Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Tác giả: Đông Thi Nương
Nguồn: wattpad.com/user/VinaeLemo
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Edit: Vinae Lemo + Tiểu Điềm Điềm
Thể loại: Đam mỹ, chủ thụ, tình cảm, khoái xuyên, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, hiện đại, tiên hiệp, kim bài đề cử.
Phong cách: Hắc ám
Số chữ: 943282

Văn án:

- Bản đứng đắn:

Mỗi một cái thế giới đều có một người mà mọi người đều xoay quanh nhân vật đó, chính là kiểu người "Vạn nhân mê", thuật ngữ trong truyện hay gọi là Mary Sue và Tom Sue, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nè.

Và việc cậu phải làm chính là "xử lý" kẻ đó.

- Bản không đứng đắn:

Vì Thân Giác làm sai nên bị phạt phải chịu luân hồi chi khổ.

Để thoát khỏi luân hồi, cậu bắt buộc phải xử lý nhóm vạn nhân mê có mỹ mạo khuynh thành kia. Nhưng trước khi ra tay, cậu cần phải công lược đối phương, khiến đối phương yêu cậu, làm đối phương cam tâm tình nguyện vì cậu mà chết.

Chỉ là, những vạn nhân mê bị công lược đều dần dần hắc hóa......

Thân Giác: Khoan đã, ngươi không phải nhân vật chính thụ sao?

Vạn nhân mê ( cười lạnh): Mọi người đều vui vẻ, ai quy định ta nhất định phải là thụ?

[ Hai thụ gặp nhau, tất có một công! ]

Chú ý:

1. Đam mỹ khoái xuyên.

2. Chủ thụ.

3. 1vs1, 1vs1, 1vs1 (chuyện quan trọng phải nói ba lần).

