Liêu Thần
Tác giả: Vụ Thỉ Dực
Nguồn: Cung Quảng Hằng
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể Loại: Xuyên Nhanh, ngọt sủng, nam 9 biến thái bệnh xà tinh, người của Ma Tộc
Editor: Misa 

Một ngày kia, Trì An phát hiện ra một sự thật khiến cô thật bối rối, đó là vị tổng tài đáng sợ trong mắt mọi người lại đang si mê cô.

Qủa thật không còn gì đáng sợ hơn.

Hơn nữa hắn không chỉ là cây si mà đôi khi còn nói những lời quái lạ, đầy mùi động dục.

Rốt cuộc cô đã làm gì để hắn hiểu nhầm như thế? Cô sửa không được sao?

Trì An: Nghe nói nam diễn viên trong thế giới mau xuyên bị cô công lược (tấn công chiếm đóng) đãphản xuyên đến đây, mỗi ngày đều yêu cầu côcông lược, làm sao bây giờ? đang online chờ câu trả lời, rất cấp bách.

Vấn đề là, cô lại hoàn toàn không biết mình từng công lược hắn khi nào, làm sao bây giờ? Sau đó, Trì An mới hiểu được, trêu chọc xong rồi bỏ chạy quả thật là một việc rất thiếu đạo đức, vì không để cho người đàn ông kia hắc hóa, đương nhiên là chọc xong phải đè!

Vì thế Trì An xuyên qua từng thế giới khác nhau để làm nhiệm vụ, cố gắng đi trêu chọc nam nhân khác địa cầu kia, hy vọng hắn đừng hắc hóa phản xuyên đến thời đại này, cô thật sự chịu không nổi đâu.

Hạng mục cần chú ý:
[1, Thể loại xuyên nhanh, ngọt ngào sảng khoái, không có dẫn chứng, chỉ là sở thích vui vẻ của bản thân.

[2, cho phép tư tưởng mình bay bổng, đơn giản hay thô bạo, tất cả đều có!

[3, chuyện xưa rất dài, nếu có BUG mời đề xuất, sẽ sửa lại.

[4, làm dâu trăm họ là chuyện thường, mọi người nên văn minh đọc truyện, nếu như không thích liền bỏ qua.]


Tóm tắt: Đọc văn án thì có vẻ hơi khó hiểu, nhưng tóm lại là thế này. Trì An có người yêu ở hiện đại là anh chàng tổng tài bá đạo, biến thái... bệnh thần kinh thời kì cuối =))))) Nên mỗi ngày cô đều nghĩ nên tìm cách chia tay anh ta như thế nào, nhưng chưa kịp chia tay thì cô đã bị xuyên không. Ở mỗi thế giới cô xuyên đến anh ta đều đi theo và mỗi ngày đều tìm cách kéo cô vào phòng kín và... E hèm, làm chuyện khó nói =_=!!!!
Nhiệm vụ của nữ 9 là mỗi ngày nghĩ cách vuốt lông (nghĩa bóng) sao cho anh nam 9 đừng lên cơn và nổ lực làm cho bản thân đừng bị nhốt vào phòng kín....

