Tổng Tài Sủng Vật Nhỏ
Tác giả: Bunn!
Thể loại: Ngôn TìnhSủng
Nguồn: Mê Đọc Truyện
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Chàng tổng tài băng lãnh với ánh mắt hăc ám đầy tinh khôn cùng cô trợ lý cực kỳ đắc lực luôn bên hắn như hình với bóng.

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Chương 50 8 phút trước
Chương 49: Chương 49 5 ngày trước
Chương 48: Chương 48 5 ngày trước
Chương 47: Chương 47 5 ngày trước
Chương 46: Chương 46 5 ngày trước
Chương 45: Chương 45 5 ngày trước
Chương 44: Chương 44 5 ngày trước
Chương 43: Chương 43 5 ngày trước
Chương 42: Chương 42 5 ngày trước
Chương 41: Chương 41 5 ngày trước
Chương 40: Chương 40 5 ngày trước
Chương 39: Chương 39 5 ngày trước
Chương 38: Chương 38 5 ngày trước
Chương 37: Chương 37 5 ngày trước
Chương 36: Chương 36 5 ngày trước
Chương 35: Chương 35 5 ngày trước
Chương 34: Chương 34 5 ngày trước
Chương 33: Chương 33 5 ngày trước
Chương 32: Chương 32 5 ngày trước
Chương 31: Chương 31 5 ngày trước
Chương 30: Chương 30 5 ngày trước
Chương 29: Chương 29 5 ngày trước
Chương 28: Chương 28 5 ngày trước
Chương 27: Chương 27 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương 50: Chương 50 5 ngày trước
Chương 49: Chương 49 5 ngày trước
Chương 48: Chương 48 5 ngày trước
Chương 47: Chương 47 5 ngày trước
Chương 46: Chương 46 5 ngày trước
Chương 45: Chương 45 5 ngày trước
Chương 44: Chương 44 5 ngày trước
Chương 43: Chương 43 5 ngày trước
Chương 42: Chương 42 5 ngày trước
Chương 41: Chương 41 5 ngày trước
Chương 40: Chương 40 5 ngày trước
Chương 39: Chương 39 5 ngày trước
Chương 38: Chương 38 5 ngày trước
Chương 37: Chương 37 5 ngày trước
Chương 36: Chương 36 5 ngày trước
Chương 35: Chương 35 5 ngày trước
Chương 34: Chương 34 5 ngày trước
Chương 33: Chương 33 5 ngày trước
Chương 32: Chương 32 5 ngày trước
Chương 31: Chương 31 5 ngày trước
Chương 30: Chương 30 5 ngày trước
Chương 29: Chương 29 5 ngày trước
Chương 28: Chương 28 5 ngày trước
Chương 27: Chương 27 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương 50: Chương 50 5 ngày trước
Chương 49: Chương 49 5 ngày trước
Chương 48: Chương 48 5 ngày trước
Chương 47: Chương 47 5 ngày trước
Chương 46: Chương 46 5 ngày trước
Chương 45: Chương 45 5 ngày trước
Chương 44: Chương 44 5 ngày trước
Chương 43: Chương 43 5 ngày trước
Chương 42: Chương 42 5 ngày trước
Chương 41: Chương 41 5 ngày trước
Chương 40: Chương 40 5 ngày trước
Chương 39: Chương 39 5 ngày trước
Chương 38: Chương 38 5 ngày trước
Chương 37: Chương 37 5 ngày trước
Chương 36: Chương 36 5 ngày trước
Chương 35: Chương 35 5 ngày trước
Chương 34: Chương 34 5 ngày trước
Chương 33: Chương 33 5 ngày trước
Chương 32: Chương 32 5 ngày trước
Chương 31: Chương 31 5 ngày trước
Chương 30: Chương 30 5 ngày trước
Chương 29: Chương 29 5 ngày trước
Chương 28: Chương 28 5 ngày trước
Chương 27: Chương 27 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương : Chương 5 ngày trước
Chương 50: Chương 50 5 ngày trước
Chương 49: Chương 49 5 ngày trước
Chương 48: Chương 48 5 ngày trước
Chương 47: Chương 47 5 ngày trước
Chương 46: Chương 46 5 ngày trước
Chương 45: Chương 45 5 ngày trước
Chương 44: Chương 44 5 ngày trước
Chương 43: Chương 43 5 ngày trước
Chương 42: Chương 42 5 ngày trước
Chương 41: Chương 41 5 ngày trước
Chương 40: Chương 40 5 ngày trước
Chương 39: Chương 39 5 ngày trước
Chương 38: Chương 38 5 ngày trước
Chương 37: Chương 37 5 ngày trước
Chương 36: Chương 36 2 ngày trước
Chương 35: Chương 35 2 ngày trước
Chương 34: Chương 34 2 ngày trước
Chương 33: Chương 33 2 ngày trước
Chương 32: Chương 32 2 ngày trước
Chương 31: Chương 31 2 ngày trước
Chương 30: Chương 30 2 ngày trước
Chương 29: Chương 29 2 ngày trước
Chương 28: Chương 28 2 ngày trước
Chương 27: Chương 27 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương 50: Chương 50 2 ngày trước
Chương 49: Chương 49 2 ngày trước
Chương 48: Chương 48 2 ngày trước
Chương 47: Chương 47 2 ngày trước
Chương 46: Chương 46 2 ngày trước
Chương 45: Chương 45 2 ngày trước
Chương 44: Chương 44 2 ngày trước
Chương 43: Chương 43 2 ngày trước
Chương 42: Chương 42 2 ngày trước
Chương 41: Chương 41 2 ngày trước
Chương 40: Chương 40 2 ngày trước
Chương 39: Chương 39 2 ngày trước
Chương 38: Chương 38 2 ngày trước
Chương 37: Chương 37 2 ngày trước
Chương 36: Chương 36 2 ngày trước
Chương 35: Chương 35 2 ngày trước
Chương 34: Chương 34 2 ngày trước
Chương 33: Chương 33 2 ngày trước
Chương 32: Chương 32 2 ngày trước
Chương 31: Chương 31 2 ngày trước
Chương 30: Chương 30 2 ngày trước
Chương 29: Chương 29 2 ngày trước
Chương 28: Chương 28 2 ngày trước
Chương 27: Chương 27 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương 50: Chương 50 2 ngày trước
Chương 49: Chương 49 2 ngày trước
Chương 48: Chương 48 2 ngày trước
Chương 47: Chương 47 2 ngày trước
Chương 46: Chương 46 2 ngày trước
Chương 45: Chương 45 2 ngày trước
Chương 44: Chương 44 2 ngày trước
Chương 43: Chương 43 2 ngày trước
Chương 42: Chương 42 2 ngày trước
Chương 41: Chương 41 2 ngày trước
Chương 40: Chương 40 2 ngày trước
Chương 39: Chương 39 2 ngày trước
Chương 38: Chương 38 2 ngày trước
Chương 37: Chương 37 2 ngày trước
Chương 36: Chương 36 2 ngày trước
Chương 35: Chương 35 2 ngày trước
Chương 34: Chương 34 2 ngày trước
Chương 33: Chương 33 2 ngày trước
Chương 32: Chương 32 2 ngày trước
Chương 31: Chương 31 2 ngày trước
Chương 30: Chương 30 2 ngày trước
Chương 29: Chương 29 2 ngày trước
Chương 28: Chương 28 2 ngày trước
Chương 27: Chương 27 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 2 ngày trước
Chương : Chương 1 tuần trước
Chương : Chương 1 tuần trước
Chương : Chương 1 tuần trước
Chương : Chương 1 tuần trước
Chương : Chương 1 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420