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Xử Lý Quân Tử (13) 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Quân Tử (12) 1 tuần trước
Chương 48: Xử Lý Quân Tử (11) 1 tuần trước
Chương 47: Xử Lý Quân Tử (10) 1 tuần trước
Chương 46: Xử Lý Quân Tử (9) 1 tuần trước
Chương 45: Xử Lý Quân Tử (8) 1 tuần trước
Chương 44: Xử Lý Quân Tử (7) 1 tuần trước
Chương 43: Xử Lý Quân Tử (6) 1 tuần trước
Chương 42: Xử Lý Quân Tử (5) 1 tuần trước
Chương 41: Xử Lý Quân Tử (4) 1 tuần trước
Chương 40: Xử Lý Quân Tử (3) 1 tuần trước
Chương 39: Xử Lý Quân Tử (2) 1 ngày trước
Chương 38: Xử Lý Quân Tử (1) 1 tuần trước
Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn) 1 tuần trước
Chương 36: Xử Lý Hoàng Đế (36) 1 tuần trước
Chương 35: Xử Lý Hoàng Đế (35) 1 tuần trước
Chương 34: Xử Lý Hoàng Đế (34) 1 tuần trước
Chương 33: Xử Lý Hoàng Đế (33) 1 tuần trước
Chương 32: Xử Lý Hoàng Đế (32) 1 tuần trước
Chương 31: Xử Lý Hoàng Đế (31) 1 tuần trước
Chương 30: Xử Lý Hoàng Đế (30) 1 tuần trước
Chương 29: Xử Lý Hoàng Đế (29) 1 tuần trước
Chương 28: Xử Lý Hoàng Đế (28) 1 tuần trước
Chương 27: Xử Lý Hoàng Đế (27) 1 tuần trước
Chương 26: Xử Lý Hoàng Đế (26) 1 tuần trước
Chương 25: Xử Lý Hoàng Đế (25) 1 tuần trước
Chương 24: Xử Lý Hoàng Đế (24) 1 tuần trước
Chương 23: Xử Lý Hoàng Đế (23) 1 tuần trước
Chương 22: Xử Lý Hoàng Đế (22) 1 tuần trước
Chương 21: Xử Lý Hoàng Đế (21) 1 tuần trước
Chương 20: Xử Lý Hoàng Đế (20) 1 tuần trước
Chương 19: Xử Lý Hoàng Đế (19) 1 tuần trước
Chương 18: Xử Lý Hoàng Đế (18) 1 tuần trước
Chương 17: Xử Lý Hoàng Đế (17) 1 tuần trước
Chương 16: Xử Lý Hoàng Đế (16) 1 tuần trước
Chương 15: Xử Lý Hoàng Đế (15) 1 tuần trước
Chương 14: Xử Lý Hoàng Đế (14) 1 tuần trước
Chương 13: Xử Lý Hoàng Đế (13) 1 tuần trước
Chương 12: Xử Lý Hoàng Đế (12) 1 tuần trước
Chương 11: Xử Lý Hoàng Đế (11) 1 tuần trước
Chương 10: Xử Lý Hoàng Đế (10) 1 tuần trước
Chương 9: Xử Lý Hoàng Đế (9) 1 tuần trước
Chương 8: Xử Lý Hoàng Đế (8) 1 tuần trước
Chương 7: Xử Lý Hoàng Đế (7) 1 tuần trước
Chương 6: Xử Lý Hoàng Đế (6) 1 tuần trước
Chương 5: Xử Lý Hoàng Đế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Xử Lý Hoàng Đế (4) 1 tuần trước
Chương 3: Xử Lý Hoàng Đế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Xử Lý Hoàng Đế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1) 1 tuần trước
Chương 50: Xử Lý Quân Tử (13) 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Quân Tử (12) 1 tuần trước
Chương 48: Xử Lý Quân Tử (11) 1 tuần trước
Chương 47: Xử Lý Quân Tử (10) 1 tuần trước
Chương 46: Xử Lý Quân Tử (9) 1 tuần trước
Chương 45: Xử Lý Quân Tử (8) 1 tuần trước
Chương 44: Xử Lý Quân Tử (7) 1 tuần trước
Chương 43: Xử Lý Quân Tử (6) 1 tuần trước
Chương 42: Xử Lý Quân Tử (5) 1 tuần trước
