Theo HSBC, kinh tế Việt Nam đang có những tín hiệu tích cực, đặc biệt là xuất khẩu và hoạt động trong nước. Xuất khẩu của Việt Nam đã cải thiện từ đầu quý IV, với kim ngạch tăng 6,7% so với cùng kỳ. Xuất khẩu điện tử và máy móc là những động lực chính cho sự cải thiện này. Hoạt động trong nước tiếp tục là trụ cột vững chắc, với du lịch phục hồi ổn định. Lạm phát nhìn chung duy trì trong mức kiểm soát.

Tuy nhiên, vẫn còn những rủi ro cần lưu tâm như nhu cầu hàng hóa ở các đối tác lớn và giá cả hàng hóa. Cụ thể, nhu cầu hàng hóa ở các đối tác lớn của Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, do đó, triển vọng thương mại vẫn cần được thận trọng. Ngoài ra, giá gạo trong nước tiếp tục chịu áp lực từ giá gạo quốc tế tăng lên, nhưng giá thịt lợn giảm dư sức bù đắp cho mức tăng giá gạo.

  • Xuất khẩu của Việt Nam đã cải thiện từ đầu quý IV, với kim ngạch tăng 6,7% so với cùng kỳ.
  • Xuất khẩu điện tử và máy móc là những động lực chính cho sự cải thiện này.
  • Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng về triển vọng thương mại vì nhu cầu hàng hóa ở các đối tác lớn vẫn còn nhiều khó khăn.
  • Hoạt động trong nước tiếp tục là trụ cột vững chắc, với du lịch phục hồi ổn định.
  • Lạm phát nhìn chung duy trì trong mức kiểm soát.
  • Ngân hàng HSBC dự báo Ngân hàng Nhà nước sẽ giữ lãi suất chính sách ổn định ở mức 4,5% trong toàn năm 2024.