Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
Tác giả: Phù Hoa
Nguồn: Diễn Đàn Lê Quý Đôn
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể loại: Xuyên nhanh, Hệ thống, Không CP
Editor: tiểu an nhi

Kịch khổ tình: Nữ chính trong những câu chuyện đau khổ chỉ cần đảm đương làm một đoá bạch liên hoa đón gió phấp phới, cái gì bắt nạt a, khinh nhục a, ức hiếp a.... Chỉ cần nữ chính khoan dung thiện lương, không ngừng nỗ lực, kiên nhẫn chịu đựng....thế nào cũng đạt được kết cục đại viên mãn... khi về già.

Thuỷ Ngân xuyên vào các nữ chính của một đám kịch khổ tình... Nhẫn nhục hả? Phiiii. Nữ chính sắp toi đến nơi rồi, cô cần phải online ngay.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 4 tháng trước
Chương 49: Chương 49 11 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 11 tháng trước
Chương 46: Chương 46 3 tháng trước
Chương 45: Chương 45 11 tháng trước
Chương 44: Chương 44 11 tháng trước
Chương 43: Chương 43 11 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 5 tháng trước
Chương 39: Chương 39 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 11 tháng trước
Chương 37: Chương 37 11 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 11 tháng trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 11 tháng trước
Chương 32: Chương 32 11 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 11 tháng trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 11 tháng trước
Chương 24: Chương 24 3 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 11 tháng trước
Chương 21: Chương 21 11 tháng trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 11 tháng trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 6 tháng trước
Chương 16: Chương 16 11 tháng trước
Chương 15: Chương 15 11 tháng trước
Chương 14: Chương 14 4 tháng trước
Chương 13: Chương 13 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10: Chương 10 11 tháng trước
Chương 9: Chương 9 11 tháng trước
Chương 8: Chương 8 11 tháng trước
Chương 7: Chương 7 11 tháng trước
Chương 6: Chương 6 11 tháng trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 11 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1: Chương 1 11 tháng trước
Chương 50: Chương 50 11 tháng trước
Chương 49: Chương 49 11 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 11 tháng trước
Chương 46: Chương 46 5 tháng trước
Chương 45: Chương 45 11 tháng trước
Chương 44: Chương 44 11 tháng trước
Chương 43: Chương 43 11 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 11 tháng trước
Chương 39: Chương 39 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 11 tháng trước
Chương 37: Chương 37 3 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 11 tháng trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 11 tháng trước
Chương 32: Chương 32 11 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 11 tháng trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 11 tháng trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 11 tháng trước
Chương 21: Chương 21 11 tháng trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 11 tháng trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 11 tháng trước
Chương 16: Chương 16 11 tháng trước
Chương 15: Chương 15 11 tháng trước
Chương 14: Chương 14 3 tháng trước
Chương 13: Chương 13 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10: Chương 10 11 tháng trước
Chương 9: Chương 9 11 tháng trước
Chương 8: Chương 8 11 tháng trước
Chương 7: Chương 7 11 tháng trước
Chương 6: Chương 6 4 giờ trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 11 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1: Chương 1 11 tháng trước
Chương 50: Chương 50 11 tháng trước
Chương 49: Chương 49 11 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 11 tháng trước
Chương 46: Chương 46 11 tháng trước
Chương 45: Chương 45 11 tháng trước
Chương 44: Chương 44 11 tháng trước
Chương 43: Chương 43 11 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 11 tháng trước
Chương 39: Chương 39 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 11 tháng trước
Chương 37: Chương 37 11 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 11 tháng trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 11 tháng trước
Chương 32: Chương 32 11 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 11 tháng trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 11 tháng trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 11 tháng trước
Chương 21: Chương 21 11 tháng trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 11 tháng trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 11 tháng trước
Chương 16: Chương 16 11 tháng trước
Chương 15: Chương 15 11 tháng trước
Chương 14: Chương 14 11 tháng trước
Chương 13: Chương 13 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10: Chương 10 11 tháng trước
Chương 9: Chương 9 11 tháng trước
Chương 8: Chương 8 11 tháng trước
Chương 7: Chương 7 11 tháng trước
Chương 6: Chương 6 11 tháng trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 11 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1: Chương 1 11 tháng trước
Chương 50: Chương 50 11 tháng trước
Chương 49: Chương 49 11 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 11 tháng trước
Chương 46: Chương 46 11 tháng trước
Chương 45: Chương 45 11 tháng trước
Chương 44: Chương 44 11 tháng trước
Chương 43: Chương 43 11 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 11 tháng trước
Chương 39: Chương 39 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 11 tháng trước
Chương 37: Chương 37 11 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 11 tháng trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 11 tháng trước
Chương 32: Chương 32 11 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 11 tháng trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 11 tháng trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 11 tháng trước
Chương 21: Chương 21 11 tháng trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 11 tháng trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 11 tháng trước
Chương 16: Chương 16 11 tháng trước
Chương 15: Chương 15 11 tháng trước
Chương 14: Chương 14 11 tháng trước
Chương 13: Chương 13 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10: Chương 10 11 tháng trước
Chương 9: Chương 9 11 tháng trước
Chương 8: Chương 8 11 tháng trước
Chương 7: Chương 7 11 tháng trước
Chương 6: Chương 6 11 tháng trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 11 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1: Chương 1 11 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420