Quang Minh Giáo Đình tại Tu Chân Thế Giới (Quang Minh Thánh Thổ)
Tác giả: Hắc Tiểu Ma
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Tiên hiệp, huyền ảo, dị năng, dị giới, khoa huyễn, xuyên không

Trần Thanh Vũ là thanh niên trẻ người Việt mang theo hệ thống trong người xuyên qua thế giới tu chân. Ở nơi đó hắn đã xây dựng một quang minh giáo đình nhằm tạo phúc cho sinh linh.

Truyện đan xen những cung bậc cảm xúc khác nhau, nhân vật chính từ một người vô danh dần dần bước đến con đường đại đạo vô thượng.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 giờ trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tuần trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 3 tuần trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 3 tuần trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 2 tuần trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tuần trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tuần trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 3 tuần trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tuần trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tuần trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tuần trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 4 tuần trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 3 tuần trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 3 tuần trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 6 giờ trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 2 tuần trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tuần trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 3 tuần trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tuần trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 3 tuần trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 4 giờ trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 3 tuần trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 2 tuần trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 3 tuần trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tuần trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 2 tuần trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tuần trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 2 tuần trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 3 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 3 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 3 tuần trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 2 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 3 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 3 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 3 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 3 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 3 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 3 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 3 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 2 tuần trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 3 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 3 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 3 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 3 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 3 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 3 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 3 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 3 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 3 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 2 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 3 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 3 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 3 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 3 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 2 tuần trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 3 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 3 tuần trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 3 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 3 tuần trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 3 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 3 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 3 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 3 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 2 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 3 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 3 tuần trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 3 tuần trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 3 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 3 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 3 tuần trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 3 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 3 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 3 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 3 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 3 tuần trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 2 tuần trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 3 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 3 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 3 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 3 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 3 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 3 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 2 tuần trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 3 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 3 tuần trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 4 tuần trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 3 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 3 tuần trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 3 tuần trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 3 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 3 tuần trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 3 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 3 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 3 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 3 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 3 tuần trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 3 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 3 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 3 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 3 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 3 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 3 tuần trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 3 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 3 tuần trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 3 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 3 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 3 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 2 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 3 tuần trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 3 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 3 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 2 tuần trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 3 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 3 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 3 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 2 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 3 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 3 tuần trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 3 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 3 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 3 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 2 tuần trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 2 tuần trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 3 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 3 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 3 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 3 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 3 tuần trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 4 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 3 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tuần trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 3 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 3 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 3 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 3 tuần trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 2 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 4 tuần trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 3 tuần trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 3 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 3 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 3 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 3 tuần trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 3 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 3 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 3 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 3 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tuần trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 3 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 3 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 3 tuần trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 3 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 3 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 3 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 3 tuần trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 3 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 3 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 3 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 2 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 3 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 3 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tuần trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 3 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 3 tuần trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 3 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 3 tuần trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 3 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 2 tuần trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 3 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 2 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 3 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 3 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 2 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 3 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 2 tuần trước
