Sổ Tay Công Lược Vạn Người Mê
Tác giả: Đinh Khê
Nguồn: wattpad.com/user/minyunki_heun
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Tên Hán Việt: Khoái Xuyên Hệ Thống: Vạn Nhân Mê Công Lược Thủ Sách
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, Hiện đại, HE, Tình cảm, Khoa học viễn tưởng, Ngọt sủng, Hệ thống, Xuyên nhanh, Nữ cường...
Edit: Min Heun, LinhLan601, Tiểu Hy Hy, Trangamy66
Beta: Min Heun, LinhLan601, Aya Shinta

Ngày từ khi mới sinh ra thì ông trời đã ưu ái cho cô có làn da trắng lại cho thêm sắc đẹp khuynh thành không ai có thể thoát khỏi nhan sắc của cô. ví dụ như  chỉ cần một ánh mắt là có thể làm cho tổng tài lạnh lùng máu lạnh vì cô mà mất hết gia tài; gần như là một động tác của cô là có thể làm đế vương băng lãnh vì cô mà từ bỏ cả thiên hạ.

Mỗ thiên, có một hệ thống xuất hiện tìm cô.

"Có phải cảm thấy cuộc sống của con người rất nhàm chán hay không? Có nghĩ tới một cuộc sống thú vị? Chúng tôi vì cô cung cấp nhiều đồ vật công lược! Mỗi một cái đều là lãnh khốc vô tình, phúc hắc vô cực hạn! Cô có nghĩ tới khiêu chiến?"

Mộng Nhã nhướng mày, mắt đào hoa diễm lệ làm người ta không kềm chế được: "Hửm? Vậy đến đây đi."

Vị hôn phu băng lãnh / Đế vương lãnh khốc / Tổng tài bá đạo...

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Công lược đế vương lãnh khốc (10) 2 tháng trước
Chương 49: Công lược đế vương lãnh khốc (9) 2 tháng trước
Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8) 2 tháng trước
Chương 47: Công lược đế vương lãnh khốc (7) 2 tháng trước
Chương 46: Công lược đế vương lãnh khốc (6) 2 tháng trước
Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5) 2 tháng trước
Chương 44: Công lược đế vương lãnh khốc (4) 2 tháng trước
Chương 43: Công lược đế vương lãnh khốc (3) 2 tháng trước
Chương 42: Công lược đế vương lãnh khốc (2) 2 tháng trước
Chương 41: Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1) 2 tháng trước
Chương 40: Công lược vị hôn phu băng lãnh (40) 2 tháng trước
Chương 39: Công lược vị hôn phu băng lãnh (39) 2 tháng trước
Chương 38: Công lược vị hôn phu băng lãnh (38) 2 tháng trước
Chương 37: Công lược vị hôn phu băng lãnh (37) 2 tháng trước
Chương 36: Công lược vị hôn phu băng lãnh (36) 2 tháng trước
Chương 35: Công lược vị hôn phu băng lãnh (35) 2 tháng trước
Chương 34: Công lược vị hôn phu băng lãnh (34) 2 tháng trước
Chương 33: Công lược vị hôn phu băng lãnh (33) 2 tháng trước
Chương 32: Công lược vị hôn phu băng lãnh (32) 2 tháng trước
Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31) 2 tháng trước
Chương 30: Công lược vị hôn phu băng lãnh (30) 2 tháng trước
Chương 29: Công lược vị hôn phu băng lãnh (29) 2 tháng trước
Chương 28: Công lược vị hôn phu băng lãnh (28) 2 tháng trước
Chương 27: Công lược vị hôn phu băng lãnh (27) 2 tháng trước
Chương 26: Công lược vị hôn phu băng lãnh (26) 2 tháng trước
Chương 25: Công lược vị hôn phu băng lãnh (25) 2 tháng trước
Chương 24: Công lược vị hôn phu băng lãnh (24) 2 tháng trước
Chương 23: Công lược vị hôn phu băng lãnh (23) 2 tháng trước
Chương 22: Công lược vị hôn phu băng lãnh (22) 2 tháng trước
Chương 21: Công lược vị hôn phu băng lãnh (21) 2 tháng trước
Chương 20: Công lược vị hôn phu băng lãnh (20) 2 tháng trước
Chương 19: Công lược vị hôn phu băng lãnh (19) 2 tháng trước
Chương 18: Công lược vị hôn phu băng lãnh (18) 11 tháng trước
