Nữ Phụ Vạn Năng: Boss Có Độc, Mau Né!
Tác giả: Hắc Miu
Nguồn: wattpad.com/user/HacMiu1314
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: ngôn tình, dị năng, nữ phụ 

Có thể nói tác giả khá ưu ái nữ chính miêu tả cô là một cô gái, cái gì cũng thích, có thể coi là người ôn hoà...

[Ôn hoà cái đầu nhà mi, ký chủ nhà ta mà ôn hoà? Ta phi]

- "Mi có vẻ bất mãn nhỉ, vương bát đản?" Tích Sơ cười cười, âm dương quái khí hỏi.

[E hèm, ta xin đính chính, ký chủ là người dễ tính nhất trên đời!] Hệ thống quân tỏ vẻ ta không có bất mãn!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 36: Thiên kim nghịch tập! (35) 1 tháng trước
Chương 35: Thiên kim nghịch tập! (34) 1 tháng trước
Chương 34: Thiên kim nghịch tập!(33) 11 tháng trước
Chương 33: Thiên kim nghịch tập! (32) 11 tháng trước
Chương 32: Thiên kim nghịch tập! (31) 10 tháng trước
Chương 31: Thiên kim nghịch tập! (30) 1 tháng trước
Chương 30: Thiên Kim nghịch tập!(29) 1 tháng trước
Chương 29: Thiên Kim nghịch tập! (28) 10 tháng trước
Chương 28: Thiên kim nghịch tập!(27) 1 tháng trước
Chương 27: Thiên kim nghịch tập! (26) 1 tháng trước
Chương 26: Thiên kim nghịch tập!(25) 11 tháng trước
Chương 25: Thiên kim nghịch tập! (24) 1 tháng trước
Chương 24: Thiên kim nghịch tập! (23) 1 tháng trước
Chương 23: Thiên kim nghịch tập! (22) 1 tháng trước
Chương 22: Thiên kim nghịch tập! (21) 11 tháng trước
Chương 21: Thiên kim nghịch tập (20) 1 tháng trước
Chương 20: Thiên Kim nghịch tập! (19) 1 tháng trước
Chương 19: Thiên kim nghịch tập! (18) 1 tháng trước
Chương 18: Thiên kim nghịch tập! (17) 1 tháng trước
Chương 17: Thiên kim nghịch tập! (16) 11 tháng trước
Chương 16: Thiên kim nghịch tập! (15) 10 tháng trước
Chương 15: Thiên kim nghịch tập! (14) 11 tháng trước
Chương 14: Thiên kim nghịch tập! (13) 1 tháng trước
Chương 13: Thiên kim nghịch tập! (12) 11 tháng trước
Chương 12: Thiên kim nghịch tập! (11) 11 tháng trước
Chương 11: Thiên kim nghịch tập! (10) 11 tháng trước
Chương 10: Thiên kim nghịch tập! (9) 11 tháng trước
Chương 9: Thiên kim nghịch tập! (8) 1 tháng trước
Chương 8: Thiên Kim nghịch tập! (7) 11 tháng trước
Chương 7: Thiên kim nghịch tập! (6) 1 tháng trước
Chương 6: Thiên kim nghịch tập (5) 11 tháng trước
Chương 5: Thiên kim nghịch tập (4) 1 tháng trước
Chương 4: Thiên kim ngịch tập! (3) 1 tháng trước
Chương 3: Thiên Kim nghịch tập (2) 10 tháng trước
Chương 2: Thiên Kim Nghịch Tập! (1) 11 tháng trước
Chương 1: Hệ thống xuyên nhanh và ký chủ kỳ quái 10 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420