Tinh Lạc Ngưng Thành Đường
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa
Thể loại: Ngôn TìnhCổ ĐạiKhác
Nguồn: Wattpad.com/user/Saitoh_Takako
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, Thần thoại
Số chương: 156, tác giả vẫn đang viết tiếp 
Editor: Saitoh Takako
Nhân vật chính: Dạ Đàm, Huyền Thương

- ------------------
Văn án

Vốn là đôi tỷ muội song sinh, tài mạo song toàn, thế nhưng số phận của hai người lại khác biệt nhau một trời một vực

Sinh ra tại gia tộc Li Quang Thị, tỷ tỷ Li Quang Thanh Quy lương thiện ấm áp, sinh ra đã là niềm hy vọng của gia tộc;

Muội muội Li Quang Dạ Đàm tính tình thất thường, từ lúc chào đời bị xem là điềm xấu vì sấm sét đánh vào cung điện, tai hoạ kéo đến khắp nơi, trở thành sự sỉ nhục của toàn tộc

Một người thì được xem như hòn ngọc quý, được nâng niu hết mực, một người lại từ nhỏ xem hết thói đời nóng lạnh

Tỷ tỷ Thanh Quy thì được định sẵn sẽ gả cho Thiên Tộc làm Thiên Phi, muội muội Dạ Đàm lại phải gả cho Ma tộc.

Bước ngoặt xảy ra vào lúc hai tỷ muội "" Lên nhầm kiệu hoa"". Dạ Đàm lại gả đến Thần Tộc, trở thành tai họa giáng xuống toàn tộc...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 5 giờ trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 22 giờ trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tuần trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 ngày trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 1 tháng trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 1 tháng trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước
Chương 50: Chương 50 1 tháng trước
Chương 49: Chương 49 1 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tháng trước
Chương 47: Chương 47 1 tháng trước
Chương 46: Chương 46 1 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 1 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 tháng trước
Chương 42: Chương 42 1 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tháng trước
Chương 40: Chương 40 1 tháng trước
Chương 39: Chương 39 1 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 1 tháng trước
Chương 36: Chương 36 1 tháng trước
Chương 35: Chương 35 1 tháng trước
Chương 34: Chương 34 1 tháng trước
Chương 33: Chương 33 1 tháng trước
Chương 32: Chương 32 1 tháng trước
Chương 31: Chương 31 1 tháng trước
Chương 30: Chương 30 1 tháng trước
Chương 29: Chương 29 1 tháng trước
Chương 28: Chương 28 1 tháng trước
Chương 27: Chương 27 1 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tháng trước
Chương 25: Chương 25 1 tháng trước
Chương 24: Chương 24 1 tháng trước
Chương 23: Chương 23 1 tháng trước
Chương 22: Chương 22 1 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 tháng trước
Chương 20: Chương 20 1 tháng trước
Chương 19: Chương 19 4 tuần trước
Chương 18: Chương 18 1 tháng trước
Chương 17: Chương 17 1 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 tháng trước
Chương 15: Chương 15 1 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tháng trước
Chương 12: Chương 12 1 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tháng trước
Chương 10: Chương 10 1 tháng trước
Chương 9: Chương 9 1 tháng trước
Chương 8: Chương 8 2 tuần trước
Chương 7: Chương 7 1 tháng trước
Chương 6: Chương 6 1 tháng trước
Chương 5: Chương 5 1 tháng trước
Chương 4: Chương 4 1 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tháng trước
Chương 1: Chương 1 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420