Trung tâm dự báo CEBR (Anh) đánh giá rằng Việt Nam sẽ là nền kinh tế lớn thứ 21 toàn cầu vào năm 2038, tăng từ vị trí thứ 34 vào năm 2023. CEBR nhận định rằng Việt Nam có cơ hội vượt qua nhiều nước trong khu vực ASEAN và trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.

Đánh giá về nền kinh tế Việt Nam năm 2023, CEBR nhấn mạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ, lạm phát duy trì ở mức thấp, và dự báo tốc độ tăng GDP hàng năm trung bình là 6,7% trong giai đoạn 2024-2028 và 6,4% trong 9 năm tiếp theo.

CEBR cũng đánh giá tích cực về sự dịch chuyển của chuỗi cung ứng toàn cầu và dòng FDI mạnh mẽ từ các nền kinh tế châu Á khác.