Có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của từ “OK”, nhưng phổ biến nhất là từ viết tắt của “Oll Korrect”, một cách viết sai chính tả của “All Correct” (tất cả đều đúng).

Lịch sử của từ “OK”

 • Thế kỷ 19:
  • Viết tắt “OK” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1839 trên tờ Boston Morning Post.
  • Nó được sử dụng như một cách viết tắt hài hước trong các bài báo và thư từ.
 • Thế kỷ 20:
  • “OK” trở nên phổ biến rộng rãi trong tiếng Anh-Mỹ.
  • Nó được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau, từ giao tiếp hàng ngày đến các văn bản chính thức.
 • Ngày nay:
  • “OK” là một trong những từ phổ biến nhất trên thế giới.
  • Nó được sử dụng trong hơn 100 ngôn ngữ.

Giả thuyết khác:

 • “O.K.” là viết tắt của “Orl Korrect”: cách viết tắt sai chính tả của “Orl Right” (hoàn toàn đúng).
 • “OK” bắt nguồn từ tiếng Choctaw: “okeh” có nghĩa là “đúng” hoặc “tốt”.
 • “OK” bắt nguồn từ tiếng Wolof: “waaw” có nghĩa là “đồng ý”.

Mặc dù có nhiều giả thuyết về nguồn gốc của “OK”, nhưng giả thuyết “Oll Korrect” được nhiều người chấp nhận nhất. “OK” là một từ phổ biến và hữu ích, được sử dụng trong nhiều ngữ cảnh khác nhau trên thế giới.