Tối Cường Cửu Âm Chân Kinh Hệ Thống
Tác giả: Dao Quang Lân Y
Nguồn: Truyện YY
Trạng thái: Đang ra

Tóm tắt truyện

Thể loại: kiêm hiệp, dị giới, sắc.....

Nam chính sống ở thế kỷ 21 ở Địa Cầu  vô tình lại được xuyên qua vào thế giới dị giới, được nhập hồn vào một tiểu thiếu gia của Lăng gia nhưng chỉ được xem như phế vật.

Con người mới của hắn vô cùng đáng thương: vừa là phế vật, vừa bị nhà thông gia coi thường, vị hôn thê xa lánh.

Tuy nhiên, ông trời cũng không tuyệt đường người, hắn xuyên qua mang theo trong mình hệ thống mang tên Cửu Âm Chân Kinh.

Với hệ thống này, hắn sẽ tung hoành dị giới như thế nào, con đường diễm ngộ của hắn ra sao, mời các bạn đón đọc.

Cấp bậc tu luyện của main: Bất Kham Nhất Kích,, Lược Hữu Tiểu Thành, Kỳ Tài Xuất Chúng, Xuất Thần Nhập Hóa, Ngạo Thị Quần Hùng, Đăng Phong Tạo Cực, Nhất Đại Tôn Sư, Thần Công Cái Thế, Cử Thế Vô Song, Kinh Thế Hãi Tục, Siêu Phàm Nhập Thánh, Phản Phác Quy Chân.

Cấp bậc tu luyện dị giới (Võ sĩ nói chung): Võ Sĩ, Võ Sư, Đại Võ Sư, Võ Vương, Võ Tông, Võ Tôn, Võ Hoàng, Võ Đế, Võ Thánh, Võ Thần.
Ma pháp Sư: Học Đồ, Pháp Sư, Ma Pháp Sư, Đại Ma Pháp Sư, Pháp Tôn, Pháp Thánh, Pháp Thần
...v.v..

P/s: Tác phẩm đầu tay cho nên mình chọn motip khá quen thuộc cho dễ viết, sau này có kinh nghiệm sẽ chọn motip khác, mong mọi người ủng hộ ^^

