Vô Tận Cường Hóa
Tác giả: Trip
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loai: đô thị, hệ thống, võng du, dị giới
Editor: YY dịch

Vùng đất ở đây có thể được xem như thiên đường cũng bởi vì nơi này chứa đựng được  tất cả mọi vật trên trái đất.Ngoài ra nó còn có những vật mà những ngươi khát vọng dù muốn có cũng không có được duy nhất chỉ có chỗ này cũng có thể cầm tới. Cũng vậy, nơi này là địa ngục, bởi vì mỗi người đều phải ở chỗ này gian khổ giãy giụa, sau đó sống mơ mơ màng màng trong thế giới không phân rõ thật giả.

Tại đây, chính là thế giới vô hạn giết chóc, vô tận vũ trang…

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tuần trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 3 tuần trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 3 tuần trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 3 tuần trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 3 tuần trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 3 tuần trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 3 tuần trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 3 tuần trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 3 tuần trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 3 tuần trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 36: Oanh Tạc 3 tuần trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 3 tuần trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 3 tuần trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 3 tuần trước
Chương 32: Tiêu Cực 3 tuần trước
Chương 31: Nguy Cơ 3 tuần trước
Chương 30: Kính Ý 3 tuần trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 3 tuần trước
Chương 26: Uy Tín 3 tuần trước
Chương 25: Tổ Chức 3 tuần trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 22: Nhảy Dù 3 tuần trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 3 tuần trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 3 tuần trước
Chương 19: Giao Dịch 3 tuần trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 3 tuần trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 12: Anh em 3 tuần trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 3 tuần trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 3 tuần trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 3 tuần trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 3 tuần trước
Chương 6: Săn Giết 3 tuần trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 3 tuần trước
Chương 4: Bài Xích 3 tuần trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 3 tuần trước
Chương 2: Van Helsing 3 tuần trước
Chương 1: Mới vào 3 tuần trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tuần trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 3 tuần trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 3 tuần trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 3 tuần trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 3 tuần trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 3 tuần trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 3 tuần trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 1 tuần trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 3 tuần trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 3 tuần trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 36: Oanh Tạc 3 tuần trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 3 tuần trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 3 tuần trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 3 tuần trước
Chương 32: Tiêu Cực 3 tuần trước
Chương 31: Nguy Cơ 3 tuần trước
Chương 30: Kính Ý 3 tuần trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 3 tuần trước
Chương 26: Uy Tín 3 tuần trước
Chương 25: Tổ Chức 3 tuần trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 22: Nhảy Dù 3 tuần trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 3 tuần trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 3 tuần trước
Chương 19: Giao Dịch 3 tuần trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 3 tuần trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 12: Anh em 3 tuần trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 3 tuần trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 3 tuần trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 3 tuần trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 3 tuần trước
Chương 6: Săn Giết 3 tuần trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 3 tuần trước
Chương 4: Bài Xích 3 tuần trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 3 tuần trước
Chương 2: Van Helsing 3 tuần trước
Chương 1: Mới vào 3 tuần trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tuần trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 3 tuần trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 3 tuần trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 3 tuần trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 3 tuần trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 3 tuần trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 3 tuần trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 3 tuần trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 3 tuần trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 3 tuần trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 36: Oanh Tạc 3 tuần trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 3 tuần trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 3 tuần trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 3 tuần trước
Chương 32: Tiêu Cực 3 tuần trước
Chương 31: Nguy Cơ 3 tuần trước
Chương 30: Kính Ý 3 tuần trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 3 tuần trước
Chương 26: Uy Tín 3 tuần trước
Chương 25: Tổ Chức 3 tuần trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 22: Nhảy Dù 3 tuần trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 3 tuần trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 3 tuần trước
Chương 19: Giao Dịch 3 tuần trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 3 tuần trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 12: Anh em 3 tuần trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 3 tuần trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 3 tuần trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 3 tuần trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 3 tuần trước
Chương 6: Săn Giết 3 tuần trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 3 tuần trước
Chương 4: Bài Xích 3 tuần trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 3 tuần trước
Chương 2: Van Helsing 3 tuần trước
Chương 1: Mới vào 3 tuần trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tuần trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 3 tuần trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 3 tuần trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 3 tuần trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 3 tuần trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 3 tuần trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 3 tuần trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 3 tuần trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 3 tuần trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 3 tuần trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 36: Oanh Tạc 3 tuần trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 3 tuần trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 3 tuần trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 3 tuần trước
Chương 32: Tiêu Cực 3 tuần trước
Chương 31: Nguy Cơ 3 tuần trước
Chương 30: Kính Ý 3 tuần trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 3 tuần trước
Chương 26: Uy Tín 3 tuần trước
Chương 25: Tổ Chức 3 tuần trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 22: Nhảy Dù 3 tuần trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 3 tuần trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 3 tuần trước
Chương 19: Giao Dịch 3 tuần trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 3 tuần trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 12: Anh em 3 tuần trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 3 tuần trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 3 tuần trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 3 tuần trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 3 tuần trước
Chương 6: Săn Giết 3 tuần trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 3 tuần trước
Chương 4: Bài Xích 3 tuần trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 3 tuần trước
Chương 2: Van Helsing 3 tuần trước
