Bạch Quả Chi Đồng Nhân Thiếu Niên Ca Hành
Tác giả: Tieuangel98
Nguồn: VTruyen
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Giảo Hoạt, Cổ Điển, Tiên Hiệp, Xuyên Không, Góc Nhìn Nữ

Văn Án:

Từ thế giới hiện đại, Bạch Quả không ngờ mình lại xuyên đến "Thiếu Niên Ca Hành" - một bộ phim cực kì nổi tiếng.

Nàng nhìn thấy Vô Tâm bằng xương bằng thịt.

Lại gặp được Tiêu Sắt nữa...

Chỉ là ban đầu nàng cứ nghĩ mình sẽ là một người khách qua đường, tạm dừng ở đây vì một lý do nào đó, chưa từng nghĩ đến có một ngày, nàng dùng chân thực tâm tình và cảm xúc đi đối đãi mọi thứ trong thế giới cứ ngỡ là giả tường này.

Nàng vì yêu Vô Tâm ngươi mà nhập ma.
Nàng vì yêu Tiêu Sắt mà hoàn lương, võ công bị phế.
Đến lúc mất đi nàng, ngươi Diệp An Thế lại vào ma đạo, đòi lại nàng.
"Diệp An Thế, ta đợi ngươi kiếp sau để tóc dài."
"Quả Quả, kiếp sau ta chỉ buộc chỉ đỏ cho riêng nàng."
"Ta đợi ngươi."
"Ta đợi nàng."