Chương 41: Xử Lý Quân Tử (4) 1 tuần trước
Chương 40: Xử Lý Quân Tử (3) 1 tuần trước
Chương 39: Xử Lý Quân Tử (2) 1 tuần trước
Chương 38: Xử Lý Quân Tử (1) 1 tuần trước
Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn) 1 tuần trước
Chương 36: Xử Lý Hoàng Đế (36) 1 tuần trước
Chương 35: Xử Lý Hoàng Đế (35) 1 tuần trước
Chương 34: Xử Lý Hoàng Đế (34) 1 tuần trước
Chương 33: Xử Lý Hoàng Đế (33) 1 tuần trước
Chương 32: Xử Lý Hoàng Đế (32) 1 tuần trước
Chương 31: Xử Lý Hoàng Đế (31) 1 tuần trước
Chương 30: Xử Lý Hoàng Đế (30) 1 tuần trước
Chương 29: Xử Lý Hoàng Đế (29) 1 tuần trước
Chương 28: Xử Lý Hoàng Đế (28) 1 tuần trước
Chương 27: Xử Lý Hoàng Đế (27) 1 tuần trước
Chương 26: Xử Lý Hoàng Đế (26) 1 tuần trước
Chương 25: Xử Lý Hoàng Đế (25) 1 tuần trước
Chương 24: Xử Lý Hoàng Đế (24) 1 tuần trước
Chương 23: Xử Lý Hoàng Đế (23) 1 tuần trước
Chương 22: Xử Lý Hoàng Đế (22) 1 tuần trước
Chương 21: Xử Lý Hoàng Đế (21) 1 tuần trước
Chương 20: Xử Lý Hoàng Đế (20) 1 tuần trước
Chương 19: Xử Lý Hoàng Đế (19) 1 tuần trước
Chương 18: Xử Lý Hoàng Đế (18) 1 tuần trước
Chương 17: Xử Lý Hoàng Đế (17) 1 tuần trước
Chương 16: Xử Lý Hoàng Đế (16) 1 tuần trước
Chương 15: Xử Lý Hoàng Đế (15) 1 tuần trước
Chương 14: Xử Lý Hoàng Đế (14) 1 tuần trước
Chương 13: Xử Lý Hoàng Đế (13) 1 tuần trước
Chương 12: Xử Lý Hoàng Đế (12) 1 tuần trước
Chương 11: Xử Lý Hoàng Đế (11) 1 tuần trước
Chương 10: Xử Lý Hoàng Đế (10) 1 tuần trước
Chương 9: Xử Lý Hoàng Đế (9) 1 tuần trước
Chương 8: Xử Lý Hoàng Đế (8) 1 tuần trước
Chương 7: Xử Lý Hoàng Đế (7) 1 tuần trước
Chương 6: Xử Lý Hoàng Đế (6) 1 tuần trước
Chương 5: Xử Lý Hoàng Đế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Xử Lý Hoàng Đế (4) 1 tuần trước
Chương 3: Xử Lý Hoàng Đế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Xử Lý Hoàng Đế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1) 1 tuần trước
Chương 50: Xử Lý Quân Tử (13) 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Quân Tử (12) 2 giờ trước
Chương 48: Xử Lý Quân Tử (11) 1 tuần trước
Chương 47: Xử Lý Quân Tử (10) 1 tuần trước
Chương 46: Xử Lý Quân Tử (9) 1 tuần trước
Chương 45: Xử Lý Quân Tử (8) 1 tuần trước
Chương 44: Xử Lý Quân Tử (7) 1 tuần trước
Chương 43: Xử Lý Quân Tử (6) 1 tuần trước
Chương 42: Xử Lý Quân Tử (5) 1 tuần trước
Chương 41: Xử Lý Quân Tử (4) 1 tuần trước
Chương 40: Xử Lý Quân Tử (3) 1 tuần trước
Chương 39: Xử Lý Quân Tử (2) 1 tuần trước
Chương 38: Xử Lý Quân Tử (1) 1 tuần trước
Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn) 1 tuần trước
Chương 36: Xử Lý Hoàng Đế (36) 1 tuần trước
Chương 35: Xử Lý Hoàng Đế (35) 1 tuần trước
Chương 34: Xử Lý Hoàng Đế (34) 1 tuần trước
Chương 33: Xử Lý Hoàng Đế (33) 1 tuần trước
Chương 32: Xử Lý Hoàng Đế (32) 1 tuần trước
