Nam Chủ Bệnh Kiều, Sủng Lên Trời
Tác giả: Tần Nguyên
Nguồn: wattpad.com/user/EditorUU, Wattpad.com/user/lolite2511
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Editor: Ư Ư (1-290), Tinh Niệm (lolite2511) (còn lại)

Thể loại: 【Bệnh kiều siêu ngọt sủng, 1VS1】

Mọi chuyện bắt đầu từ việc thần cách của Tô Yên bỗng một ngày bị rớt.

Lại bị một hệ thống  bắt được và yêu cầu cô nếu muốn có lại được thần cách thì cần thực hiện những yêu cầu mong muốn của nam chủ.

Kết quả là, cô bắt đầu đi trên con đường công lược nam chủ

Thiếu niên kiệt ngạo cả mặt lệ khí:

"Cậu chỉ có thể thích một mình tôi."

Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:

"Em nói em sẽ ở bên cạnh tôi cả đời."

Ảnh đế tà mị mắt đào hoa:

"Tiểu Tô Yên, lại đây hôn cái nào."

Tô Yên rối rắm, cô chỉ muốn tìm thần cách mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên?....thấy người đàn ông trước mặt không thích hợp, lập tức sửa miệng, là là là, đều là vì anh, thích anh nhất!

Nam chủ đầy tay là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:

"Em đã, nói, sẽ ở bên cạnh tôi, vĩnh viễn không rời."

Tô Yên nhẹ nhàng dỗ dành:

"Được được được, đều nghe anh, để em lau máu đi, đừng dọa người khác??"

