Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Tác giả: Nhập Loạn
Thể loại: Đam MỹĐiền VănSủng
Nguồn: wattpad.com/user/bilundethuong
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Edit: Bilundethuong
Số chương: 159
Thể loại: Danmei, hiện đại, giới giải trí, HE, ngọt sủng, chủ thụ, nhẹ nhàng.
Nhân vật chính: Lý Quân vs Khương Hành

Lý Quân là một diễn viên tuyến 18, chính là kiểu không có gì nổi bật, không thể nổi tiếng được, nhưng vẫn bồi hồi diễn kịch, vẫn có thể lăn lộn trong giới được.

Ai mà ngờ vị diễn viên mờ nhạt này lại có bạn trai là ảnh đế chứ?!!!!!

Khương Hành cùng Lý Quân là mối quan hệ yêu đương nhưng chưa công bố chính thức.

Cả hai đều quyết định sau khi Khương Hành quay xong một bộ phim sẽ đi đăng ký kết hôn, cũng công khai trên weibo chính thức quan hệ của họ.

Nhưng mà, trời có mưa gió thất thường, người sớm tối có họa phúc, trước một ngày đăng ký, Khương ảnh đế khi quay phim xảy ra tai nạn.

- - Hắn rất cẩu huyết mà mất trí nhớ, còn quên mất mỗi mình Lý Quân!

Còn may, hai người đồng thời tham gia một show thực tế.

- - Khương ảnh đế là khách mời chính, Lý Quân là khách góp cho đủ số.

