Việt Nam đang đàm phán với các công ty sản xuất chip của Mỹ để xây dựng nhà máy sản xuất chip đầu tiên tại Việt Nam.

Các cuộc đàm phán đang ở giai đoạn sơ bộ, tập trung vào các vấn đề như ưu đãi, trợ cấp, cơ sở hạ tầng, lực lượng lao động.

  • Một nguồn tin tiết lộ cuộc đàm phán có sự xuất hiện của hai nhà sản xuất chip là GlobalFoundries và PSMC.
  • Việc xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam có thể sẽ phục vụ việc sản xuất những chip không quá tiên tiến, như chip dùng trong ôtô hoặc lĩnh vực viễn thông.
  • Việt Nam có nhiều lợi thế trong việc phát triển hệ sinh thái bán dẫn, như lực lượng lao động trong lĩnh vực kỹ thuật dồi dào, nhiều đơn vị đào tạo, doanh nghiệp sẵn sàng hợp tác phát triển ngành, có ba khu công nghệ cao với đầy đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng để đón các nhà đầu tư ngành bán dẫn.
  • Trong Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đang xây dựng, Việt Nam trước mắt sẽ tập trung vào sản phẩm chip chuyên biệt, như chip cho IoT.
  • Việc mở rộng khâu sản xuất chip là một mảng khó, đòi hỏi nhiều chuẩn bị về công nghệ, nhân lực và chi phí.