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 2 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 3 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 tuần trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 tuần trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 tuần trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 tuần trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 tuần trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 tuần trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 tuần trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 tuần trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 tuần trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 tuần trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 tuần trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 tuần trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 tuần trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 tuần trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 tuần trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 tuần trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 tuần trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 tuần trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 tuần trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 tuần trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 tuần trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 tuần trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 tuần trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 tuần trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 tuần trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 tuần trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 tuần trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 tuần trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 tuần trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 tuần trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 tuần trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 tuần trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 tuần trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 tuần trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 tuần trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 tuần trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 tuần trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 tuần trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 tuần trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 tuần trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 tuần trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 tuần trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 tuần trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 tuần trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 tuần trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 tuần trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 tuần trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 tuần trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 tuần trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 tuần trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 6 tháng trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 6 tháng trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 6 tháng trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 6 tháng trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 6 tháng trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 6 tháng trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 6 tháng trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 6 tháng trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 6 tháng trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 6 tháng trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 6 tháng trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 6 tháng trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 6 tháng trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 6 tháng trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 6 tháng trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 6 tháng trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 6 tháng trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 6 tháng trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 6 tháng trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 6 tháng trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 6 tháng trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 6 tháng trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 6 tháng trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 6 tháng trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 6 tháng trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 6 tháng trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 6 tháng trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 6 tháng trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 6 tháng trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 6 tháng trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 6 tháng trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 6 tháng trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 6 tháng trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 6 tháng trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 6 tháng trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 6 tháng trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 6 tháng trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 6 tháng trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 6 tháng trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 6 tháng trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 6 tháng trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 6 tháng trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 6 tháng trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 6 tháng trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 6 tháng trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 6 tháng trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 6 tháng trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 6 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 6 tháng trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 6 tháng trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 6 tháng trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 6 tháng trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 6 tháng trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 6 tháng trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 6 tháng trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 6 tháng trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 6 tháng trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 6 tháng trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 6 tháng trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 6 tháng trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 6 tháng trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 6 tháng trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 6 tháng trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 6 tháng trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 6 tháng trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 6 tháng trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 6 tháng trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 6 tháng trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 6 tháng trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 6 tháng trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 6 tháng trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 6 tháng trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 6 tháng trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 6 tháng trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 6 tháng trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 6 tháng trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 6 tháng trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 6 tháng trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 6 tháng trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 6 tháng trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 6 tháng trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 6 tháng trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 6 tháng trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 6 tháng trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 6 tháng trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 6 tháng trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 6 tháng trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 6 tháng trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 6 tháng trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 6 tháng trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 6 tháng trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 6 tháng trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 6 tháng trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 6 tháng trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 6 tháng trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 6 tháng trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 6 tháng trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 6 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 6 tháng trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 6 tháng trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 6 tháng trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 6 tháng trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 6 tháng trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 6 tháng trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 6 tháng trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 6 tháng trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 6 tháng trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 6 tháng trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 6 tháng trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 6 tháng trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 6 tháng trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 6 tháng trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 6 tháng trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 6 tháng trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 6 tháng trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 6 tháng trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 6 tháng trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 6 tháng trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 6 tháng trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 6 tháng trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 6 tháng trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 6 tháng trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 6 tháng trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 6 tháng trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 6 tháng trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 6 tháng trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 6 tháng trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 6 tháng trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 6 tháng trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 6 tháng trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 6 tháng trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 6 tháng trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 6 tháng trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 6 tháng trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 6 tháng trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 6 tháng trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 6 tháng trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 6 tháng trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 6 tháng trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 6 tháng trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 6 tháng trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 6 tháng trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 6 tháng trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 6 tháng trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 6 tháng trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 6 tháng trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 6 tháng trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 6 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 6 tháng trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 6 tháng trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 6 tháng trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 6 tháng trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 6 tháng trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 6 tháng trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 6 tháng trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 6 tháng trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 6 tháng trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 6 tháng trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 6 tháng trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 6 tháng trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 6 tháng trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 6 tháng trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 6 tháng trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 6 tháng trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 6 tháng trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 6 tháng trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 6 tháng trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 6 tháng trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 6 tháng trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 6 tháng trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 6 tháng trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 6 tháng trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 6 tháng trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 6 tháng trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 6 tháng trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 6 tháng trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 6 tháng trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 6 tháng trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 6 tháng trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 6 tháng trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 6 tháng trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 6 tháng trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 6 tháng trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 6 tháng trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 6 tháng trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 6 tháng trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 6 tháng trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 6 tháng trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 6 tháng trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 6 tháng trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 6 tháng trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 6 tháng trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 6 tháng trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 6 tháng trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 6 tháng trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 6 tháng trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 6 tháng trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 6 tháng trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 6 tháng trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 6 tháng trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 6 tháng trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 6 tháng trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 6 tháng trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 11 tháng trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước
Chương 18: Thiếu niên kiệt ngạo (17) 1 năm trước
Chương 17: Thiếu niên kiệt ngạo (16) 1 năm trước
Chương 16: Thiếu niên kiệt ngạo (15) 1 năm trước
Chương 15: Thiếu niên kiệt ngạo (14) 1 năm trước
Chương 14: Thiếu niên kiệt ngạo (13) 1 năm trước
Chương 13: Thiếu niên kiệt ngạo (12) 1 năm trước
Chương 12: Thiếu niên kiệt ngạo (11) 1 năm trước
Chương 11: Thiếu niên kiệt ngạo (10) 1 năm trước
Chương 10: Thiếu niên kiệt ngạo (9) 1 năm trước
Chương 9: Thiếu niên kiệt ngạo (8) 1 năm trước
Chương 8: Thiếu niên kiệt ngạo (7) 1 năm trước
Chương 7: Thiếu niên kiệt ngạo (6) 1 năm trước
Chương 6: Thiếu niên kiệt ngạo (5) 1 năm trước
Chương 5: Thiếu niên kiệt ngạo (4) 1 năm trước
Chương 4: Thiếu niên kiệt ngạo (3) 1 năm trước
Chương 3: Thiếu niên kiệt ngạo (2) 1 năm trước
Chương 2: Thiếu niên kiệt ngạo (1) 1 năm trước
Chương 1: Hệ thống Tiểu Hoa 1 năm trước
Chương 50: Thiếu niên kiệt ngạo (49) 1 năm trước
Chương 49: Thiếu niên kiệt ngạo (48) 1 năm trước
Chương 48: Thiếu niên kiệt ngạo (47) 1 năm trước
Chương 47: Thiếu niên kiệt ngạo (46) 1 năm trước
Chương 46: Thiếu niên kiệt ngạo (45) 1 năm trước
Chương 45: Thiếu niên kiệt ngạo (44) 1 năm trước
Chương 44: Thiếu niên kiệt ngạo (43) 1 năm trước
Chương 43: Thiếu niên kiệt ngạo (42) 1 năm trước
Chương 42: Thiếu niên kiệt ngạo (41) 1 năm trước
Chương 41: Thiếu niên kiệt ngạo (40) 1 năm trước
Chương 40: Thiếu niên kiệt ngạo (39) 1 năm trước
Chương 39: Thiếu niên kiệt ngạo (38) 1 năm trước
Chương 38: Thiếu niên kiệt ngạo (37) 1 năm trước
Chương 37: Thiếu niên kiệt ngạo (36) 1 năm trước
Chương 36: Thiếu niên kiệt ngạo (35) 1 năm trước
Chương 35: Thiếu niên kiệt ngạo (34) 1 năm trước
Chương 34: Thiếu niên kiệt ngạo (33) 1 năm trước
Chương 33: Thiếu niên kiệt ngạo (32) 1 năm trước
Chương 32: Thiếu niên kiệt ngạo (31) 1 năm trước
Chương 31: Thiếu niên kiệt ngạo (30) 1 năm trước
Chương 30: Thiếu niên kiệt ngạo (29) 1 năm trước
Chương 29: Thiếu niên kiệt ngạo (28) 1 năm trước
Chương 28: Thiếu niên kiệt ngạo (27) 1 năm trước
Chương 27: Thiếu niên kiệt ngạo (26) 1 năm trước
Chương 26: Thiếu niên kiệt ngạo (25) 1 năm trước
Chương 25: Thiếu niên kiệt ngạo (24) 1 năm trước
Chương 24: Thiếu niên kiệt ngạo (23) 1 năm trước
Chương 23: Thiếu niên kiệt ngạo (22) 1 năm trước
Chương 22: Thiếu niên kiệt ngạo (21) 1 năm trước
Chương 21: Thiếu niên kiệt ngạo (20) 1 năm trước
Chương 20: Thiếu niên kiệt ngạo (19) 1 năm trước
Chương 19: Thiếu niên kiệt ngạo (18) 1 năm trước