Thành tích riêng ở các câu lạc bộ của Ronaldo tính đến tháng 11-2023 là 737 bàn và 212 kiến tạo, tức 20 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 36,8 bàn và 10,6 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích riêng ở các câu lạc bộ của Messi tính đến tháng 11-2023 là 715 bàn và 308 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 37,6 bàn và 16,2 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích riêng ở các câu lạc bộ tại châu âu của Ronaldo tính đến tháng 11-2022 là 701 bàn và 201 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 36,8 bàn và 10,6 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích riêng ở các câu lạc bộ tại châu âu của Messi tính đến tháng 11-2023 là 704 bàn và 303 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 37 bàn và 15,9 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích tất cả giải đấu league của Ronaldo tính đến tháng 11-2023 là 525 bàn và 153 kiến tạo, tức 20 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 26 bàn và 7,6 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích ở các giải đấu league của Messi tính đến tháng 11-2023 là 497 bàn và 224 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 26 bàn và 11,7 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích ở các giải đấu league châu âu của Ronaldo tính đến tháng 11-2022 là 498 bàn và 144 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 26 bàn và 7,5 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích ở các giải đấu league châu âu của Messi tính đến tháng 11-2023 là 496 bàn và 222 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 26 bàn và 11,6 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Thành tích ở u e pha champions league của Ronaldo tính đến tháng 11-2022 là 140 bàn và 41 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 7 bàn và 2,1 kiến tạo trong 1 mùa giải.

Thành tích ở u e pha champions league của Messi tính đến tháng 11-2023 là 129 bàn và 40 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 6,7 bàn và 2,1 kiến tạo trong 1 mùa giải.

Tổng Thành tích cá nhân của Cristiano Ronaldo tính đến tháng 11-2023 là 865 bàn và 247 kiến tạo, tức 20 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 43 bàn và 12 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Tổng Thành tích cá nhân của Lionel Messi tính đến tháng 11-2023 là 821 bàn và 361 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 43 bàn và 19 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Tổng Thành tích không tính đến giải Ả rập của Ronaldo tính đến tháng 11-2023 là 829 bàn và 236 kiến tạo, tức 20 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 41 bàn và 11,8 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Tổng Thành tích không tính đến giải Mỹ của Messi tính đến tháng 11-2023 là 810 bàn và 356 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 42,6 bàn và 18,7 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Tổng Thành tích cá nhân của Cristiano Ronaldo trừ 2 năm đầu tính đến tháng 11-2023 là 854 bàn và 238 kiến tạo, tức vẫn 19 năm gần nhất trung bình ronaldo ghi 44,9 bàn và 12,5 kiến tạo trong 1 năm dương lịch.

Tổng Thành tích cá nhân của Lionel Messi, so với ronaldo đá từ 2005 đến tháng 11-2023 của lê ô là 821 bàn và 361 kiến tạo, tức 19 năm gần nhất trung bình Messi ghi 43 bàn và 19 kiến tạo trong 1 năm dương lịch. Hãy yêu cả 2 cầu thủ này và Đọc nhiều tin hơn tại trang web nhé.