Duyên Số Gặp Ma
Tác giả: Bounthanh Sirimoungkhoune
Thể loại: Ngôn TìnhLinh DịKhác
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Đôi lời mở đầu: tác giả là người Việt Nam, sinh ra ở Lào. Đây là câu chuyện đầu tay của tác giả, hấu hết các tình tiết và nội dung truyện được dựa trên những trải nghiệm chân thực của chính tác giả khi ở tại Lào. Mời các bạn cùng đón đọc!

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Xác chết biết đi 29 phút trước
Chương 49: Xác chết báo ơn 1 tháng trước
Chương 48: Tô phở không chủ 1 tháng trước
Chương 47: Tình ma kiếp người 1 tháng trước
Chương 46: Tiếng nghèo 1 tháng trước
Chương 45: Tiếng khóc trong đêm 1 tháng trước
Chương 44: Sao bằng nhau được 1 tháng trước
Chương 43: Người tình không ước 1 tháng trước
Chương 42: Người bạn bên 1 tháng trước
Chương 41: Mua chuối nướng 1 tháng trước
Chương 40: Ma đề 1 tháng trước
Chương 39: Ma đạp 1 tháng trước
Chương 38: Ma bạt tay tận nhà 1 tháng trước
Chương 37: Lời hẹn thề 1 tháng trước
Chương 36: Lá thư Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 35: Khám bệnh trong mơ 1 tháng trước
Chương 34: Khách sạn trong nhớ 1 tháng trước
Chương 33: Hình mỉm cười 1 tháng trước
Chương 32: Giấc ngủ trằn trọc 1 tháng trước
Chương 31: Gầm nhà có ma 1 tháng trước
Chương 30: Em gái vợ 1 tháng trước
Chương 29: Đường về hẹn ai 1 tháng trước
Chương 28: Đứa bé xa mẹ 1 tháng trước
Chương 27: Đêm xuống gọi ai 1 tháng trước
Chương 26: Cuộc thi sắp tới 1 tháng trước
Chương 25: Cửa sổ hay khung hình 1 tháng trước
Chương 24: Chuyện tình thương nhớ 1 tháng trước
Chương 23: Chuyện đời không ước gặp 1 tháng trước
Chương 22: Chụm củi 1 tháng trước
Chương 21: Chưa được chơi cầu cơ 1 tháng trước
Chương 20: Chiếc bóng có hồn 1 tháng trước
Chương 19: Câu thần chú chạy lẹ 1 tháng trước
Chương 18: Căn phòng số 04 1 tháng trước
Chương 17: Căn nhà nghỉ 1 tháng trước
Chương 16: Cái gối ma 1 tháng trước
Chương 15: Bí ẩn cái chiếu ngồi biết bay 1 tháng trước
Chương 14: Bóng ai không ướt mưa 1 tháng trước
Chương 13: Bạn thân trong nhà 1 tháng trước
Chương 12: Ban nhạc khóc đêm 1 tháng trước
Chương 11: Bà vợ theo chồng 1 tháng trước
Chương 10: Ai xin nước uống 1 tháng trước
Chương 9: Ai theo từ Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 8: Ai luộc bắp hôm nay 1 tháng trước
Chương 7: Ai là chủ nhà 1 tháng trước
Chương 6: Ai hẹn với em 1 tháng trước
Chương 5: Ai ẵm cô đêm qua 1 tháng trước
Chương 4: Năm túi nước ngọt 1 tháng trước
Chương 3: Hai cây đề 1 tháng trước
Chương 2: Hai bà vợ ma 1 tháng trước
Chương 1: Ma dân gian 1 tháng trước
Chương 50: Xác chết biết đi 1 tháng trước
Chương 49: Xác chết báo ơn 1 tháng trước