Chương 44: Một bàn tay to 3 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 3 tuần trước
Chương 43: Sáo Trang 3 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 2 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 3 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 3 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 3 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 3 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 3 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 3 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 3 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 3 tuần trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 3 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tuần trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 4 tuần trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 3 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 3 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 3 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 3 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 3 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 3 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 3 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 3 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 3 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 3 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 3 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 3 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 3 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 3 tuần trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 3 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 3 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 3 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 3 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 3 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 2 tuần trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 3 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 3 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 3 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 3 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 3 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 4 tuần trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 3 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 3 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 3 tuần trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 3 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 3 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 2 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 3 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 3 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 3 tuần trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 3 tuần trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 3 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 3 tuần trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 3 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 3 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 9 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 3 tuần trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tuần trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 9 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 2 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 9 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 3 tuần trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 9 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 9 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 4 tuần trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 9 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 3 tuần trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 9 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 9 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 9 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 9 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 9 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tuần trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 2 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 3 tuần trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 9 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 3 tuần trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 9 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 9 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 2 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 2 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 9 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 9 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 9 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 9 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 9 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 9 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 9 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 4 tuần trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 9 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 9 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 9 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 1 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 9 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 1 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 1 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 1 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 9 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 9 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 1 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 9 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 1 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 9 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 9 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 9 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 1 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 1 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 9 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 1 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 1 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 9 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 9 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 1 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 9 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 9 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 9 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 1 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 9 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 1 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 1 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 1 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 9 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 1 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 1 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 1 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 9 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 1 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 1 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 9 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 9 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 9 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 1 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc 1 tháng trước
Chương 30: Trái tim cường giả 9 tháng trước
Chương 29: Trấn Áp 1 tháng trước
Chương 28: Quyết đấu 1 tháng trước
Chương 27: Không Yên Thành Chủ 9 tháng trước
Chương 26: Cái bẫy (2) 1 tháng trước
Chương 25: Cái bẫy (1) 9 tháng trước
Chương 24: Vũ Hy 9 tháng trước
Chương 23: Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 22: Luyện chế Trúc Cơ đan 9 tháng trước
Chương 21: Thánh Viên Huyết Mạch 1 tháng trước
Chương 20: Đại Chiến Kết Thúc 1 tháng trước
Chương 19: Nhất Dương Trảm Ma 9 tháng trước
Chương 18: Thánh Thể Hiển uy 1 tháng trước
Chương 17: Hắc Lão Quỷ 1 tháng trước
Chương 16: Lâm Phong chiến Hắc Viên 9 tháng trước
Chương 15: Giáo Đình và Hắc Viên tộc 9 tháng trước
Chương 14: Yên bình trước cơn bão 1 tháng trước
Chương 13: Thẩm vấn phạm nhân 9 tháng trước
Chương 12: Hắc Y đột kích 9 tháng trước
Chương 11: Quang Minh Giáo Đình phát triển 1 tháng trước
Chương 10: Bàn giao công việc, mục tiêu kế tiếp 1 tháng trước
Chương 9: Oan hồn bị hội đồng 1 tháng trước
Chương 8: Oan hồn đột kích 9 tháng trước
Chương 7: Lâm Phong và Phong Lực chi thể 1 tháng trước
Chương 6: Quang Minh Giáo Đình thành lập 1 tháng trước
Chương 5: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (4) 1 tháng trước
Chương 4: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (3) 9 tháng trước
Chương 3: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! (2) 1 tháng trước
Chương 2: Hãy để Thánh Quang chiếu rọi cái Ngôi Làng này! 9 tháng trước
Chương 1: Sơ lâm Tu Chân Thế Giới 1 tháng trước
Chương 50: Dạy dỗ (1) 9 tháng trước
Chương 49: Một cái tiểu cô nương đang cười... 9 tháng trước
Chương 48: Bước đi đầu tiên 1 tháng trước
Chương 47: Trúc Cơ Cốc 9 tháng trước
Chương 46: Tính năng Nhiệm Vụ 9 tháng trước
Chương 45: Một bàn tay to (2) 9 tháng trước
Chương 44: Một bàn tay to 1 tháng trước
Chương 43: Sáo Trang 9 tháng trước
Chương 42: Tà Đồ đánh tới! 9 tháng trước
Chương 41: Linh Long thành chủ! 1 tháng trước
Chương 40: Kinh Nhân Đức 9 tháng trước
Chương 39: Tiểu Hắc bị hố 1 tháng trước
Chương 38: Phong Cảnh Giáo Đình 1 tháng trước
Chương 37: Phù Sư 1 tháng trước
Chương 36: Một đòn của Kết Đan 1 tháng trước
Chương 35: Nhị Tinh Thiên Tài 9 tháng trước
Chương 34: Thất Vĩ Thiên Hồ 1 tháng trước
Chương 33: Không Yên tính toán (2) 1 tháng trước
Chương 32: Không Yên tính toán 9 tháng trước
Chương 31: Không Huy nghi hoặc