Chương 17: Công lược vị hôn phu băng lãnh (17) 2 tháng trước
Chương 16: Công lược vị hôn phu băng lãnh (16) 2 tháng trước
Chương 15: Công lược vị hôn phu băng lãnh (15) 2 tháng trước
Chương 14: Công lược vị hôn phu băng lãnh (14) 2 tháng trước
Chương 13: Công lược vị hôn phu băng lãnh (13) 2 tháng trước
Chương 12: Công lược vị hôn phu băng lãnh (12) 2 tháng trước
Chương 11: Công lược vị hôn phu băng lãnh (11) 2 tháng trước
Chương 10: Công lược vị hôn phu băng lãnh (10) 2 tháng trước
Chương 9: Công lược vị hôn phu băng lãnh (9) 2 tháng trước
Chương 8: Công lược vị hôn phu băng lãnh (8) 2 tháng trước
Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7) 2 tháng trước
Chương 6: Công lược vị hôn phu băng lãnh (6) 2 tháng trước
Chương 5: Công lược vị hôn phu băng lãnh (5) 2 tháng trước
Chương 4: Công lược vị hôn phu băng lãnh (4) 2 tháng trước
Chương 3: Công lược vị hôn phu băng lãnh (3) 2 tháng trước
Chương 2: Công lược vị hôn phu băng lãnh (2) 2 tháng trước
Chương 1: Thế giới I: Công lược vị hôn phu băng lãnh (1) 2 tháng trước
Chương 50: Công lược đế vương lãnh khốc (10) 2 tháng trước
Chương 49: Công lược đế vương lãnh khốc (9) 2 tháng trước
Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8) 2 tháng trước
Chương 47: Công lược đế vương lãnh khốc (7) 2 tháng trước
Chương 46: Công lược đế vương lãnh khốc (6) 2 tháng trước
Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5) 2 tháng trước
Chương 44: Công lược đế vương lãnh khốc (4) 2 tháng trước
Chương 43: Công lược đế vương lãnh khốc (3) 2 tháng trước
Chương 42: Công lược đế vương lãnh khốc (2) 2 tháng trước
Chương 41: Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1) 2 tháng trước
Chương 40: Công lược vị hôn phu băng lãnh (40) 2 tháng trước
Chương 39: Công lược vị hôn phu băng lãnh (39) 2 tháng trước
Chương 38: Công lược vị hôn phu băng lãnh (38) 2 tháng trước
Chương 37: Công lược vị hôn phu băng lãnh (37) 2 tháng trước
Chương 36: Công lược vị hôn phu băng lãnh (36) 2 tháng trước
Chương 35: Công lược vị hôn phu băng lãnh (35) 2 tháng trước
Chương 34: Công lược vị hôn phu băng lãnh (34) 2 tháng trước
Chương 33: Công lược vị hôn phu băng lãnh (33) 2 tháng trước
Chương 32: Công lược vị hôn phu băng lãnh (32) 2 tháng trước
Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31) 2 tháng trước
Chương 30: Công lược vị hôn phu băng lãnh (30) 2 tháng trước
Chương 29: Công lược vị hôn phu băng lãnh (29) 2 tháng trước
Chương 28: Công lược vị hôn phu băng lãnh (28) 2 tuần trước
Chương 27: Công lược vị hôn phu băng lãnh (27) 2 tháng trước
Chương 26: Công lược vị hôn phu băng lãnh (26) 2 tháng trước
Chương 25: Công lược vị hôn phu băng lãnh (25) 2 tháng trước
Chương 24: Công lược vị hôn phu băng lãnh (24) 2 tháng trước
Chương 23: Công lược vị hôn phu băng lãnh (23) 2 tháng trước
Chương 22: Công lược vị hôn phu băng lãnh (22) 2 tháng trước
Chương 21: Công lược vị hôn phu băng lãnh (21) 2 tháng trước
Chương 20: Công lược vị hôn phu băng lãnh (20) 2 tháng trước
Chương 19: Công lược vị hôn phu băng lãnh (19) 2 tháng trước
Chương 18: Công lược vị hôn phu băng lãnh (18) 2 tháng trước
Chương 17: Công lược vị hôn phu băng lãnh (17) 2 tháng trước
Chương 16: Công lược vị hôn phu băng lãnh (16) 2 tháng trước
Chương 15: Công lược vị hôn phu băng lãnh (15) 2 tháng trước
