Dược Thủ Hồi Xuân
Tác giả: Lê Hoa Bác
Nguồn: Tàng Thư Viện, DĐ Lê Quý Đôn, Truyện FULL
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Edit: Quỷ nữ, Thanhfuong, windinguyen

Ninh Tiêm Bích xuyên việt. Vì muốn sống tốt nàng nhập gia tùy tục, giấu đi bàn tay vàng, lại chỉ đổi lấy kết cục thê thảm sủng thiếp diệt thê.

Được sống lại nàng không còn cố kỵ lo lắng. Cuộc đời này nàng muốn sống vui vẻ khoái nhạc, không sợ khác thường tức quái, không sợ phong cảnh vô hạn. Nàng cũng không định báo thù, nàng chỉ cần sống hạnh phúc, lạnh lùng xem kẻ kia từ trên mây rớt xuống vực sâu.

Ai ngờ thế sự vô thường? Sống kiếp này, mối tình thắm thiết của kẻ bạc tình kia lại là nàng, không những thế hắn còn một lòng chung tình, chết không hối hận.

Bảo hắn cút ngay. Ai thèm kẻ anh hùng quyền cao chức trọng, ai tin hoàng thân quốc thích lại có thâm tình?

Nhưng... Nhưng là tứ hôn thì làm sao đây?

Không lẽ phải vâng mệnh sao?

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 48: Hòa mỹ 16 phút trước
Chương 47: Nghênh đón 1 tuần trước
Chương 46: Lảng tránh 5 tháng trước
Chương 45: Tìm 5 tháng trước
Chương 44: Lão thái quân quyết định 1 tuần trước
Chương 43: Thân thích 5 tháng trước
Chương 42: Vọng tưởng 5 tháng trước
Chương 41: Chương 41 5 tháng trước
Chương 40: Thủy tinh 5 tháng trước
Chương 39: Hương lộ 5 tháng trước
Chương 38: Tâm cơ 1 tuần trước
Chương 37: Nghị luận 5 tháng trước
Chương 36: Nghị luận 3 tuần trước
Chương 35: Biểu tỷ muội 5 tháng trước
Chương 34: Khai giải 5 tháng trước
Chương 33: Phẫn nộ 1 tuần trước
Chương 32-2: Tặng dược (2) 1 tuần trước
Chương 32: Tặng dược 5 tháng trước
Chương 31: Chuyện nhỏ 29 phút trước
Chương 30: Chương 30 47 phút trước
Chương 29: Gặp nạn 5 tháng trước
Chương 28: Thuận theo 5 tháng trước
Chương 27: Quả phụ 5 tháng trước
Chương 26: Phích lịch 5 tháng trước
Chương 25: Ám chiêu 1 giờ trước
Chương 24: Cướp đoạt 5 tháng trước
Chương 23-2: Tái ngộ (2) 5 tháng trước
Chương 23: Tái ngộ 1 tuần trước
Chương 22: Giáo đệ 1 tuần trước
Chương 21: Tộc học 5 tháng trước
Chương 20: Đăng môn 1 tuần trước
Chương 19: Chữa bệnh 5 tháng trước
Chương 18: Gặp nhau 5 tháng trước
Chương 17: Hái thuốc 5 tháng trước
Chương 16: Huấn tử (hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Huấn tử (thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Công sự 5 tháng trước
Chương 13: Đả động 5 tháng trước
Chương 12: Quang âm 5 tháng trước
Chương 11: Duy trì 1 tuần trước
Chương 10: Răn dạy 5 tháng trước
Chương 9: Bước sinh hoạt mới 5 tháng trước
Chương 8: Khương lão thái gia 3 tuần trước
Chương 7: Khương lão thái quân 5 tháng trước
Chương 6: Điệu thấp 5 tháng trước
Chương 5: Tỷ muội 5 tháng trước
Chương 4: Lai lịch 5 tháng trước
Chương 3: Chương 3 2 tháng trước
Chương 2: Chương 2 1 tuần trước
Chương 1: Chết không nhắm mắt 1 tuần trước
Chương 48: Hòa mỹ 5 tháng trước
Chương 47: Nghênh đón 5 tháng trước
Chương 46: Lảng tránh 4 tuần trước
Chương 45: Tìm 5 tháng trước
Chương 44: Lão thái quân quyết định 5 tháng trước
Chương 43: Thân thích 5 tháng trước
Chương 42: Vọng tưởng 5 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tuần trước
Chương 40: Thủy tinh 1 tuần trước
Chương 39: Hương lộ 5 tháng trước
Chương 38: Tâm cơ 5 tháng trước
Chương 37: Nghị luận 1 tuần trước
Chương 36: Nghị luận 5 tháng trước
Chương 35: Biểu tỷ muội 1 tháng trước
Chương 34: Khai giải 1 tuần trước
Chương 33: Phẫn nộ 5 tháng trước
Chương 32-2: Tặng dược (2) 1 ngày trước
Chương 32: Tặng dược 3 tuần trước
Chương 31: Chuyện nhỏ 1 tuần trước
Chương 30: Chương 30 5 tháng trước
Chương 29: Gặp nạn 5 tháng trước
Chương 28: Thuận theo 1 ngày trước
Chương 27: Quả phụ 5 tháng trước
Chương 26: Phích lịch 5 tháng trước
Chương 25: Ám chiêu 5 tháng trước
Chương 24: Cướp đoạt 5 tháng trước
Chương 23-2: Tái ngộ (2) 5 tháng trước
Chương 23: Tái ngộ 5 tháng trước
Chương 22: Giáo đệ 1 tuần trước
Chương 21: Tộc học 1 tuần trước
Chương 20: Đăng môn 1 tuần trước
Chương 19: Chữa bệnh 3 giờ trước
Chương 18: Gặp nhau 5 tháng trước
Chương 17: Hái thuốc 5 tháng trước
Chương 16: Huấn tử (hạ) 4 tuần trước
Chương 15: Huấn tử (thượng) 4 tuần trước
Chương 14: Công sự 5 tháng trước
Chương 13: Đả động 4 tuần trước
Chương 12: Quang âm 5 tháng trước
Chương 11: Duy trì 1 tuần trước
Chương 10: Răn dạy 1 tuần trước
Chương 9: Bước sinh hoạt mới 5 tháng trước
Chương 8: Khương lão thái gia 5 tháng trước
Chương 7: Khương lão thái quân 5 tháng trước
Chương 6: Điệu thấp 1 tuần trước
Chương 5: Tỷ muội 6 ngày trước
Chương 4: Lai lịch 5 tháng trước
Chương 3: Chương 3 1 tuần trước
Chương 2: Chương 2 5 tháng trước
Chương 1: Chết không nhắm mắt 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420