- -----

19042019
P/s: Truyện tui viết chỉ để thỏa mãn tính háo sắc của bản thân. Mọi người không nên quá coi trọng nội dung.
Thể loại: đồngnhânthiếuniêncahành, tiênhiệp, xuyênkhông, 2x1, nữcường, harem, cungđấu, sủng, nữchủ,...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 21-4: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (3) 1 tuần trước
Chương 21-3: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (2) 3 tuần trước
Chương 21-2: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (1) 3 tuần trước
Chương 21-1: Lạc Vào Viễn Cảnh - Thông Thiên Tháp 3 tuần trước
Chương 20-3: Cổ Tương Liên (3) 1 tuần trước
Chương 20-2: Cổ Tương Liên (2) 3 tuần trước
Chương 20-1: Cổ Tương Liên (1) 3 tuần trước
Chương 19-3: Tâm Sự Đêm Khuya (3) 3 tuần trước
Chương 19-2: Tâm Sự Đêm Khuya (2) 3 tuần trước
Chương 19-1: Tâm Sự Đêm Khuya (1) 2 tuần trước
Chương 18-2: Dọa Cho Vui (2) 3 tuần trước
Chương 18-1: Dọa Cho Vui (1) 3 tuần trước
Chương 17-3: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (3) 1 tuần trước
Chương 17-2: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (2) 3 tuần trước
Chương 17-1: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (1) 3 tuần trước
Chương 16-2: Tình Yêu Không Có Tại Sao (2) 3 tuần trước
Chương 16-1: Tình Yêu Không Có Tại Sao (1) 3 tuần trước
Chương 15-2: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (2) 3 tuần trước
Chương 15-1: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (1) 3 tuần trước
Chương 14-6: Bắt Nhầm Con Tin (6) 3 tuần trước
Chương 14-5: Bắt Nhầm Con Tin (5) 2 tuần trước
Chương 14-4: Bắt Nhầm Con Tin (4) 3 tuần trước
Chương 14-3: Bắt Nhầm Con Tin (3) 3 tuần trước
Chương 14-2: Bắt Nhầm Con Tin (2) 3 tuần trước
Chương 14-1: Bắt Nhầm Con Tin (1) 3 tuần trước
Chương 13-2: Hắc Y Nhân Lộ Diện (2) 3 tuần trước
Chương 13-1: Hắc Y Nhân Lộ Diện (1) 3 tuần trước
Chương 12-2: Dẫn Tình Chú (2) 1 tuần trước
Chương 12-1: Dẫn Tình Chú (1) 3 tuần trước
Chương 11-2: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (2) 3 tuần trước
Chương 11-1: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (1) 3 tuần trước
Chương 10-2: Đến Thăm Couple Phi Cơ (2) 3 tuần trước
Chương 10-1: Đến Thăm Couple Phi Cơ (1) 3 tuần trước
Chương 9-2: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (2) 3 tuần trước
Chương 9-1: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (1) 1 tuần trước
Chương 8-2: Vật Tế (2) 3 tuần trước
Chương 8-1: Vật Tế (1) 3 tuần trước
Chương 7-2: Ngộ Giả (2) 3 tuần trước
Chương 7-1: Ngộ Giả (1) 3 tuần trước
Chương 6-2: Sơn Hoa Bán Lệ (2) 2 tuần trước
Chương 6-1: Sơn Hoa Bán Lệ (1) 3 tuần trước
Chương 21-4: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (3) 1 tuần trước
Chương 5-2: Trúng Độc (2) 3 tuần trước
Chương 21-3: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (2) 3 tuần trước
Chương 5-1: Trúng Độc (1) 3 tuần trước
Chương 21-2: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (1) 3 tuần trước
Chương 4-2: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (2) 3 tuần trước
Chương 21-1: Lạc Vào Viễn Cảnh - Thông Thiên Tháp 1 tuần trước
Chương 4-1: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (1) 1 tuần trước
Chương 20-3: Cổ Tương Liên (3) 3 tuần trước
Chương 3: Sười Ấm Trường Cung 3 tuần trước
Chương 20-2: Cổ Tương Liên (2) 3 tuần trước
Chương 2-2: Hồi Phủ Với Ta (2) 1 tuần trước
Chương 20-1: Cổ Tương Liên (1) 2 tuần trước
Chương 2-1: Hồi Phủ Với Ta (1) 3 tuần trước
Chương 19-3: Tâm Sự Đêm Khuya (3) 3 tuần trước
Chương 1-2: Quả Quả Xuyên Qua (2) 3 tuần trước
Chương 19-2: Tâm Sự Đêm Khuya (2) 2 tuần trước
Chương 1-1: Quả Quả Xuyên Qua (1) 3 tuần trước
Chương 19-1: Tâm Sự Đêm Khuya (1) 3 tuần trước
Chương 21-4: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (3) 3 tuần trước
Chương 18-2: Dọa Cho Vui (2) 3 tuần trước