Chương 14: Công lược vị hôn phu băng lãnh (14) 2 tuần trước
Chương 13: Công lược vị hôn phu băng lãnh (13) 2 tháng trước
Chương 12: Công lược vị hôn phu băng lãnh (12) 2 tháng trước
Chương 11: Công lược vị hôn phu băng lãnh (11) 2 tháng trước
Chương 10: Công lược vị hôn phu băng lãnh (10) 2 tháng trước
Chương 9: Công lược vị hôn phu băng lãnh (9) 2 tháng trước
Chương 8: Công lược vị hôn phu băng lãnh (8) 2 tháng trước
Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7) 2 tháng trước
Chương 6: Công lược vị hôn phu băng lãnh (6) 2 tháng trước
Chương 5: Công lược vị hôn phu băng lãnh (5) 2 tháng trước
Chương 4: Công lược vị hôn phu băng lãnh (4) 2 tháng trước
Chương 3: Công lược vị hôn phu băng lãnh (3) 2 tháng trước
Chương 2: Công lược vị hôn phu băng lãnh (2) 2 tháng trước
Chương 1: Thế giới I: Công lược vị hôn phu băng lãnh (1) 2 tháng trước
Chương 50: Công lược đế vương lãnh khốc (10) 2 tháng trước
Chương 49: Công lược đế vương lãnh khốc (9) 2 tháng trước
Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8) 2 tháng trước
Chương 47: Công lược đế vương lãnh khốc (7) 2 tháng trước
Chương 46: Công lược đế vương lãnh khốc (6) 2 tháng trước
Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5) 2 tháng trước
Chương 44: Công lược đế vương lãnh khốc (4) 2 tháng trước
Chương 43: Công lược đế vương lãnh khốc (3) 2 tháng trước
Chương 42: Công lược đế vương lãnh khốc (2) 2 tháng trước
Chương 41: Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1) 2 tháng trước
Chương 40: Công lược vị hôn phu băng lãnh (40) 2 tháng trước
Chương 39: Công lược vị hôn phu băng lãnh (39) 2 tháng trước
Chương 38: Công lược vị hôn phu băng lãnh (38) 2 tháng trước
Chương 37: Công lược vị hôn phu băng lãnh (37) 2 tháng trước
Chương 36: Công lược vị hôn phu băng lãnh (36) 2 tháng trước
Chương 35: Công lược vị hôn phu băng lãnh (35) 2 tháng trước
Chương 34: Công lược vị hôn phu băng lãnh (34) 2 tháng trước
Chương 33: Công lược vị hôn phu băng lãnh (33) 2 tháng trước
Chương 32: Công lược vị hôn phu băng lãnh (32) 2 tháng trước
Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31) 2 tháng trước
Chương 30: Công lược vị hôn phu băng lãnh (30) 2 tháng trước
Chương 29: Công lược vị hôn phu băng lãnh (29) 2 tháng trước
Chương 28: Công lược vị hôn phu băng lãnh (28) 2 tháng trước
Chương 27: Công lược vị hôn phu băng lãnh (27) 2 tháng trước
Chương 26: Công lược vị hôn phu băng lãnh (26) 2 tháng trước
Chương 25: Công lược vị hôn phu băng lãnh (25) 2 tháng trước
Chương 24: Công lược vị hôn phu băng lãnh (24) 2 tháng trước
Chương 23: Công lược vị hôn phu băng lãnh (23) 2 tháng trước
Chương 22: Công lược vị hôn phu băng lãnh (22) 1 tháng trước
Chương 21: Công lược vị hôn phu băng lãnh (21) 1 tháng trước
Chương 20: Công lược vị hôn phu băng lãnh (20) 1 tháng trước
Chương 19: Công lược vị hôn phu băng lãnh (19) 1 tháng trước
Chương 18: Công lược vị hôn phu băng lãnh (18) 1 tháng trước
Chương 17: Công lược vị hôn phu băng lãnh (17) 1 tháng trước
Chương 16: Công lược vị hôn phu băng lãnh (16) 3 tuần trước
Chương 15: Công lược vị hôn phu băng lãnh (15) 2 tháng trước
Chương 14: Công lược vị hôn phu băng lãnh (14) 1 tháng trước
Chương 13: Công lược vị hôn phu băng lãnh (13) 1 tháng trước
Chương 12: Công lược vị hôn phu băng lãnh (12) 1 tháng trước
Chương 11: Công lược vị hôn phu băng lãnh (11) 1 tháng trước
