Ông Xã Là Diêm Vương Đại Nhân
Tác giả: Khang Pom
Nguồn: wattpad.com/user/PomKhang
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể loại: Ngôn tình, Huyền Huyễn, Nữ Cường

Lăng U bất hạnh bị khuê mật và bạn trai thông đồng hãm hại, chết xuống Địa Phủ lại gặp phải Diêm Vương đại nhân. Không ngờ cô thất bại trên dương gian, xuống nơi đây lại lọt vào mắt xanh của Diêm Vương. Anh ta cũng hết mực sủng cô, khiến một người mất hết niềm tin vào tình yêu cũng dần dần rung động, con tim dần dần trở nên mềm yếu.rn
...Hôm ấy, ngày anh ta nghênh đón tân nương, cũng là lúc cô sinh hạ đứa con trai đầu lòng của hai người. Cô biết mình không xứng với anh, cô chấp nhận kết cục này, lựa chọn quên đi. Uống canh Mạnh Bà, đầu thai chuyển kiếp, sinh hoạt bình đạm ở hạ giới....Cho tới khi anh đến gặp cô, đem theo con trai của họ, muốn cô quay về.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Lời thật lòng 1 tuần trước
Chương 49: Ốm 1 tuần trước
Chương 48: Chuyện cũ 1 tháng trước
Chương 47: Cầu hôn 1 tuần trước
Chương 46: Công khai vợ yêu 1 tháng trước
Chương 45: Ghen(2) 1 tháng trước
Chương 44: Ghen 1 tháng trước
Chương 43: Ninh Thư 1 ngày trước
Chương 42: Du lịch Hạ giới 1 tháng trước
Chương 41: U Minh 2 tuần trước
Chương 40: Gặp phụ huynh (2) 4 tuần trước
Chương 39: Gặp phụ huynh 1 tháng trước
Chương 38: Papa thật đáng ghét 1 tháng trước
Chương 37: Chiến thần Nam Không 1 tháng trước
Chương 36: Lại làm bảo mẫu sao? 1 tháng trước
Chương 35: Tăng ca (3) 1 tháng trước
Chương 34: Tăng ca (2) 1 tháng trước
Chương 33: Tăng ca 1 tháng trước
Chương 32: Bảo mẫu (2) 3 tuần trước
Chương 31: Bảo mẫu 3 tuần trước
Chương 30: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 29: Boss xuất hiện 2 tuần trước
Chương 28: Kẻ phiền phức 1 tháng trước
Chương 27: Con cá 1 tháng trước
Chương 26: Mẫu tử gặp nhau 1 tháng trước
Chương 25: Thư ký của Boss 3 tuần trước
Chương 24: Gặp Bạch Vô Thường 1 tháng trước
Chương 23: Việc làm mới 1 tháng trước
Chương 22: Mẫu thân 1 tuần trước
Chương 21: Lời hứa của Diêm Vương đại nhân 1 tháng trước
Chương 20: Chậm một bước 1 tháng trước
Chương 19: Quân Bạch Dật 1 tháng trước
Chương 18: Tiểu Diêm Vương sinh trong hỷ sự 1 tháng trước
Chương 17: Trang trí ngôi nhà nhỏ 1 tháng trước
Chương 16: Bại lộ 1 tháng trước
Chương 15: Vô tình nghe thấy 1 tháng trước
Chương 14: Quả báo không tệ 1 tháng trước
Chương 13: Bạn trai kiếp trước 1 tháng trước
Chương 12: Không có sự lựa chọn 1 tháng trước
Chương 11: Chuyện không thể nói 1 tháng trước
Chương 10: Tâm sự 1 tháng trước
Chương 9: Có biến 1 tháng trước
Chương 8: Có thai(2) 1 tháng trước
Chương 7: Có thai 1 tháng trước
Chương 6: Ở chung 2 tuần trước
Chương 5: Gặp lại kẻ thù(2) 1 tháng trước
Chương 4: Gặp lại kẻ thù 1 tháng trước
Chương 3: Ngủ chung 1 tháng trước
Chương 2: Ta muốn ngủ lại đây 1 tuần trước
Chương 1: Bị nhìn trúng 11 giờ trước
Chương 50: Lời thật lòng 1 tháng trước
Chương 49: Ốm 3 tuần trước
Chương 48: Chuyện cũ 1 tháng trước
Chương 47: Cầu hôn 1 tháng trước
Chương 46: Công khai vợ yêu 1 tháng trước
Chương 45: Ghen(2) 1 tháng trước
Chương 44: Ghen 1 tháng trước
Chương 43: Ninh Thư 1 tháng trước
Chương 42: Du lịch Hạ giới 1 tháng trước
Chương 41: U Minh 1 tháng trước
Chương 40: Gặp phụ huynh (2) 1 tháng trước
Chương 39: Gặp phụ huynh 1 tháng trước
Chương 38: Papa thật đáng ghét 1 tháng trước
Chương 37: Chiến thần Nam Không 1 tháng trước
Chương 36: Lại làm bảo mẫu sao? 1 tuần trước
