Đại Mộng Chủ
Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Tiên HiệpHuyền Huyễn
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Nhóm dịch: Phàm Nhân Tông

Con trai của một vị phú thương nọ từ nhỏ cơ thể đã ốm yếu mang nhiều bệnh tật, trong lúc đang cầu tứ phương tìm phương pháp kèo dài tính mệnh thì bỗng ngoài ý muốn đi lên con đường tu tiên đầy huyền bí!Đại Đường thịnh thế, thiên hạ thái bình, mưa thuận gió hoà, bách tính an cư.

Vậy mà ngàn năm sau, ma vật yêu quỷ hoành hành, khắp nơi đầy rẫy tiếng gào thán.

Tây Du lại hiện, Đại Thánh đấu thiên, Thiên Bồng hạ giới, Quyển Liêm trùng sinh.

Xuyên không và luân hồi đầy mê hoặc, hư thực thấp thoáng, thật huyễn đan xen!

Là mộng cảnh đã được tiên đoán? Hay là hiện thực chưa phát sinh?

Hắn có thể đánh vỡ ma chướng mệnh trung chú định, trừ khử đại kiếp Tam Giới chưa phát sinh, cứu vãn muôn dân trong nước lửa hay không?

Mời các bạn đón đọc một siêu phẩm mới của Vong Ngữ!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tuần trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 3 tuần trước
Chương 43: Phù khí 3 tuần trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tuần trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 3 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tuần trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tuần trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 3 tuần trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 2 tuần trước
Chương 36: Dạ tập 3 tuần trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 3 tuần trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tuần trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 3 tuần trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tuần trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 3 tuần trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 3 tuần trước
Chương 29: Lại là ông ta? 3 tuần trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 3 tuần trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tuần trước
Chương 26: Tiên Sư 3 tuần trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 3 tuần trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tuần trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 3 tuần trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tuần trước
Chương 21: Một giấc mộng 3 tuần trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 3 tuần trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 3 tuần trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tuần trước
Chương 15: Quỷ đả tường 3 tuần trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 3 tuần trước
Chương 13: Gối ngọc 3 tuần trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tuần trước
Chương 11: Bạch quang 3 tuần trước
Chương 10: Thử phù 3 tuần trước
Chương 9: Vẽ phù 3 tuần trước
Chương 8: Nguyên Thạch 3 tuần trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 3 tuần trước
Chương 6: Tìm kiếm 3 tuần trước
Chương 5: Gây khó dễ 3 tuần trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 3 tuần trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 3 tuần trước
Chương 2: La đạo nhân 3 tuần trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 3 tuần trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 3 tuần trước
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tuần trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 3 tuần trước
Chương 43: Phù khí 3 tuần trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tuần trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 3 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tuần trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tuần trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 3 tuần trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 3 tuần trước
Chương 36: Dạ tập 3 tuần trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 3 tuần trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tuần trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 3 tuần trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tuần trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 3 tuần trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 3 tuần trước
Chương 29: Lại là ông ta? 3 tuần trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 3 tuần trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tuần trước
Chương 26: Tiên Sư 3 tuần trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 3 tuần trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tuần trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 3 tuần trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tuần trước
Chương 21: Một giấc mộng 3 tuần trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 3 tuần trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 3 tuần trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tuần trước
Chương 15: Quỷ đả tường 3 tuần trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 3 tuần trước
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 13: Gối ngọc 3 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 11: Bạch quang 3 tuần trước
Chương 10: Thử phù 3 tuần trước
Chương 9: Vẽ phù 3 tuần trước
Chương 8: Nguyên Thạch 3 tuần trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 3 tuần trước
Chương 6: Tìm kiếm 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 5: Gây khó dễ 3 tuần trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 3 tuần trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 3 tuần trước
Chương 2: La đạo nhân 3 tuần trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 3 tuần trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 3 tuần trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tuần trước
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 43: Phù khí 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tuần trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tuần trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 3 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tuần trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 3 tuần trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tuần trước
Chương 43: Phù khí 3 tuần trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 3 tuần trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tuần trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 3 tuần trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 3 tuần trước
Chương 36: Dạ tập 3 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tuần trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 3 tuần trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tuần trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tuần trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 3 tuần trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 3 tuần trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 3 tuần trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tuần trước
Chương 36: Dạ tập 3 tuần trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 1 tuần trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 3 tuần trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 3 tuần trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tuần trước
Chương 29: Lại là ông ta? 3 tuần trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 3 tuần trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 3 tuần trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tuần trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tuần trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 3 tuần trước
Chương 26: Tiên Sư 3 tuần trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 3 tuần trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 3 tuần trước
Chương 29: Lại là ông ta? 3 tuần trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tuần trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 3 tuần trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 3 tuần trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tuần trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tuần trước
Chương 26: Tiên Sư 3 tuần trước
Chương 21: Một giấc mộng 3 tuần trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 3 tuần trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 3 tuần trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tuần trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 3 tuần trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tuần trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 3 tuần trước