PP/s: hệ thống này mình sẽ dùng của game Cửu Âm Chân Kinh nhé:D

Danh sách chương

Chương Lúc
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 46 giây trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 4 tuần trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 4 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 4 tuần trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 4 tuần trước
Chương 36: Mật thất 2 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 6 tháng trước
Chương 26: Chiến thắng 4 tuần trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 3 ngày trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 1 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 4 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 1 ngày trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 4 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 4 tuần trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 4 tuần trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 2 tuần trước
Chương 26: Chiến thắng 4 tuần trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 4 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 9 tháng trước
Chương 46: Âm thanh gì? 4 tuần trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 1 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 1 tháng trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 4 tuần trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 4 tuần trước
Chương 26: Chiến thắng 4 tuần trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 9 tháng trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 9 tháng trước
Chương 13: Kim Gia tới 1 tháng trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 9 tháng trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 9 tháng trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 9 tháng trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 9 tháng trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 9 tháng trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 9 tháng trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 9 tháng trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 9 tháng trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 9 tháng trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 9 tháng trước
Chương 2: Thân phận mới 9 tháng trước
Chương 1: Xuyên không sao? 9 tháng trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 9 tháng trước
Chương 49: Hậu sơn 9 tháng trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 9 tháng trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 9 tháng trước
Chương 46: Âm thanh gì? 2 tháng trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 9 tháng trước
Chương 44: Bao đả thính 9 tháng trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 9 tháng trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 9 tháng trước
Chương 41: Hỏi thăm 9 tháng trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 9 tháng trước
Chương 39: Dị biến! 9 tháng trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 9 tháng trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 9 tháng trước
Chương 36: Mật thất 9 tháng trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 9 tháng trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 9 tháng trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 9 tháng trước
Chương 29: Ra ngoài thành 9 tháng trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 9 tháng trước
Chương 27: Hứa hôn 9 tháng trước
Chương 26: Chiến thắng 9 tháng trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 9 tháng trước
Chương 24: Tra hỏi 9 tháng trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 2 tháng trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 4 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 4 tuần trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 4 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 4 tuần trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 4 tuần trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 4 tuần trước
Chương 26: Chiến thắng 2 ngày trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 2 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 4 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 4 tuần trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 4 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 3 tuần trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 8 giờ trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 2 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 4 tuần trước
Chương 26: Chiến thắng 4 tuần trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 9 tháng trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 9 tháng trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 9 tháng trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 9 tháng trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 9 tháng trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 1 tháng trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 9 tháng trước
Chương 2: Thân phận mới 2 tháng trước
Chương 1: Xuyên không sao? 9 tháng trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 4 tuần trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 4 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 4 tuần trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 4 tuần trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 4 tuần trước
Chương 26: Chiến thắng 4 tuần trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 3 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 4 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 9 tháng trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 9 tháng trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 9 tháng trước
Chương 44: Bao đả thính 9 tháng trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 9 tháng trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 9 tháng trước
Chương 41: Hỏi thăm 9 tháng trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 9 tháng trước
Chương 39: Dị biến! 9 tháng trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 9 tháng trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 9 tháng trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 9 tháng trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 1 tháng trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 9 tháng trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 9 tháng trước
Chương 29: Ra ngoài thành 1 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 9 tháng trước
Chương 27: Hứa hôn 9 tháng trước
Chương 26: Chiến thắng 9 tháng trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 9 tháng trước
Chương 24: Tra hỏi 9 tháng trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 1 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 9 tháng trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 9 tháng trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 9 tháng trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 9 tháng trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 9 tháng trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 9 tháng trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 9 tháng trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 9 tháng trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 9 tháng trước
