Cuồng Huyết Thiên Ma
Tác giả: Hư Không
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: huyền huyễn,dị giới, huyền ảo, hệ thống, xuyên không, H 

Hắn là một sát thủ nổi tiếng ở thể kỷ 21 nhưng lại bất ngờ tử vong không nghĩ linh hồn sẽ xuyên việt tới dị giới  Đáng mừng thay, sau khi xuyên việt, hắn sở hữu một hệ thống tu luyện tối cường, đáng buồn thay,cơ thể mà hắn xuyên vào ấn định hắn là phế nhân.Với khả năng của một sát thủ, hệ thống tu luyện nghịch thiên cùng với tri thức của.........200 bộ tiểu thuyết xuyên việt mà hắn đã từng đọc, hắn sẽ xoay sở ra sao ở một thế giới cường giả vi tôn đầy xa lạ này.....

Cảnh giới: Linh cảnh - Sĩ cấp - Sư cấp - Tướng cấp - Vương cấp -  Tôn cấp - Thánh cấp.........

P/s: Đừng mong sẽ có cảnh xxx ở ngay chap 1, không phải "râm hiệp" đâu ~~!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Một quyền kinh thiên 3 tuần trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 3 tuần trước
Chương 48: Đẫm máu! 3 tuần trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 3 tuần trước
Chương 45: Nan đề 3 tuần trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 3 tuần trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 3 tuần trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 3 tuần trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 3 tuần trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 3 tuần trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 3 tuần trước
Chương 38: Gặp cướp! 3 tuần trước
Chương 37: Dò xét 3 tuần trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 3 tuần trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 3 tuần trước
Chương 34: Đi săn 3 tuần trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 3 tuần trước
Chương 32: Cứu chữa 3 tuần trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 3 tuần trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 3 tuần trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 3 tuần trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 3 tuần trước
Chương 25: Sáu tháng sau 3 tuần trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 3 tuần trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 3 tuần trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 3 tuần trước
Chương 21: Lí do (2) 3 tuần trước
Chương 20: Lí do (1) 3 tuần trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 3 tuần trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 3 tuần trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 16: Khuất phục 3 tuần trước
Chương 15: Thánh cấp? 3 tuần trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 3 tuần trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 2 tuần trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 3 tuần trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 3 tuần trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 3 tuần trước
Chương 9: Trở về 3 tuần trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 3 tuần trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 3 tuần trước
Chương 6: Ám sát 3 tuần trước
Chương 5: Nghe lén 3 tuần trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 3: Tập kích 3 tuần trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 3 tuần trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 3 tuần trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 3 tuần trước
Chương 48: Đẫm máu! 3 tuần trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 3 tuần trước
Chương 45: Nan đề 3 tuần trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 3 tuần trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 3 tuần trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 3 tuần trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 3 tuần trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 3 tuần trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 3 tuần trước
Chương 38: Gặp cướp! 3 tuần trước
Chương 37: Dò xét 3 tuần trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 3 tuần trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 3 tuần trước
Chương 34: Đi săn 3 tuần trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 3 tuần trước
Chương 32: Cứu chữa 3 tuần trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 3 tuần trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 3 tuần trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 3 tuần trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 3 tuần trước
Chương 25: Sáu tháng sau 3 tuần trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 3 tuần trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 3 tuần trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 3 tuần trước
Chương 21: Lí do (2) 3 tuần trước
Chương 20: Lí do (1) 3 tuần trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 3 tuần trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 3 tuần trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 16: Khuất phục 3 tuần trước
Chương 15: Thánh cấp? 3 tuần trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 3 tuần trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 3 tuần trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 3 tuần trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 3 tuần trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 3 tuần trước
Chương 9: Trở về 3 tuần trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 3 tuần trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 3 tuần trước
Chương 6: Ám sát 3 tuần trước
Chương 5: Nghe lén 3 tuần trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 3: Tập kích 3 tuần trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 3 tuần trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 3 tuần trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 3 tuần trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 3 tuần trước
Chương 48: Đẫm máu! 3 tuần trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 3 tuần trước
Chương 45: Nan đề 3 tuần trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 3 tuần trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 3 tuần trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 3 tuần trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 3 tuần trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 3 tuần trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 3 tuần trước