Chương 31: Xử Lý Hoàng Đế (31) 1 tuần trước
Chương 30: Xử Lý Hoàng Đế (30) 1 tuần trước
Chương 29: Xử Lý Hoàng Đế (29) 1 tuần trước
Chương 28: Xử Lý Hoàng Đế (28) 1 tuần trước
Chương 27: Xử Lý Hoàng Đế (27) 1 tuần trước
Chương 26: Xử Lý Hoàng Đế (26) 1 tuần trước
Chương 25: Xử Lý Hoàng Đế (25) 1 tuần trước
Chương 24: Xử Lý Hoàng Đế (24) 1 tuần trước
Chương 23: Xử Lý Hoàng Đế (23) 1 tuần trước
Chương 22: Xử Lý Hoàng Đế (22) 1 tuần trước
Chương 21: Xử Lý Hoàng Đế (21) 1 tuần trước
Chương 20: Xử Lý Hoàng Đế (20) 1 tuần trước
Chương 19: Xử Lý Hoàng Đế (19) 1 tuần trước
Chương 18: Xử Lý Hoàng Đế (18) 1 tuần trước
Chương 17: Xử Lý Hoàng Đế (17) 1 tuần trước
Chương 16: Xử Lý Hoàng Đế (16) 1 tuần trước
Chương 15: Xử Lý Hoàng Đế (15) 1 tuần trước
Chương 14: Xử Lý Hoàng Đế (14) 1 tuần trước
Chương 13: Xử Lý Hoàng Đế (13) 1 tuần trước
Chương 12: Xử Lý Hoàng Đế (12) 1 tuần trước
Chương 11: Xử Lý Hoàng Đế (11) 1 tuần trước
Chương 10: Xử Lý Hoàng Đế (10) 1 tuần trước
Chương 9: Xử Lý Hoàng Đế (9) 1 tuần trước
Chương 8: Xử Lý Hoàng Đế (8) 1 tuần trước
Chương 7: Xử Lý Hoàng Đế (7) 1 tuần trước
Chương 6: Xử Lý Hoàng Đế (6) 1 tuần trước
Chương 5: Xử Lý Hoàng Đế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Xử Lý Hoàng Đế (4) 1 tuần trước
Chương 3: Xử Lý Hoàng Đế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Xử Lý Hoàng Đế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1) 1 tuần trước
Chương 50: Xử Lý Quân Tử (13) 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Quân Tử (12) 1 tuần trước
Chương 48: Xử Lý Quân Tử (11) 1 tuần trước
Chương 47: Xử Lý Quân Tử (10) 1 tuần trước
Chương 46: Xử Lý Quân Tử (9) 1 tuần trước
Chương 45: Xử Lý Quân Tử (8) 1 tuần trước
Chương 44: Xử Lý Quân Tử (7) 1 tuần trước
Chương 43: Xử Lý Quân Tử (6) 1 tuần trước
Chương 42: Xử Lý Quân Tử (5) 1 tuần trước
Chương 41: Xử Lý Quân Tử (4) 1 tuần trước
Chương 40: Xử Lý Quân Tử (3) 1 tuần trước
Chương 39: Xử Lý Quân Tử (2) 1 tuần trước
Chương 38: Xử Lý Quân Tử (1) 1 tuần trước
Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn) 1 tuần trước
Chương 36: Xử Lý Hoàng Đế (36) 1 tuần trước
Chương 35: Xử Lý Hoàng Đế (35) 1 tuần trước
Chương 34: Xử Lý Hoàng Đế (34) 4 ngày trước
Chương 33: Xử Lý Hoàng Đế (33) 1 tuần trước
Chương 32: Xử Lý Hoàng Đế (32) 1 tuần trước
Chương 31: Xử Lý Hoàng Đế (31) 1 tuần trước
Chương 30: Xử Lý Hoàng Đế (30) 1 tuần trước
Chương 29: Xử Lý Hoàng Đế (29) 1 tuần trước
Chương 28: Xử Lý Hoàng Đế (28) 1 tuần trước
Chương 27: Xử Lý Hoàng Đế (27) 1 tuần trước
Chương 26: Xử Lý Hoàng Đế (26) 1 tuần trước
Chương 25: Xử Lý Hoàng Đế (25) 1 tuần trước
Chương 24: Xử Lý Hoàng Đế (24) 1 tuần trước
Chương 23: Xử Lý Hoàng Đế (23) 1 tuần trước
Chương 22: Xử Lý Hoàng Đế (22) 1 tuần trước