Chương 35: Tăng ca (3) 1 tháng trước
Chương 34: Tăng ca (2) 1 tháng trước
Chương 33: Tăng ca 1 tháng trước
Chương 32: Bảo mẫu (2) 1 tháng trước
Chương 31: Bảo mẫu 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 29: Boss xuất hiện 1 tháng trước
Chương 28: Kẻ phiền phức 1 tháng trước
Chương 27: Con cá 1 tháng trước
Chương 26: Mẫu tử gặp nhau 1 tháng trước
Chương 25: Thư ký của Boss 2 ngày trước
Chương 24: Gặp Bạch Vô Thường 1 tháng trước
Chương 23: Việc làm mới 1 tháng trước
Chương 22: Mẫu thân 1 tháng trước
Chương 21: Lời hứa của Diêm Vương đại nhân 1 tháng trước
Chương 20: Chậm một bước 1 tháng trước
Chương 19: Quân Bạch Dật 1 tháng trước
Chương 18: Tiểu Diêm Vương sinh trong hỷ sự 1 tháng trước
Chương 17: Trang trí ngôi nhà nhỏ 1 tháng trước
Chương 16: Bại lộ 12 giờ trước
Chương 15: Vô tình nghe thấy 1 tháng trước
Chương 14: Quả báo không tệ 4 tuần trước
Chương 13: Bạn trai kiếp trước 1 tháng trước
Chương 12: Không có sự lựa chọn 1 tháng trước
Chương 11: Chuyện không thể nói 1 tháng trước
Chương 10: Tâm sự 1 tháng trước
Chương 9: Có biến 1 tháng trước
Chương 8: Có thai(2) 1 tháng trước
Chương 7: Có thai 1 tháng trước
Chương 6: Ở chung 7 giờ trước
Chương 5: Gặp lại kẻ thù(2) 1 tháng trước
Chương 4: Gặp lại kẻ thù 1 tháng trước
Chương 3: Ngủ chung 1 tháng trước
Chương 2: Ta muốn ngủ lại đây 1 tháng trước
Chương 1: Bị nhìn trúng 1 tháng trước
Chương 50: Lời thật lòng 1 tháng trước
Chương 49: Ốm 1 tháng trước
Chương 48: Chuyện cũ 3 tuần trước
Chương 47: Cầu hôn 1 tháng trước
Chương 46: Công khai vợ yêu 3 tuần trước
Chương 45: Ghen(2) 1 tháng trước
Chương 44: Ghen 1 tháng trước
Chương 43: Ninh Thư 1 tháng trước
Chương 42: Du lịch Hạ giới 1 tháng trước
Chương 41: U Minh 1 tháng trước
Chương 40: Gặp phụ huynh (2) 1 tháng trước
Chương 39: Gặp phụ huynh 1 tháng trước
Chương 38: Papa thật đáng ghét 1 tháng trước
Chương 37: Chiến thần Nam Không 1 tháng trước
Chương 36: Lại làm bảo mẫu sao? 1 tháng trước
Chương 35: Tăng ca (3) 4 tuần trước
Chương 34: Tăng ca (2) 1 tháng trước
Chương 33: Tăng ca 1 tháng trước
Chương 32: Bảo mẫu (2) 1 tháng trước
Chương 31: Bảo mẫu 1 tháng trước
Chương 30: Nhiệm vụ đầu tiên 1 tháng trước
Chương 29: Boss xuất hiện 1 tháng trước
Chương 28: Kẻ phiền phức 1 tháng trước
Chương 27: Con cá 1 tháng trước
Chương 26: Mẫu tử gặp nhau 1 tháng trước
Chương 25: Thư ký của Boss 1 tháng trước
Chương 24: Gặp Bạch Vô Thường 1 tháng trước
Chương 23: Việc làm mới 1 tháng trước
Chương 22: Mẫu thân 1 tháng trước
Chương 21: Lời hứa của Diêm Vương đại nhân 1 tháng trước
Chương 20: Chậm một bước 1 tháng trước
Chương 19: Quân Bạch Dật 4 ngày trước
Chương 18: Tiểu Diêm Vương sinh trong hỷ sự 1 tháng trước
Chương 17: Trang trí ngôi nhà nhỏ 1 tháng trước
Chương 16: Bại lộ 1 tháng trước
Chương 15: Vô tình nghe thấy 1 tháng trước
Chương 14: Quả báo không tệ 1 tuần trước
Chương 13: Bạn trai kiếp trước 1 tháng trước
Chương 12: Không có sự lựa chọn 1 tháng trước
Chương 11: Chuyện không thể nói 1 tháng trước
Chương 10: Tâm sự 1 tháng trước
Chương 9: Có biến 1 tháng trước
Chương 8: Có thai(2) 1 tháng trước
Chương 7: Có thai 1 tháng trước
Chương 6: Ở chung 3 tuần trước
Chương 5: Gặp lại kẻ thù(2) 1 tháng trước
Chương 4: Gặp lại kẻ thù 1 tháng trước
Chương 3: Ngủ chung 1 tháng trước
Chương 2: Ta muốn ngủ lại đây 1 tháng trước
Chương 1: Bị nhìn trúng 4 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420