Chương 1: Mới vào 3 tuần trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tuần trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 3 tuần trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 3 tuần trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 3 tuần trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 3 tuần trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 3 tuần trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 3 tuần trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 3 tuần trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 3 tuần trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 3 tuần trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 36: Oanh Tạc 3 tuần trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 3 tuần trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 3 tuần trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 3 tuần trước
Chương 32: Tiêu Cực 3 tuần trước
Chương 31: Nguy Cơ 3 tuần trước
Chương 30: Kính Ý 3 tuần trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 3 tuần trước
Chương 26: Uy Tín 3 tuần trước
Chương 25: Tổ Chức 3 tuần trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 22: Nhảy Dù 3 tuần trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 3 tuần trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 3 tuần trước
Chương 19: Giao Dịch 3 tuần trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 3 tuần trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 12: Anh em 3 tuần trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 3 tuần trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 3 tuần trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 3 tuần trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 3 tuần trước
Chương 6: Săn Giết 3 tuần trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 3 tuần trước
Chương 4: Bài Xích 3 tuần trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 3 tuần trước
Chương 2: Van Helsing 3 tuần trước
Chương 1: Mới vào 3 tuần trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tuần trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 3 tuần trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 3 tuần trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 3 tuần trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 3 tuần trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 3 tuần trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 3 tuần trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 3 tuần trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 3 tuần trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 3 tuần trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 3 tuần trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 36: Oanh Tạc 3 tuần trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 3 tuần trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 3 tuần trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 3 tuần trước
Chương 32: Tiêu Cực 3 tuần trước
Chương 31: Nguy Cơ 3 tuần trước
Chương 30: Kính Ý 3 tuần trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 3 tuần trước
Chương 26: Uy Tín 3 tuần trước
Chương 25: Tổ Chức 3 tuần trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 3 tuần trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 3 tuần trước
Chương 22: Nhảy Dù 3 tuần trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 3 tuần trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 3 tuần trước
Chương 19: Giao Dịch 3 tuần trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 3 tuần trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 3 tuần trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 3 tuần trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 3 tuần trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 3 tuần trước
Chương 12: Anh em 3 tuần trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 3 tuần trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 3 tuần trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 3 tuần trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 3 tuần trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 3 tuần trước
Chương 6: Săn Giết 3 tuần trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 3 tuần trước
Chương 4: Bài Xích 3 tuần trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 3 tuần trước
Chương 2: Van Helsing 3 tuần trước
Chương 1: Mới vào 3 tuần trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tuần trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 3 tuần trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 3 tuần trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 3 tuần trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 3 tuần trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 3 tuần trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 3 tuần trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 2 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 2 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 1 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 2 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 2 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 3 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 2 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 2 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 3 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 1 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 3 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 4 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 4 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 4 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 3 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 1 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 2 tuần trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 4 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 1 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 3 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 3 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 1 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 1 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 2 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 2 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 3 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 1 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 4 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước
Chương 50: Thi Đua Giết Người Ở New York (2) 5 tháng trước
Chương 49: Thi Đua Giết Người Ở New York (1) 5 tháng trước
Chương 48: Năng Lực Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 47: Thi Đấu Khu Vực 5 tháng trước
Chương 46: Cường Hóa Tập Thể (Hạ) 5 tháng trước
Chương 45: Cường Hóa Tập Thể (Thượng) 5 tháng trước
Chương 44: Thuật Bẻ Cong Đường Đạn 5 tháng trước
Chương 43: Viên Đạn Đặc thù 5 tháng trước
Chương 42: Vũ Hóa Long Xà Công 5 tháng trước
Chương 41: Trở Về Trước Sụp Đổ 5 tháng trước
Chương 40: Liều Chết Đánh Cuộc Một Lần 5 tháng trước
Chương 39: Cuộc Chiến Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 38: Huân Chương Vinh Dự 5 tháng trước
Chương 37: Giá Trị Của Mập Mạp 5 tháng trước
Chương 36: Oanh Tạc 5 tháng trước
Chương 35: Độ Thân Thiện Tăng Lên 5 tháng trước
Chương 34: Đây Chỉ Mới Là Bắt Đầu 5 tháng trước
Chương 33: Tiến Công Quy Mô Sắp Tới 5 tháng trước
Chương 32: Tiêu Cực 5 tháng trước
Chương 31: Nguy Cơ 5 tháng trước
Chương 30: Kính Ý 5 tháng trước
Chương 29: Kịch Chiến (Hạ) 5 tháng trước
Chương 28: Kịch Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 27: Nhiệm Vụ Tùy Chọn 5 tháng trước
Chương 26: Uy Tín 5 tháng trước
Chương 25: Tổ Chức 5 tháng trước
Chương 24: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Hạ) 5 tháng trước
Chương 23: Thoát Ra Trấn Nhỏ (Thượng) 5 tháng trước
Chương 22: Nhảy Dù 5 tháng trước
Chương 21: Đoàn Đội Hợp Tác 5 tháng trước
Chương 20: Chiến Dịch Market Garden 5 tháng trước
Chương 19: Giao Dịch 5 tháng trước
Chương 18: Ban Thưởng Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 17: Huyết Tinh Đô Thị 5 tháng trước
Chương 16: Tử Chiến (Hạ) 1 tháng trước
Chương 15: Tử Chiến (Thượng) 5 tháng trước
Chương 14: Bá Tước Vampire 5 tháng trước
Chương 13: Nhiệm Vụ Cuối Cùng 5 tháng trước
Chương 12: Anh em 5 tháng trước
Chương 11: Tân Nương Vampire (Hạ) 5 tháng trước
Chương 10: Tân Nương Vampire (Thượng) 5 tháng trước
Chương 9: Nhiệm Vụ Thay Đổi 5 tháng trước
Chương 8: Thức Tỉnh Tâm 5 tháng trước
Chương 7: Phần Thưởng Ma Lùn 5 tháng trước
Chương 6: Săn Giết 5 tháng trước
Chương 5: Nhân Danh Chúa Trời 5 tháng trước
Chương 4: Bài Xích 5 tháng trước
Chương 3: Ác Đấu Giữa Không Trung 5 tháng trước
Chương 2: Van Helsing 5 tháng trước
Chương 1: Mới vào 5 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420