Nương Nương Lại Tìm Đường Chết
Tác giả: Trường Sinh Thiên Diệp
Nguồn: mutchanh8897.wordpress.com,wattpad.com/user/mutchanh8897
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Editor: Mứt Chanh & Sunn
Tên gốc: 娘娘又作死
Thể loại: Cổ đại, song trùng sinh, hệ thống, cung đình hầu tước, HE.
Độ dài: 80 chương.
Lịch đăng: 2 chương vào mỗi chủ nhật hàng tuần.
Bìa: lustaveland

Đích nữ của Thừa tướng, muội muội của đại nguyên soái thống lĩnh hàng vạn binh mã, thân phận của Tô Hoài Cẩn vốn cao quý vô song, vì vậy tiến cung cũng danh chính ngôn thuận trở thành Hoàng Quý Phi, hơn nữa còn nắm giữ phượng ấn.

Vinh quang bậc này, ngoài nàng, không còn ai có thể có được.

Thế nhưng, gia thế hiển hách, phụ huynh tay nắm quyền to, Hoàng Thượng nghe lời gièm pha của kẻ gian, khiến nàng rơi xuống vực sâu, Tướng phủ bị xét nhà lưu đày.

Đến bây giờ, nàng mới hiểu tại sao họ nói đế vương bạc tình...

Vốn đã nản lòng thoái chí, chết tại lãnh cung, thế nhưng vô tình lại bị trói buộc với hệ thống trọng sinh "Càng chết càng lợi hại".

Nha hoàn giáp: "Nương nương, Lưu quý nhân mới học được khúc Nghê Thường Vũ Y, muốn hiến vũ cho Hoàng Thượng!"

Nha hoàn Ất: "Nương nương, hôm qua sứ thần phiên bang tiến cung hiến cho Hoàng Thượng ba vị mỹ nhân!"

Vẻ mặt Hoài Cẩn không chút dao động, bất luận ai vì ai mà tranh sủng, đấu đến ngươi chết ta sống thì đối với nàng mà nói cũng không có nửa chút hứng thú.

Nha hoàn Bính: "Nương nương, Triệu tài tử an bài một thích khách với ý đồ ám sát ngài!"

Ánh mắt Hoài cẩn trở nên sáng ngời, "Thích khách sao? Mau kêu hắn tiến vào, để bổn cung nhìn xem có đủ anh tuấn hay không."

Tiết Trường Du với công lao vĩ đại, không ai bì nổi. Vốn sẽ nên danh thiên cổ, lại không ngờ bị gian thần xu nịnh châm ngòi ly gián, giết lầm trung thần. Cuối cùng mới nhận ra rằng, người bên cạnh không có dị tâm chỉ có mình Hoài Cẩn.

Trọng sinh một lần, Tiết Trường Du một lòng muốn bù đắp mọi lỗi lầm, "Hung hăng yêu thương" Tô Hoài Cẩn, chỉ là......

Tiết Trường Du: Vì sao ái phi đến"Chết" cũng không muốn trở thành Hoàng Hậu của trẫm?