Truyện kể về một anh công "phu quản nghiêm" khi bị mất trí nhớ.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Anh thích em 1 tháng trước
Chương 49: Nhỏ giọng một chút 1 tháng trước
Chương 48: Chủ động đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 47: Ngọt 1 tháng trước
Chương 46: Ai? 1 tháng trước
Chương 45: Nghĩa vụ của bạn trai 1 tháng trước
Chương 44: Còn chưa đủ đâu! 1 tháng trước
Chương 43: Có chút chờ mong 1 tháng trước
Chương 42: Bị đuổi theo 1 tháng trước
Chương 41: Anh có tiền không? 1 tháng trước
Chương 40: Không cần cậu quan tâm 1 tháng trước
Chương 39: Đã từng được cầu hôn?? 1 tháng trước
Chương 38: Chống đẩy 1 tháng trước
Chương 37: Tôi vừa nói gì vậy? 1 tháng trước
Chương 36: Tạo cái Couple 1 tháng trước
Chương 35: Khó ăn 1 tháng trước
Chương 34: Đầy mỡ! 1 tháng trước
Chương 33: Phỏng vấn cá nhân 1 tháng trước
Chương 32: Câu nào? 1 tháng trước
Chương 31: Được không? 1 tháng trước
Chương 30: A, Không thể! 1 tháng trước
Chương 29: Mềm mềm 1 tháng trước
Chương 28: Rượu vải 1 tháng trước
Chương 27: Muốn ngủ 1 tháng trước
Chương 26: Đừng giết ta! 1 tháng trước
Chương 25: Fan giả 1 tháng trước
Chương 24: Cảnh cáo tức giận có một không hai 1 tháng trước
Chương 23: Khách sạn bị khiếu nại 1 tháng trước
Chương 22: Diễn hơi sâu đấy! 1 tháng trước
Chương 21: Bán manh là xấu 1 tháng trước
Chương 20: Tôi không biết pha cà phê 1 tháng trước
Chương 19: Đây là một đề tài chết người 1 tháng trước
Chương 18: Vẽ ai thế? 1 tháng trước
Chương 17: Bạn trai mình thực thảm 1 tháng trước
Chương 16: Cậu bị điên à! 1 tháng trước
Chương 15: Muốn nói lại thôi 1 tháng trước
Chương 50: Anh thích em 1 tháng trước
Chương 14: Hắn cũng muốn ăn 1 tháng trước
Chương 49: Nhỏ giọng một chút 1 tháng trước
Chương 13: Tôi đang nếm thử đồ Ăn 1 tháng trước
Chương 48: Chủ động đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 12: Xả giận thay bà xã 1 tháng trước
Chương 47: Ngọt 1 tháng trước
Chương 11: Hắn vừa hô cái gì? 1 tháng trước
Chương 46: Ai? 1 tháng trước
Chương 10: Hậu tri hậu giác 1 tháng trước
Chương 45: Nghĩa vụ của bạn trai 1 tháng trước
Chương 9: Có chút mặn 1 tháng trước
Chương 44: Còn chưa đủ đâu! 1 tháng trước
Chương 8: Vị khách đầu tiên 1 tháng trước
Chương 43: Có chút chờ mong 1 tháng trước
Chương 7: Rất là dễ ngửi 1 tháng trước
Chương 42: Bị đuổi theo 1 tháng trước
Chương 41: Anh có tiền không? 1 tháng trước
Chương 6: Đều là ảo giác 1 tháng trước
Chương 40: Không cần cậu quan tâm 1 tháng trước
Chương 5: Em biết 1 tháng trước
Chương 39: Đã từng được cầu hôn?? 1 tháng trước
Chương 4: Đẹp 1 tháng trước
Chương 38: Chống đẩy 1 tháng trước
Chương 3: Sống lưng chợt lạnh 1 tháng trước
Chương 37: Tôi vừa nói gì vậy? 1 tháng trước
Chương 2: Điều hòa bị hỏng? 1 tháng trước
Chương 36: Tạo cái Couple 1 tháng trước
Chương 1: Ông chủ, tôi tên Lý Quân 1 tháng trước
Chương 35: Khó ăn 1 tháng trước
Chương 50: Anh thích em 1 tháng trước
Chương 34: Đầy mỡ! 1 tháng trước
Chương 49: Nhỏ giọng một chút 1 tháng trước
Chương 33: Phỏng vấn cá nhân 1 tháng trước
Chương 48: Chủ động đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 32: Câu nào? 1 tháng trước
Chương 47: Ngọt 1 tháng trước
