Đương BT Gặp Gỡ BL
Tác giả: Khuyết Danh
Thể loại: Đam MỹHài HướcĐoản Văn
Nguồn: lachucung.wordpress.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể Loại: hiện đại, hài, nhất thụ nhất công, ngắn

Quyển này không chỉ do hư cấu, một phần là thật không giả, có thể tin cũng có thể không tin, nếu như có phụ họa, chỉ là trùng hợp.

Rồi rồi rồi ~~ Ngẫu nhiên phải đi làm… Thấm thoát, cơm đưa đến miệng nhiều năm như vậy, con mọt gạo rốt cuộc cũng phải động tay động chân >-<, ngày hôm nay cuối cùng phải đi làm rồi!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 10: Chương 10 1 năm trước
Chương 9: Chương 9 1 năm trước
Chương 8: Chương 8 1 năm trước
Chương 7: Chương 7 1 năm trước
Chương 6: Chương 6 1 năm trước
Chương 5: Chương 5 1 năm trước
Chương 4: Chương 4 1 năm trước
Chương 3: Chương 3 1 năm trước
Chương 2: Chương 2 1 năm trước
Chương 1: Chương 1 1 năm trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420