Chương 10: Công lược vị hôn phu băng lãnh (10) 1 tháng trước
Chương 9: Công lược vị hôn phu băng lãnh (9) 1 tháng trước
Chương 8: Công lược vị hôn phu băng lãnh (8) 1 tháng trước
Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7) 1 tháng trước
Chương 6: Công lược vị hôn phu băng lãnh (6) 5 tháng trước
Chương 5: Công lược vị hôn phu băng lãnh (5) 1 tháng trước
Chương 4: Công lược vị hôn phu băng lãnh (4) 5 tháng trước
Chương 3: Công lược vị hôn phu băng lãnh (3) 5 tháng trước
Chương 2: Công lược vị hôn phu băng lãnh (2) 5 tháng trước
Chương 1: Thế giới I: Công lược vị hôn phu băng lãnh (1) 5 tháng trước
Chương 50: Công lược đế vương lãnh khốc (10) 1 tháng trước
Chương 49: Công lược đế vương lãnh khốc (9) 1 tháng trước
Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8) 1 tháng trước
Chương 47: Công lược đế vương lãnh khốc (7) 11 tháng trước
Chương 46: Công lược đế vương lãnh khốc (6) 1 tháng trước
Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5) 11 tháng trước
Chương 44: Công lược đế vương lãnh khốc (4) 1 tháng trước
Chương 43: Công lược đế vương lãnh khốc (3) 2 tháng trước
Chương 42: Công lược đế vương lãnh khốc (2) 2 tháng trước
Chương 41: Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1) 4 tuần trước
Chương 40: Công lược vị hôn phu băng lãnh (40) 2 tháng trước
Chương 39: Công lược vị hôn phu băng lãnh (39) 2 tháng trước
Chương 38: Công lược vị hôn phu băng lãnh (38) 2 tháng trước
Chương 37: Công lược vị hôn phu băng lãnh (37) 2 tháng trước
Chương 36: Công lược vị hôn phu băng lãnh (36) 2 tháng trước
Chương 35: Công lược vị hôn phu băng lãnh (35) 2 tháng trước
Chương 34: Công lược vị hôn phu băng lãnh (34) 2 tháng trước
Chương 33: Công lược vị hôn phu băng lãnh (33) 3 tuần trước
Chương 32: Công lược vị hôn phu băng lãnh (32) 2 tháng trước
Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31) 2 tháng trước
Chương 30: Công lược vị hôn phu băng lãnh (30) 2 tháng trước
Chương 29: Công lược vị hôn phu băng lãnh (29) 2 tháng trước
Chương 28: Công lược vị hôn phu băng lãnh (28) 2 tháng trước
Chương 27: Công lược vị hôn phu băng lãnh (27) 2 tháng trước
Chương 26: Công lược vị hôn phu băng lãnh (26) 2 tháng trước
Chương 25: Công lược vị hôn phu băng lãnh (25) 2 tháng trước
Chương 24: Công lược vị hôn phu băng lãnh (24) 11 tháng trước
Chương 23: Công lược vị hôn phu băng lãnh (23) 2 tháng trước
Chương 22: Công lược vị hôn phu băng lãnh (22) 2 tháng trước
Chương 21: Công lược vị hôn phu băng lãnh (21) 2 tháng trước
Chương 20: Công lược vị hôn phu băng lãnh (20) 2 tháng trước
Chương 19: Công lược vị hôn phu băng lãnh (19) 2 tháng trước
Chương 18: Công lược vị hôn phu băng lãnh (18) 2 tháng trước
Chương 17: Công lược vị hôn phu băng lãnh (17) 2 tháng trước
Chương 16: Công lược vị hôn phu băng lãnh (16) 2 tháng trước
Chương 15: Công lược vị hôn phu băng lãnh (15) 2 tháng trước
Chương 14: Công lược vị hôn phu băng lãnh (14) 2 tháng trước
Chương 13: Công lược vị hôn phu băng lãnh (13) 2 tháng trước
Chương 12: Công lược vị hôn phu băng lãnh (12) 2 tháng trước
Chương 11: Công lược vị hôn phu băng lãnh (11) 2 tháng trước
Chương 10: Công lược vị hôn phu băng lãnh (10) 2 tháng trước
Chương 9: Công lược vị hôn phu băng lãnh (9) 2 tháng trước
Chương 8: Công lược vị hôn phu băng lãnh (8) 2 tháng trước
Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7) 2 tháng trước
