• FPT đạt mốc 1 tỷ USD doanh thu dịch vụ CNTT nước ngoài, tăng gấp đôi trong ba năm.
  • Doanh thu tập trung ở ba thị trường trọng điểm: Nhật Bản, châu Mỹ, châu Á – Thái Bình Dương.
  • Tăng trưởng mạnh mẽ, riêng thị trường Nhật Bản tăng 54%.
  • Nền tảng chuyển đổi số là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng.
  • FPT đẩy mạnh M&A, hợp tác với các đối tác lớn để nâng cao năng lực, mở rộng thị trường.
  • FPT xác định sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và đầu tư theo chiều sâu, đưa Việt Nam trở thành trung tâm công nghệ mới của thế giới.