Chương 31: Được không? 1 tháng trước
Chương 46: Ai? 1 tháng trước
Chương 30: A, Không thể! 1 tháng trước
Chương 45: Nghĩa vụ của bạn trai 1 tháng trước
Chương 29: Mềm mềm 1 tháng trước
Chương 44: Còn chưa đủ đâu! 1 tháng trước
Chương 28: Rượu vải 1 tháng trước
Chương 43: Có chút chờ mong 1 tháng trước
Chương 27: Muốn ngủ 1 tháng trước
Chương 42: Bị đuổi theo 1 tháng trước
Chương 26: Đừng giết ta! 1 tháng trước
Chương 41: Anh có tiền không? 1 tháng trước
Chương 25: Fan giả 1 tháng trước
Chương 40: Không cần cậu quan tâm 1 tháng trước
Chương 24: Cảnh cáo tức giận có một không hai 1 tháng trước
Chương 39: Đã từng được cầu hôn?? 1 tháng trước
Chương 23: Khách sạn bị khiếu nại 1 tháng trước
Chương 38: Chống đẩy 1 tháng trước
Chương 22: Diễn hơi sâu đấy! 1 tháng trước
Chương 37: Tôi vừa nói gì vậy? 1 tháng trước
Chương 21: Bán manh là xấu 1 tháng trước
Chương 36: Tạo cái Couple 1 tháng trước
Chương 20: Tôi không biết pha cà phê 1 tháng trước
Chương 35: Khó ăn 1 tháng trước
Chương 19: Đây là một đề tài chết người 1 tháng trước
Chương 34: Đầy mỡ! 1 tháng trước
Chương 18: Vẽ ai thế? 1 tháng trước
Chương 33: Phỏng vấn cá nhân 1 tháng trước
Chương 17: Bạn trai mình thực thảm 1 tháng trước
Chương 32: Câu nào? 1 tháng trước
Chương 16: Cậu bị điên à! 1 tháng trước
Chương 31: Được không? 1 tháng trước
Chương 15: Muốn nói lại thôi 1 tháng trước
Chương 30: A, Không thể! 1 tháng trước
Chương 14: Hắn cũng muốn ăn 1 tháng trước
Chương 29: Mềm mềm 1 tháng trước
Chương 13: Tôi đang nếm thử đồ Ăn 1 tháng trước
Chương 28: Rượu vải 1 tháng trước
Chương 12: Xả giận thay bà xã 1 tháng trước
Chương 27: Muốn ngủ 1 tháng trước
Chương 11: Hắn vừa hô cái gì? 1 tháng trước
Chương 26: Đừng giết ta! 1 tháng trước
Chương 10: Hậu tri hậu giác 1 tháng trước
Chương 25: Fan giả 1 tháng trước
Chương 9: Có chút mặn 1 tháng trước
Chương 24: Cảnh cáo tức giận có một không hai 1 tháng trước
Chương 23: Khách sạn bị khiếu nại 1 tháng trước
Chương 8: Vị khách đầu tiên 1 tháng trước
Chương 22: Diễn hơi sâu đấy! 1 tháng trước
Chương 7: Rất là dễ ngửi 1 tháng trước
Chương 21: Bán manh là xấu 1 tháng trước
Chương 6: Đều là ảo giác 1 tháng trước
Chương 20: Tôi không biết pha cà phê 1 tháng trước
Chương 5: Em biết 1 tháng trước
Chương 19: Đây là một đề tài chết người 1 tháng trước
Chương 4: Đẹp 1 tháng trước
Chương 3: Sống lưng chợt lạnh 1 tháng trước
Chương 2: Điều hòa bị hỏng? 1 tháng trước
Chương 1: Ông chủ, tôi tên Lý Quân 1 tháng trước
Chương 50: Anh thích em 1 tháng trước
Chương 49: Nhỏ giọng một chút 1 tháng trước
Chương 48: Chủ động đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 47: Ngọt 1 tháng trước
Chương 46: Ai? 1 tháng trước
Chương 18: Vẽ ai thế? 1 tháng trước
Chương 45: Nghĩa vụ của bạn trai 1 tháng trước
Chương 44: Còn chưa đủ đâu! 1 tháng trước
Chương 43: Có chút chờ mong 1 tháng trước
Chương 17: Bạn trai mình thực thảm 1 tháng trước
Chương 42: Bị đuổi theo 1 tháng trước
Chương 16: Cậu bị điên à! 1 tháng trước
Chương 41: Anh có tiền không? 1 tháng trước
Chương 15: Muốn nói lại thôi 1 tháng trước
Chương 40: Không cần cậu quan tâm 1 tháng trước
Chương 14: Hắn cũng muốn ăn 1 tháng trước