Chương 6: Công lược vị hôn phu băng lãnh (6) 2 tháng trước
Chương 5: Công lược vị hôn phu băng lãnh (5) 2 tháng trước
Chương 4: Công lược vị hôn phu băng lãnh (4) 2 tháng trước
Chương 3: Công lược vị hôn phu băng lãnh (3) 2 tháng trước
Chương 2: Công lược vị hôn phu băng lãnh (2) 2 tháng trước
Chương 1: Thế giới I: Công lược vị hôn phu băng lãnh (1) 2 tháng trước
Chương 50: Công lược đế vương lãnh khốc (10) 2 tháng trước
Chương 49: Công lược đế vương lãnh khốc (9) 3 tuần trước
Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8) 2 tháng trước
Chương 47: Công lược đế vương lãnh khốc (7) 2 tháng trước
Chương 46: Công lược đế vương lãnh khốc (6) 2 tháng trước
Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5) 2 tháng trước
Chương 44: Công lược đế vương lãnh khốc (4) 2 tháng trước
Chương 43: Công lược đế vương lãnh khốc (3) 2 tuần trước
Chương 42: Công lược đế vương lãnh khốc (2) 1 tháng trước
Chương 41: Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1) 2 tháng trước
Chương 40: Công lược vị hôn phu băng lãnh (40) 2 tháng trước
Chương 39: Công lược vị hôn phu băng lãnh (39) 2 tháng trước
Chương 38: Công lược vị hôn phu băng lãnh (38) 2 tháng trước
Chương 37: Công lược vị hôn phu băng lãnh (37) 2 tháng trước
Chương 36: Công lược vị hôn phu băng lãnh (36) 2 tháng trước
Chương 35: Công lược vị hôn phu băng lãnh (35) 11 tháng trước
Chương 34: Công lược vị hôn phu băng lãnh (34) 11 tháng trước
Chương 33: Công lược vị hôn phu băng lãnh (33) 2 tháng trước
Chương 32: Công lược vị hôn phu băng lãnh (32) 2 tháng trước
Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31) 2 tháng trước
Chương 30: Công lược vị hôn phu băng lãnh (30) 2 tháng trước
Chương 29: Công lược vị hôn phu băng lãnh (29) 5 ngày trước
Chương 28: Công lược vị hôn phu băng lãnh (28) 11 tháng trước
Chương 27: Công lược vị hôn phu băng lãnh (27) 11 tháng trước
Chương 26: Công lược vị hôn phu băng lãnh (26) 11 tháng trước
Chương 25: Công lược vị hôn phu băng lãnh (25) 11 tháng trước
Chương 24: Công lược vị hôn phu băng lãnh (24) 11 tháng trước
Chương 23: Công lược vị hôn phu băng lãnh (23) 11 tháng trước
Chương 22: Công lược vị hôn phu băng lãnh (22) 11 tháng trước
Chương 21: Công lược vị hôn phu băng lãnh (21) 11 tháng trước
Chương 20: Công lược vị hôn phu băng lãnh (20) 11 tháng trước
Chương 19: Công lược vị hôn phu băng lãnh (19) 11 tháng trước
Chương 18: Công lược vị hôn phu băng lãnh (18) 11 tháng trước
Chương 17: Công lược vị hôn phu băng lãnh (17) 11 tháng trước
Chương 16: Công lược vị hôn phu băng lãnh (16) 2 tháng trước
Chương 15: Công lược vị hôn phu băng lãnh (15) 11 tháng trước
Chương 14: Công lược vị hôn phu băng lãnh (14) 11 tháng trước
Chương 13: Công lược vị hôn phu băng lãnh (13) 11 tháng trước
Chương 12: Công lược vị hôn phu băng lãnh (12) 11 tháng trước
Chương 11: Công lược vị hôn phu băng lãnh (11) 11 tháng trước
Chương 10: Công lược vị hôn phu băng lãnh (10) 11 tháng trước
Chương 9: Công lược vị hôn phu băng lãnh (9) 11 tháng trước
Chương 8: Công lược vị hôn phu băng lãnh (8) 11 tháng trước
Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7) 11 tháng trước
Chương 6: Công lược vị hôn phu băng lãnh (6) 11 tháng trước
Chương 5: Công lược vị hôn phu băng lãnh (5) 11 tháng trước
Chương 4: Công lược vị hôn phu băng lãnh (4) 11 tháng trước