Chương 21-3: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (2) 3 tuần trước
Chương 18-1: Dọa Cho Vui (1) 3 tuần trước
Chương 21-2: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (1) 3 tuần trước
Chương 17-3: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (3) 3 tuần trước
Chương 21-1: Lạc Vào Viễn Cảnh - Thông Thiên Tháp 2 tuần trước
Chương 17-2: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (2) 3 tuần trước
Chương 20-3: Cổ Tương Liên (3) 3 tuần trước
Chương 17-1: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (1) 3 tuần trước
Chương 20-2: Cổ Tương Liên (2) 3 tuần trước
Chương 16-2: Tình Yêu Không Có Tại Sao (2) 3 tuần trước
Chương 20-1: Cổ Tương Liên (1) 3 tuần trước
Chương 16-1: Tình Yêu Không Có Tại Sao (1) 3 tuần trước
Chương 19-3: Tâm Sự Đêm Khuya (3) 3 tuần trước
Chương 15-2: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (2) 3 tuần trước
Chương 19-2: Tâm Sự Đêm Khuya (2) 3 tuần trước
Chương 15-1: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (1) 3 tuần trước
Chương 19-1: Tâm Sự Đêm Khuya (1) 3 tuần trước
Chương 14-6: Bắt Nhầm Con Tin (6) 3 tuần trước
Chương 18-2: Dọa Cho Vui (2) 3 tuần trước
Chương 14-5: Bắt Nhầm Con Tin (5) 2 tuần trước
Chương 18-1: Dọa Cho Vui (1) 1 tuần trước
Chương 14-4: Bắt Nhầm Con Tin (4) 3 tuần trước
Chương 17-3: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (3) 3 tuần trước
Chương 14-3: Bắt Nhầm Con Tin (3) 3 tuần trước
Chương 17-2: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (2) 3 tuần trước
Chương 14-2: Bắt Nhầm Con Tin (2) 3 tuần trước
Chương 17-1: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (1) 1 tuần trước
Chương 14-1: Bắt Nhầm Con Tin (1) 3 tuần trước
Chương 16-2: Tình Yêu Không Có Tại Sao (2) 3 tuần trước
Chương 13-2: Hắc Y Nhân Lộ Diện (2) 3 tuần trước
Chương 16-1: Tình Yêu Không Có Tại Sao (1) 3 tuần trước
Chương 13-1: Hắc Y Nhân Lộ Diện (1) 1 tuần trước
Chương 15-2: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (2) 3 tuần trước
Chương 12-2: Dẫn Tình Chú (2) 1 tuần trước
Chương 15-1: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (1) 3 tuần trước
Chương 12-1: Dẫn Tình Chú (1) 1 tuần trước
Chương 14-6: Bắt Nhầm Con Tin (6) 1 tuần trước
Chương 11-2: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (2) 3 tuần trước
Chương 14-5: Bắt Nhầm Con Tin (5) 3 tuần trước
Chương 11-1: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (1) 3 tuần trước
Chương 14-4: Bắt Nhầm Con Tin (4) 3 tuần trước
Chương 10-2: Đến Thăm Couple Phi Cơ (2) 3 tuần trước
Chương 14-3: Bắt Nhầm Con Tin (3) 3 tuần trước
Chương 10-1: Đến Thăm Couple Phi Cơ (1) 3 tuần trước
Chương 14-2: Bắt Nhầm Con Tin (2) 3 tuần trước
Chương 9-2: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (2) 3 tuần trước
Chương 14-1: Bắt Nhầm Con Tin (1) 3 tuần trước
Chương 9-1: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (1) 3 tuần trước
Chương 13-2: Hắc Y Nhân Lộ Diện (2) 3 tuần trước
Chương 8-2: Vật Tế (2) 3 tuần trước
Chương 13-1: Hắc Y Nhân Lộ Diện (1) 3 tuần trước
Chương 8-1: Vật Tế (1) 1 tuần trước
Chương 12-2: Dẫn Tình Chú (2) 1 tuần trước
Chương 7-2: Ngộ Giả (2) 2 tuần trước
Chương 12-1: Dẫn Tình Chú (1) 3 tuần trước
Chương 7-1: Ngộ Giả (1) 3 tuần trước
Chương 11-2: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (2) 3 tuần trước
Chương 6-2: Sơn Hoa Bán Lệ (2) 3 tuần trước
Chương 11-1: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (1) 3 tuần trước
Chương 6-1: Sơn Hoa Bán Lệ (1) 2 tuần trước
Chương 5-2: Trúng Độc (2) 3 tuần trước
Chương 5-1: Trúng Độc (1) 3 tuần trước
Chương 10-2: Đến Thăm Couple Phi Cơ (2) 3 tuần trước
Chương 4-2: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (2) 3 tuần trước
Chương 10-1: Đến Thăm Couple Phi Cơ (1) 3 tuần trước
Chương 4-1: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (1) 2 tuần trước
