Trò Chơi Công Lược Toàn Năng
Tác giả: Công Tử Như Lan
Nguồn: wattpad.com/user/luevenir
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: Ngạo kiều thâm tình thần kinh công x cao lãnh nam thần thụ, 1x1, khoái xuyên, hệ thống, ngọt sâu răng, HE.
Editor: Mều 
Bản gốc:  Hoàn (225 chương + 4 phiên ngoại)

Khương Ly bất ngờ bị trói buộc với hệ thống "Công lược toàn năng". Sau khi bắt đầu công lược, cậu mới phát hiện mỗi ngày nam chính đều có thể tức giận theo mỗi style khác nhau.

Khương Ly: "Ôi chao, công lược gì mà giống đi cua con cá nóc thế này."

Nam chính: "????"

Ghi chú: 

1. Công từ đầu tới cuối đều là một người. (nam chính bật angry mode)

2. Thế giới giả tưởng, đại điềm văn, luyến ái vi chủ, chậm xuyên.

- * Mục lục công lược *-

[Mục tiêu thứ nhất] Ngạo kiều muộn tao tổng tài công (từ bao dưỡng tới yêu tha thiết)

Before: Giang Trạm: Anh bỏ tiền, em thành danh.

After: Giang Trạm: Anh bỏ tiền, cầu thân phận!

-

[Mục tiêu thứ hai] Học bá trung khuyển não bổ công (Xin lỗi, trong lòng tôi chỉ có học tập)

Before: Trì Phóng: Cậu đừng yêu tôi, ông đây ghét nhất là đồng tính luyến ái.

After: Trì Phóng: Sao em có thể không để ý tới tôi?

-

[Mục tiêu thứ ba] Tinh tế soái công (Một phế vật chỉ biết có ngủ, lên sàn!)

Before: Lục Hành: Huấn luyện viên Omega hung tàn như vậy, có chó nó cưới!

After: Anh không vào địa ngục thì ai vào, mau tới chiếm lấy anh đi!

-

[Mục tiêu thứ tư ] Thái tử nói một đằng làm một nẻo (dưới một người, trên vạn người)

Before: Tiêu Khải Hành: Cho dù bây giờ cô trở thành phế nhân thì vẫn có thể khiến ngươi sống không bằng chết.

After: Tiêu Khải Hành: Ngươi to gan dám tổn thương y dù chỉ là một cọng tóc, cô khiến cả nhà ngươi sống không bằng chết!

-

[Mục tiêu thứ năm] Nghiêm túc thận trọng cán bộ công

Before: Lục Cảnh Hà: Streamer? Một cái nghề thật không đứng đắn.

After: Lục Cảnh Hà: Đi mua đài cho livestream về đây.

-

[Mục tiêu thứ sáu] Lạnh lùng hòa thượng công (tiểu sư phụ, thỉnh tự trọng)

Before: Huyền Thanh: Thí chủ, thỉnh tự trọng.

