Công Lược Không Luồn Cúi Nam Nhân
Tác giả: Tụ Trắc
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Đô Thị, Giả Tưởng, Hệ Thống, Huyền Bí, Khoa Huyễn, Ngôn Tình, Ngược, Nữ Cường, Xuyên Nhanh

Giới thiệu:

Hàn Yên Yên "may mắn" vớt được một hệ thống, từ đó bắt đầu hành trình xuyên đến các thế giới để làm nhiệm vụ.

Hệ thống: Hàn Yên Yên, cô được "Thế giới mau xuyên" lựa chọn. Cô cứ thoải mái đưa ra loại bàn tay vàng gì nhé.

Hàn Yên Yên: Nếu là thái bình thịnh thế, tôi muốn có mỹ nhan tuyệt thế, eo giắt bạc triệu. Nếu có nguy hiểm tới mạng sống, tôi muốn chiến lực cực cao.

Hệ thống: Xin lỗi, điều kiện không được chấp nhận.

Vậy hỏi tôi làm cái gì? (ノ`□´)ノ⌒┻┻

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 23: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 22-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 22: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 21-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 21: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 20-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 20: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 19-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 19: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 18-2: Thế giới 3 - Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 18: Thế giới 3 - Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 17: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 16-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 16: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 15-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 15: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 14-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 14: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 13-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 13: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 12-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 12: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 11-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 11: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 10-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 10: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 9: Thế giới mạt thế 3 tuần trước
Chương 8-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 8-1: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 7: Thế giới mạt thế 3 tuần trước
Chương 6-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 6-1: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 5-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 5-1: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 4-2: Thế giới 2 - Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 4-1: Thế giới 2 - Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 23: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 3-2: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 22-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 3-1: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 22: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 2-2: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 21-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 2-1: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 21: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 1-2: Nguyên nhân, thế giới linh hồn (2) 3 tuần trước
Chương 1-1: Nguyên nhân, thế giới linh hồn (1) 2 tuần trước
Chương 20-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 20: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 19-2: Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 19: Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 18-2: Thế giới 3 - Thế giới hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 18: Thế giới 3 - Thế giới hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 17: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 16-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 16: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 15-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 15: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 14-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 14: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 13-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 13: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 12-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 12: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 11-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 11: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 10-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 10: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 9: Thế giới mạt thế 3 tuần trước
Chương 8-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 8-1: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 7: Thế giới mạt thế 3 tuần trước
Chương 6-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 6-1: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 5-2: Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 5-1: Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 4-2: Thế giới 2 - Thế giới mạt thế (2) 3 tuần trước
Chương 4-1: Thế giới 2 - Thế giới mạt thế (1) 3 tuần trước
Chương 3-2: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 3-1: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 2-2: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (2) 3 tuần trước
Chương 2-1: Thế giới 1 - Lọ Lem và Hào môn (1) 3 tuần trước
Chương 1-2: Nguyên nhân, thế giới linh hồn (2) 3 tuần trước
Chương 1-1: Nguyên nhân, thế giới linh hồn (1) 3 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420