Lương Duyên Tả Ý
Tác giả: Kha An
Nguồn: wattpad.com/user/HaiHoaTeam
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, cổ đại, HE, romantic, huyền huyễn, ngọt sủng.
 Edit + Beta: Voi Con, Mèo (Chương 4 - 5)

Tuổi đời còn nhiều mơ mộng vừa mới rời xa ghế nhà trường để  chuẩn bị bước vào xã hội làm người trưởng thành. Nguyễn Lương ôm ấp biết bao hoài bão tốt đẹp ấy vậy mà đời lại oan trái, Nguyễn Lương bị hệ thống "bắt cóc" xuyên qua từng thế giới. Nhưng không hiểu vì cái gì mà mỗi thế giới đều là một nam nhân đấy. (1 - 1)

Đôi mắt Nguyễn Lương tỏ vẻ mệt nhọc: "Hệ thống, cậu không thể đổi nam chủ khác được sao?"

Mỗ nam nào đó cười lạnh ba tiếng: "Nàng không trốn thoát đâu"

- Thế giới 1: Tổng tài mặt than cấm dục (hiện đại)

- Thế giới 2: Sư huynh hắc hóa giả nhân giả nghĩa

- Thế giới 3: Cao lãnh đại thúc

- Thế giới 4: Vương tử bệnh kiều khiết phích

- Thế giới 5: Ca ca quỷ súc

- Thế giới 6: Sư phụ ăn nói ác độc

- Thế giới 7: Thầy thuốc biến thái hai mặt

- Thế giới 8: Thái phó ôn nhu tao nhã

- Thế giới 9: Đại thần học trưởng phúc hắc

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 52: Thế giới 4 1 tháng trước
Chương 50: TG3 (Phiên ngoại) 3 tuần trước
Chương 49: TG3 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 48: Tg3 11 tháng trước
Chương 47: Tg3 11 tháng trước
Chương 46: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 45: Thế giới 3 3 tuần trước
Chương 44: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 43: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 42: Thế giới 3 3 tuần trước
Chương 41: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 40: Thế giới 3 11 tháng trước
Chương 39: Tg3 3 tuần trước
Chương 38: Thế giới 3: Công chiếm đại thúc cao lãnh 1 tháng trước
Chương 36: TG2 (Hoàn) 1 tháng trước
Chương 35: Tg2 3 tuần trước
Chương 34: Tg2 (h) 2 tuần trước
Chương 33: Tg2 3 tuần trước
Chương 32: Tg2 11 tháng trước
Chương 31: Tg2 11 tháng trước
Chương 30: Tg2 11 tháng trước
Chương 29: Tg2 (h) 11 tháng trước
Chương 28: Tg2 (h) 3 tuần trước
Chương 27: TG2 (vi H) 11 tháng trước
Chương 26: TG2 (vi H) 2 tuần trước
Chương 25: Tg2 3 tuần trước
Chương 24: Tg2 2 tuần trước
Chương 23: TG2 (vi H) 1 tháng trước
Chương 22: TG2 (vi H) 3 tuần trước
Chương 21: Tg2 3 tuần trước
Chương 20: Tg2 1 tháng trước
Chương 19: Tg2 3 tuần trước
Chương 18: /Thế giới 2: Sư huynh hắc hóa giả nhân giả nghĩa 3 tuần trước
Chương 17: TG1 (Phiên ngoại) 3 tuần trước
Chương 16: TG1 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 15: Tg1 (h) 2 tuần trước
Chương 14: Tg1 11 tháng trước
Chương 13: Tg1 3 tuần trước
Chương 12: Tg1 2 tuần trước
Chương 11: Tg1 3 tuần trước
Chương 10: Tg1 (h) 3 tuần trước
Chương 9: Tg1 (h) 1 tháng trước
Chương 8: Tg1 (h) 11 tháng trước
Chương 7: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 6: TG1 (vi H) 3 tuần trước
Chương 5: Tg1 (h) 3 tuần trước
Chương 4: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 3: Thế Giới 1 3 tuần trước
Chương 2: /Thế giới 1: Tổng tài mặt than cấm dục (hiện đại) 2 tuần trước