Chương 21: Xử Lý Hoàng Đế (21) 1 tuần trước
Chương 20: Xử Lý Hoàng Đế (20) 1 tuần trước
Chương 19: Xử Lý Hoàng Đế (19) 1 tuần trước
Chương 18: Xử Lý Hoàng Đế (18) 1 tuần trước
Chương 17: Xử Lý Hoàng Đế (17) 1 tuần trước
Chương 16: Xử Lý Hoàng Đế (16) 1 tuần trước
Chương 15: Xử Lý Hoàng Đế (15) 1 tuần trước
Chương 14: Xử Lý Hoàng Đế (14) 1 tuần trước
Chương 13: Xử Lý Hoàng Đế (13) 2 ngày trước
Chương 12: Xử Lý Hoàng Đế (12) 11 giờ trước
Chương 11: Xử Lý Hoàng Đế (11) 1 tuần trước
Chương 10: Xử Lý Hoàng Đế (10) 1 tuần trước
Chương 9: Xử Lý Hoàng Đế (9) 1 tuần trước
Chương 8: Xử Lý Hoàng Đế (8) 1 tuần trước
Chương 7: Xử Lý Hoàng Đế (7) 1 tuần trước
Chương 6: Xử Lý Hoàng Đế (6) 5 ngày trước
Chương 5: Xử Lý Hoàng Đế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Xử Lý Hoàng Đế (4) 1 tuần trước
Chương 3: Xử Lý Hoàng Đế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Xử Lý Hoàng Đế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1) 1 tuần trước
Chương 50: Xử Lý Quân Tử (13) 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Quân Tử (12) 1 tuần trước
Chương 48: Xử Lý Quân Tử (11) 1 tuần trước
Chương 47: Xử Lý Quân Tử (10) 1 tuần trước
Chương 46: Xử Lý Quân Tử (9) 1 tuần trước
Chương 45: Xử Lý Quân Tử (8) 1 tuần trước
Chương 44: Xử Lý Quân Tử (7) 12 giờ trước
Chương 43: Xử Lý Quân Tử (6) 1 tuần trước
Chương 42: Xử Lý Quân Tử (5) 1 tuần trước
Chương 41: Xử Lý Quân Tử (4) 1 tuần trước
Chương 40: Xử Lý Quân Tử (3) 1 tuần trước
Chương 39: Xử Lý Quân Tử (2) 1 tuần trước
Chương 38: Xử Lý Quân Tử (1) 1 tuần trước
Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn) 1 tuần trước
Chương 36: Xử Lý Hoàng Đế (36) 1 tuần trước
Chương 35: Xử Lý Hoàng Đế (35) 1 tuần trước
Chương 34: Xử Lý Hoàng Đế (34) 1 tuần trước
Chương 33: Xử Lý Hoàng Đế (33) 1 tuần trước
Chương 32: Xử Lý Hoàng Đế (32) 1 tuần trước
Chương 31: Xử Lý Hoàng Đế (31) 1 tuần trước
Chương 30: Xử Lý Hoàng Đế (30) 1 tuần trước
Chương 29: Xử Lý Hoàng Đế (29) 1 tuần trước
Chương 28: Xử Lý Hoàng Đế (28) 1 tuần trước
Chương 27: Xử Lý Hoàng Đế (27) 1 tuần trước
Chương 26: Xử Lý Hoàng Đế (26) 1 tuần trước
Chương 25: Xử Lý Hoàng Đế (25) 1 tuần trước
Chương 24: Xử Lý Hoàng Đế (24) 1 tuần trước
Chương 23: Xử Lý Hoàng Đế (23) 1 tuần trước
Chương 22: Xử Lý Hoàng Đế (22) 1 tuần trước
Chương 21: Xử Lý Hoàng Đế (21) 1 tuần trước
Chương 20: Xử Lý Hoàng Đế (20) 1 tuần trước
Chương 19: Xử Lý Hoàng Đế (19) 1 tuần trước
Chương 18: Xử Lý Hoàng Đế (18) 1 tuần trước
Chương 17: Xử Lý Hoàng Đế (17) 1 tuần trước
Chương 16: Xử Lý Hoàng Đế (16) 1 tuần trước
Chương 15: Xử Lý Hoàng Đế (15) 1 tuần trước
Chương 14: Xử Lý Hoàng Đế (14) 1 tuần trước
Chương 13: Xử Lý Hoàng Đế (13) 3 giờ trước
Chương 12: Xử Lý Hoàng Đế (12) 1 tuần trước
