Võng Du Mục Sư Nghịch Tập
Tác giả: Chân Phong Tử
Thể loại: Võng DuHuyền Huyễn
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Nhân loại buộc phải di cư vì thế giới đã ô nhiễm một cách trầm trọng.

Sau 50 năm phát triển cùng với sự hợp tác của hơn 10.000 tiến sĩ hàng đầu đến từ 200 quốc gia đã cho ra đời mộ thế giới võng du.

Hắn vốn là một kẻ kì lạ, một nhà thông thái có tình yêu mặn nồng với thiên nhiên. Hắn gia nhập Lục Địa Huyền Bí chỉ với mục đích đơn giản nhưng không ngờ hắn lại vô tình trở thành cao thủ hàng đầu với danh Mục Thần vô cùng thần bí.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Hồng trần thay đổi 1 tháng trước
Chương 49: Lục Đạo Thể Thần Châu 1 tháng trước
Chương 48: Thống kê EXP 1 tháng trước
Chương 47: Hoàn thành 1 tháng trước
Chương 46: Cấp 2 1 tháng trước
Chương 45: Bách Đạo Triều Thiên 1 tháng trước
Chương 44: Lãnh chúa Sira 1 tháng trước
Chương 43: Hỗn chiến 1 tháng trước
Chương 42: Nê Thần Câu 1 tháng trước
Chương 41: Vợ ta là phú bà!! 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm vụ Thế Giới! 1 tháng trước
Chương 39: Lão Quỷ đấu giá hành 1 tháng trước
Chương 38: Cường hóa 1 ngày trước
Chương 37: Có vợ rồi? 1 tháng trước
Chương 36: Samurai Quỷ Diện 1 tháng trước
Chương 35: Chậm chút nào! 1 ngày trước
Chương 34: Khô Lâu diện tráo 1 tháng trước
Chương 33: Cốt Linh??? 1 tháng trước
Chương 32: Sáo trang Samurai 1 tháng trước
Chương 31: Đầy rương! 1 tháng trước
Chương 30: Các phương động tĩnh 1 tháng trước
Chương 29: Bảng Xếp Hạng phong ba 1 tháng trước
Chương 28: Cốt Linh Tháp 2 tuần trước
Chương 27: Thiên Mộng Kim Bài 1 tháng trước
Chương 26: Thuộc tính 1 tháng trước
Chương 25: Solo BOSS 1 tháng trước
Chương 24: Là hắn! 1 tháng trước
Chương 23: Chiêu Thần thức tỉnh 1 tháng trước
Chương 22: Tử trận! 1 tháng trước
Chương 21: Bốp! 1 tháng trước
Chương 20: Chơi kiếm 1 tháng trước
Chương 19: Chính Tà Lưỡng Tập 1 tháng trước
Chương 18: Ly khai tân thủ thành! 1 tuần trước
Chương 17: Bạo cấp 1 tháng trước
Chương 16: Quần chiến! 1 tháng trước
Chương 15: Samurai 1 tháng trước
Chương 14: Thoáng qua 1 tháng trước
Chương 13: Thế Lực các phương! 1 tháng trước
Chương 12: Vip 1 tháng trước
Chương 11: Đại Lý thành 1 tháng trước
Chương 10: Diễn Sinh Thuật triển 1 tháng trước
Chương 9: Đông Phương Huyền Huyễn 1 tháng trước
Chương 8: Tiền bối 1 tháng trước
Chương 7: Toàn diệt 1 tháng trước
Chương 6: Một chưởng! 1 tháng trước
Chương 5: Gặp bất bình 1 tháng trước
Chương 4: Vượt thời đại! 1 tháng trước
Chương 3: Hồ Điệp Cốc 1 tháng trước
Chương 2: Tưởng Thần 1 tháng trước
Chương 1: Tên ta là gì? 1 tháng trước
Chương 50: Hồng trần thay đổi 1 tháng trước
Chương 49: Lục Đạo Thể Thần Châu 1 tháng trước
Chương 48: Thống kê EXP 1 tháng trước
Chương 47: Hoàn thành 1 tháng trước
Chương 46: Cấp 2 1 tháng trước
Chương 45: Bách Đạo Triều Thiên 1 tháng trước
Chương 44: Lãnh chúa Sira 1 tháng trước
Chương 43: Hỗn chiến 1 tháng trước
Chương 42: Nê Thần Câu 1 tháng trước
Chương 41: Vợ ta là phú bà!! 1 tháng trước
Chương 40: Nhiệm vụ Thế Giới! 1 tháng trước
Chương 39: Lão Quỷ đấu giá hành 1 tháng trước
Chương 38: Cường hóa 1 tháng trước
Chương 37: Có vợ rồi? 1 tháng trước
Chương 36: Samurai Quỷ Diện 1 tháng trước
Chương 35: Chậm chút nào! 2 tuần trước
Chương 34: Khô Lâu diện tráo 1 tháng trước
Chương 33: Cốt Linh??? 1 tháng trước
Chương 32: Sáo trang Samurai 1 năm trước
Chương 31: Đầy rương! 1 năm trước
Chương 30: Các phương động tĩnh 6 tháng trước
Chương 29: Bảng Xếp Hạng phong ba 7 tháng trước
Chương 28: Cốt Linh Tháp 1 năm trước
Chương 27: Thiên Mộng Kim Bài 3 tháng trước
Chương 26: Thuộc tính 1 năm trước
Chương 25: Solo BOSS 5 tháng trước
Chương 24: Là hắn! 10 tháng trước
Chương 23: Chiêu Thần thức tỉnh 1 năm trước
Chương 22: Tử trận! 1 năm trước
Chương 21: Bốp! 7 tháng trước
Chương 20: Chơi kiếm 1 năm trước
Chương 19: Chính Tà Lưỡng Tập 6 tháng trước
Chương 18: Ly khai tân thủ thành! 5 ngày trước
Chương 17: Bạo cấp 1 tháng trước
Chương 16: Quần chiến! 1 tháng trước
Chương 15: Samurai 1 tháng trước
Chương 14: Thoáng qua 1 tháng trước
Chương 13: Thế Lực các phương! 1 tháng trước
Chương 12: Vip 1 tháng trước
Chương 11: Đại Lý thành 1 tháng trước
Chương 10: Diễn Sinh Thuật triển 1 tháng trước
Chương 9: Đông Phương Huyền Huyễn 1 tháng trước
Chương 8: Tiền bối 1 tháng trước
Chương 7: Toàn diệt 1 tháng trước
Chương 6: Một chưởng! 1 tháng trước
Chương 5: Gặp bất bình 1 tháng trước
Chương 4: Vượt thời đại! 1 tháng trước
Chương 3: Hồ Điệp Cốc 1 tháng trước
Chương 2: Tưởng Thần 1 tháng trước
Chương 1: Tên ta là gì? 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420