[Đoản] [HopeGa] Hy Vọng Có Cục Đường
Tác giả: Lép
Thể loại: Truyện TeenĐoản Văn
Nguồn: wattpad.com
Trạng thái: Full

Tóm tắt truyện

Thể loại: Truyện teen, đoản

Truyện kể về tình cảm của cậu bé Hobie dành cho Syubee ngay từ khi mới gặp lần đầu. Giống như thượng đế muốn hai người họ ở bên nhau vậy.

Đoản drabble. Lại là HopeGa, móa cái tình yêu nồng cháy của chuôi:3
Hường phấn dạt dào như sóng biển:3 Ngược nhau lấn át cả trời xanh:3

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 2 tuần trước
Chương 49: Chương 49 11 tháng trước
Chương 48: Chương 48 1 tuần trước
Chương 47: Chương 47 2 tuần trước
Chương 46: Chương 46 2 tuần trước
Chương 45: Chương 45 11 tháng trước
Chương 44: Chương 44 6 ngày trước
Chương 43: Chương 43 2 tuần trước
Chương 42: Chương 42 1 tuần trước
Chương 41: Chương 41 2 tuần trước
Chương 40: Chương 40 1 tuần trước
Chương 39: Chương 39 2 tuần trước
Chương 38: Chương 38 2 tuần trước
Chương 37: Chương 37 2 tuần trước
Chương 36: Chương 36 2 tuần trước
Chương 35: Chương 35 2 tuần trước
Chương 34: Chương 34 1 tuần trước
Chương 33: Chương 33 2 tuần trước
Chương 32: Chương 32 2 tuần trước
Chương 31: Chương 31 2 tuần trước
Chương 30: Chương 30 2 tuần trước
Chương 29: Chương 29 1 tuần trước
Chương 28: Chương 28 2 tuần trước
Chương 27: Chương 27 2 tuần trước
Chương 26: Chương 26 11 tháng trước
Chương 25: Chương 25 2 tuần trước
Chương 24: Chương 24 2 tuần trước
Chương 23: Chương 23 1 tuần trước
Chương 22: Chương 22 1 tuần trước
Chương 21: Chương 21 2 tuần trước
Chương 20: Chương 20 2 tuần trước
Chương 19: Chương 19 2 tuần trước
Chương 18: Chương 18 1 tuần trước
Chương 17: Chương 17 2 tuần trước
Chương 16: Chương 16 2 tuần trước
Chương 15: Chương 15 11 tháng trước
Chương 14: Chương 14 2 tuần trước
Chương 13: Chương 13 2 tuần trước
Chương 12: Chương 12 2 tuần trước
Chương 11: Chương 11 1 tuần trước
Chương 10: Chương 10 1 tuần trước
Chương 9: Chương 9 2 tuần trước
Chương 8: Chương 8 2 tuần trước
Chương 7: Chương 7 2 tuần trước
Chương 6: Chương 6 2 tuần trước
Chương 5: Chương 5 2 tuần trước
Chương 4: Chương 4 2 tuần trước
Chương 3: Chương 3 1 tuần trước
Chương 2: Chương 2 11 tháng trước
Chương 1: Chương 1 2 tuần trước
Chương 50: Chương 50 1 tuần trước
Chương 49: Chương 49 1 tuần trước
Chương 48: Chương 48 1 tuần trước
Chương 47: Chương 47 2 tuần trước
Chương 46: Chương 46 2 tuần trước
Chương 45: Chương 45 2 tuần trước
Chương 44: Chương 44 2 tuần trước
Chương 43: Chương 43 11 tháng trước
Chương 42: Chương 42 11 tháng trước
Chương 41: Chương 41 1 tuần trước
Chương 40: Chương 40 2 tuần trước
Chương 39: Chương 39 2 tuần trước
Chương 38: Chương 38 2 tuần trước
Chương 37: Chương 37 2 tuần trước
Chương 36: Chương 36 11 tháng trước
Chương 35: Chương 35 2 tuần trước
Chương 34: Chương 34 2 tuần trước
Chương 33: Chương 33 2 tuần trước
Chương 32: Chương 32 2 tuần trước
Chương 31: Chương 31 2 tuần trước
Chương 30: Chương 30 2 tuần trước
Chương 29: Chương 29 1 tuần trước
Chương 28: Chương 28 2 tuần trước
Chương 27: Chương 27 1 tuần trước
Chương 26: Chương 26 2 tuần trước
Chương 25: Chương 25 2 tuần trước
Chương 24: Chương 24 11 tháng trước
Chương 23: Chương 23 11 tháng trước
Chương 22: Chương 22 2 tuần trước
Chương 21: Chương 21 2 tuần trước
Chương 20: Chương 20 11 tháng trước
Chương 19: Chương 19 2 tuần trước
Chương 18: Chương 18 2 tuần trước
Chương 17: Chương 17 1 tuần trước
Chương 16: Chương 16 2 tuần trước
Chương 15: Chương 15 2 tuần trước
Chương 14: Chương 14 11 tháng trước
Chương 13: Chương 13 1 tuần trước
Chương 12: Chương 12 11 tháng trước
Chương 11: Chương 11 1 tuần trước
Chương 10: Chương 10 2 tuần trước
Chương 9: Chương 9 2 tuần trước
Chương 8: Chương 8 2 tuần trước
Chương 7: Chương 7 1 tuần trước
Chương 6: Chương 6 2 tuần trước
Chương 5: Chương 5 2 tuần trước
Chương 4: Chương 4 2 tuần trước
Chương 3: Chương 3 2 tuần trước
Chương 2: Chương 2 1 tuần trước
Chương 1: Chương 1 2 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420