Chương 38: Gặp cướp! 3 tuần trước
Chương 37: Dò xét 3 tuần trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 3 tuần trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 3 tuần trước
Chương 34: Đi săn 3 tuần trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 3 tuần trước
Chương 32: Cứu chữa 3 tuần trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 3 tuần trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 3 tuần trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 3 tuần trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 3 tuần trước
Chương 25: Sáu tháng sau 3 tuần trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 3 tuần trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 3 tuần trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 3 tuần trước
Chương 21: Lí do (2) 3 tuần trước
Chương 20: Lí do (1) 3 tuần trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 3 tuần trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 3 tuần trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 16: Khuất phục 3 tuần trước
Chương 15: Thánh cấp? 3 tuần trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 3 tuần trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 3 tuần trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 3 tuần trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 3 tuần trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 3 tuần trước
Chương 9: Trở về 3 tuần trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 3 tuần trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 3 tuần trước
Chương 6: Ám sát 3 tuần trước
Chương 5: Nghe lén 3 tuần trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 3: Tập kích 3 tuần trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 3 tuần trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 3 tuần trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 3 tuần trước
Chương 48: Đẫm máu! 3 tuần trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 3 tuần trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 3 tuần trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 3 tuần trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 3 tuần trước
Chương 45: Nan đề 3 tuần trước
Chương 48: Đẫm máu! 3 tuần trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 3 tuần trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 3 tuần trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 3 tuần trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 3 tuần trước
Chương 45: Nan đề 3 tuần trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 3 tuần trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 3 tuần trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 3 tuần trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 3 tuần trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 3 tuần trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 3 tuần trước
Chương 38: Gặp cướp! 3 tuần trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 3 tuần trước
Chương 37: Dò xét 3 tuần trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 3 tuần trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 3 tuần trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 3 tuần trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 3 tuần trước
Chương 38: Gặp cướp! 3 tuần trước
Chương 34: Đi săn 3 tuần trước
Chương 37: Dò xét 3 tuần trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 3 tuần trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 3 tuần trước
Chương 32: Cứu chữa 3 tuần trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 3 tuần trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 3 tuần trước
Chương 34: Đi săn 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 3 tuần trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 3 tuần trước
Chương 32: Cứu chữa 3 tuần trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 3 tuần trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 3 tuần trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 3 tuần trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 3 tuần trước
Chương 25: Sáu tháng sau 3 tuần trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 3 tuần trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 3 tuần trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 3 tuần trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 3 tuần trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 3 tuần trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 3 tuần trước
Chương 25: Sáu tháng sau 3 tuần trước
Chương 21: Lí do (2) 3 tuần trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 3 tuần trước
Chương 20: Lí do (1) 3 tuần trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 3 tuần trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 3 tuần trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 3 tuần trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 3 tuần trước
Chương 21: Lí do (2) 3 tuần trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 20: Lí do (1) 3 tuần trước
Chương 16: Khuất phục 3 tuần trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 3 tuần trước
Chương 15: Thánh cấp? 3 tuần trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 3 tuần trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 3 tuần trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 3 tuần trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 3 tuần trước
Chương 16: Khuất phục 3 tuần trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 3 tuần trước
Chương 15: Thánh cấp? 3 tuần trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 3 tuần trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 3 tuần trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 3 tuần trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 3 tuần trước
Chương 9: Trở về 3 tuần trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 3 tuần trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 3 tuần trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 3 tuần trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 3 tuần trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 3 tuần trước