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Đắt nước của yêu tinh 9 tháng trước
Chương 49: Đất nước của yêu tinh 9 10 tháng trước
Chương 48: Đất nước của yêu tinh 8 10 tháng trước
Chương 47: Đất nước của yêu tinh 7 10 tháng trước
Chương 46: Đất nước của yêu tinh 6 10 tháng trước
Chương 45: Đất nước của yêu tinh 5 10 tháng trước
Chương 44: Đất nước của yêu tinh 4 10 tháng trước
Chương 43: Đất nước của yêu tinh 3 10 tháng trước
Chương 42: Đất nước của yêu tinh 2 10 tháng trước
Chương 41: Đất nước của yêu tinh 1 10 tháng trước
Chương 40: Năm tháng hoang dã 9 10 tháng trước
Chương 39: Năm tháng hoang dã 8 10 tháng trước
Chương 38: Năm tháng hoang dã 7 10 tháng trước
Chương 37: Năm tháng hoang dã 6 10 tháng trước
Chương 36: Năm tháng hoang dã 5 10 tháng trước
Chương 35: Năm tháng hoang dã 4 10 tháng trước
Chương 34: Năm tháng hoang dã 3 10 tháng trước
Chương 33: Ngày tháng hoang dã 2 10 tháng trước
Chương 32: Năm tháng hoang dã 10 tháng trước
Chương 31: Bách quỷ dạ hành 27 10 tháng trước
Chương 30: Bách quỷ dạ hành 26 10 tháng trước
Chương 29: Bách quỷ dạ hành 25 10 tháng trước
Chương 28: Bách quỷ dạ hành 24 10 tháng trước
Chương 27: Bách quỷ dạ hành 23 10 tháng trước
Chương 26: Bách quỷ dạ hành 22 10 tháng trước
Chương 25: Bách quỷ dạ hành 21 10 tháng trước
Chương 24: Bách quỷ dạ hành 20 10 tháng trước
Chương 23: Bách quỷ dạ hành 19 10 tháng trước
Chương 22: Bách quỷ dạ hành 18 10 tháng trước
Chương 21: Bách quỷ dạ hành 17 10 tháng trước
Chương 20: Bách quỷ dạ hành 16 10 tháng trước
Chương 19: Bách quỷ dạ hành 15 10 tháng trước
Chương 18: Bách quỷ dạ hành 14 10 tháng trước
Chương 17: Bách quỷ dạ hành 13 10 tháng trước
Chương 16: Bách quỷ dạ hành 12 10 tháng trước
Chương 15: Bách quỷ dạ hành 11 10 tháng trước
Chương 14: Bách quỷ dạ hành 10 10 tháng trước
Chương 13: Bách quỷ dạ hành 9 10 tháng trước
Chương 12: Bách quỷ dạ hành 8 10 tháng trước
Chương 11: Bách quỷ dạ hành 7 10 tháng trước
Chương 10: Bách quỷ dạ hành 6 10 tháng trước
Chương 9: Bách quỷ dạ hành 5 10 tháng trước
Chương 8: Bách quỷ dạ hành 4 10 tháng trước
Chương 7: Bách quỷ dạ hành 3 10 tháng trước
Chương 6: Bách quỷ dạ hành 2 10 tháng trước
Chương 5: Bách quỷ dạ hành 10 tháng trước
Chương 4: Phản xuyên đến hiện đại 4 10 tháng trước
Chương 3: Phản xuyên đến hiện đại 3 10 tháng trước
Chương 2: Phản xuyên đến hiện đại 2 9 tháng trước
Chương 1: Phản xuyên đến hiện đại 10 tháng trước
Chương 50: Đắt nước của yêu tinh 10 tháng trước
Chương 49: Đất nước của yêu tinh 9 10 tháng trước
Chương 48: Đất nước của yêu tinh 8 10 tháng trước
Chương 47: Đất nước của yêu tinh 7 10 tháng trước
Chương 46: Đất nước của yêu tinh 6 10 tháng trước
Chương 45: Đất nước của yêu tinh 5 10 tháng trước
Chương 44: Đất nước của yêu tinh 4 10 tháng trước
Chương 43: Đất nước của yêu tinh 3 10 tháng trước
Chương 42: Đất nước của yêu tinh 2 10 tháng trước
Chương 41: Đất nước của yêu tinh 1 10 tháng trước
Chương 40: Năm tháng hoang dã 9 10 tháng trước
Chương 39: Năm tháng hoang dã 8 10 tháng trước
Chương 38: Năm tháng hoang dã 7 10 tháng trước
Chương 37: Năm tháng hoang dã 6 10 tháng trước
Chương 36: Năm tháng hoang dã 5 10 tháng trước
Chương 35: Năm tháng hoang dã 4 10 tháng trước