Chương 13: Kim Gia tới 9 tháng trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 9 tháng trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 9 tháng trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 9 tháng trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 9 tháng trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 9 tháng trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 9 tháng trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 9 tháng trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 9 tháng trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 9 tháng trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 9 tháng trước
Chương 2: Thân phận mới 9 tháng trước
Chương 1: Xuyên không sao? 9 tháng trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 9 tháng trước
Chương 49: Hậu sơn 9 tháng trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 9 tháng trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 9 tháng trước
Chương 46: Âm thanh gì? 9 tháng trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 9 tháng trước
Chương 44: Bao đả thính 9 tháng trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 9 tháng trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 9 tháng trước
Chương 41: Hỏi thăm 9 tháng trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 9 tháng trước
Chương 39: Dị biến! 9 tháng trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 9 tháng trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 9 tháng trước
Chương 36: Mật thất 9 tháng trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 9 tháng trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 9 tháng trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 9 tháng trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 9 tháng trước
Chương 29: Ra ngoài thành 1 tháng trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 9 tháng trước
Chương 27: Hứa hôn 9 tháng trước
Chương 26: Chiến thắng 9 tháng trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 9 tháng trước
Chương 24: Tra hỏi 1 tháng trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 9 tháng trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 9 tháng trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 9 tháng trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 9 tháng trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 9 tháng trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 9 tháng trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 9 tháng trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 9 tháng trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 9 tháng trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 9 tháng trước
Chương 13: Kim Gia tới 9 tháng trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 9 tháng trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 9 tháng trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 9 tháng trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 9 tháng trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 9 tháng trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 9 tháng trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 3 ngày trước
Chương 2: Thân phận mới 9 tháng trước
Chương 1: Xuyên không sao? 9 tháng trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 9 tháng trước
Chương 49: Hậu sơn 9 tháng trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 9 tháng trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 9 tháng trước
Chương 46: Âm thanh gì? 9 tháng trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 9 tháng trước
Chương 44: Bao đả thính 9 tháng trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 9 tháng trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 9 tháng trước
Chương 41: Hỏi thăm 9 tháng trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 9 tháng trước
Chương 39: Dị biến! 9 tháng trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 9 tháng trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 9 tháng trước
Chương 36: Mật thất 9 tháng trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 9 tháng trước
Chương 27: Hứa hôn 9 tháng trước
Chương 26: Chiến thắng 9 tháng trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 9 tháng trước
Chương 24: Tra hỏi 9 tháng trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 9 tháng trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 9 tháng trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 9 tháng trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 9 tháng trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 9 tháng trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 9 tháng trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 2 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 4 tuần trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 4 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 4 tuần trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 4 tuần trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 4 tuần trước
Chương 26: Chiến thắng 4 tuần trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 4 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước
Chương 50: Thiếu nữ Tô Mị 4 tuần trước
Chương 49: Hậu sơn 4 tuần trước
Chương 48: Hồi Xuân Đường 4 tuần trước
Chương 47: Quần Hiệp Đạo 4 tuần trước
Chương 46: Âm thanh gì? 4 tuần trước
Chương 45: Bao Đả Thính (tiếp theo) 4 tuần trước
Chương 44: Bao đả thính 4 tuần trước
Chương 43: Nửa đêm đánh trận 4 tuần trước
Chương 42: Giấc mơ kỳ quái 4 tuần trước
Chương 41: Hỏi thăm 4 tuần trước
Chương 40: Ngọa Đương Thành 4 tuần trước
Chương 39: Dị biến! 4 tuần trước
Chương 38: 6 mảnh tàn thư 4 tuần trước
Chương 37: Ba bộ hài cốt 4 tuần trước
Chương 36: Mật thất 4 tuần trước
Chương 35: Ngôi làng quỷ dị 4 tuần trước
Chương 34: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 33: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 4 tuần trước
Chương 32: Đánh du kích trong rừng sâu (tiếp tục) 12 giờ trước
Chương 31: Đánh du kích trong rừng sâu 4 tuần trước
Chương 30: Tao ngộ sát thủ 4 tuần trước
Chương 29: Ra ngoài thành 4 tuần trước
Chương 28: Dạy dỗ Lăng Thần 4 tuần trước
Chương 27: Hứa hôn 4 tuần trước
Chương 26: Chiến thắng 4 tuần trước
Chương 25: Lăng Huyền Phong vs. Lăng Hiếu Kiệt 4 tuần trước
Chương 24: Tra hỏi 4 tuần trước
Chương 23: Trận đấu đầu tiên của Lăng Tam Thiếu 4 tuần trước
Chương 22: Toàn trường oanh động 4 tuần trước
Chương 21: Đại hội luận võ gia tộc (2) 4 tuần trước
Chương 20: Đại hội luân võ gia tộc 4 tuần trước
Chương 19: Đặt tên nàng là Lăng Thần (2) 4 tuần trước
Chương 18: Đặt tên nàng là Lăng Thần (1) 4 tuần trước
Chương 17: Thiếu nữ thần bí 4 tuần trước
Chương 16: Tiểu nha đầu ăn xin 4 tuần trước
Chương 15: 100 vạn kim tệ 4 tuần trước
Chương 14: Kim Gia muốn hối hôn 4 tuần trước
Chương 13: Kim Gia tới 4 tuần trước
Chương 12: Đối chiến Lăng Phiên Hùng 4 tuần trước
Chương 11: Vân lão tố cáo 4 tuần trước
Chương 10: Ta sẽ chờ tới ngày đó 4 tuần trước
Chương 9: Xảo ngộ vị hôn thê 4 tuần trước
Chương 8: Biểu tỷ của Lăng Huyền Phong 4 tuần trước
Chương 7: Ỷ Thiên Kiếm 4 tuần trước
Chương 6: Giáo huấn lão cẩu 4 tuần trước
Chương 5: Giáo huấn ngươi? Ta chỉ dùng 1 chiêu 4 tuần trước
Chương 4: Đại phế vật và tiểu thư đồng 4 tuần trước
Chương 3: Chọn nghề nghiệp 4 tuần trước
Chương 2: Thân phận mới 4 tuần trước
Chương 1: Xuyên không sao? 4 tuần trước

Tham gia bình luận

Your password must be 8-20 characters long, contain letters and numbers, and must not contain spaces, special characters, or emoji.

Truyện cùng tác giả

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420

Truyện cùng chuyên mục

Network Visitors
Instagram 3,550
Twitter 1,798
Facebook 1,245
TikTok 986
Pinterest 854
VK 650
Pinterest 420