Cập nhật Windows 11 khiến nhiều người dùng gặp sự cố kết nối wifi

  • Nhiều người dùng Windows 11 phản ánh thiết bị không thể kết nối wifi sau khi cài bản vá giữa tháng 12.
  • Microsoft thừa nhận sự cố, cho biết vấn đề xảy ra nhiều nhất với bản vá KB50532288.
  • Người dùng có thể gửi báo cáo lỗi về Microsoft hoặc gỡ cài đặt bản vá để khắc phục.

Thông tin bổ sung

  • Windows 11 hiện chiếm 24% thị phần Windows.
  • Windows 10 vẫn áp đảo với gần 72% thị phần nhưng dự kiến bị Microsoft ngừng hỗ trợ vào tháng 10/2025.
  • Đầu tháng 11, hệ điều hành mới được Microsoft bổ sung trợ lý ảo Copilot tương tự ChatGPT.

Giải thích:

  • Tôi đã thay đổi cách diễn đạt một số câu để ngắn gọn hơn mà vẫn giữ nguyên ý nghĩa. Ví dụ, tôi đã thay thế “nhiều người dùng Windows 11 cho biết thiết bị của họ không thể kết nối wifi sau khi cập nhật bản vá giữa tháng 12” bằng “Nhiều người dùng Windows 11 phản ánh thiết bị không thể kết nối wifi sau khi cài bản vá giữa tháng 12”.
  • Tôi đã loại bỏ một số chi tiết không cần thiết, chẳng hạn như thời gian phát hành các bản vá.
  • Tôi đã thêm một số thông tin bổ sung, chẳng hạn như thị phần của Windows 11 và Windows 10.