After: Huyền Thanh: Thí chủ, ta hoàn tục.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 49: Chương 49 5 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 2 tháng trước
Chương 46: Chương 46 11 tháng trước
Chương 45: Chương 45 11 tháng trước
Chương 44: Chương 44 11 tháng trước
Chương 43: Chương 43 11 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 5 tháng trước
Chương 39: Thế giới thứ 2 |Học bá trung khuyển não bổ công 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 11 tháng trước
Chương 37: Chương 37 11 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 5 tháng trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 2 tháng trước
Chương 32: Chương 32 11 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 11 tháng trước
Chương 26: Chương 26 1 tuần trước
Chương 25: Chương 25 2 tháng trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 11 tháng trước
Chương 21: Chương 21 1 ngày trước
Chương 20: Chương 20 5 tháng trước
Chương 19: Chương 19 11 tháng trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 11 tháng trước
Chương 16: Chương 16 1 ngày trước
Chương 15: Chương 15 4 tháng trước
Chương 14: Chương 14 11 tháng trước
Chương 13: Chương 13 3 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10: Chương 10 11 tháng trước
Chương 9: Chương 9 11 tháng trước
Chương 8: Chương 8 9 giờ trước
Chương 7: Chương 7 11 tháng trước
Chương 6: Chương 6 11 tháng trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 11 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1-2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công 11 tháng trước
Chương 1-1: Giới thiệu 6 tháng trước
Chương 49: Chương 49 4 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 11 tháng trước
Chương 46: Chương 46 11 tháng trước
Chương 45: Chương 45 6 tháng trước
Chương 44: Chương 44 5 tháng trước
Chương 43: Chương 43 5 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 11 tháng trước
Chương 39: Thế giới thứ 2 |Học bá trung khuyển não bổ công 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 11 tháng trước
Chương 37: Chương 37 11 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 11 tháng trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 11 tháng trước
Chương 32: Chương 32 4 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 3 tháng trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 11 tháng trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 19 giờ trước
Chương 21: Chương 21 11 tháng trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 22 giờ trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 11 tháng trước
Chương 16: Chương 16 11 tháng trước
Chương 15: Chương 15 6 tháng trước
Chương 14: Chương 14 5 tháng trước
Chương 13: Chương 13 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10: Chương 10 3 tháng trước
Chương 9: Chương 9 5 tháng trước
Chương 8: Chương 8 11 tháng trước
Chương 7: Chương 7 4 tháng trước
Chương 6: Chương 6 6 tháng trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 6 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1-2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công 2 tháng trước
Chương 1-1: Giới thiệu 11 tháng trước
Chương 49: Chương 49 11 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 11 tháng trước
Chương 46: Chương 46 11 tháng trước
Chương 45: Chương 45 1 tháng trước
Chương 44: Chương 44 11 tháng trước
Chương 43: Chương 43 1 ngày trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 11 tháng trước
Chương 39: Thế giới thứ 2 |Học bá trung khuyển não bổ công 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 1 tháng trước
Chương 37: Chương 37 11 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 11 tháng trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 11 tháng trước
Chương 32: Chương 32 11 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 11 tháng trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 11 tháng trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 11 tháng trước
Chương 21: Chương 21 11 tháng trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 11 tháng trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 11 tháng trước
Chương 16: Chương 16 11 tháng trước
Chương 15: Chương 15 11 tháng trước
Chương 14: Chương 14 11 tháng trước
Chương 13: Chương 13 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 11 tháng trước
Chương 10: Chương 10 11 tháng trước
Chương 9: Chương 9 11 tháng trước
Chương 8: Chương 8 11 tháng trước
Chương 7: Chương 7 11 tháng trước
Chương 6: Chương 6 11 tháng trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 11 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1-2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công 11 tháng trước
Chương 1-1: Giới thiệu 11 tháng trước
Chương 49: Chương 49 11 tháng trước
Chương 48: Chương 48 11 tháng trước
Chương 47: Chương 47 11 tháng trước
Chương 46: Chương 46 10 giờ trước
Chương 45: Chương 45 11 tháng trước
Chương 44: Chương 44 11 tháng trước
Chương 43: Chương 43 11 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 11 tháng trước
Chương 40: Chương 40 11 tháng trước
Chương 39: Thế giới thứ 2 |Học bá trung khuyển não bổ công 11 tháng trước
Chương 38: Chương 38 11 tháng trước
Chương 37: Chương 37 11 tháng trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 14 giờ trước
Chương 34: Chương 34 11 tháng trước
Chương 33: Chương 33 11 tháng trước
Chương 32: Chương 32 11 tháng trước
Chương 31: Chương 31 11 tháng trước
Chương 30: Chương 30 11 tháng trước
Chương 29: Chương 29 11 tháng trước
Chương 28: Chương 28 11 tháng trước
Chương 27: Chương 27 11 tháng trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 11 tháng trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 11 tháng trước
Chương 21: Chương 21 11 tháng trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 11 tháng trước
Chương 18: Chương 18 11 tháng trước
Chương 17: Chương 17 11 tháng trước
Chương 16: Chương 16 11 tháng trước
Chương 15: Chương 15 11 tháng trước
Chương 14: Chương 14 1 tháng trước
Chương 13: Chương 13 11 tháng trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 ngày trước
Chương 10: Chương 10 11 tháng trước
Chương 9: Chương 9 11 tháng trước
Chương 8: Chương 8 11 tháng trước
Chương 7: Chương 7 11 tháng trước
Chương 6: Chương 6 11 tháng trước
Chương 5: Chương 5 11 tháng trước
Chương 4: Chương 4 11 tháng trước
Chương 3: Chương 3 11 tháng trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1-2: Ngạo kiều muộn tao tổng tài công 11 tháng trước
Chương 1-1: Giới thiệu 11 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420