Các nhà khoa học quốc tế đã tạo ra một loại vật liệu mới có độ cứng cao hơn kim cương, hiện là vật liệu cứng nhất thế giới. Vật liệu mới này được gọi là carbon nitride, được tổng hợp từ carbon và nitơ dưới áp suất và nhiệt độ cao.

Carbon nitride có cấu trúc tinh thể đặc biệt giúp nó có độ cứng cao. Các nhà nghiên cứu cho rằng vật liệu mới này có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, bao gồm lớp phủ bảo vệ, công cụ cắt và cảm biến quang.

Điểm nổi bật:

  • Carbon nitride cứng hơn kim cương
  • Được tổng hợp từ carbon và nitơ dưới áp suất và nhiệt độ cao
  • Có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng

Ứng dụng tiềm năng:

  • Lớp phủ bảo vệ
  • Công cụ cắt
  • Cảm biến quang

Khả năng ứng dụng:

Vật liệu carbon nitride có nhiều khả năng ứng dụng trong thực tế. Lớp phủ carbon nitride có thể được sử dụng để bảo vệ các bề mặt khỏi bị trầy xước hoặc hư hỏng. Công cụ cắt carbon nitride có thể được sử dụng để cắt các vật liệu cứng, chẳng hạn như kim cương. Cảm biến quang carbon nitride có thể được sử dụng trong các ứng dụng quang học, chẳng hạn như quang điện.

Tuy nhiên, vật liệu carbon nitride vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển. Các nhà khoa học cần tìm ra cách để sản xuất vật liệu này với chi phí thấp hơn và dễ dàng hơn.