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 32: Trả lại gấp đôi 2 tuần trước
Chương 31-3: Bánh bao thịt (3) 2 tuần trước
Chương 31-2: Bánh bao thịt (2) 2 tuần trước
Chương 31: Bánh bao thịt (1) 2 tuần trước
Chương 30-3: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 30-2: Tai thính cấp một 2 2 tuần trước
Chương 30: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 29-3: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29-2: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29: Cầu hôn 2 tuần trước
Chương 28-3: Nhanh chân đến trước 3 2 tuần trước
Chương 28-2: Nhanh chân đến trước 2 2 tuần trước
Chương 28: Nhanh chân đến trước 2 tuần trước
Chương 27-3: Đại nghĩa diệt thân 3 2 tuần trước
Chương 27-2: Đại nghĩa diệt thân 2 2 tuần trước
Chương 27: Đại nghĩa diệt thân 2 tuần trước
Chương 26-3: Nhất định phải thoải mái 3 2 tuần trước
Chương 26-2: Nhất định phải thoải mái 2 2 tuần trước
Chương 26: Nhất định phải thoải mái 2 tuần trước
Chương 25-3: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25-2: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 24-3: Mạch Ngọc 3 2 tuần trước
Chương 24-2: Mạch Ngọc 2 2 tuần trước
Chương 24: Mạch ngọc 2 tuần trước
Chương 23-3: Chắn đao 3 2 tuần trước
Chương 23-2: Chắn đao 2 2 tuần trước
Chương 23: Chắn đao 1 2 tuần trước
Chương 22: Ân nhân cứu mạng 2 tuần trước
Chương 21: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 20: Thiếu 2 tuần trước
Chương 19: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 18: Trời đất tạo nên 2 tuần trước
Chương 17: Làm chủ 2 tuần trước
Chương 16: Ngồi xuống 2 tuần trước
Chương 15: Có thể có lợi 2 tuần trước
Chương 14: Lời thề 2 tuần trước
Chương 13: Giáng một đòn cảnh cáo 2 tuần trước
Chương 12: Thiếu 2 tuần trước
Chương 11: Vui sướng không thôi 2 tuần trước
Chương 10: Mị lực cấp một 2 tuần trước
Chương 9: Quá khứ 2 tuần trước
Chương 8: Vòng tay hồng ngọc 2 tuần trước
Chương 7: Từ hôn 2 tuần trước
Chương 6: Mặt dày mày dạn? 2 tuần trước
Chương 5: Tranh đấu gay gắt 2 tuần trước
Chương 4: Thanh Mai Trúc Mã 2 tuần trước
Chương 3: Một lòng say mê 2 tuần trước
Chương 2: Dục Hỏa Trùng Sinh 2 tuần trước
Chương 1: Mỹ Đức 2 tuần trước
Chương 32: Trả lại gấp đôi 2 tuần trước
Chương 31-3: Bánh bao thịt (3) 2 tuần trước
Chương 31-2: Bánh bao thịt (2) 2 tuần trước
Chương 31: Bánh bao thịt (1) 2 tuần trước
Chương 30-3: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 30-2: Tai thính cấp một 2 2 tuần trước
Chương 30: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 29-3: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29-2: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29: Cầu hôn 2 tuần trước
Chương 28-3: Nhanh chân đến trước 3 2 tuần trước
Chương 28-2: Nhanh chân đến trước 2 2 tuần trước
Chương 28: Nhanh chân đến trước 2 tuần trước
Chương 27-3: Đại nghĩa diệt thân 3 2 tuần trước
Chương 27-2: Đại nghĩa diệt thân 2 2 tuần trước
Chương 27: Đại nghĩa diệt thân 2 tuần trước
Chương 26-3: Nhất định phải thoải mái 3 2 tuần trước
Chương 26-2: Nhất định phải thoải mái 2 2 tuần trước
Chương 26: Nhất định phải thoải mái 2 tuần trước
Chương 25-3: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25-2: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 24-3: Mạch Ngọc 3 2 tuần trước
Chương 24-2: Mạch Ngọc 2 2 tuần trước
Chương 24: Mạch ngọc 2 tuần trước
Chương 23-3: Chắn đao 3 2 tuần trước
Chương 23-2: Chắn đao 2 2 tuần trước
Chương 23: Chắn đao 1 2 tuần trước
Chương 22: Ân nhân cứu mạng 2 tuần trước
Chương 21: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 20: Thiếu 2 tuần trước
Chương 19: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 18: Trời đất tạo nên 2 tuần trước
Chương 17: Làm chủ 2 tuần trước
Chương 16: Ngồi xuống 2 tuần trước
Chương 15: Có thể có lợi 2 tuần trước
Chương 14: Lời thề 2 tuần trước
Chương 13: Giáng một đòn cảnh cáo 2 tuần trước
Chương 12: Thiếu 2 tuần trước
Chương 11: Vui sướng không thôi 2 tuần trước
Chương 10: Mị lực cấp một 2 tuần trước
Chương 9: Quá khứ 2 tuần trước
Chương 8: Vòng tay hồng ngọc 2 tuần trước
Chương 7: Từ hôn 2 tuần trước
Chương 6: Mặt dày mày dạn? 2 tuần trước
Chương 5: Tranh đấu gay gắt 2 tuần trước
Chương 4: Thanh Mai Trúc Mã 2 tuần trước
Chương 3: Một lòng say mê 2 tuần trước
Chương 2: Dục Hỏa Trùng Sinh 2 tuần trước
Chương 1: Mỹ Đức 2 tuần trước