Chương 21: Một giấc mộng 3 tuần trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tuần trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 3 tuần trước
Chương 15: Quỷ đả tường 3 tuần trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 3 tuần trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 13: Gối ngọc 3 tuần trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 3 tuần trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tuần trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tuần trước
Chương 11: Bạch quang 3 tuần trước
Chương 15: Quỷ đả tường 3 tuần trước
Chương 10: Thử phù 3 tuần trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 3 tuần trước
Chương 9: Vẽ phù 3 tuần trước
Chương 13: Gối ngọc 3 tuần trước
Chương 8: Nguyên Thạch 3 tuần trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tuần trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 3 tuần trước
Chương 11: Bạch quang 3 tuần trước
Chương 6: Tìm kiếm 3 tuần trước
Chương 10: Thử phù 3 tuần trước
Chương 5: Gây khó dễ 3 tuần trước
Chương 9: Vẽ phù 3 tuần trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 3 tuần trước
Chương 8: Nguyên Thạch 3 tuần trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 3 tuần trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 3 tuần trước
Chương 2: La đạo nhân 3 tuần trước
Chương 6: Tìm kiếm 3 tuần trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 3 tuần trước
Chương 5: Gây khó dễ 3 tuần trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 3 tuần trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 3 tuần trước
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 3 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 2: La đạo nhân 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 3 tuần trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tuần trước
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 3 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 43: Phù khí 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 3 tuần trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tuần trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 3 tuần trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tuần trước
Chương 43: Phù khí 3 tuần trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 3 tuần trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tuần trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 3 tuần trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 3 tuần trước
Chương 36: Dạ tập 3 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tuần trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 3 tuần trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tuần trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tuần trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 3 tuần trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 3 tuần trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tuần trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 3 tuần trước
Chương 36: Dạ tập 3 tuần trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 3 tuần trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 3 tuần trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 3 tuần trước
Chương 29: Lại là ông ta? 3 tuần trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tuần trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 3 tuần trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 3 tuần trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tuần trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tuần trước
Chương 26: Tiên Sư 3 tuần trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 3 tuần trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 3 tuần trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 3 tuần trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tuần trước
Chương 29: Lại là ông ta? 3 tuần trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 3 tuần trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tuần trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 3 tuần trước
Chương 21: Một giấc mộng 3 tuần trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tuần trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 3 tuần trước
Chương 26: Tiên Sư 3 tuần trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 3 tuần trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tuần trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 3 tuần trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 3 tuần trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tuần trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tuần trước
Chương 15: Quỷ đả tường 3 tuần trước
Chương 21: Một giấc mộng 3 tuần trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 3 tuần trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 3 tuần trước
Chương 13: Gối ngọc 2 tuần trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tuần trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 11: Bạch quang 3 tuần trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 3 tuần trước
Chương 10: Thử phù 3 tuần trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tuần trước
Chương 9: Vẽ phù 3 tuần trước
Chương 15: Quỷ đả tường 3 tuần trước
Chương 8: Nguyên Thạch 3 tuần trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 3 tuần trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 3 tuần trước
Chương 13: Gối ngọc 3 tuần trước
Chương 6: Tìm kiếm 3 tuần trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tuần trước
Chương 5: Gây khó dễ 3 tuần trước
Chương 11: Bạch quang 3 tuần trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 3 tuần trước
Chương 10: Thử phù 3 tuần trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 3 tuần trước
Chương 9: Vẽ phù 3 tuần trước
Chương 2: La đạo nhân 3 tuần trước
Chương 8: Nguyên Thạch 3 tuần trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 3 tuần trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 3 tuần trước
Chương 6: Tìm kiếm 3 tuần trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 3 tuần trước
Chương 5: Gây khó dễ 3 tuần trước
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 1 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 2: La đạo nhân 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 3 tuần trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tuần trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 3 tuần trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 3 tuần trước
Chương 49: Tham hà (*) 3 tuần trước
Chương 43: Phù khí 3 tuần trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tuần trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tuần trước
Chương 47: Xuống núi 3 tuần trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 2 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 4 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 2 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 4 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 4 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 2 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 3 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 2 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 1 tuần trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 1 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 3 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 4 tuần trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 1 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 1 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 1 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 1 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 2 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 1 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 4 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 4 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 1 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 3 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 4 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 1 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 2 tháng trước