Chương 34: Năm tháng hoang dã 3 10 tháng trước
Chương 33: Ngày tháng hoang dã 2 10 tháng trước
Chương 32: Năm tháng hoang dã 10 tháng trước
Chương 31: Bách quỷ dạ hành 27 10 tháng trước
Chương 30: Bách quỷ dạ hành 26 10 tháng trước
Chương 29: Bách quỷ dạ hành 25 10 tháng trước
Chương 28: Bách quỷ dạ hành 24 9 tháng trước
Chương 27: Bách quỷ dạ hành 23 10 tháng trước
Chương 26: Bách quỷ dạ hành 22 10 tháng trước
Chương 25: Bách quỷ dạ hành 21 10 tháng trước
Chương 24: Bách quỷ dạ hành 20 10 tháng trước
Chương 23: Bách quỷ dạ hành 19 10 tháng trước
Chương 22: Bách quỷ dạ hành 18 10 tháng trước
Chương 21: Bách quỷ dạ hành 17 10 tháng trước
Chương 20: Bách quỷ dạ hành 16 10 tháng trước
Chương 19: Bách quỷ dạ hành 15 10 tháng trước
Chương 18: Bách quỷ dạ hành 14 10 tháng trước
Chương 17: Bách quỷ dạ hành 13 10 tháng trước
Chương 16: Bách quỷ dạ hành 12 10 tháng trước
Chương 15: Bách quỷ dạ hành 11 10 tháng trước
Chương 14: Bách quỷ dạ hành 10 10 tháng trước
Chương 13: Bách quỷ dạ hành 9 10 tháng trước
Chương 12: Bách quỷ dạ hành 8 10 tháng trước
Chương 11: Bách quỷ dạ hành 7 10 tháng trước
Chương 10: Bách quỷ dạ hành 6 10 tháng trước
Chương 9: Bách quỷ dạ hành 5 10 tháng trước
Chương 8: Bách quỷ dạ hành 4 10 tháng trước
Chương 7: Bách quỷ dạ hành 3 10 tháng trước
Chương 6: Bách quỷ dạ hành 2 10 tháng trước
Chương 5: Bách quỷ dạ hành 10 tháng trước
Chương 4: Phản xuyên đến hiện đại 4 10 tháng trước
Chương 3: Phản xuyên đến hiện đại 3 10 tháng trước
Chương 2: Phản xuyên đến hiện đại 2 10 tháng trước
Chương 1: Phản xuyên đến hiện đại 10 tháng trước
Chương 50: Đắt nước của yêu tinh 10 tháng trước
Chương 49: Đất nước của yêu tinh 9 10 tháng trước
Chương 48: Đất nước của yêu tinh 8 10 tháng trước
Chương 47: Đất nước của yêu tinh 7 10 tháng trước
Chương 46: Đất nước của yêu tinh 6 10 tháng trước
Chương 45: Đất nước của yêu tinh 5 10 tháng trước
Chương 44: Đất nước của yêu tinh 4 10 tháng trước
Chương 43: Đất nước của yêu tinh 3 10 tháng trước
Chương 42: Đất nước của yêu tinh 2 10 tháng trước
Chương 41: Đất nước của yêu tinh 1 10 tháng trước
Chương 40: Năm tháng hoang dã 9 10 tháng trước
Chương 39: Năm tháng hoang dã 8 10 tháng trước
Chương 38: Năm tháng hoang dã 7 10 tháng trước
Chương 37: Năm tháng hoang dã 6 10 tháng trước
Chương 36: Năm tháng hoang dã 5 10 tháng trước
Chương 35: Năm tháng hoang dã 4 10 tháng trước
Chương 34: Năm tháng hoang dã 3 10 tháng trước
Chương 33: Ngày tháng hoang dã 2 10 tháng trước
Chương 32: Năm tháng hoang dã 10 tháng trước
Chương 31: Bách quỷ dạ hành 27 10 tháng trước
Chương 30: Bách quỷ dạ hành 26 10 tháng trước
Chương 29: Bách quỷ dạ hành 25 10 tháng trước
Chương 28: Bách quỷ dạ hành 24 10 tháng trước
Chương 27: Bách quỷ dạ hành 23 10 tháng trước
Chương 26: Bách quỷ dạ hành 22 10 tháng trước
Chương 25: Bách quỷ dạ hành 21 10 tháng trước
Chương 24: Bách quỷ dạ hành 20 10 tháng trước
Chương 23: Bách quỷ dạ hành 19 10 tháng trước
Chương 22: Bách quỷ dạ hành 18 10 tháng trước
Chương 21: Bách quỷ dạ hành 17 10 tháng trước
Chương 20: Bách quỷ dạ hành 16 10 tháng trước
Chương 19: Bách quỷ dạ hành 15 10 tháng trước
Chương 18: Bách quỷ dạ hành 14 10 tháng trước
