Tổng Tài, Tổng Tài! Tôi Đến Bắt Ngài Đây
Tác giả: Tranphuonguyen
Thể loại: Truyện Teen
Nguồn: Sàn Truyện
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Hơ hơ hơ

Ngài nghĩ ngài có khả năng chạy khỏi tôi được ư?

Ngài nghĩ ngài ców thể trốn thoát sao?

Đừng mơ nữa!!!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 1 tuần trước
Chương 49: Theo chân 1 tuần trước
Chương 48: Một đêm trong rừng 1 tuần trước
Chương 47: Chương 47 1 tuần trước
Chương 46: Tìm kiếm trong rừng 1 tuần trước
Chương 45: Đi lạc 1 tuần trước
Chương 44: Tìm kiếm 1 tuần trước
Chương 43: Mất tích 1 tuần trước
Chương 42: Cuộc gặp mặt bốn người 1 tuần trước
Chương 41: Gậy ông đập lưng ông 1 tuần trước
Chương 40: Đuổi việc 1 tuần trước
Chương 39: Nhân chứng 1 tuần trước
Chương 38: Nội gián 1 tuần trước
Chương 37: Họp cổ đông 1 tuần trước
Chương 36: -Ăn tối cùng nhau- 1 tuần trước
Chương 35: Đến Tinh Thức. Giúp người lạ 1 tuần trước
Chương 34: Tìm đến cửa 1 tuần trước
Chương 33: Làm loạn 1 tuần trước
Chương 32: Điều tra 1 tuần trước
Chương 31: Tranh cãi 1 tuần trước
Chương 30: Rắc rối kéo đến 1 tuần trước
Chương 29: Chương 29 1 tuần trước
Chương 28: -Bóng hình trong giấc mơ- 1 tuần trước
Chương 27: Chương 27 1 tuần trước
Chương 26: Chương 26 1 tuần trước
Chương 25: -Đi nước ngoài. Tỏ tình (2)- 1 tuần trước
Chương 24: Đi nước ngoài. Tỏ tình (1)- 1 tuần trước
Chương 23: Chương 23 1 tuần trước
Chương 22: Chân tướng. Cái kết cho kẻ tham lam 1 tuần trước
Chương 21: -Người khởi kiện- 1 tuần trước
Chương 20: -Kế hoạch dụ con mồi- 1 tuần trước
Chương 19: Chương 19 1 tuần trước
Chương 18: Chương 18 1 tuần trước
Chương 17: -Xác chết- 1 tuần trước
Chương 16: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (2)- 1 tuần trước
Chương 15: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (1)- 1 tuần trước
Chương 14: Chương 14 1 tuần trước
Chương 13: Hợp tác 1 tuần trước
Chương 12: Chương 12 1 tuần trước
Chương 11: Chương 11 1 tuần trước
Chương 10: Chương 10 1 tuần trước
Chương 9: -Gặp lại (2)- 1 tuần trước
Chương 8: -Gặp lại (1)- 1 tuần trước
Chương 7: -Buổi đi chơi tai hại- 1 tuần trước
Chương 6: -Xem mắt- 1 tuần trước
Chương 5: -Có phải hay không?- 1 tuần trước
Chương 4: -Tình một đêm?- 1 tuần trước
Chương 3: -Tiếp quản- 1 tuần trước
Chương 2: -Bách Dạ- 1 tuần trước
Chương 1: Chương 1 1 tuần trước
Chương 50: Chương 50 1 tuần trước
Chương 49: Theo chân 1 tuần trước
Chương 48: Một đêm trong rừng 1 tuần trước
Chương 47: Chương 47 1 tuần trước
Chương 46: Tìm kiếm trong rừng 1 tuần trước
Chương 45: Đi lạc 1 tuần trước
Chương 44: Tìm kiếm 1 tuần trước
Chương 43: Mất tích 1 tuần trước
Chương 42: Cuộc gặp mặt bốn người 1 tuần trước
Chương 41: Gậy ông đập lưng ông 1 tuần trước
Chương 40: Đuổi việc 1 tuần trước
Chương 39: Nhân chứng 1 tuần trước
Chương 38: Nội gián 1 tuần trước
