Xuyên Nhanh: Xuyên Thành Anh Trai Nữ Chính
Tác giả: Thanh Khâu Thiên Dạ
Nguồn: wattpad.com/user/Skyangelss
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Tên gốc: 穿成女主她哥 [ 快穿 ]
Tên truyện: Xuyên nhanh: Xuyên thành anh trai nữ chính
Edit: Hạ Lan Tâm Nhiên + Murasaky + Từ Ann
Ảnh bìa: Desigh by Điềm Doãn (@YeYing23)

Ông bà ta có câu nói:【 Tam quan bất chính!!! Kịch bản ghi chép rất chân thật! 】

Nhân vật chính là Vệ Chiếu và cũng là chính ta là người thắng lợi trong cuộc đời này (thành viên của hiệp hội độc thân trọn đời)

Tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ có một ngày, ta bị một cái hệ thống đập trúng.

Cái hệ thống này, tên là anh trai nữ chính.

May mắn là kỹ thuật diễn xuất của ta đã đạt cấp 10, thuận lợi hoàn thành các loại nhiệm vụ, mắt thấy sắp được chạy về phía tương lai tốt đẹp.

Thì lúc này, ta bỗng cảm thấy có chút không thích hợp...

"Ta thật sự không thích người khác quấn lấy ta "

"Bình yên làm nhiệm vụ không tốt sao, vì sao cứ nhất định phải yêu đương chứ?"

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 47: Liên Hoa (3) 1 năm trước
Chương 46: Liên Hoa (2) 1 tháng trước
Chương 45: Liên Hoa (1) 1 tháng trước
Chương 44: Băng thanh ngọc khiết (Xong) 3 tháng trước
Chương 43: Băng thanh ngọc khiết (16) 1 năm trước
Chương 42: Phiên ngoại Vệ Thiên Phượng 3 tháng trước
Chương 41: Băng thanh ngọc khiết (15) 1 năm trước
Chương 40: Băng thanh ngọc khiết (14) 7 tháng trước
Chương 39: Băng thanh ngọc khiết (13) 1 năm trước
Chương 38: Băng thanh ngọc khiết (12) 7 tháng trước
Chương 37: Băng thanh ngọc khiết (11) 1 năm trước
Chương 36: Băng thanh ngọc khiết (10) 1 năm trước
Chương 35: Băng thanh ngọc khiết (9) 1 năm trước
Chương 34: Băng thanh ngọc khiết (8) 3 tháng trước
Chương 33: Băng thanh ngọc khiết (7) 3 tháng trước
Chương 32: Băng thanh ngọc khiết (6) 1 năm trước
Chương 31: Băng thanh ngọc khiết (5)⊰⊹ 1 năm trước
Chương 30: Băng thanh ngọc khiết (4) 1 năm trước
Chương 29: Băng thanh ngọc khiết (3) 1 năm trước
Chương 28: Băng thanh ngọc khiết (2) 7 tháng trước
Chương 27: Băng thanh ngọc khiết (1) 1 năm trước
Chương 26: Mỹ thiếu nữ quốc dân (Hoàn) 5 tháng trước
Chương 25: Mỹ thiếu nữ quốc dân (10) 4 tháng trước
Chương 24: Mỹ thiếu nữ quốc dân (9) 1 năm trước
Chương 23: Mỹ thiếu nữ quốc dân (8) 3 tháng trước
Chương 22: Mỹ thiếu nữ quốc dân (7) 1 năm trước
Chương 21: Mỹ thiếu nữ quốc dân (6) 1 năm trước
Chương 20: Mỹ thiếu nữ quốc dân (5) 1 năm trước
Chương 19: Mỹ thiếu nữ quốc dân (4)⊰⊹ 1 năm trước
Chương 18: Mỹ thiếu nữ quốc dân (3)⊰ 1 năm trước
Chương 17: Mỹ thiếu nữ quốc dân (2)⊰⊹ 1 năm trước
Chương 16: Mỹ thiếu nữ quốc dân (1) 1 năm trước
Chương 15: Hậu cung của nữ vương (Hoàn) 5 tháng trước
Chương 14: Hậu cung của nữ vương (14) 1 năm trước
Chương 13: Hậu cung của nữ vương (13) 1 năm trước
Chương 12: Hậu cung của nữ vương (12) 1 năm trước
Chương 11: Hậu cung của nữ vương (11) 1 năm trước
Chương 10: Hậu cung của nữ vương (10) 7 tháng trước
Chương 9: Hậu cung của nữ vương (9) 7 tháng trước
Chương 8: Hậu cung của nữ vương (8) 3 tháng trước
Chương 7: Hậu cung của nữ vương (7) 1 năm trước
Chương 6: Hậu cung của nữ vương (6) 1 năm trước
Chương 5: Hậu cung của nữ vương (5) 3 tháng trước
Chương 4: Hậu cung của nữ vương (4) 1 năm trước
Chương 3: Hậu cung của nữ vương (3) 1 năm trước
Chương 2: Hậu cung của nữ vương (2) 1 năm trước
Chương 1: Hậu cung của nữ vương (1) 1 năm trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420