Chương 32: Trả lại gấp đôi 2 tuần trước
Chương 31-3: Bánh bao thịt (3) 2 tuần trước
Chương 31-2: Bánh bao thịt (2) 2 tuần trước
Chương 31: Bánh bao thịt (1) 2 tuần trước
Chương 30-3: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 30-2: Tai thính cấp một 2 2 tuần trước
Chương 30: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 29-3: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29-2: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29: Cầu hôn 2 tuần trước
Chương 28-3: Nhanh chân đến trước 3 2 tuần trước
Chương 28-2: Nhanh chân đến trước 2 2 tuần trước
Chương 28: Nhanh chân đến trước 2 tuần trước
Chương 27-3: Đại nghĩa diệt thân 3 2 tuần trước
Chương 27-2: Đại nghĩa diệt thân 2 2 tuần trước
Chương 27: Đại nghĩa diệt thân 2 tuần trước
Chương 26-3: Nhất định phải thoải mái 3 2 tuần trước
Chương 26-2: Nhất định phải thoải mái 2 2 tuần trước
Chương 26: Nhất định phải thoải mái 2 tuần trước
Chương 25-3: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25-2: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 24-3: Mạch Ngọc 3 2 tuần trước
Chương 24-2: Mạch Ngọc 2 2 tuần trước
Chương 24: Mạch ngọc 2 tuần trước
Chương 23-3: Chắn đao 3 2 tuần trước
Chương 23-2: Chắn đao 2 2 tuần trước
Chương 23: Chắn đao 1 2 tuần trước
Chương 22: Ân nhân cứu mạng 2 tuần trước
Chương 21: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 20: Thiếu 2 tuần trước
Chương 19: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 18: Trời đất tạo nên 2 tuần trước
Chương 17: Làm chủ 2 tuần trước
Chương 16: Ngồi xuống 2 tuần trước
Chương 15: Có thể có lợi 2 tuần trước
Chương 14: Lời thề 2 tuần trước
Chương 13: Giáng một đòn cảnh cáo 2 tuần trước
Chương 12: Thiếu 2 tuần trước
Chương 11: Vui sướng không thôi 2 tuần trước
Chương 10: Mị lực cấp một 2 tuần trước
Chương 9: Quá khứ 2 tuần trước
Chương 8: Vòng tay hồng ngọc 2 tuần trước
Chương 7: Từ hôn 2 tuần trước
Chương 6: Mặt dày mày dạn? 2 tuần trước
Chương 5: Tranh đấu gay gắt 2 tuần trước
Chương 4: Thanh Mai Trúc Mã 2 tuần trước
Chương 3: Một lòng say mê 2 tuần trước
Chương 2: Dục Hỏa Trùng Sinh 2 tuần trước
Chương 1: Mỹ Đức 2 tuần trước
Chương 32: Trả lại gấp đôi 2 tuần trước
Chương 31-3: Bánh bao thịt (3) 2 tuần trước
Chương 31-2: Bánh bao thịt (2) 2 tuần trước
Chương 31: Bánh bao thịt (1) 2 tuần trước
Chương 30-3: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 30-2: Tai thính cấp một 2 2 tuần trước
Chương 30: Tai thính cấp một 2 tuần trước
Chương 29-3: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29-2: Cầu hôn 2 2 tuần trước
Chương 29: Cầu hôn 2 tuần trước
Chương 28-3: Nhanh chân đến trước 3 2 tuần trước
Chương 28-2: Nhanh chân đến trước 2 2 tuần trước
Chương 28: Nhanh chân đến trước 2 tuần trước
Chương 27-3: Đại nghĩa diệt thân 3 2 tuần trước
Chương 27-2: Đại nghĩa diệt thân 2 2 tuần trước
Chương 27: Đại nghĩa diệt thân 2 tuần trước
Chương 26-3: Nhất định phải thoải mái 3 2 tuần trước
Chương 26-2: Nhất định phải thoải mái 2 2 tuần trước
Chương 26: Nhất định phải thoải mái 2 tuần trước
Chương 25-3: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25-2: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 25: Thâm tình cưng chiều 2 tuần trước
Chương 24-3: Mạch Ngọc 3 2 tuần trước
Chương 24-2: Mạch Ngọc 2 2 tuần trước
Chương 24: Mạch ngọc 2 tuần trước
Chương 23-3: Chắn đao 3 2 tuần trước
Chương 23-2: Chắn đao 2 2 tuần trước
Chương 23: Chắn đao 1 2 tuần trước
Chương 22: Ân nhân cứu mạng 2 tuần trước
Chương 21: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 20: Thiếu 2 tuần trước
Chương 19: Sánh bằng sao? 2 tuần trước
Chương 18: Trời đất tạo nên 2 tuần trước
Chương 17: Làm chủ 2 tuần trước
Chương 16: Ngồi xuống 2 tuần trước
Chương 15: Có thể có lợi 2 tuần trước
Chương 14: Lời thề 2 tuần trước
Chương 13: Giáng một đòn cảnh cáo 2 tuần trước
Chương 12: Thiếu 2 tuần trước
Chương 11: Vui sướng không thôi 2 tuần trước
Chương 10: Mị lực cấp một 2 tuần trước
Chương 9: Quá khứ 2 tuần trước
Chương 8: Vòng tay hồng ngọc 2 tuần trước
Chương 7: Từ hôn 2 tuần trước
Chương 6: Mặt dày mày dạn? 2 tuần trước
Chương 5: Tranh đấu gay gắt 2 tuần trước
Chương 4: Thanh Mai Trúc Mã 2 tuần trước
Chương 3: Một lòng say mê 2 tuần trước
Chương 2: Dục Hỏa Trùng Sinh 2 tuần trước
Chương 1: Mỹ Đức 2 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420