Chương 37: Họp cổ đông 1 tuần trước
Chương 36: -Ăn tối cùng nhau- 1 tuần trước
Chương 35: Đến Tinh Thức. Giúp người lạ 1 tuần trước
Chương 34: Tìm đến cửa 1 tuần trước
Chương 33: Làm loạn 1 tuần trước
Chương 32: Điều tra 1 tuần trước
Chương 31: Tranh cãi 1 tuần trước
Chương 30: Rắc rối kéo đến 1 tuần trước
Chương 29: Chương 29 1 tuần trước
Chương 28: -Bóng hình trong giấc mơ- 1 tuần trước
Chương 27: Chương 27 1 tuần trước
Chương 26: Chương 26 1 tuần trước
Chương 25: -Đi nước ngoài. Tỏ tình (2)- 1 tuần trước
Chương 24: Đi nước ngoài. Tỏ tình (1)- 1 tuần trước
Chương 23: Chương 23 1 tuần trước
Chương 22: Chân tướng. Cái kết cho kẻ tham lam 1 tuần trước
Chương 21: -Người khởi kiện- 1 tuần trước
Chương 20: -Kế hoạch dụ con mồi- 1 tuần trước
Chương 19: Chương 19 1 tuần trước
Chương 18: Chương 18 1 tuần trước
Chương 17: -Xác chết- 1 tuần trước
Chương 16: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (2)- 1 tuần trước
Chương 15: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (1)- 1 tuần trước
Chương 14: Chương 14 1 tuần trước
Chương 13: Hợp tác 1 tuần trước
Chương 12: Chương 12 1 tuần trước
Chương 11: Chương 11 1 tuần trước
Chương 10: Chương 10 1 tuần trước
Chương 9: -Gặp lại (2)- 1 tuần trước
Chương 8: -Gặp lại (1)- 1 tuần trước
Chương 7: -Buổi đi chơi tai hại- 1 tuần trước
Chương 6: -Xem mắt- 1 tuần trước
Chương 5: -Có phải hay không?- 1 tuần trước
Chương 4: -Tình một đêm?- 1 tuần trước
Chương 3: -Tiếp quản- 1 tuần trước
Chương 2: -Bách Dạ- 1 tuần trước
Chương 1: Chương 1 1 tuần trước
Chương 50: Chương 50 1 tuần trước
Chương 49: Theo chân 1 tuần trước
Chương 48: Một đêm trong rừng 1 tuần trước
Chương 47: Chương 47 1 tuần trước
Chương 46: Tìm kiếm trong rừng 1 tuần trước
Chương 45: Đi lạc 1 tuần trước
Chương 44: Tìm kiếm 1 tuần trước
Chương 43: Mất tích 1 tuần trước
Chương 42: Cuộc gặp mặt bốn người 1 tuần trước
Chương 41: Gậy ông đập lưng ông 1 tuần trước
Chương 40: Đuổi việc 1 tuần trước
Chương 39: Nhân chứng 1 tuần trước
Chương 38: Nội gián 1 tuần trước
Chương 37: Họp cổ đông 1 tuần trước
Chương 36: -Ăn tối cùng nhau- 1 tuần trước
Chương 35: Đến Tinh Thức. Giúp người lạ 1 tuần trước
Chương 34: Tìm đến cửa 1 tuần trước
Chương 33: Làm loạn 1 tuần trước
Chương 32: Điều tra 1 tuần trước
Chương 31: Tranh cãi 1 tuần trước
Chương 30: Rắc rối kéo đến 1 tuần trước
Chương 29: Chương 29 1 tuần trước
Chương 28: -Bóng hình trong giấc mơ- 1 tuần trước
Chương 27: Chương 27 1 tuần trước
Chương 26: Chương 26 1 tuần trước
Chương 25: -Đi nước ngoài. Tỏ tình (2)- 1 tuần trước
Chương 24: Đi nước ngoài. Tỏ tình (1)- 1 tuần trước
Chương 23: Chương 23 1 tuần trước
Chương 22: Chân tướng. Cái kết cho kẻ tham lam 1 tuần trước
Chương 21: -Người khởi kiện- 1 tuần trước
Chương 20: -Kế hoạch dụ con mồi- 1 tuần trước
