Elon Musk là một doanh nhân có ảnh hưởng quốc tế ngày càng lớn, nhờ khả năng kiểm soát các công nghệ chủ chốt, bao gồm:

 • SpaceX: nhà thầu vũ trụ hàng đầu của NASA và Lầu Năm Góc
 • Tesla: nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới
 • Twitter: nền tảng truyền thông xã hội có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới
 • Công nghệ là chìa khóa cho ảnh hưởng của Musk:
  • SpaceX cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh Starlink cho Ukraine và các quốc gia khác, giúp họ duy trì kết nối trong các cuộc xung đột.
  • Tesla là nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới, và sự hiện diện của nó ở một quốc gia có thể mang lại lợi thế cạnh tranh cho ngành công nghiệp ô tô của nước đó.
  • Twitter là nền tảng truyền thông xã hội có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới, và Musk có thể sử dụng nó để định hình dư luận và ảnh hưởng đến các cuộc bầu cử.
 • Musk là một thế lực độc lập:
  • Ông thường xuyên xung đột với chính phủ Mỹ, và ông không phụ thuộc vào chính phủ để thành công trong kinh doanh.
  • Điều này khiến ông có thể đưa ra các quyết định mà không bị ảnh hưởng bởi các lợi ích chính trị của Mỹ.
 • Ảnh hưởng của Musk gây ra một số lo ngại:
  • Ông có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để thúc đẩy lợi ích cá nhân hoặc của các công ty của ông, bất kể tác động đến lợi ích quốc gia Mỹ.
  • Ông có thể dễ bị chi phối bởi các chính phủ nước ngoài, đặc biệt là Trung Quốc.
 • Cách giảm quyền lực của Musk:
  • Làm giảm ảnh hưởng của ông đối với công nghệ.