Có rất nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô được theo dõi bởi các nhà kinh tế, nhà đầu tư và các nhà hoạch định chính sách. Dưới đây là một số chỉ số quan trọng nhất:

1. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP)

GDP là thước đo tổng giá trị của tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong một quốc gia trong một khoảng thời gian nhất định. Đây là thước đo phổ biến nhất về hoạt động kinh tế.

2. Tỷ lệ thất nghiệp

Tỷ lệ thất nghiệp là tỷ lệ phần trăm lực lượng lao động không có việc làm. Đây là một thước đo quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế.

3. Tỷ lệ lạm phát

Tỷ lệ lạm phát là tốc độ tăng giá cả hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Đây là một thước đo quan trọng về sự ổn định của nền kinh tế.

4. Lãi suất

Lãi suất là giá của tiền. Chúng là một yếu tố quan trọng quyết định hoạt động kinh tế.

Đếm tiền

5. Tỷ giá hối đoái

Tỷ giá hối đoái là giá trị của một đồng tiền so với đồng tiền khác. Chúng là một yếu tố quan trọng quyết định xuất khẩu và nhập khẩu.

6. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IP)

Chỉ số sản xuất công nghiệp là thước đo hoạt động của khu vực sản xuất. Đây là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế.

7. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng

Chỉ số niềm tin người tiêu dùng là thước đo mức độ lạc quan của người tiêu dùng về nền kinh tế. Đây là một chỉ báo quan trọng về chi tiêu của người tiêu dùng.

8. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

Chỉ số giá tiêu dùng là thước đo giá cả của một giỏ hàng hóa và dịch vụ tiêu biểu. Đây là một thước đo quan trọng về lạm phát.

chỉ số CPI

9. Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI)

Chỉ số nhà quản trị mua hàng là thước đo hoạt động của khu vực sản xuất. Đây là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe của nền kinh tế.

10. Chỉ số giá sản xuất (PPI)

Chỉ số giá sản xuất là thước đo giá cả của hàng hóa được bán bởi các nhà sản xuất. Đây là một thước đo quan trọng về áp lực lạm phát.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều chỉ số kinh tế vĩ mô được theo dõi. Các chỉ số này được sử dụng để đánh giá tình trạng hiện tại của nền kinh tế và dự đoán xu hướng tương lai.