Chương 48: Tô phở không chủ 1 tháng trước
Chương 47: Tình ma kiếp người 1 tháng trước
Chương 46: Tiếng nghèo 1 tháng trước
Chương 45: Tiếng khóc trong đêm 1 tháng trước
Chương 44: Sao bằng nhau được 1 tháng trước
Chương 43: Người tình không ước 1 tháng trước
Chương 42: Người bạn bên 1 tháng trước
Chương 41: Mua chuối nướng 1 tháng trước
Chương 40: Ma đề 1 tháng trước
Chương 39: Ma đạp 1 tháng trước
Chương 38: Ma bạt tay tận nhà 1 tháng trước
Chương 37: Lời hẹn thề 1 tháng trước
Chương 36: Lá thư Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 35: Khám bệnh trong mơ 1 tháng trước
Chương 34: Khách sạn trong nhớ 1 tháng trước
Chương 33: Hình mỉm cười 1 tháng trước
Chương 32: Giấc ngủ trằn trọc 1 tháng trước
Chương 31: Gầm nhà có ma 1 tháng trước
Chương 30: Em gái vợ 1 tháng trước
Chương 29: Đường về hẹn ai 1 tháng trước
Chương 28: Đứa bé xa mẹ 1 tháng trước
Chương 27: Đêm xuống gọi ai 1 tháng trước
Chương 26: Cuộc thi sắp tới 1 tháng trước
Chương 25: Cửa sổ hay khung hình 1 tháng trước
Chương 24: Chuyện tình thương nhớ 1 tháng trước
Chương 23: Chuyện đời không ước gặp 1 tháng trước
Chương 22: Chụm củi 1 tháng trước
Chương 21: Chưa được chơi cầu cơ 1 tháng trước
Chương 20: Chiếc bóng có hồn 1 tháng trước
Chương 19: Câu thần chú chạy lẹ 1 tháng trước
Chương 18: Căn phòng số 04 1 tháng trước
Chương 17: Căn nhà nghỉ 1 tháng trước
Chương 16: Cái gối ma 1 tháng trước
Chương 15: Bí ẩn cái chiếu ngồi biết bay 1 tháng trước
Chương 14: Bóng ai không ướt mưa 1 tháng trước
Chương 13: Bạn thân trong nhà 1 tháng trước
Chương 12: Ban nhạc khóc đêm 1 tháng trước
Chương 11: Bà vợ theo chồng 1 tháng trước
Chương 10: Ai xin nước uống 1 tháng trước
Chương 9: Ai theo từ Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 8: Ai luộc bắp hôm nay 1 tháng trước
Chương 7: Ai là chủ nhà 1 tháng trước
Chương 6: Ai hẹn với em 1 tháng trước
Chương 5: Ai ẵm cô đêm qua 1 tháng trước
Chương 4: Năm túi nước ngọt 1 tháng trước
Chương 3: Hai cây đề 1 tháng trước
Chương 2: Hai bà vợ ma 1 tháng trước
Chương 1: Ma dân gian 1 tháng trước
Chương 50: Xác chết biết đi 1 tháng trước
Chương 49: Xác chết báo ơn 1 tháng trước
Chương 48: Tô phở không chủ 1 tháng trước
Chương 47: Tình ma kiếp người 1 tháng trước
Chương 46: Tiếng nghèo 1 tháng trước
Chương 45: Tiếng khóc trong đêm 1 tháng trước
Chương 44: Sao bằng nhau được 1 tháng trước
Chương 43: Người tình không ước 1 tháng trước
Chương 42: Người bạn bên 1 tháng trước
Chương 41: Mua chuối nướng 1 tháng trước
Chương 40: Ma đề 1 tháng trước
Chương 39: Ma đạp 1 tháng trước
Chương 38: Ma bạt tay tận nhà 1 tháng trước
Chương 37: Lời hẹn thề 1 tháng trước