Chương 39: Đã từng được cầu hôn?? 1 tháng trước
Chương 13: Tôi đang nếm thử đồ Ăn 1 tháng trước
Chương 38: Chống đẩy 1 tháng trước
Chương 12: Xả giận thay bà xã 1 tháng trước
Chương 37: Tôi vừa nói gì vậy? 1 tháng trước
Chương 11: Hắn vừa hô cái gì? 1 tháng trước
Chương 36: Tạo cái Couple 1 tháng trước
Chương 10: Hậu tri hậu giác 1 tháng trước
Chương 35: Khó ăn 1 tháng trước
Chương 9: Có chút mặn 1 tháng trước
Chương 34: Đầy mỡ! 1 tháng trước
Chương 8: Vị khách đầu tiên 1 tháng trước
Chương 33: Phỏng vấn cá nhân 1 tháng trước
Chương 7: Rất là dễ ngửi 1 tháng trước
Chương 32: Câu nào? 1 tháng trước
Chương 6: Đều là ảo giác 1 tháng trước
Chương 31: Được không? 1 tháng trước
Chương 5: Em biết 1 tháng trước
Chương 30: A, Không thể! 1 tháng trước
Chương 4: Đẹp 1 tháng trước
Chương 29: Mềm mềm 1 tháng trước
Chương 3: Sống lưng chợt lạnh 1 tháng trước
Chương 28: Rượu vải 1 tháng trước
Chương 2: Điều hòa bị hỏng? 1 tháng trước
Chương 27: Muốn ngủ 1 tháng trước
Chương 1: Ông chủ, tôi tên Lý Quân 1 tháng trước
Chương 26: Đừng giết ta! 1 tháng trước
Chương 50: Anh thích em 1 tháng trước
Chương 25: Fan giả 1 tháng trước
Chương 49: Nhỏ giọng một chút 1 tháng trước
Chương 24: Cảnh cáo tức giận có một không hai 1 tháng trước
Chương 48: Chủ động đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 23: Khách sạn bị khiếu nại 1 tháng trước
Chương 47: Ngọt 1 tháng trước
Chương 22: Diễn hơi sâu đấy! 1 tháng trước
Chương 46: Ai? 1 tháng trước
Chương 21: Bán manh là xấu 1 tháng trước
Chương 45: Nghĩa vụ của bạn trai 1 tháng trước
Chương 20: Tôi không biết pha cà phê 1 tháng trước
Chương 44: Còn chưa đủ đâu! 1 tháng trước
Chương 19: Đây là một đề tài chết người 1 tháng trước
Chương 43: Có chút chờ mong 1 tháng trước
Chương 18: Vẽ ai thế? 1 tháng trước
Chương 42: Bị đuổi theo 1 tháng trước
Chương 17: Bạn trai mình thực thảm 1 tháng trước
Chương 41: Anh có tiền không? 1 tháng trước
Chương 16: Cậu bị điên à! 1 tháng trước
Chương 40: Không cần cậu quan tâm 1 tháng trước
Chương 15: Muốn nói lại thôi 1 tháng trước
Chương 39: Đã từng được cầu hôn?? 1 tháng trước
Chương 14: Hắn cũng muốn ăn 1 tháng trước
Chương 38: Chống đẩy 1 tháng trước
Chương 13: Tôi đang nếm thử đồ Ăn 1 tháng trước
Chương 37: Tôi vừa nói gì vậy? 1 tháng trước
Chương 12: Xả giận thay bà xã 1 tháng trước
Chương 36: Tạo cái Couple 1 tháng trước
Chương 11: Hắn vừa hô cái gì? 1 tháng trước
Chương 35: Khó ăn 1 tháng trước
Chương 10: Hậu tri hậu giác 1 tháng trước
Chương 34: Đầy mỡ! 1 tháng trước
Chương 9: Có chút mặn 1 tháng trước
Chương 33: Phỏng vấn cá nhân 1 tháng trước
Chương 8: Vị khách đầu tiên 1 tháng trước
Chương 32: Câu nào? 1 tháng trước
Chương 7: Rất là dễ ngửi 1 tháng trước
Chương 31: Được không? 1 tháng trước
Chương 6: Đều là ảo giác 1 tháng trước
Chương 30: A, Không thể! 1 tháng trước
Chương 5: Em biết 1 tháng trước
Chương 29: Mềm mềm 1 tháng trước
Chương 4: Đẹp 1 tháng trước
Chương 28: Rượu vải 1 tháng trước
Chương 3: Sống lưng chợt lạnh 1 tháng trước
Chương 27: Muốn ngủ 1 tháng trước
Chương 2: Điều hòa bị hỏng? 1 tháng trước
Chương 26: Đừng giết ta! 1 tháng trước
Chương 1: Ông chủ, tôi tên Lý Quân 1 tháng trước
Chương 25: Fan giả 1 tháng trước