Chương 11: Xử Lý Hoàng Đế (11) 1 tuần trước
Chương 10: Xử Lý Hoàng Đế (10) 1 tuần trước
Chương 9: Xử Lý Hoàng Đế (9) 1 tuần trước
Chương 8: Xử Lý Hoàng Đế (8) 1 tuần trước
Chương 7: Xử Lý Hoàng Đế (7) 1 tuần trước
Chương 6: Xử Lý Hoàng Đế (6) 1 tuần trước
Chương 5: Xử Lý Hoàng Đế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Xử Lý Hoàng Đế (4) 1 tuần trước
Chương 3: Xử Lý Hoàng Đế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Xử Lý Hoàng Đế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1) 1 tuần trước
Chương 50: Xử Lý Quân Tử (13) 1 tuần trước
Chương 49: Xử Lý Quân Tử (12) 1 tuần trước
Chương 48: Xử Lý Quân Tử (11) 1 tuần trước
Chương 47: Xử Lý Quân Tử (10) 1 tuần trước
Chương 46: Xử Lý Quân Tử (9) 1 tuần trước
Chương 45: Xử Lý Quân Tử (8) 1 tuần trước
Chương 44: Xử Lý Quân Tử (7) 1 tuần trước
Chương 43: Xử Lý Quân Tử (6) 1 ngày trước
Chương 42: Xử Lý Quân Tử (5) 1 tuần trước
Chương 41: Xử Lý Quân Tử (4) 1 tuần trước
Chương 40: Xử Lý Quân Tử (3) 1 tuần trước
Chương 39: Xử Lý Quân Tử (2) 1 tuần trước
Chương 38: Xử Lý Quân Tử (1) 1 tuần trước
Chương 37: Xử Lý Hoàng Đế (37 - Hoàn) 1 tuần trước
Chương 36: Xử Lý Hoàng Đế (36) 1 tuần trước
Chương 35: Xử Lý Hoàng Đế (35) 1 tuần trước
Chương 34: Xử Lý Hoàng Đế (34) 1 tuần trước
Chương 33: Xử Lý Hoàng Đế (33) 1 tuần trước
Chương 32: Xử Lý Hoàng Đế (32) 1 tuần trước
Chương 31: Xử Lý Hoàng Đế (31) 1 tuần trước
Chương 30: Xử Lý Hoàng Đế (30) 1 tuần trước
Chương 29: Xử Lý Hoàng Đế (29) 1 tuần trước
Chương 28: Xử Lý Hoàng Đế (28) 1 tuần trước
Chương 27: Xử Lý Hoàng Đế (27) 1 tuần trước
Chương 26: Xử Lý Hoàng Đế (26) 1 tuần trước
Chương 25: Xử Lý Hoàng Đế (25) 1 tuần trước
Chương 24: Xử Lý Hoàng Đế (24) 1 tuần trước
Chương 23: Xử Lý Hoàng Đế (23) 1 tuần trước
Chương 22: Xử Lý Hoàng Đế (22) 1 tuần trước
Chương 21: Xử Lý Hoàng Đế (21) 1 tuần trước
Chương 20: Xử Lý Hoàng Đế (20) 1 tuần trước
Chương 19: Xử Lý Hoàng Đế (19) 1 tuần trước
Chương 18: Xử Lý Hoàng Đế (18) 1 tuần trước
Chương 17: Xử Lý Hoàng Đế (17) 1 tuần trước
Chương 16: Xử Lý Hoàng Đế (16) 1 tuần trước
Chương 15: Xử Lý Hoàng Đế (15) 1 tuần trước
Chương 14: Xử Lý Hoàng Đế (14) 1 tuần trước
Chương 13: Xử Lý Hoàng Đế (13) 1 tuần trước
Chương 12: Xử Lý Hoàng Đế (12) 1 tuần trước
Chương 11: Xử Lý Hoàng Đế (11) 1 tuần trước
Chương 10: Xử Lý Hoàng Đế (10) 1 tuần trước
Chương 9: Xử Lý Hoàng Đế (9) 1 tuần trước
Chương 8: Xử Lý Hoàng Đế (8) 1 tuần trước
Chương 7: Xử Lý Hoàng Đế (7) 1 tuần trước
Chương 6: Xử Lý Hoàng Đế (6) 1 tuần trước
Chương 5: Xử Lý Hoàng Đế (5) 1 tuần trước
Chương 4: Xử Lý Hoàng Đế (4) 6 giờ trước
Chương 3: Xử Lý Hoàng Đế (3) 1 tuần trước
Chương 2: Xử Lý Hoàng Đế (2) 1 tuần trước
Chương 1: Xử Lý Hoàng đế (1) 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420