Chương 10: Thử phù 1 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 4 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 3 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 1 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 4 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 2 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 2 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 4 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 3 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 1 tuần trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 4 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 1 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 2 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 1 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 4 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 3 tuần trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 1 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 2 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 4 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 2 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 1 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 4 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 2 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 2 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 2 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 1 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 2 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 3 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 4 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 4 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 1 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 4 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 3 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 2 tháng trước
Chương 43: Phù khí 3 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 4 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 1 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 4 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 2 tuần trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 2 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 2 tuần trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 3 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 1 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 3 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 4 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 3 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 3 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 2 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 4 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 1 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 2 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 4 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 2 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 4 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 3 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 4 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 2 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 1 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 2 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 1 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 4 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 3 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 1 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 4 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 1 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 1 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 3 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 2 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 1 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 3 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 2 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 3 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 4 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 4 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 2 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 1 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 2 tuần trước
Chương 21: Một giấc mộng 4 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 4 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 4 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 3 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 1 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 3 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 3 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 2 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 2 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 3 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 4 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 1 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 1 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 3 ngày trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 3 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 3 tuần trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 4 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 3 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 2 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 1 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 2 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 3 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 3 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 3 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 1 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 4 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 4 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 2 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 1 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 2 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 4 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 3 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 2 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 3 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 3 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 2 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 2 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 2 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước
Chương 49: Tham hà (*) 5 tháng trước
Chương 48: Vu Đại Đảm 5 tháng trước
Chương 47: Xuống núi 5 tháng trước
Chương 46: Đánh cược một lần 5 tháng trước
Chương 45: Không thể nói ra 5 tháng trước
Chương 44: Khó khăn khi tu luyện 5 tháng trước
Chương 43: Phù khí 5 tháng trước
Chương 42: Đấu kiếm trong rừng 5 tháng trước
Chương 41: Phong Dương chân nhân 5 tháng trước
Chương 40: Đi để trở về 5 tháng trước
Chương 39: Một cuộc chiến khác 5 tháng trước
Chương 38: Ngăn cơn sóng dữ 5 tháng trước
Chương 37: Ẩn lang (*) 5 tháng trước
Chương 36: Dạ tập 5 tháng trước
Chương 35: Sơ khuy môn kính 5 tháng trước
Chương 34: Dưới ánh trăng, ngẫu nhiên gặp 5 tháng trước
Chương 33: Ngày ma kiếp 5 tháng trước
Chương 32: Ma lang vây thành 5 tháng trước
Chương 31: Một giấc chiêm bao ngàn năm 5 tháng trước
Chương 30: Phù lục chi đạo (*) 5 tháng trước
Chương 29: Lại là ông ta? 5 tháng trước
Chương 28: Phố xá tiêu điều 5 tháng trước
Chương 27: Sống sót sau tai nạn 5 tháng trước
Chương 26: Tiên Sư 5 tháng trước
Chương 25: Bạn chung hoạn nạn 5 tháng trước
Chương 24: Lại là mơ? 5 tháng trước
Chương 23: Vật quy nguyên xử 5 tháng trước
Chương 22: Không thể phá vỡ 5 tháng trước
Chương 21: Một giấc mộng 5 tháng trước
Chương 20: Lôi Âm thượng nhân 5 tháng trước
Chương 19: Đấu quỷ (Hạ) 3 tháng trước
Chương 18: Đấu quỷ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 17: Lâm nguy không sợ 5 tháng trước
Chương 16: Không lùi mà tiến 5 tháng trước
Chương 15: Quỷ đả tường 5 tháng trước
Chương 14: Sơn thôn quỷ dị 5 tháng trước
Chương 13: Gối ngọc 5 tháng trước
Chương 12: Quả cầu đá 5 tháng trước
Chương 11: Bạch quang 5 tháng trước
Chương 10: Thử phù 5 tháng trước
Chương 9: Vẽ phù 5 tháng trước
Chương 8: Nguyên Thạch 5 tháng trước
Chương 7: Hàng yêu kỷ sự 5 tháng trước
Chương 6: Tìm kiếm 5 tháng trước
Chương 5: Gây khó dễ 5 tháng trước
Chương 4: Nhập môn Hóa Dương 5 tháng trước
Chương 3: Đệ Tử Ký Danh 5 tháng trước
Chương 2: La đạo nhân 5 tháng trước
Chương 1-2: Thẩm Gia 5 tháng trước
Chương 1-1: Chương mở đầu 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420