Thú Tu Thành Thần
Tác giả: cuuviho1687
Nguồn: Truyện CV
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: tiên hiệp, đô thị, huyền ảo

Nội dung chính của câu chuyện xoay quanh về cuộc đáu trí giằng co giữa  main và "Hệ thống " cũng từ đó tạo ra các tình huống dở khóc dở cười. Nhưng càng đi về cuối truyện thì "Hệ thống" sẽ càng nặng tay.

"Ta cho ngươi sức mạnh nhìn ngươi chiếm lấy thế giới tất cả tiền tài,mỹ nữ. Mạnh mẽ lên thanh niên,cùng chúng ta xé mở không gian đạp phá Thần giới."Hệ thống chi đạo

Cảnh giới: 
Nhân loai:
Trong đó Vũ giả tự thể (Thể chất và nguyên lực) chia làm 12 cấp độ lớn mỗi cấp độ lớn có mười tiểu cảnh:Luyện thể cảnh, Vũ Sĩ,Vũ Sinh,Vũ Đồ,Vũ Sư, Vũ Vương, Vũ Hoàng,Vũ Đế,Vũ Thánh, Vũ Thần.

Còn lại Pháp sư cũng rất tương tự họ tu thần (Linh hồn và thần lực) chia làm 12 cấp độ lớn 10 tiểu cảnh giới:Súc hồn cảnh, Pháp Sĩ,Pháp Sinh,Pháp Đồ, Pháp Vương,Pháp Hoàng, Pháp Đế,Pháp Thánh,Pháp Thần.

Yêu thú:Yêu thú chia làm ba bậc sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Thú Vương,Thú Hoàng,Thú Tông,Thú Tôn,Thánh Thú, Thần Thú(mỗi cấp có 10 tầng giống như nhân loại)

Trung thế giới:????

Đại thế giới:????

Thần giới:????

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 6 tháng trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 7 tháng trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 7 tháng trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 tháng trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 7 tháng trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 2 tuần trước
Chương 48: Kinh doanh 2 tuần trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 3 ngày trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 5 tháng trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 tuần trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 4 tháng trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 7 tháng trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 5 tháng trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 6 tháng trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 tuần trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 2 tuần trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 7 tháng trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 tuần trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 5 tháng trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 tuần trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 2 tuần trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 tuần trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 5 tháng trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 7 tháng trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 2 tuần trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 5 tháng trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 7 tháng trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 7 tháng trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 7 tháng trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 7 tháng trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 tuần trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 tháng trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 2 tuần trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 7 tháng trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 ngày trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 tuần trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 tuần trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 tuần trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 tuần trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 2 tuần trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 2 tuần trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 tuần trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 2 tuần trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 10 giờ trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 2 tuần trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 2 tuần trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 tuần trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 tuần trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 tuần trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 tuần trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 tuần trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 2 tuần trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 2 tuần trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 tuần trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 2 tuần trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 tuần trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 2 tuần trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 2 tuần trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 2 tuần trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 2 tuần trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 2 tuần trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 2 tuần trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 3 ngày trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 2 tuần trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 tuần trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 2 tuần trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 2 tuần trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 tuần trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 2 tuần trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 2 tuần trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 2 tuần trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 2 tuần trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 2 tuần trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 tuần trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 2 tuần trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 2 tuần trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 tuần trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 tuần trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 tuần trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 tuần trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 2 tuần trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 5 ngày trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 2 tuần trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 2 tuần trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 2 tuần trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 tuần trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 2 tuần trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 tuần trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 2 tuần trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 2 tuần trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 tuần trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 2 tuần trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 2 tuần trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 tuần trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 2 tuần trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 tuần trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 2 tuần trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 2 tuần trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 tuần trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 tuần trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 2 tuần trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 2 tuần trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 2 tuần trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 tuần trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 2 tuần trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 tuần trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 tuần trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 2 tuần trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 tuần trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 tuần trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 6 ngày trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 tuần trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 6 ngày trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 tuần trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 2 tuần trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 tuần trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 tuần trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 tuần trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 2 tuần trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 3 ngày trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 tuần trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 2 tuần trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 2 tuần trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 9 giờ trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 31: Niềm hi vọng ở tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 30: Thiên Hoa rượu Thiên Hoa sơn chủ và Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 29: Tam đại tình si Thanh Vân quốc 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 28: Hoàng hậu Tần Hương cứu trị nhiệm vụ 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 27: Hấp thụ vận khí Vận Mệnh Ngọc thức tỉnh 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 26: Bị ám sát lần hai 1 năm trước
Chương 4: Hệ thống khởi động và nhiêm vụ đầu tiên 1 năm trước
Chương 25: Chiến đấu với thích khách 1 năm trước
Chương 3: Hệ thống tu luyện và con mồi đầu tiên 1 năm trước
Chương 24: Lần đầu gặp sát thủ tại dị giới 1 năm trước
Chương 2: Hóa thành hung thú 1 năm trước
Chương 23: Võ Tông và cảm giác chết lặng 1 năm trước
Chương 1: Hành trình bắt đầu 1 năm trước
Chương 22: Em thật sự là quỳ rồi 1 năm trước
Chương 51: Các người thật tốt 1 năm trước
Chương 21: Các cô nương nhận bổn hồ Một lạy 1 năm trước
Chương 50: Người xấu 1 năm trước
Chương 20: Thay đổi cách nghĩ hưởng thụ trước nhập học 1 năm trước
Chương 49: Anh hùng cứu mỹ nhân 1 năm trước
Chương 19: Nhập học tin tức 1 năm trước
Chương 48: Kinh doanh 1 năm trước
Chương 18: Cuộc sống lầy lội bắt đầu 1 năm trước
Chương 46: Nghĩ cách tiếp cận 1 năm trước
Chương 17: Đêm tối truy đuổi 1 năm trước
Chương 45: Hồng nhan họa thủy 1 năm trước
Chương 16: Năng lực kinh nhân 1 năm trước
Chương 44: Truyền thuyết bắt đầu 1 năm trước
Chương 43: Thế giới rộng lớn 1 năm trước
Chương 15: Chiến đấu với Nhạc gia tam huynh đệ 1 năm trước
Chương 42: Eó phải là người đường đời vẫn chông gai 1 năm trước
Chương 14: Sát thủ vương giả cuộc sống 1 năm trước
Chương 41: Dụ dỗ tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 13: Mộng Thiên 1 năm trước
Chương 40: Mấy ngày thảnh thơi 1 năm trước
Chương 12: Ban đêm ngoài thành 1 năm trước
Chương 39: Nhóm thiếu niên 1 năm trước
Chương 11: Năng lực đặc biệt 1 năm trước
Chương 38: Ý tưởng thông minh và con đường sau này 1 năm trước
Chương 10: Bản năng tàn sát siêu cấp tiểu hồ Ly 1 năm trước
Chương 37: Khó khăn tìm kiếp 1 năm trước
Chương 9: Dị biến Thanh Lang đàn sói 1 năm trước
Chương 36: Lừa dối cha vợ 1 năm trước
Chương 8: Kinh diễm mỹ nhân Mộng Phỉ 1 năm trước
Chương 35: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 1 năm trước
Chương 7: Tìm cách cách vào Vương thành 1 năm trước
Chương 34: Cuộc đời nhiều ngang trái 1 năm trước
Chương 6: Về với cô chủ 1 năm trước
Chương 33: Vỡ tan mộng đế vương 1 năm trước
Chương 5: Dùng kế săn thú 1 năm trước
Chương 32: Trận chiến tại Bạch Hạc sơn trang 1 năm trước