Chương 17: Bách quỷ dạ hành 13 10 tháng trước
Chương 16: Bách quỷ dạ hành 12 10 tháng trước
Chương 15: Bách quỷ dạ hành 11 10 tháng trước
Chương 14: Bách quỷ dạ hành 10 10 tháng trước
Chương 13: Bách quỷ dạ hành 9 10 tháng trước
Chương 12: Bách quỷ dạ hành 8 10 tháng trước
Chương 11: Bách quỷ dạ hành 7 10 tháng trước
Chương 10: Bách quỷ dạ hành 6 10 tháng trước
Chương 9: Bách quỷ dạ hành 5 10 tháng trước
Chương 8: Bách quỷ dạ hành 4 10 tháng trước
Chương 7: Bách quỷ dạ hành 3 10 tháng trước
Chương 6: Bách quỷ dạ hành 2 10 tháng trước
Chương 5: Bách quỷ dạ hành 10 tháng trước
Chương 4: Phản xuyên đến hiện đại 4 10 tháng trước
Chương 3: Phản xuyên đến hiện đại 3 10 tháng trước
Chương 2: Phản xuyên đến hiện đại 2 10 tháng trước
Chương 1: Phản xuyên đến hiện đại 10 tháng trước
Chương 50: Đắt nước của yêu tinh 10 tháng trước
Chương 49: Đất nước của yêu tinh 9 10 tháng trước
Chương 48: Đất nước của yêu tinh 8 10 tháng trước
Chương 47: Đất nước của yêu tinh 7 10 tháng trước
Chương 46: Đất nước của yêu tinh 6 10 tháng trước
Chương 45: Đất nước của yêu tinh 5 10 tháng trước
Chương 44: Đất nước của yêu tinh 4 10 tháng trước
Chương 43: Đất nước của yêu tinh 3 10 tháng trước
Chương 42: Đất nước của yêu tinh 2 10 tháng trước
Chương 41: Đất nước của yêu tinh 1 10 tháng trước
Chương 40: Năm tháng hoang dã 9 10 tháng trước
Chương 39: Năm tháng hoang dã 8 10 tháng trước
Chương 38: Năm tháng hoang dã 7 10 tháng trước
Chương 37: Năm tháng hoang dã 6 10 tháng trước
Chương 36: Năm tháng hoang dã 5 10 tháng trước
Chương 35: Năm tháng hoang dã 4 10 tháng trước
Chương 34: Năm tháng hoang dã 3 10 tháng trước
Chương 33: Ngày tháng hoang dã 2 10 tháng trước
Chương 32: Năm tháng hoang dã 10 tháng trước
Chương 31: Bách quỷ dạ hành 27 10 tháng trước
Chương 30: Bách quỷ dạ hành 26 10 tháng trước
Chương 29: Bách quỷ dạ hành 25 10 tháng trước
Chương 28: Bách quỷ dạ hành 24 10 tháng trước
Chương 27: Bách quỷ dạ hành 23 10 tháng trước
Chương 26: Bách quỷ dạ hành 22 10 tháng trước
Chương 25: Bách quỷ dạ hành 21 10 tháng trước
Chương 24: Bách quỷ dạ hành 20 10 tháng trước
Chương 23: Bách quỷ dạ hành 19 10 tháng trước
Chương 22: Bách quỷ dạ hành 18 10 tháng trước
Chương 21: Bách quỷ dạ hành 17 10 tháng trước
Chương 20: Bách quỷ dạ hành 16 10 tháng trước
Chương 19: Bách quỷ dạ hành 15 10 tháng trước
Chương 18: Bách quỷ dạ hành 14 10 tháng trước
Chương 17: Bách quỷ dạ hành 13 10 tháng trước
Chương 16: Bách quỷ dạ hành 12 10 tháng trước
Chương 15: Bách quỷ dạ hành 11 10 tháng trước
Chương 14: Bách quỷ dạ hành 10 10 tháng trước
Chương 13: Bách quỷ dạ hành 9 10 tháng trước
Chương 12: Bách quỷ dạ hành 8 10 tháng trước
Chương 11: Bách quỷ dạ hành 7 10 tháng trước
Chương 10: Bách quỷ dạ hành 6 10 tháng trước
Chương 9: Bách quỷ dạ hành 5 10 tháng trước
Chương 8: Bách quỷ dạ hành 4 10 tháng trước
Chương 7: Bách quỷ dạ hành 3 10 tháng trước
Chương 6: Bách quỷ dạ hành 2 10 tháng trước
Chương 5: Bách quỷ dạ hành 10 tháng trước
Chương 4: Phản xuyên đến hiện đại 4 10 tháng trước
Chương 3: Phản xuyên đến hiện đại 3 10 tháng trước
Chương 2: Phản xuyên đến hiện đại 2 10 tháng trước
Chương 1: Phản xuyên đến hiện đại 10 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420