Chương 6: Ám sát 3 tuần trước
Chương 9: Trở về 3 tuần trước
Chương 5: Nghe lén 3 tuần trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 3 tuần trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 3 tuần trước
Chương 3: Tập kích 3 tuần trước
Chương 6: Ám sát 3 tuần trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 3 tuần trước
Chương 5: Nghe lén 3 tuần trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 3 tuần trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 3 tuần trước
Chương 3: Tập kích 3 tuần trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 3 tuần trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 3 tuần trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 3 tuần trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 3 tuần trước
Chương 48: Đẫm máu! 3 tuần trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 3 tuần trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 3 tuần trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 3 tuần trước
Chương 48: Đẫm máu! 3 tuần trước
Chương 45: Nan đề 3 tuần trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 3 tuần trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 3 tuần trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 3 tuần trước
Chương 45: Nan đề 3 tuần trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 3 tuần trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 3 tuần trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 3 tuần trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 3 tuần trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 3 tuần trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 3 tuần trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 3 tuần trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 3 tuần trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 3 tuần trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 3 tuần trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 3 tuần trước
Chương 38: Gặp cướp! 3 tuần trước
Chương 38: Gặp cướp! 3 tuần trước
Chương 37: Dò xét 3 tuần trước
Chương 37: Dò xét 3 tuần trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 3 tuần trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 3 tuần trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 3 tuần trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 3 tuần trước
Chương 34: Đi săn 3 tuần trước
Chương 34: Đi săn 3 tuần trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 3 tuần trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 3 tuần trước
Chương 32: Cứu chữa 3 tuần trước
Chương 32: Cứu chữa 3 tuần trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 3 tuần trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 30: Xuất phát 3 tuần trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 3 tuần trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 3 tuần trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 3 tuần trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 3 tuần trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 3 tuần trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 3 tuần trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 3 tuần trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 3 tuần trước
Chương 25: Sáu tháng sau 3 tuần trước
Chương 25: Sáu tháng sau 3 tuần trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 3 tuần trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 3 tuần trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 3 tuần trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 3 tuần trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 1 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 1 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 1 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 2 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước
Chương 50: Một quyền kinh thiên 5 tháng trước
Chương 49: Cái chết của Tử Phong? 5 tháng trước
Chương 48: Đẫm máu! 5 tháng trước
Chương 47: Cưỡng chế nhiệm vụ 5 tháng trước
Chương 46: Cầu được ước thấy 5 tháng trước
Chương 45: Nan đề 5 tháng trước
Chương 44: Tìm mua Trắc Thí Thạch 5 tháng trước
Chương 43: Thiên Ưng thành 5 tháng trước
Chương 42: Cách để tăng thực lực (2) 5 tháng trước
Chương 41: Cách để tăng thực lực (1) 5 tháng trước
Chương 40: Đám thổ phỉ xui xẻo (2) 5 tháng trước
Chương 39: Đám thổ phỉ xui xẻo (1) 5 tháng trước
Chương 38: Gặp cướp! 5 tháng trước
Chương 37: Dò xét 5 tháng trước
Chương 36: Cuộc săn kết thúc 5 tháng trước
Chương 35: Con mồi và thợ săn? 5 tháng trước
Chương 34: Đi săn 5 tháng trước
Chương 33: Thánh cấp cường giả 5 tháng trước
Chương 32: Cứu chữa 5 tháng trước
Chương 31: Tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 30: Xuất phát 5 tháng trước
Chương 29: Huyết mạch tiến hóa 5 tháng trước
Chương 28: Dong binh đoàn vô danh 5 tháng trước
Chương 27: Vũ kĩ thân pháp 5 tháng trước
Chương 26: Cười đủ chưa? 5 tháng trước
Chương 25: Sáu tháng sau 5 tháng trước
Chương 24: Tính toán cho tương lai 5 tháng trước
Chương 23: Nhiệm vụ mới 5 tháng trước
Chương 22: Thoát hiểm và hệ thống trí năng 5 tháng trước
Chương 21: Lí do (2) 5 tháng trước
Chương 20: Lí do (1) 5 tháng trước
Chương 19: Tử Phong xui xẻo! 5 tháng trước
Chương 18: Thà làm tiểu nhân chứ không làm quân tử! 5 tháng trước
Chương 17: Nhiệm vụ đầu tiên 5 tháng trước
Chương 16: Khuất phục 5 tháng trước
Chương 15: Thánh cấp? 5 tháng trước
Chương 14: Diệp gia đại loạn (2) 5 tháng trước
Chương 13: Diệp gia đại loạn (1) 5 tháng trước
Chương 12: Công cuộc cày level! 5 tháng trước
Chương 11: Tu luyện! Học tập! (2) 5 tháng trước
Chương 10: Tu luyện! Học tập! (1) 5 tháng trước
Chương 9: Trở về 5 tháng trước
Chương 8: Thiên Ma Điện (2) 5 tháng trước
Chương 7: Thiên Ma Điện (1) 5 tháng trước
Chương 6: Ám sát 5 tháng trước
Chương 5: Nghe lén 5 tháng trước
Chương 4: Lựa chọn chức nghiệp 5 tháng trước
Chương 3: Tập kích 5 tháng trước
Chương 2: Huyền Linh đại lục 5 tháng trước
Chương 1: Dị năng giả xuyên việt 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420