháng trước
Chương 20: Độ 4 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 4 tuần trước
Chương 18: Giải thích 3 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 2 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 1 tháng trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 3 tuần trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 2 ngày trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 3 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 1 tháng trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 1 tháng trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 1 tháng trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 3 tuần trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 1 tháng trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 4 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 4 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 2 tuần trước
Chương 4: Toà thành chết 4 tuần trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 2 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 2 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 1 tháng trước
Chương 50: Hoả phù 3 tuần trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 1 tháng trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 2 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 1 tháng trước
Chương 45: Cứu nhầm người 1 tháng trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 2 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 4 tuần trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 4 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 3 tuần trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 1 tháng trước
Chương 39: Khinh công 1 tháng trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 1 tháng trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 4 tuần trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 3 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 1 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 3 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 1 tháng trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 3 tuần trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 1 tháng trước
Chương 30: Chân truyền 2 tuần trước
Chương 29: Ý 3 tuần trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 4 tuần trước
Chương 27: Quán đỉnh 3 tuần trước
Chương 26: Giảng kinh xong 1 tháng trước
Chương 25: Ngộ 3 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 1 tháng trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 1 tháng trước
Chương 22: Tắm rửa 3 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 2 tuần trước
Chương 20: Độ 2 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 3 tuần trước
Chương 18: Giải thích 2 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 2 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 2 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 1 tháng trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 4 tuần trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 3 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 3 tuần trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 1 tháng trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 3 tuần trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 1 tháng trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 4 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 2 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 1 tháng trước
Chương 5: Xa xứ 3 tuần trước
Chương 4: Toà thành chết 3 tuần trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 2 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 3 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 2 tuần trước
Chương 50: Hoả phù 1 tháng trước
Chương 49: Thánh khí về tay 3 tuần trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 2 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 4 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 1 tháng trước
Chương 45: Cứu nhầm người 1 tháng trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 4 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 1 tháng trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 2 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 2 tuần trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 3 tuần trước
Chương 39: Khinh công 1 tháng trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 4 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 2 tuần trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 2 tuần trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 4 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 1 tháng trước
Chương 33: Ngọc linh lung 3 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 3 tuần trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 3 tuần trước
Chương 30: Chân truyền 2 tuần trước
Chương 29: Ý 3 tuần trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 1 tháng trước
Chương 27: Quán đỉnh 2 tuần trước
Chương 26: Giảng kinh xong 2 tuần trước
Chương 25: Ngộ 4 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 2 tuần trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 3 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 2 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 2 tuần trước
Chương 20: Độ 3 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 3 tuần trước
Chương 18: Giải thích 1 tháng trước
Chương 17: Trung hiếu 3 tuần trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 2 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 1 tháng trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 1 tháng trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 1 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 1 tháng trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 2 tuần trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 3 tuần trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 1 tháng trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 2 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 2 tuần trước
Chương 6: Thượng Thanh 4 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 2 tuần trước
Chương 4: Toà thành chết 4 tuần trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 3 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 3 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 1 tháng trước
Chương 50: Hoả phù 1 tháng trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 3 tuần trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 4 tuần trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 1 tháng trước
Chương 45: Cứu nhầm người 2 tuần trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 4 tuần trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 3 tuần trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 3 tuần trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 3 tuần trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 3 tuần trước