Chương 1: Xin chào, ta là hệ thống 2 tuần trước
Chương 52: Thế giới 4 2 tuần trước
Chương 50: TG3 (Phiên ngoại) 2 tuần trước
Chương 49: TG3 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 48: Tg3 3 tuần trước
Chương 47: Tg3 11 tháng trước
Chương 46: Thế giới 3 3 tuần trước
Chương 45: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 44: Thế giới 3 11 tháng trước
Chương 43: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 42: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 41: Thế giới 3 3 tuần trước
Chương 40: Thế giới 3 11 tháng trước
Chương 39: Tg3 1 tháng trước
Chương 38: Thế giới 3: Công chiếm đại thúc cao lãnh 2 tuần trước
Chương 36: TG2 (Hoàn) 1 tháng trước
Chương 35: Tg2 11 tháng trước
Chương 34: Tg2 (h) 1 tuần trước
Chương 33: Tg2 2 tuần trước
Chương 32: Tg2 11 tháng trước
Chương 31: Tg2 11 tháng trước
Chương 30: Tg2 1 tháng trước
Chương 29: Tg2 (h) 1 tháng trước
Chương 28: Tg2 (h) 1 tháng trước
Chương 27: TG2 (vi H) 3 tuần trước
Chương 26: TG2 (vi H) 2 tuần trước
Chương 25: Tg2 3 tuần trước
Chương 24: Tg2 1 tháng trước
Chương 23: TG2 (vi H) 1 tháng trước
Chương 22: TG2 (vi H) 11 tháng trước
Chương 21: Tg2 2 tuần trước
Chương 20: Tg2 11 tháng trước
Chương 19: Tg2 1 tháng trước
Chương 18: /Thế giới 2: Sư huynh hắc hóa giả nhân giả nghĩa 3 tuần trước
Chương 17: TG1 (Phiên ngoại) 11 tháng trước
Chương 16: TG1 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 15: Tg1 (h) 2 tuần trước
Chương 14: Tg1 2 tuần trước
Chương 13: Tg1 1 tháng trước
Chương 12: Tg1 2 tuần trước
Chương 11: Tg1 11 tháng trước
Chương 10: Tg1 (h) 11 tháng trước
Chương 9: Tg1 (h) 3 tuần trước
Chương 8: Tg1 (h) 2 tuần trước
Chương 7: TG1 (vi H) 6 tháng trước
Chương 6: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 5: Tg1 (h) 11 tháng trước
Chương 4: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 3: Thế Giới 1 11 tháng trước
Chương 2: /Thế giới 1: Tổng tài mặt than cấm dục (hiện đại) 11 tháng trước
Chương 1: Xin chào, ta là hệ thống 1 tháng trước
Chương 52: Thế giới 4 1 tháng trước
Chương 50: TG3 (Phiên ngoại) 2 tuần trước
Chương 49: TG3 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 48: Tg3 11 tháng trước
Chương 47: Tg3 11 tháng trước
Chương 46: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 45: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 44: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 43: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 42: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 41: Thế giới 3 3 tuần trước
Chương 40: Thế giới 3 3 tuần trước
Chương 39: Tg3 11 tháng trước
Chương 38: Thế giới 3: Công chiếm đại thúc cao lãnh 2 tuần trước
Chương 36: TG2 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 35: Tg2 3 tuần trước
Chương 34: Tg2 (h) 2 tuần trước
Chương 33: Tg2 1 tháng trước
Chương 32: Tg2 2 tuần trước
Chương 31: Tg2 2 tuần trước
Chương 30: Tg2 11 tháng trước
Chương 29: Tg2 (h) 1 tháng trước
Chương 28: Tg2 (h) 11 tháng trước