Chương 19: Chương 19 1 tuần trước
Chương 18: Chương 18 1 tuần trước
Chương 17: -Xác chết- 1 tuần trước
Chương 16: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (2)- 1 tuần trước
Chương 15: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (1)- 1 tuần trước
Chương 14: Chương 14 1 tuần trước
Chương 13: Hợp tác 1 tuần trước
Chương 12: Chương 12 1 tuần trước
Chương 11: Chương 11 1 tuần trước
Chương 10: Chương 10 1 tuần trước
Chương 9: -Gặp lại (2)- 1 tuần trước
Chương 8: -Gặp lại (1)- 1 tuần trước
Chương 7: -Buổi đi chơi tai hại- 1 tuần trước
Chương 6: -Xem mắt- 1 tuần trước
Chương 5: -Có phải hay không?- 1 tuần trước
Chương 4: -Tình một đêm?- 1 tuần trước
Chương 3: -Tiếp quản- 1 tuần trước
Chương 2: -Bách Dạ- 1 tuần trước
Chương 1: Chương 1 1 tuần trước
Chương 50: Chương 50 1 tuần trước
Chương 49: Theo chân 1 tuần trước
Chương 48: Một đêm trong rừng 1 tuần trước
Chương 47: Chương 47 1 tuần trước
Chương 46: Tìm kiếm trong rừng 1 tuần trước
Chương 45: Đi lạc 1 tuần trước
Chương 44: Tìm kiếm 1 tuần trước
Chương 43: Mất tích 1 tuần trước
Chương 42: Cuộc gặp mặt bốn người 1 tuần trước
Chương 41: Gậy ông đập lưng ông 1 tuần trước
Chương 40: Đuổi việc 1 tuần trước
Chương 39: Nhân chứng 1 tuần trước
Chương 38: Nội gián 1 tuần trước
Chương 37: Họp cổ đông 1 tuần trước
Chương 36: -Ăn tối cùng nhau- 1 tuần trước
Chương 35: Đến Tinh Thức. Giúp người lạ 1 tuần trước
Chương 34: Tìm đến cửa 1 tuần trước
Chương 33: Làm loạn 1 tuần trước
Chương 32: Điều tra 1 tuần trước
Chương 31: Tranh cãi 1 tuần trước
Chương 30: Rắc rối kéo đến 1 tuần trước
Chương 29: Chương 29 1 tuần trước
Chương 28: -Bóng hình trong giấc mơ- 1 tuần trước
Chương 27: Chương 27 1 tuần trước
Chương 26: Chương 26 1 tuần trước
Chương 25: -Đi nước ngoài. Tỏ tình (2)- 1 tuần trước
Chương 24: Đi nước ngoài. Tỏ tình (1)- 1 tuần trước
Chương 23: Chương 23 1 tuần trước
Chương 22: Chân tướng. Cái kết cho kẻ tham lam 1 tuần trước
Chương 21: -Người khởi kiện- 1 tuần trước
Chương 20: -Kế hoạch dụ con mồi- 1 tuần trước
Chương 19: Chương 19 1 tuần trước
Chương 18: Chương 18 1 tuần trước
Chương 17: -Xác chết- 1 tuần trước
Chương 16: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (2)- 1 tuần trước
Chương 15: -Chuyến đi khảo sát kinh hoàng (1)- 1 tuần trước
Chương 14: Chương 14 1 tuần trước
Chương 13: Hợp tác 1 tuần trước
Chương 12: Chương 12 1 tuần trước
Chương 11: Chương 11 1 tuần trước
Chương 10: Chương 10 1 tuần trước
Chương 9: -Gặp lại (2)- 1 tuần trước
Chương 8: -Gặp lại (1)- 1 tuần trước
Chương 7: -Buổi đi chơi tai hại- 1 tuần trước
Chương 6: -Xem mắt- 1 tuần trước
Chương 5: -Có phải hay không?- 1 tuần trước
Chương 4: -Tình một đêm?- 1 tuần trước
Chương 3: -Tiếp quản- 1 tuần trước
Chương 2: -Bách Dạ- 1 tuần trước
Chương 1: Chương 1 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420