Chương 36: Lá thư Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 35: Khám bệnh trong mơ 1 tháng trước
Chương 34: Khách sạn trong nhớ 1 tháng trước
Chương 33: Hình mỉm cười 1 tháng trước
Chương 32: Giấc ngủ trằn trọc 1 tháng trước
Chương 31: Gầm nhà có ma 1 tháng trước
Chương 30: Em gái vợ 1 tháng trước
Chương 29: Đường về hẹn ai 1 tháng trước
Chương 28: Đứa bé xa mẹ 1 tháng trước
Chương 27: Đêm xuống gọi ai 1 tháng trước
Chương 26: Cuộc thi sắp tới 1 tháng trước
Chương 25: Cửa sổ hay khung hình 1 tháng trước
Chương 24: Chuyện tình thương nhớ 1 tháng trước
Chương 23: Chuyện đời không ước gặp 1 tháng trước
Chương 22: Chụm củi 1 tháng trước
Chương 21: Chưa được chơi cầu cơ 1 tháng trước
Chương 20: Chiếc bóng có hồn 1 tháng trước
Chương 19: Câu thần chú chạy lẹ 1 tháng trước
Chương 18: Căn phòng số 04 1 tháng trước
Chương 17: Căn nhà nghỉ 1 tháng trước
Chương 16: Cái gối ma 1 tháng trước
Chương 15: Bí ẩn cái chiếu ngồi biết bay 1 tháng trước
Chương 14: Bóng ai không ướt mưa 1 tháng trước
Chương 13: Bạn thân trong nhà 1 tháng trước
Chương 12: Ban nhạc khóc đêm 1 tháng trước
Chương 11: Bà vợ theo chồng 1 tháng trước
Chương 10: Ai xin nước uống 1 tháng trước
Chương 9: Ai theo từ Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 8: Ai luộc bắp hôm nay 1 tháng trước
Chương 7: Ai là chủ nhà 1 tháng trước
Chương 6: Ai hẹn với em 1 tháng trước
Chương 5: Ai ẵm cô đêm qua 1 tháng trước
Chương 4: Năm túi nước ngọt 1 tháng trước
Chương 3: Hai cây đề 1 tháng trước
Chương 2: Hai bà vợ ma 1 tháng trước
Chương 1: Ma dân gian 1 tháng trước
Chương 50: Xác chết biết đi 1 tháng trước
Chương 49: Xác chết báo ơn 1 tháng trước
Chương 48: Tô phở không chủ 1 tháng trước
Chương 47: Tình ma kiếp người 1 tháng trước
Chương 46: Tiếng nghèo 1 tháng trước
Chương 45: Tiếng khóc trong đêm 1 tháng trước
Chương 44: Sao bằng nhau được 1 tháng trước
Chương 43: Người tình không ước 1 tháng trước
Chương 42: Người bạn bên 1 tháng trước
Chương 41: Mua chuối nướng 1 tháng trước
Chương 40: Ma đề 1 tháng trước
Chương 39: Ma đạp 1 tháng trước
Chương 38: Ma bạt tay tận nhà 1 tháng trước
Chương 37: Lời hẹn thề 1 tháng trước
Chương 36: Lá thư Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 35: Khám bệnh trong mơ 1 tháng trước
Chương 34: Khách sạn trong nhớ 1 tháng trước
Chương 33: Hình mỉm cười 1 tháng trước
Chương 32: Giấc ngủ trằn trọc 1 tháng trước
Chương 31: Gầm nhà có ma 1 tháng trước
Chương 30: Em gái vợ 1 tháng trước
Chương 29: Đường về hẹn ai 1 tháng trước
Chương 28: Đứa bé xa mẹ 1 tháng trước
Chương 27: Đêm xuống gọi ai 1 tháng trước
Chương 26: Cuộc thi sắp tới 1 tháng trước
Chương 25: Cửa sổ hay khung hình 1 tháng trước
Chương 24: Chuyện tình thương nhớ 1 tháng trước