Chương 9-2: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (2) 1 tuần trước
Chương 3: Sười Ấm Trường Cung 3 tuần trước
Chương 9-1: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (1) 3 tuần trước
Chương 2-2: Hồi Phủ Với Ta (2) 3 tuần trước
Chương 8-2: Vật Tế (2) 3 tuần trước
Chương 2-1: Hồi Phủ Với Ta (1) 3 tuần trước
Chương 8-1: Vật Tế (1) 3 tuần trước
Chương 1-2: Quả Quả Xuyên Qua (2) 3 tuần trước
Chương 7-2: Ngộ Giả (2) 3 tuần trước
Chương 1-1: Quả Quả Xuyên Qua (1) 3 tuần trước
Chương 7-1: Ngộ Giả (1) 3 tuần trước
Chương 21-4: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (3) 1 tuần trước
Chương 6-2: Sơn Hoa Bán Lệ (2) 2 tuần trước
Chương 21-3: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (2) 1 tuần trước
Chương 6-1: Sơn Hoa Bán Lệ (1) 3 tuần trước
Chương 21-2: Hồi 1. Thông Thiên Tháp - Tầng Thứ Nhất: Băng Diệm Lân Vương (1) 3 tuần trước
Chương 5-2: Trúng Độc (2) 3 tuần trước
Chương 21-1: Lạc Vào Viễn Cảnh - Thông Thiên Tháp 1 tuần trước
Chương 5-1: Trúng Độc (1) 2 tuần trước
Chương 20-3: Cổ Tương Liên (3) 3 tuần trước
Chương 4-2: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (2) 1 tuần trước
Chương 20-2: Cổ Tương Liên (2) 3 tuần trước
Chương 20-1: Cổ Tương Liên (1) 3 tuần trước
Chương 4-1: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (1) 1 tuần trước
Chương 19-3: Tâm Sự Đêm Khuya (3) 3 tuần trước
Chương 3: Sười Ấm Trường Cung 3 tuần trước
Chương 19-2: Tâm Sự Đêm Khuya (2) 3 tuần trước
Chương 2-2: Hồi Phủ Với Ta (2) 3 tuần trước
Chương 19-1: Tâm Sự Đêm Khuya (1) 3 tuần trước
Chương 2-1: Hồi Phủ Với Ta (1) 3 tuần trước
Chương 18-2: Dọa Cho Vui (2) 3 tuần trước
Chương 1-2: Quả Quả Xuyên Qua (2) 3 tuần trước
Chương 18-1: Dọa Cho Vui (1) 3 tuần trước
Chương 1-1: Quả Quả Xuyên Qua (1) 3 tuần trước
Chương 17-3: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (3) 1 tuần trước
Chương 17-2: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (2) 3 tuần trước
Chương 17-1: Thật Muốn Nhổ Bông Cướp Chậu (1) 2 tuần trước
Chương 16-2: Tình Yêu Không Có Tại Sao (2) 3 tuần trước
Chương 16-1: Tình Yêu Không Có Tại Sao (1) 3 tuần trước
Chương 15-2: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (2) 3 tuần trước
Chương 15-1: Cổ Chủ Không Qua Khỏi 25 (1) 3 tuần trước
Chương 14-6: Bắt Nhầm Con Tin (6) 3 tuần trước
Chương 14-5: Bắt Nhầm Con Tin (5) 3 tuần trước
Chương 14-4: Bắt Nhầm Con Tin (4) 3 tuần trước
Chương 14-3: Bắt Nhầm Con Tin (3) 3 tuần trước
Chương 14-2: Bắt Nhầm Con Tin (2) 3 tuần trước
Chương 14-1: Bắt Nhầm Con Tin (1) 3 tuần trước
Chương 13-2: Hắc Y Nhân Lộ Diện (2) 1 tuần trước
Chương 13-1: Hắc Y Nhân Lộ Diện (1) 3 tuần trước
Chương 12-2: Dẫn Tình Chú (2) 3 tuần trước
Chương 12-1: Dẫn Tình Chú (1) 3 tuần trước
Chương 11-2: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (2) 3 tuần trước
Chương 11-1: Vô Tâm Ngươi Đoạn Tụ (1) 1 tuần trước
Chương 10-2: Đến Thăm Couple Phi Cơ (2) 3 tuần trước
Chương 10-1: Đến Thăm Couple Phi Cơ (1) 3 tuần trước
Chương 9-2: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (2) 3 tuần trước
Chương 9-1: Hôm Nay Phải Có Một Người Chết (1) 3 tuần trước
Chương 8-2: Vật Tế (2) 3 tuần trước
Chương 8-1: Vật Tế (1) 3 tuần trước
Chương 7-2: Ngộ Giả (2) 3 tuần trước
Chương 7-1: Ngộ Giả (1) 3 tuần trước
Chương 6-2: Sơn Hoa Bán Lệ (2) 2 tuần trước
Chương 6-1: Sơn Hoa Bán Lệ (1) 3 tuần trước
Chương 5-2: Trúng Độc (2) 3 tuần trước
Chương 5-1: Trúng Độc (1) 3 tuần trước
Chương 4-2: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (2) 3 tuần trước
Chương 4-1: Vạn Ảnh Độc Băng Châm (1) 3 tuần trước
Chương 3: Sười Ấm Trường Cung 3 tuần trước
Chương 2-2: Hồi Phủ Với Ta (2) 1 tuần trước
Chương 2-1: Hồi Phủ Với Ta (1) 3 tuần trước
Chương 1-2: Quả Quả Xuyên Qua (2) 3 tuần trước
Chương 1-1: Quả Quả Xuyên Qua (1) 3 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420