Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc
Tác giả: Thương Thiên Bạch Hạc
Thể loại: Khoa HuyễnHuyền Huyễn
Nguồn: Kiếm Giới, Vip Văn Đàn
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Dịch giả: Hà Tiên Cô, Sầu Đời Công Tử, nhóm dịch Hunterdc
Đả tự:  A Phương - Bàn Long Hội

Một sự kết hợp giữa vong linh pháp sư với cơ giới.

Một sự kết hợp giữa khống chế linh hồn và điều khiển cơ giáp.

Một sự kết hợp giữa pháp thuật xa xưa với với máy móc hiện đại.

Một sự kết hợp giữa thiên tài vạn năm có một với một học sinh tầm thường.

Đâu là giả đâu là thật, đâu là đúng đâu là sai? Từ một người bình thường trở thành một thiên tài tuyệt thế bạn sẽ cảm nhận ra sao. Cắn răng đi trên con đường số mệnh đã định, hay là cảm thấy thỏa mãn với những gì đã được. Con đường thiên tài đi đâu chỉ là trải đầy hoa hồng, mà còn đẫm máu và nước mắt.

Nhóm dịch xin gởi tới quý độc giả một bộ truyện nữa của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, đó là Tinh Tế Vong Linh Đế Quốc. Rất mong được mọi người tiếp tục ủng hộ nhóm với tác giả kỳ cựu này. Xin bảo đảm với mọi người, đây là một tác phẩm đáng xem.

Danh sách chương

Chương Lúc
Quyển 1 Chương 50: Công kích 1 giờ trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 6 giờ trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 27 phút trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 27 phút trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 26 phút trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 27 phút trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 26 phút trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 26 phút trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 27 phút trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 6 giờ trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 27 phút trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 5 giờ trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 27 phút trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 27 phút trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 4 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 11 giờ trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 6 giờ trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 27 phút trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 27 phút trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 27 phút trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 27 phút trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 23 giờ trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 27 phút trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 27 phút trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 6 giờ trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 27 phút trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 6 giờ trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 27 phút trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 1 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 5 ngày trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 2 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 2 ngày trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 ngày trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 28 phút trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 50: Công kích 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 49: Giới thiệu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 48: Thế hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 47: Không chê vào đâu được 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 46: Đội hữu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 45: Chú cháu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 44: Tinh thông 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 43: Cực phẩm f1 (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 42: Cực phẩm f1 (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 41: Nguyên nhân 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 40: Chấm dứt 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 39: Vượt qua 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 38: Đánh giá 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 37: Hy vọng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 36: Hoàn cảnh xấu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 35: Đổ xe 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 34: Tránh né 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 33: Khải lý màu đỏ 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 32: Phí ký tên 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 31: Đáp ứng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 30: Giao hòa 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 29: Linh hồn hấp thu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 28: Bát cấp 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 27: Cự tuyệt 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 26: Chân tướng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 25: Xuất viện 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 24: Hấp thu 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 23: Đuổi giết 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 22: Lần đầu tiên đối chiến (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 21: Lần đầu tiên đối chiến (trung) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 20: Lần đầu tiên đối chiến (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 19: Cải biến 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 18: Một trăm máy truyền cảm 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 17: Trăm vạn hấp dẫn 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 16: Lễ vật 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 15: Giấc mộng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 14: Bỗng nhiên nổi tiếng 6 ngày trước
Quyển 1 Chương 13: Thiên phú (hạ) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 12: Thiên phú (thượng) 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 11: Tư thế cơ bản 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 10: Thiên tài 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 9: Đi đường 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 8: Trung cấp khu 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 7: Thiên võng 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 6: Lực lượng cấp bảy 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 5: Ưu tú 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 4: Máy truyền cảm ý thức 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 3: Lực lượng tinh thần 3 tuần trước
Quyển 1 Chương 2: Tử linh truyền thừa 1 ngày trước
Quyển 1 Chương 1: Triển lãm quán 3 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420