Chương 39: Khinh công 3 tuần trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 2 tuần trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 1 tháng trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 1 tháng trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 3 tuần trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 3 tuần trước
Chương 33: Ngọc linh lung 3 tuần trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 1 tháng trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 3 tuần trước
Chương 30: Chân truyền 1 tháng trước
Chương 29: Ý 3 tuần trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 1 tháng trước
Chương 27: Quán đỉnh 1 tháng trước
Chương 26: Giảng kinh xong 3 tuần trước
Chương 25: Ngộ 2 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 1 tháng trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 1 tuần trước
Chương 22: Tắm rửa 3 tuần trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 4 tuần trước
Chương 20: Độ 3 tuần trước
Chương 19: Thay Đạo bào 4 tuần trước
Chương 18: Giải thích 2 tuần trước
Chương 17: Trung hiếu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 1 tuần trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 2 tuần trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 4 tuần trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 4 tuần trước
Chương 12: Hắc Tam 1 tuần trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 2 tuần trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 3 tuần trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 3 tuần trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 3 tuần trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 1 ngày trước
Chương 6: Thượng Thanh 3 tuần trước
Chương 5: Xa xứ 3 tuần trước
Chương 4: Toà thành chết 1 tháng trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 2 tuần trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 3 tuần trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 1 tháng trước
Chương 50: Hoả phù 1 tháng trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 1 tháng trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 1 tháng trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 1 tháng trước
Chương 45: Cứu nhầm người 1 tháng trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 1 tháng trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 1 tháng trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 1 tháng trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 1 tháng trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 1 tháng trước
Chương 39: Khinh công 1 tháng trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 1 tháng trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 1 tháng trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 1 tháng trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 1 tháng trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 1 tháng trước
Chương 33: Ngọc linh lung 1 tháng trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 1 tháng trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 1 tháng trước
Chương 30: Chân truyền 1 tháng trước
Chương 29: Ý 1 tháng trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 1 tháng trước
Chương 27: Quán đỉnh 1 tháng trước
Chương 26: Giảng kinh xong 1 tháng trước
Chương 25: Ngộ 1 tháng trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 1 tháng trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 1 tháng trước
Chương 22: Tắm rửa 1 tháng trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 1 tháng trước
Chương 20: Độ 1 tháng trước
Chương 19: Thay Đạo bào 1 tháng trước
Chương 18: Giải thích 1 tháng trước
Chương 17: Trung hiếu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 1 tháng trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 1 tháng trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 1 tháng trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Tam 1 tháng trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 1 tháng trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 1 tháng trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 1 tháng trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 1 tháng trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 1 tháng trước
Chương 6: Thượng Thanh 1 tháng trước
Chương 5: Xa xứ 1 tháng trước
Chương 4: Toà thành chết 1 tháng trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 1 tháng trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 1 tháng trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 1 tháng trước
Chương 50: Hoả phù 1 tháng trước
Chương 49: Thánh khí về tay 1 tháng trước
Chương 48: Bùa chú Tam Thanh chính tông 1 tháng trước
Chương 47: Người chết truyền pháp 1 tháng trước
Chương 46: Áo liệm của người chết 1 tháng trước
Chương 45: Cứu nhầm người 1 tháng trước
Chương 44: Trong tâm có Yêu Long 1 tháng trước
Chương 43: Một khúc Phượng Cầu Hoàng 1 tháng trước
Chương 42: Không uổng phí kiến thức đã học 1 tháng trước
Chương 41: Chinh Lỗ phủ tướng quân 1 tháng trước
Chương 40: Cửa ải thứ bảy 1 tháng trước
Chương 39: Khinh công 1 tháng trước
Chương 38: Quỷ thủ quỷ bộ 1 tháng trước
Chương 37: Luyện đan chi pháp 1 tháng trước
Chương 36: Bách độc bất xâm 1 tháng trước
Chương 35: Là Dược, ba phần độc 1 tháng trước
Chương 34: Mổ bụng rạch ngực 1 tháng trước
Chương 33: Ngọc linh lung 1 tháng trước
Chương 32: Kì Hoàng chi thuật 1 tháng trước
Chương 31: Tung tích Lâm Nhược Trần 1 tháng trước
Chương 30: Chân truyền 1 tháng trước
Chương 29: Ý 1 tháng trước
Chương 28: Phong thái của bậc Đại đức 1 tháng trước
Chương 27: Quán đỉnh 1 tháng trước
Chương 26: Giảng kinh xong 1 tháng trước
Chương 25: Ngộ 2 tuần trước
Chương 24: Thâm ý ẩn giấu 1 tháng trước
Chương 23: Lão Rùa giảng kinh 1 tháng trước
Chương 22: Tắm rửa 1 tháng trước
Chương 21: Bái nhập Thượng Thanh tông 1 tháng trước
Chương 20: Độ 1 tháng trước
Chương 19: Thay Đạo bào 1 tháng trước
Chương 18: Giải thích 1 tháng trước
Chương 17: Trung hiếu 1 tháng trước
Chương 16: Tuyển chọn khắc nghiệt 1 tháng trước
Chương 15: Mới vào sơn môn 1 tháng trước
Chương 14: Đạo sĩ và đầu bếp 1 tháng trước
Chương 13: Hắc Lang Tinh 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Tam 1 tháng trước
Chương 11: Trên đường gặp bọn cướp 1 tháng trước
Chương 10: Hành trình gian khổ 1 tháng trước
Chương 9: Ngàn dặm tìm vợ 1 tháng trước
Chương 8: Công chúa nước Triệu 1 tháng trước
Chương 7: Người Hồ ăn thịt người 1 tháng trước
Chương 6: Thượng Thanh 1 tháng trước
Chương 5: Xa xứ 1 tháng trước
Chương 4: Toà thành chết 1 tháng trước
Chương 3: Sinh vào thời loạn 1 tháng trước
Chương 2: Khúc Phượng cầu Hoàng dang dở 1 tháng trước
Chương 1: Tân hôn đại hỉ 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420