[Phi Thăng Hệ Liệt – Quyển 2] Trần Sự
Tác giả: Tô Du Bính
Thể loại: Huyền HuyễnĐam Mỹ
Nguồn: phongbui.wordpress.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Độ dài: 100 chương.
Dịch: Phong Bụi

Trần Trí mang số mệnh khổ bức, nhọc lòng chuyện thiên hạ.

Khi còn sống, ở trần thế làm quan, cứ cần cù, cần cù làm cho tới lúc thăng thiên.

Khi lên trời, ở Tiên Giới, Trần Trí vẫn cần cù, cần cù, thế mà vẫn gây ra tai hoạ.

Vì thế, Trần Trí bắt đầu vòng tuần hoàn chết tiệt: gánh tội vạ, sửa tội vạ, gánh tội vạ, sửa tội vạ …

Trần Trí: Ta chỉ hỏi một chút, rốt cuộc đã xong chưa, đã xong chưa!

Trần Trí là một nhân viên công vụ vĩ đại của Hoàng Thiên Nha, nhiệm vụ là giữ gìn Thiên Đạo Quốc vận. Có một ngày, tân Hoàng đế vốn dĩ đã định đột nhiên phủi tay không làm, y đành phải khoác da cựu Hoàng đế đuổi theo sau hắn gào khóc: Cầu soán vị! Cầu giết ta!