Chương 27: TG2 (vi H) 3 tuần trước
Chương 26: TG2 (vi H) 2 tuần trước
Chương 25: Tg2 4 tuần trước
Chương 24: Tg2 1 tháng trước
Chương 23: TG2 (vi H) 2 tuần trước
Chương 22: TG2 (vi H) 3 tuần trước
Chương 21: Tg2 11 tháng trước
Chương 20: Tg2 11 tháng trước
Chương 19: Tg2 3 tuần trước
Chương 18: /Thế giới 2: Sư huynh hắc hóa giả nhân giả nghĩa 3 tuần trước
Chương 17: TG1 (Phiên ngoại) 1 tháng trước
Chương 16: TG1 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 15: Tg1 (h) 3 tuần trước
Chương 14: Tg1 1 tháng trước
Chương 13: Tg1 11 tháng trước
Chương 12: Tg1 2 tuần trước
Chương 11: Tg1 11 tháng trước
Chương 10: Tg1 (h) 11 tháng trước
Chương 9: Tg1 (h) 2 tuần trước
Chương 8: Tg1 (h) 3 tuần trước
Chương 7: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 6: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 5: Tg1 (h) 1 tháng trước
Chương 4: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 3: Thế Giới 1 2 tuần trước
Chương 2: /Thế giới 1: Tổng tài mặt than cấm dục (hiện đại) 2 tuần trước
Chương 1: Xin chào, ta là hệ thống 2 tuần trước
Chương 52: Thế giới 4 1 tháng trước
Chương 50: TG3 (Phiên ngoại) 3 tuần trước
Chương 49: TG3 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 48: Tg3 1 tháng trước
Chương 47: Tg3 3 tuần trước
Chương 46: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 45: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 44: Thế giới 3 11 tháng trước
Chương 43: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 42: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 41: Thế giới 3 2 tuần trước
Chương 40: Thế giới 3 1 tháng trước
Chương 39: Tg3 3 tuần trước
Chương 38: Thế giới 3: Công chiếm đại thúc cao lãnh 2 tuần trước
Chương 36: TG2 (Hoàn) 1 tháng trước
Chương 35: Tg2 11 tháng trước
Chương 34: Tg2 (h) 1 tháng trước
Chương 33: Tg2 3 tuần trước
Chương 32: Tg2 1 tháng trước
Chương 31: Tg2 11 tháng trước
Chương 30: Tg2 11 tháng trước
Chương 29: Tg2 (h) 3 tuần trước
Chương 28: Tg2 (h) 2 tuần trước
Chương 27: TG2 (vi H) 3 tuần trước
Chương 26: TG2 (vi H) 2 tuần trước
Chương 25: Tg2 2 tuần trước
Chương 24: Tg2 3 tuần trước
Chương 23: TG2 (vi H) 1 tháng trước
Chương 22: TG2 (vi H) 11 tháng trước
Chương 21: Tg2 11 tháng trước
Chương 20: Tg2 11 tháng trước
Chương 19: Tg2 11 tháng trước
Chương 18: /Thế giới 2: Sư huynh hắc hóa giả nhân giả nghĩa 3 tuần trước
Chương 17: TG1 (Phiên ngoại) 11 tháng trước
Chương 16: TG1 (Hoàn) 11 tháng trước
Chương 15: Tg1 (h) 3 tuần trước
Chương 14: Tg1 3 tuần trước
Chương 13: Tg1 11 tháng trước
Chương 12: Tg1 3 tuần trước
Chương 11: Tg1 11 tháng trước
Chương 10: Tg1 (h) 2 tháng trước
Chương 9: Tg1 (h) 11 tháng trước
Chương 8: Tg1 (h) 11 tháng trước
Chương 7: TG1 (vi H) 11 tháng trước
Chương 6: TG1 (vi H) 3 tuần trước
Chương 5: Tg1 (h) 2 tuần trước
Chương 4: TG1 (vi H) 3 tuần trước
Chương 3: Thế Giới 1 2 tuần trước
Chương 2: /Thế giới 1: Tổng tài mặt than cấm dục (hiện đại) 3 tuần trước
Chương 1: Xin chào, ta là hệ thống 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420