Chương 3: Công lược vị hôn phu băng lãnh (3) 11 tháng trước
Chương 2: Công lược vị hôn phu băng lãnh (2) 11 tháng trước
Chương 1: Thế giới I: Công lược vị hôn phu băng lãnh (1) 11 tháng trước
Chương 50: Công lược đế vương lãnh khốc (10) 11 tháng trước
Chương 49: Công lược đế vương lãnh khốc (9) 11 tháng trước
Chương 48: Công lược đế vương lãnh khốc (8) 11 tháng trước
Chương 47: Công lược đế vương lãnh khốc (7) 3 tháng trước
Chương 46: Công lược đế vương lãnh khốc (6) 11 tháng trước
Chương 45: Công lược đế vương lãnh khốc (5) 11 tháng trước
Chương 44: Công lược đế vương lãnh khốc (4) 11 tháng trước
Chương 43: Công lược đế vương lãnh khốc (3) 2 tháng trước
Chương 42: Công lược đế vương lãnh khốc (2) 11 tháng trước
Chương 41: Thế giới II: Công lược đế vương lãnh khốc (1) 11 tháng trước
Chương 40: Công lược vị hôn phu băng lãnh (40) 11 tháng trước
Chương 39: Công lược vị hôn phu băng lãnh (39) 11 tháng trước
Chương 38: Công lược vị hôn phu băng lãnh (38) 11 tháng trước
Chương 37: Công lược vị hôn phu băng lãnh (37) 11 tháng trước
Chương 36: Công lược vị hôn phu băng lãnh (36) 11 tháng trước
Chương 35: Công lược vị hôn phu băng lãnh (35) 11 tháng trước
Chương 34: Công lược vị hôn phu băng lãnh (34) 11 tháng trước
Chương 33: Công lược vị hôn phu băng lãnh (33) 11 tháng trước
Chương 32: Công lược vị hôn phu băng lãnh (32) 11 tháng trước
Chương 31: Công lược vị hôn phu băng lãnh (31) 11 tháng trước
Chương 30: Công lược vị hôn phu băng lãnh (30) 1 tháng trước
Chương 29: Công lược vị hôn phu băng lãnh (29) 11 tháng trước
Chương 28: Công lược vị hôn phu băng lãnh (28) 11 tháng trước
Chương 27: Công lược vị hôn phu băng lãnh (27) 11 tháng trước
Chương 26: Công lược vị hôn phu băng lãnh (26) 11 tháng trước
Chương 25: Công lược vị hôn phu băng lãnh (25) 11 tháng trước
Chương 24: Công lược vị hôn phu băng lãnh (24) 11 tháng trước
Chương 23: Công lược vị hôn phu băng lãnh (23) 11 tháng trước
Chương 22: Công lược vị hôn phu băng lãnh (22) 4 tháng trước
Chương 21: Công lược vị hôn phu băng lãnh (21) 3 tuần trước
Chương 20: Công lược vị hôn phu băng lãnh (20) 11 tháng trước
Chương 19: Công lược vị hôn phu băng lãnh (19) 11 tháng trước
Chương 18: Công lược vị hôn phu băng lãnh (18) 11 tháng trước
Chương 17: Công lược vị hôn phu băng lãnh (17) 11 tháng trước
Chương 16: Công lược vị hôn phu băng lãnh (16) 11 tháng trước
Chương 15: Công lược vị hôn phu băng lãnh (15) 11 tháng trước
Chương 14: Công lược vị hôn phu băng lãnh (14) 11 tháng trước
Chương 13: Công lược vị hôn phu băng lãnh (13) 11 tháng trước
Chương 12: Công lược vị hôn phu băng lãnh (12) 11 tháng trước
Chương 11: Công lược vị hôn phu băng lãnh (11) 11 tháng trước
Chương 10: Công lược vị hôn phu băng lãnh (10) 11 tháng trước
Chương 9: Công lược vị hôn phu băng lãnh (9) 11 tháng trước
Chương 8: Công lược vị hôn phu băng lãnh (8) 11 tháng trước
Chương 7: Công lược vị hôn phu băng lãnh (7) 11 tháng trước
Chương 6: Công lược vị hôn phu băng lãnh (6) 11 tháng trước
Chương 5: Công lược vị hôn phu băng lãnh (5) 3 tháng trước
Chương 4: Công lược vị hôn phu băng lãnh (4) 11 tháng trước
Chương 3: Công lược vị hôn phu băng lãnh (3) 11 tháng trước
Chương 2: Công lược vị hôn phu băng lãnh (2) 11 tháng trước
Chương 1: Thế giới I: Công lược vị hôn phu băng lãnh (1) 11 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420