Chương 23: Chuyện đời không ước gặp 1 tháng trước
Chương 22: Chụm củi 1 tháng trước
Chương 21: Chưa được chơi cầu cơ 1 tháng trước
Chương 20: Chiếc bóng có hồn 1 tháng trước
Chương 19: Câu thần chú chạy lẹ 1 tháng trước
Chương 18: Căn phòng số 04 1 tháng trước
Chương 17: Căn nhà nghỉ 1 tháng trước
Chương 16: Cái gối ma 1 tháng trước
Chương 15: Bí ẩn cái chiếu ngồi biết bay 1 tháng trước
Chương 14: Bóng ai không ướt mưa 1 tháng trước
Chương 13: Bạn thân trong nhà 1 tháng trước
Chương 12: Ban nhạc khóc đêm 1 tháng trước
Chương 11: Bà vợ theo chồng 1 tháng trước
Chương 10: Ai xin nước uống 1 tháng trước
Chương 9: Ai theo từ Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 8: Ai luộc bắp hôm nay 1 tháng trước
Chương 7: Ai là chủ nhà 1 tháng trước
Chương 6: Ai hẹn với em 1 tháng trước
Chương 5: Ai ẵm cô đêm qua 1 tháng trước
Chương 4: Năm túi nước ngọt 1 tháng trước
Chương 3: Hai cây đề 1 tháng trước
Chương 2: Hai bà vợ ma 1 tháng trước
Chương 1: Ma dân gian 1 tháng trước
Chương 50: Xác chết biết đi 1 tháng trước
Chương 49: Xác chết báo ơn 1 tháng trước
Chương 48: Tô phở không chủ 1 tháng trước
Chương 47: Tình ma kiếp người 1 tháng trước
Chương 46: Tiếng nghèo 1 tháng trước
Chương 45: Tiếng khóc trong đêm 1 tháng trước
Chương 44: Sao bằng nhau được 1 tháng trước
Chương 43: Người tình không ước 1 tháng trước
Chương 42: Người bạn bên 1 tháng trước
Chương 41: Mua chuối nướng 1 tháng trước
Chương 40: Ma đề 1 tháng trước
Chương 39: Ma đạp 1 tháng trước
Chương 38: Ma bạt tay tận nhà 1 tháng trước
Chương 37: Lời hẹn thề 1 tháng trước
Chương 36: Lá thư Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 35: Khám bệnh trong mơ 1 tháng trước
Chương 34: Khách sạn trong nhớ 1 tháng trước
Chương 33: Hình mỉm cười 1 tháng trước
Chương 32: Giấc ngủ trằn trọc 1 tháng trước
Chương 31: Gầm nhà có ma 1 tháng trước
Chương 30: Em gái vợ 1 tháng trước
Chương 29: Đường về hẹn ai 1 tháng trước
Chương 28: Đứa bé xa mẹ 1 tháng trước
Chương 27: Đêm xuống gọi ai 1 tháng trước
Chương 26: Cuộc thi sắp tới 1 tháng trước
Chương 25: Cửa sổ hay khung hình 1 tháng trước
Chương 24: Chuyện tình thương nhớ 1 tháng trước
Chương 23: Chuyện đời không ước gặp 1 tháng trước
Chương 22: Chụm củi 1 tháng trước
Chương 21: Chưa được chơi cầu cơ 1 tháng trước
Chương 20: Chiếc bóng có hồn 1 tháng trước
Chương 19: Câu thần chú chạy lẹ 1 tháng trước
Chương 18: Căn phòng số 04 1 tháng trước
Chương 17: Căn nhà nghỉ 1 tháng trước
Chương 16: Cái gối ma 1 tháng trước
Chương 15: Bí ẩn cái chiếu ngồi biết bay 1 tháng trước
Chương 14: Bóng ai không ướt mưa 1 tháng trước
Chương 13: Bạn thân trong nhà 1 tháng trước
Chương 12: Ban nhạc khóc đêm 1 tháng trước