Nhân vật chính: Trần Trí, Thôi Yên.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Xưng đế chi lộ (10) 4 ngày trước
Chương 49: Xưng đế chi lộ (9) 1 tuần trước
Chương 48: Xưng đế chi lộ (8) 2 tháng trước
Chương 47: Xưng đế chi lộ (7) 2 tháng trước
Chương 46: Xưng đế chi lộ (6) 2 tháng trước
Chương 45: Xưng đế chi lộ (5) 2 tháng trước
Chương 44: Xưng đế chi lộ (4) 1 tuần trước
Chương 43: Xưng đế chi lộ (3) 2 tháng trước
Chương 42: Xưng đế chi lộ (2) 2 tháng trước
Chương 41: Xưng đế chi lộ (1) 2 tháng trước
Chương 40: Sư đồ Chi tình (10) 2 tháng trước
Chương 39: Sư đồ Chi tình (9) 2 tháng trước
Chương 38: Sư đồ Chi tình (8) 2 tháng trước
Chương 37: Sư đồ Chi tình (7) 2 tháng trước
Chương 36: Sư đồ Chi tình (6) 2 tháng trước
Chương 35: Sư đồ Chi tình (5) 2 tháng trước
Chương 34: Sư đồ Chi tình (4) 2 tháng trước
Chương 33: Sư đồ Chi tình (3) 2 tháng trước
Chương 32: Sư đồ Chi tình (2) 2 tháng trước
Chương 31: Sư đồ Chi tình (1) 2 tháng trước
Chương 30: Tiền thế chi trái (10) 2 tháng trước
Chương 29: Tiền thế chi trái (9) 2 tháng trước
Chương 28: Tiền thế chi trái (8) 2 tháng trước
Chương 27: Tiền thế chi trái (7) 2 tháng trước
Chương 26: Tiền thế chi trái (6) 2 tháng trước
Chương 25: Tiền thế chi trái (5) 2 tháng trước
Chương 24: Tiền thế chi trái (4) 2 tháng trước
Chương 23: Tiền thế chi trái (3) 2 tháng trước
Chương 22: Tiền thế chi trái (2) 2 tháng trước
Chương 21: Tiền thế chi trái (1) 2 tháng trước
Chương 20: Nguyệt hạ chi mưu (10) 2 tháng trước
Chương 19: Nguyệt hạ chi mưu (9) 2 tháng trước
Chương 18: Nguyệt hạ chi mưu (8) 1 tuần trước
Chương 17: Nguyệt hạ chi mưu (7) 2 tháng trước
Chương 16: Nguyệt hạ chi mưu (6) 2 tháng trước
Chương 15: Nguyệt hạ chi mưu (5) 2 tháng trước
Chương 14: Nguyệt hạ chi mưu (4) 2 tháng trước
Chương 13: Nguyệt hạ chi mưu (3) 2 tháng trước
Chương 12: Nguyệt hạ chi mưu (2) 2 tháng trước
Chương 11: Nguyệt hạ chi mưu (1) 2 tháng trước
Chương 10: Vong quốc chi quân (10) 2 tháng trước
Chương 9: Vong quốc chi quân (9) 2 tháng trước
Chương 8: Vong quốc chi quân (8) 2 tháng trước
Chương 7: Vong quốc chi quân (7) 2 tháng trước
Chương 6: Vong quốc chi quân (6) 2 tháng trước
Chương 5: Vong quốc chi quân (5) 2 tháng trước
Chương 4: Vong quốc chi quân (4) 2 tháng trước
Chương 3: Vong quốc chi quân (3) 1 tuần trước
Chương 2: Vong quốc chi quân (2) 2 tháng trước
Chương 1: Vong quốc chi quân (1) 2 tháng trước
Chương 50: Xưng đế chi lộ (10) 2 tháng trước
Chương 49: Xưng đế chi lộ (9) 2 tháng trước
Chương 48: Xưng đế chi lộ (8) 2 tháng trước
Chương 47: Xưng đế chi lộ (7) 2 tháng trước
Chương 46: Xưng đế chi lộ (6) 2 tháng trước
Chương 45: Xưng đế chi lộ (5) 2 tháng trước
Chương 44: Xưng đế chi lộ (4) 2 tháng trước
Chương 43: Xưng đế chi lộ (3) 2 tháng trước
Chương 42: Xưng đế chi lộ (2) 2 tháng trước
Chương 41: Xưng đế chi lộ (1) 2 tháng trước
Chương 40: Sư đồ Chi tình (10) 2 tháng trước
Chương 39: Sư đồ Chi tình (9) 3 ngày trước
Chương 38: Sư đồ Chi tình (8) 2 tháng trước
Chương 37: Sư đồ Chi tình (7) 2 tháng trước
Chương 36: Sư đồ Chi tình (6) 2 tháng trước
Chương 35: Sư đồ Chi tình (5) 2 tháng trước
Chương 34: Sư đồ Chi tình (4) 2 tháng trước
Chương 33: Sư đồ Chi tình (3) 2 tháng trước
Chương 32: Sư đồ Chi tình (2) 2 tháng trước
Chương 31: Sư đồ Chi tình (1) 2 tháng trước
Chương 30: Tiền thế chi trái (10) 2 tháng trước
Chương 29: Tiền thế chi trái (9) 2 tháng trước
Chương 28: Tiền thế chi trái (8) 1 tuần trước
Chương 27: Tiền thế chi trái (7) 2 tháng trước
Chương 26: Tiền thế chi trái (6) 2 tháng trước
Chương 25: Tiền thế chi trái (5) 2 tháng trước
Chương 24: Tiền thế chi trái (4) 2 tháng trước
Chương 23: Tiền thế chi trái (3) 2 tháng trước
Chương 22: Tiền thế chi trái (2) 1 tuần trước
Chương 21: Tiền thế chi trái (1) 2 tháng trước
Chương 20: Nguyệt hạ chi mưu (10) 2 tháng trước
Chương 19: Nguyệt hạ chi mưu (9) 2 tháng trước
Chương 18: Nguyệt hạ chi mưu (8) 2 tháng trước
Chương 17: Nguyệt hạ chi mưu (7) 2 tháng trước
Chương 16: Nguyệt hạ chi mưu (6) 2 tháng trước
Chương 15: Nguyệt hạ chi mưu (5) 2 tháng trước
Chương 14: Nguyệt hạ chi mưu (4) 2 tháng trước
Chương 13: Nguyệt hạ chi mưu (3) 2 tháng trước
Chương 12: Nguyệt hạ chi mưu (2) 2 tháng trước
Chương 11: Nguyệt hạ chi mưu (1) 2 tháng trước
Chương 10: Vong quốc chi quân (10) 2 tháng trước
Chương 9: Vong quốc chi quân (9) 2 tháng trước
Chương 8: Vong quốc chi quân (8) 2 tháng trước
Chương 7: Vong quốc chi quân (7) 2 tháng trước
Chương 6: Vong quốc chi quân (6) 2 tháng trước
Chương 5: Vong quốc chi quân (5) 2 tháng trước
Chương 4: Vong quốc chi quân (4) 2 tháng trước
Chương 3: Vong quốc chi quân (3) 2 tháng trước
Chương 2: Vong quốc chi quân (2) 2 tháng trước
Chương 1: Vong quốc chi quân (1) 2 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420