Tướng Phủ Đích Nữ
Tác giả: Trầm Hoan
Thể loại: Trọng SinhCung Đấu
Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Editor: thu_gà_nhà_nuôi, Mèo tự kỉ, Yêu tà

Nàng, Nạp Lan Tĩnh là đích nữ đại tiểu thư của tướng phủ, là đệ nhất mỹ nữ kinh thành, một khi gả làm thái tử phi lại tôn quý vô cùng.

Trước nàng đoan trang cao quý, sau nàng tâm cơ đơn thuần, đem sói tin làm người tốt.

Nhưng khi thứ muội tiến cung, đã đánh mất vinh sủng của nàng, hại chết hoàng nhi, bức tử mẫu thân, bức điên huynh trưởng, hại một nhà ngoại tổ phụ bị diệt môn, cuối cùng một ly rượu độc khiến nàng ôm hận mà chết.

Trời cao có mắt làm cho nàng dục hỏa trùng sinh.

Di nương cải trang hiền thục, nàng bức nàng ta lộ nguyên hình.

Thứ nữ giả thiên chân, nàng liền tương kế tựa kế, nhìn xem rốt cuộc là mèo nào cắn mỉu nào.

Thái tử muốn cưới nàng? Nằm mơ, nếu lại tin hắn thì nàng chính là lão trư.

Thử xem nàng thế nào.....

Cứu mẫu thân, cứu huynh trưởng, cứu một nhà ngoại tổ phụ......

Danh sách chương

Chương Lúc
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 4 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 4 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 50: Cấp Nạp Lan Khuynh danh phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 49: Họa tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 48: Người Cung gia tới 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 47: Xé rách mặt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Kinh Biến 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 45: Nhị hoàng tử là người kỳ tài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 44: Nhị di nương rơi đài 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 43: Đại tiểu thư thiết kế 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 42: Nhị di nương sảy thai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 41: Lục di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 40: Đại tỷ tỷ, nếu ta từ trên này nhảy xuống 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 39: Thủ đoạn của Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 38: Nhị di nương lập uy 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 37: Thủ đoạn nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 36: Tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 35: Hoàng tước phía sau 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 34: Quyển 1 Chương 34 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 33: Hung Thủ Là Ai? 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 32: Ép hỏi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 31: Quý thiếp??? Chuyện mơ tưởng 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 30: Mẹ quý vì con 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 29: Nâng một quý thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 28: Nhị di nương so chiêu Lưu Châu 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 27: Ai So Ai Lợi Hại Hơn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 26: Nhị di nương tranh thủ tình cảm 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 25: Nhị di nương đông sơn tái khởi 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 24: Lưu Châu vấn tóc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 23: Nạp thiếp 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 22: Đại lễ 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 21: Thứ muội bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 20: Nạp Lan Diệp Hoa thiên vị 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 19: Đại tiểu thư ngăn cơn sóng lớn 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 18: Thiết kế bẫy hại người 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 17: Mưu kế của Nạp Lan Khuynh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 16: Chuốc lấy nhục nhã 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 15: Vũ khúc khuynh thành 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 14: Chọc giận tam công chúa 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 13: Nạp Lan Khuynh một khắc cũng không an phận 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 12: Lão thái thái kinh ngạc 1 tháng trước
Quyển 1 Chương 11: Nghênh đón lão thái thái 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 10: Phong ba thỉnh an 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 9: Nhị di nương bị phạt 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 8: Nhị di nương tính sai 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 7: Nạp Lan Khuynh thật sự lợi hại 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 6: Cáo trạng 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 5: Đại náo sân viện nhị di nương 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 4: Chuyện tốt của nhị di nương bị phá 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 3: Nhị di nương bị đánh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 2: Trùng sinh 2 tháng trước
Quyển 1 Chương 1: Dục hỏa trùng sinh 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420