Chương 11: Bà vợ theo chồng 1 tháng trước
Chương 10: Ai xin nước uống 1 tháng trước
Chương 9: Ai theo từ Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 8: Ai luộc bắp hôm nay 1 tháng trước
Chương 7: Ai là chủ nhà 1 tháng trước
Chương 6: Ai hẹn với em 1 tháng trước
Chương 5: Ai ẵm cô đêm qua 1 tháng trước
Chương 4: Năm túi nước ngọt 1 tháng trước
Chương 3: Hai cây đề 1 tháng trước
Chương 2: Hai bà vợ ma 1 tháng trước
Chương 1: Ma dân gian 1 tháng trước
Chương 50: Xác chết biết đi 1 tháng trước
Chương 49: Xác chết báo ơn 1 tháng trước
Chương 48: Tô phở không chủ 1 tháng trước
Chương 47: Tình ma kiếp người 1 tháng trước
Chương 46: Tiếng nghèo 1 tháng trước
Chương 45: Tiếng khóc trong đêm 1 tháng trước
Chương 44: Sao bằng nhau được 1 tháng trước
Chương 43: Người tình không ước 1 tháng trước
Chương 42: Người bạn bên 1 tháng trước
Chương 41: Mua chuối nướng 1 tháng trước
Chương 40: Ma đề 1 tháng trước
Chương 39: Ma đạp 1 tháng trước
Chương 38: Ma bạt tay tận nhà 1 tháng trước
Chương 37: Lời hẹn thề 1 tháng trước
Chương 36: Lá thư Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 35: Khám bệnh trong mơ 1 tháng trước
Chương 34: Khách sạn trong nhớ 1 tháng trước
Chương 33: Hình mỉm cười 1 tháng trước
Chương 32: Giấc ngủ trằn trọc 1 tháng trước
Chương 31: Gầm nhà có ma 1 tháng trước
Chương 30: Em gái vợ 1 tháng trước
Chương 29: Đường về hẹn ai 1 tháng trước
Chương 28: Đứa bé xa mẹ 1 tháng trước
Chương 27: Đêm xuống gọi ai 1 tháng trước
Chương 26: Cuộc thi sắp tới 1 tháng trước
Chương 25: Cửa sổ hay khung hình 1 tháng trước
Chương 24: Chuyện tình thương nhớ 1 tháng trước
Chương 23: Chuyện đời không ước gặp 1 tháng trước
Chương 22: Chụm củi 1 tháng trước
Chương 21: Chưa được chơi cầu cơ 1 tháng trước
Chương 20: Chiếc bóng có hồn 1 tháng trước
Chương 19: Câu thần chú chạy lẹ 1 tháng trước
Chương 18: Căn phòng số 04 1 tháng trước
Chương 17: Căn nhà nghỉ 1 tháng trước
Chương 16: Cái gối ma 1 tháng trước
Chương 15: Bí ẩn cái chiếu ngồi biết bay 1 tháng trước
Chương 14: Bóng ai không ướt mưa 1 tháng trước
Chương 13: Bạn thân trong nhà 1 tháng trước
Chương 12: Ban nhạc khóc đêm 1 tháng trước
Chương 11: Bà vợ theo chồng 1 tháng trước
Chương 10: Ai xin nước uống 1 tháng trước
Chương 9: Ai theo từ Vạn Tượng 1 tháng trước
Chương 8: Ai luộc bắp hôm nay 1 tháng trước
Chương 7: Ai là chủ nhà 1 tháng trước
Chương 6: Ai hẹn với em 1 tháng trước
Chương 5: Ai ẵm cô đêm qua 1 tháng trước
Chương 4: Năm túi nước ngọt 1 tháng trước
Chương 3: Hai cây đề 1 tháng trước
Chương 2: Hai bà vợ ma 1 tháng trước
Chương 1: Ma dân gian 1 tháng trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420