Chương 50: Anh thích em 1 tháng trước
Chương 24: Cảnh cáo tức giận có một không hai 1 tháng trước
Chương 49: Nhỏ giọng một chút 1 tháng trước
Chương 23: Khách sạn bị khiếu nại 1 tháng trước
Chương 48: Chủ động đưa tới cửa 1 tháng trước
Chương 22: Diễn hơi sâu đấy! 1 tháng trước
Chương 47: Ngọt 1 tháng trước
Chương 21: Bán manh là xấu 1 tháng trước
Chương 46: Ai? 1 tháng trước
Chương 20: Tôi không biết pha cà phê 1 tháng trước
Chương 45: Nghĩa vụ của bạn trai 1 tháng trước
Chương 19: Đây là một đề tài chết người 1 tháng trước
Chương 44: Còn chưa đủ đâu! 1 tháng trước
Chương 18: Vẽ ai thế? 1 tháng trước
Chương 43: Có chút chờ mong 1 tháng trước
Chương 17: Bạn trai mình thực thảm 1 tháng trước
Chương 42: Bị đuổi theo 1 tháng trước
Chương 16: Cậu bị điên à! 1 tháng trước
Chương 41: Anh có tiền không? 1 tháng trước
Chương 15: Muốn nói lại thôi 1 tháng trước
Chương 40: Không cần cậu quan tâm 1 tháng trước
Chương 14: Hắn cũng muốn ăn 1 tháng trước
Chương 39: Đã từng được cầu hôn?? 1 tháng trước
Chương 13: Tôi đang nếm thử đồ Ăn 1 tháng trước
Chương 38: Chống đẩy 1 tháng trước
Chương 12: Xả giận thay bà xã 1 tháng trước
Chương 37: Tôi vừa nói gì vậy? 1 tháng trước
Chương 11: Hắn vừa hô cái gì? 1 tháng trước
Chương 36: Tạo cái Couple 1 tháng trước
Chương 10: Hậu tri hậu giác 1 tháng trước
Chương 35: Khó ăn 1 tháng trước
Chương 9: Có chút mặn 1 tháng trước
Chương 34: Đầy mỡ! 1 tháng trước
Chương 8: Vị khách đầu tiên 1 tháng trước
Chương 33: Phỏng vấn cá nhân 1 tháng trước
Chương 7: Rất là dễ ngửi 1 tháng trước
Chương 32: Câu nào? 1 tháng trước
Chương 6: Đều là ảo giác 1 tháng trước
Chương 31: Được không? 1 tháng trước
Chương 5: Em biết 1 tháng trước
Chương 30: A, Không thể! 1 tháng trước
Chương 4: Đẹp 1 tháng trước
Chương 29: Mềm mềm 1 tháng trước
Chương 28: Rượu vải 1 tháng trước
Chương 3: Sống lưng chợt lạnh 1 tháng trước
Chương 27: Muốn ngủ 1 tháng trước
Chương 26: Đừng giết ta! 1 tháng trước
Chương 25: Fan giả 1 tháng trước
Chương 2: Điều hòa bị hỏng? 1 tháng trước
Chương 24: Cảnh cáo tức giận có một không hai 1 tháng trước
Chương 23: Khách sạn bị khiếu nại 1 tháng trước
Chương 22: Diễn hơi sâu đấy! 1 tháng trước
Chương 1: Ông chủ, tôi tên Lý Quân 1 tháng trước
Chương 21: Bán manh là xấu 1 tháng trước
Chương 20: Tôi không biết pha cà phê 1 tháng trước
Chương 19: Đây là một đề tài chết người 1 tháng trước
Chương 18: Vẽ ai thế? 1 tháng trước
Chương 17: Bạn trai mình thực thảm 1 tháng trước
Chương 16: Cậu bị điên à! 1 tháng trước
Chương 15: Muốn nói lại thôi 1 tháng trước
Chương 14: Hắn cũng muốn ăn 1 tháng trước
Chương 13: Tôi đang nếm thử đồ Ăn 1 tháng trước
Chương 12: Xả giận thay bà xã 1 tháng trước
Chương 11: Hắn vừa hô cái gì? 1 tháng trước
Chương 10: Hậu tri hậu giác 1 tháng trước
Chương 9: Có chút mặn 1 tháng trước
Chương 8: Vị khách đầu tiên 1 tháng trước
Chương 7: Rất là dễ ngửi 1 tháng trước
Chương 6: Đều là ảo giác 1 tháng trước
Chương 5: Em biết 1 tháng trước
Chương 4: Đẹp 6 tháng trước
Chương 3: Sống lưng chợt lạnh 6 tháng trước
Chương 2: Điều hòa bị hỏng? 6 tháng trước
Chương 1: Ông chủ, tôi tên Lý Quân 6 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420